Struktur och kultur stärker förbättringsarbetet

Vet du vad du vill förändra på äldreboendet. Framgång är att med små steg närma sig målet.

Förbättringar som består
En del människor tror att om man bara har beslutat något så har man genomfört en förändring. Men förändring i en organisation har inte skett förrän alla medarbetare arbetar på ett nytt sätt. Enklast är de frågor som kan beslutas på enheten. Är det många organisatoriska nivåer en förändring måste passera så kan det ta lång tid att genomföra.

Många har någon gång beslutat sig för att nu ska de sluta, röka, gå ner i vikt, börja motionera eller någon annan livsstilsförändring. Det innebär inte att de har slutat röka, gått ner i vikt, motionerar regelbundet.

Ofta blir dessa löften till oss själva snarare något som vi försöker förtränga till nästa gång vi ger oss själva samma löfte.

På en arbetsplats sätts det också ofta i gång förändringsarbete som kanske inte heller leder till verklig förändring. Inte sällan möter den som vill förändra på ett motstånd. Förändringsarbete tar tid eftersom nya vanor och rutiner behöver sätta sig. Det behöver finnas ett tillåtande och förlåtande klimat där det är tillåtet att prova sig fram. En organisation som styrs av skräck för att göra fel är en otrygg miljö. Det finns knep för att öka chansen att lyckas med förändring såväl i det egna livet som på en arbetsplats.

På ett äldreboende finns ofta många roller med någon form av ansvar. Legitimerade har ansvar inom sina yrkesområden, undersköterskor kan ha ansvar som hygienombud, måltidsombud eller brandskyddsombud. Den som vill arbeta med förändringar behöver alltid förankra det med chefen.

Förbättringsarbetets olika steg
1. Fundera över vad ni vill uppnå. Vilken är den viktigaste förändringen du vill uppnå just nu. Varför är det viktigt för er? Sätt upp ett mål. Hur vet ni att du uppnått förändringen?
2. Var lyhörd för frågor från andra. Vad är det de oroar sig för, vad ser de för svårigheter. Gör en riskanalys tillsammans, vilka risker och vinster finns med förändringen? Se till att inte ägna för mycket tid åt motståndarna. De som är för förändringen behöver uppmuntran och stöd också.
3. Gör en plan för hur ni ska genomföra förändringen. Finns det några enkla åtgärder du kan börja med? Fundera på vad du behöver börja med och ta sedan ett steg i taget. Det lönar sig inte att börja i slutet. Har du ingen bra grund att stå på kommer inte förändringen att bestå.
4. För att uppnå bestående förändringar så behöver alla medarbetare vara involverade och delaktiga. Fundera på hur ni får med dig dina medarbetare eller kollegor. Hur når ni fram med budskapet bäst. Kommunicera vad ni vill uppnå med förändringen. Var tydlig med målet och varför du vill uppnå det. Se till att göra kollegor och medarbetare delaktiga i planeringen av hur förändringen ska ske.
5. Kommunicera återkommande under förändringsprocessen. Förändringsarbete kan ofta orsaka oreda och förvirring i början. Tydlig kommunikation om vad som är på gång skapar trygghet och minskar förvirring.
6. Genom att ha en öppen process där alla kan vara med och påverka med idéer och förslag samt där alla bjuds in i riskanalysarbetet och där alla dokument finns tillgängliga ökar delaktighet och trygghet. Lyft bra förslag även om de inte kan genomföras för stunden.
7. Gör milstolpar i förändringsarbetet. Små konkreta delmål som ni vill uppnå och som du dokumenterat och följer upp. Fira när ni nått ett delmål och det slutgiltiga målet. Justera planen om det dyker upp hinder. Plocka de lägst hängande frukterna först. Fundera över vilka steg som är lättast att ta i förändringsarbetet och ta ett steg i taget.
8. Glöm inte att följa upp även efteråt så att inte verksamheten faller tillbaka i gamla hjulspår.

Reflektionsfrågor kring struktur och kultur
Undersköterska:
• Ser du något förbättringsarbete du skulle vilja genomföra?
• Har ni en bra kultur för att arbeta med ständiga förbättringar?
• Finns det ett ledarskap som kan stödja i förändringsarbete?
• Arbetar ni enligt de skriftliga rutinerna?
• Om ni inte gör det, varför?
• Finns det rutiner som inte fungerar i praktiken eller kan förbättras?  
• Vilken rutin är i så fall viktigast för er att förbättra?
• Har ni några undersköterskor som är med och utvecklar rutinerna på enheten?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Vilka ledningsrisker finns i verksamheten?
• Vad kan ni göra åt dem?
• Finns det något som oroar eller stressar er?
• Har ni ett bra klimat för förändringsarbete?
• Hur arbetar ni när ni ska ta fram nya eller revidera gamla rutiner?
• Finns det rutiner som inte följs?
• Vad kan ni göra för att öka följsamheten?
• Vilka rutiner är viktigast att förbättra i nuläget?

Boende och närstående:
• Märker du av att verksamheten arbetar med ständiga förbättringar?
• Märker du av om det pågår ett förbättringsarbete på enheten?
• Uppskattar personalen om du påtalar möjligheter till förändringar?
• Arbetar medarbetarna på ett likartat sätt eller ser det olika ut beroende vem som arbetar?
• Finns det rutiner som brister på enheten?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-10-03 04:00 03 Ledarskap, 15 Handlingsberedskap
  Ledarskap, team och individ
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-29 04:00 09 Mat och måltid
  Trivsamma måltider och måltidsmiljöer
  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus