Debatt: Är det inte dags att göra något åt svälten bland våra äldre?

Juletiden är den stora mathögtiden. Det gäller dock inte för alla. För några så blir ensamheten och ekonomiska begränsningar en tydlig. Likaså kan hälsan begränsa våra möjligheter att handla, laga mat eller äta den lagade maten.

Många äldre som kommer till akutmottagningen är undernärda och näringsbristen är inte sällan orsak till behovet att söka vård. Detta är ett välkänt problem sedan många år. Undernäring leder till fallskador, svårläkta sår, infektioner, psykisk ohälsa och många andra hälsoproblem hos våra äldre. Det finns uppgifter på att minst 40 000 äldre som har stöd inom äldreomsorgen är undernärda. Därtill kommer alla de som kommunen inte har kontakt med. I vissa kommuner är mer än var fjärde äldre undernärd.

För de äldre som inte får i sig tillräckligt med näring innebär det ett lidande, ökad risk för skador, sjukhusinläggningar och tidigarelagd inflyttning på äldreboende. Det borde inte vara svårt att identifiera äldre i riskgruppen och erbjuda dem särskilda insatser. Det finns också andra sätt att hitta personer i riskzonen. Vissa sjukdomar som Parkinsons sjukdom, demenssjukdomar och stroke medför ökad risk för undernäring. Likaså dålig tandhälsa och att bo i ensamhushåll.

Kommunerna har redan idag ett uppsökande ansvar. Detta borde intensifieras. Sjukvården borde kunna identifiera personer i riskzonen i samband med besök. Kommunen skulle då ha ett ansvar att utreda och tillsammans med den enskilde hitta lösningar som förbättrade möjligheterna för den enskilde att äta en fullgod kost. Kommunen skulle sedan ha ett uppföljningsansvar för att se att åtgärderna ger effekt. I vissa fall kan sjuksköterska, tandhygienist, dietist eller logoped behöva kopplas till.  

Det finns organisationer som Stadsmissionen som bistår med matkassar men det är först när vi sätter oss ner och pratar med den äldre som vi kan förstå vad som är orsaken till undernäring och vilka åtgärder som kan vara verksamma. Sen behöver de som arbetar med de äldre få tid och stöd i att skapa en bra matsituation för de äldre de har ansvar för.

Som det nu är står samhället nedanför undernäringens ättestupa och väntar på att de äldre ska falla ner.

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-12 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 19 Samhället utanför
  Samverkan med närsamhället
  Foto-Knud-Nielsen-Mostphotos-webb
  info
 • 2022-09-08 04:00 19 Samhället utanför
  Förtroendet för vården
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus