Kvalitet i äldreomsorgen

Under mottot "Bättre vård" ger vi varje vecka ut artiklar som berör kvaliteten på äldreboenden. Vad kan du göra som boende, undersköterska, vårdbiträde, chef, legitimerad eller närstående för att "Mamma ska ha det bra".

Artiklar

 • 2023-03-23 06:17

  Rätt till sexuell hjälp på äldreboendet m.m.

  De gröna i Bayern efterlyser mer sex för människor på äldreboenden och Joe Bidens läkemedelsreform ger billigare läkemedel till boende på äldreboenden.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-17 11:10

  Patientsäkerhetsberättelse

  Alla vårdgivare måste årligen skriva en patientsäkerhetsberättelse. För verksamheten är det en viktig del i det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Den är offentlig så för patienter, boende på äldreboenden och närstående kan det vara en viktig inblick i hur verksamheten arbetar med kvalitetsutveckling.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-16 05:58 Debatt

  Utblick v 11

  Vad händer när det gäller äldreboenden runt om i världen

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-13 04:00 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 01 Kvalitet, 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Kunskapsutvecklingen inom äldreomsorgen går fort.

  Kunskapsutvecklingen inom äldrevården är snabb. Det är därför viktigt att planera verksamheten så att medarbetare ges möjlighet att fylla på sina kunskaper och utvecklas i yrkesrollen. Ibland behöver fler gå samma utbildning för att skapa tryck i ett förändringsarbete. Det är viktigt att det finns en plan och en tanke med utbildning i verksamheten så att det skapar förutsättningar för förbättrad kvalitete.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-06 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Foto: Mostphotos

  Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop

  Arbetsmiljö och patientsäkerhet går hand i hand. En god arbetsmiljö gör vården tryggare för de som bor på äldreboendet

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-02-28 09:50

  Äldreboenden runt om i världen

  Det händer saker inom äldreomsorgen även i andra länder. Ibland kan man känna viss igenkänning.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-02-24 04:00 02 Värdegrund, 15 Handlingsberedskap, 03 Ledarskap
  Foto: Mostphotos

  Handlingsberedskap, sunt förnuft eller praktiskt förstånd

  Många medarbetare i vården har en naturlig förmåga att handla klokt i mötet med de boende.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-02-21 04:00 14 Läkemedelshantering
  Foto: Mostphotos

  Läkemedelsgenomgång

  Läkemedelsgenomgångar ska ske minst en gång årligen för de som äter många läkemedel. Sjuksköterska och läkare behöver gemensamt planera så att alla boende får sin årliga läkemedelsgenomgång. Ofta har regionen krav på hur läkemedelsgenomgångar ska genomföras. Sjuksköterskan kan bidra till kvalitet i genomgången genom att förbereda med en genomgång med exempelvis Phase-20 eller Phase Proxy

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-02-13 04:12 14 Läkemedelshantering
  Foto: Mostphotos

  Läkemedelsadministrering

  Varje boende måste känna sig trygg i att de läkemedel de får är rätt läkemedel och att tidpunkten är rätt.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-02-06 04:00 14 Läkemedelshantering
  Foto: Mostphotos

  Läkemedel

  Goda rutiner för läkemedel minskar riskerna för skador. Det finns läkemedel som äldre bör undvika då de är olämpliga. Läkemedelsgenomgångar förbättrar vården.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-02-02 04:00 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Hantering av handhygien och personalkläder är avgörande för att förhindra smittspridning

  Det är viktigt att följa basala hygienrutiner på äldreboende. Både personal och boende kan vara bärare av multiresistenta bakterier eller virus och en viktig uppgift är att ha trygga rutiner så att inte smitta sprids. Om det blir smittspridning så tvingas verksamheten ofta till omfattande smittskyddsåtgärder för att förhindra vidare spridning. Viktigt är att inte ha långa naglar, lösnaglar, ringar och annat som riskerar bidra till smittspridning.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-01-30 06:24

  Internationell utblick v 4 2023

  Vi tar ett nytt grepp och gör en internationell utblick på vad som händer i äldreomsorgen

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-01-26 04:00 12 Personlig omvårdnad
  Foto: Mostphotos

  Behov av vila, avslappning och beröring

  Många äldre har behov av vila, avslappning och beröring. Hudtörst är ett begrepp som börjar användas för de grundläggande behov av närhet som vi människor har.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-01-23 04:00 08 Förebyggande o lokaler
  Foto: Mostphotos

  Samtycke, menprövning och omgivningsanpassning

  Vården har inte rätten att tvinga någon. Det finns sätt att arbeta när den boende har svårt att ge uttryck för sin önskan.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-01-19 04:00 07 Riskhantering
  Foto: Mostphotos

  Att förebygga risker och skador

  Patientsäkerhet inom kommunalt finansierad hälso- och sjukvård kräver teamsamverkan mellan olika professioner.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-01-16 04:00 01 Kvalitet, 07 Riskhantering, 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  Avvikelser, synpunkter och klagomål

  Den som rapporterar avvikelser måste få återkoppling för att verksamheten hela tiden ska förbättras

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-01-12 04:00 08 Förebyggande o lokaler, 07 Riskhantering
  Foto: Mostphotos

  Särskilda händelser

  Avbrott på ström, vatten eller internet, stopp i avlopp, fel på matleveranser kan skapa kaos på ett äldreboende.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-01-09 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler

  Underhåll och brandskydd

  Nedgångna lokaler och slitna möbler minskar förtroendet för verksamheten.   

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-01-05 04:00 07 Riskhantering
  Foto: Mostphotos

  Säkerhetskultur, ordning och reda

  Säkerhetsaspekter på ett äldreboende ställer krav utifrån arbetsmiljö, patientsäkerhet, livsmedelssäkerhet, brandskydd med mera.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-12-29 04:00 06 Dokumentation
  Foto-User_76523_Mostphotos

  Språkkrav, informationssäkerhet och journalgranskning

  Genom dokumentationen kan vi följa förlopp och säkerställa att alla berörda har korrekt information

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-12-22 04:00 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  Dokumentation är en viktig del för att kunna följa upp vården

  Det finns många skäl till att dokumentera noga. Bristfällig dokumentation kan orsaka allvarliga brister i vården.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-12-19 04:00 04 Bemötande, 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  Att väcka minnen med livsberättelser

  En viktig uppgift för vården är att se människan med alla erfarenheter, inte enbart färgas av konsekvenserna av demenssjukdomen.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-12-12 04:00 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Samordnad vårdplanering

  Bra planering vid utskrivning från sjukhus minskar risken för återinläggning

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-12-08 04:00 05 Planering
  Foto-Frugan_Mostphotos-webb.jpg

  Daglig planering

  Den dagliga planeringen på äldreboendet är grunden för att det som överenskommits i vårdplan och genomförandeplan verkligen genomförs

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-12-05 04:00 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Värdighet i mötet

  Allt ska gå så fort. Dessvärre kan den kulturen även sprida sig in på äldreboendet.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-12-01 04:00 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Kontakt och inflytande

  Kommunikation med våra äldre ställer särskilda krav på oss som arbetar i vården.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-11-28 04:00
  Foto: Mostphotos

  Ledarskap och utveckling

  Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där (Sören Kirkegaard)

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-11-24 04:00 12 Personlig omvårdnad
  Foto: Mostphotos

  Taktkänsla och värdigt bemötande

  Ofta sker diskriminering omedvetet. Vi utgår ifrån att vi vet utan att ha lyssnat på den boende.   

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-11-18 04:00 02 Värdegrund
  Foto: Mostphotos

  Spänningsfältet mellan medicinskt och socialt synsätt

  Att samtidigt upprätthålla vårdhygien, medicinsk säkerhet, medkänsla och hemtrevnad kan vara en balansgång

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-11-14 04:00 04 Bemötande, 02 Värdegrund
  Foto: Mostphotos

  Att prata om existentiella frågor kräver tid, kunskap och beredvillighet att lyssna.

  För den som bor på äldreboende så finns tid att reflektera över livet och döden. Vården kan hjälpa den boende att se meningen med livet.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-11-10 04:00 02 Värdegrund
  Foto: Mostphotos

  Värdegrunden kan “sitta i väggarna” och det är inte alltid positivt

  Vad vi har för värdegrund märks i hur vårt bemötande av de boende och våra kollegor. Det är ett gemensamt ansvar att uppmärksamma brister i värdegrunden.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-11-07 04:00 01 Kvalitet, 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Struktur och kultur stärker förbättringsarbetet

  När du vet vad du vill förändra på äldreboendet är det genom att med små steg närma sig målet du når framgång.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-11-03 04:00 01 Kvalitet

  Rätt ambitionsnivå är nyckel till framgång

  Överdriven mätning kan ge sämre kvalitet, certifiering kan ge mervärde

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-11-01 03:00 05 Planering, 07 Riskhantering, 01 Kvalitet
  Foto: Mostphotos

  Gemensam målbild för kvalitetsarbetet

  Vårdkvalitet handlar om patientsäkerhet och systematiskt kvalitetsarbete.
  Patientsäkerhetsberättelsen är en grund för planeringen av kvalitetssäkerhetsarbetet

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-10-24 04:00 02 Värdegrund

  Etisk handlingsberedskap

  Det är viktigt att ha handlingsberedskap för det oväntade.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-10-20 04:00 12 Personlig omvårdnad
  Foto: Mostphotos

  Att få vara fin och känna sig speciell

  Huden fyller många roller för vårt välbefinnande. Skadad hud medför risker för infektioner och lidande.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-10-17 04:00 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Rätten att vara centrum i sitt eget liv

  Det pratas mycket om personcentrerad vård, individens behov i centrum, att patienten är en i teamet. Det är lätt att prata men att skapa en kultur där vision blir verklighet kräver en hel del arbete. Delaktighet är en av hörnstenarna. Kravet från det boende att få vara med och bestämma kommer att öka.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-10-13 04:00 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Städning en väsentlig del av vårdhygienen

  På ett äldreboende finns det många olika typer av utrymmen där otillräcklig städning kan innebära en risk för de boende. Likaså ytor där mat, omläggningsmaterial och läkemedel hanteras. Bra städrutiner är viktigt för kvaliteten.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-10-07 04:00 Debatt

  Minnity - digital levnadsberättelse

  Katarzyna och hennes man har utvecklat en digital levnadsberättelse som tar över världen.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-10-03 04:00 03 Ledarskap, 15 Handlingsberedskap
  Foto: Mostphotos

  Ledarskap, team och individ

  Vi står i en brytningstid där ”New Public Management” som innebär en resultatstyrning med syfte att öka effektiviteten blir alltmer ifrågasatt och ”Tillitsbaserad ledning och styrning” lyfts fram som ett alternativ.  Värdegrunden måste vara det som vägleder i utvecklingsarbetet.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-09-29 04:00 09 Mat och måltid

  Trivsamma måltider och måltidsmiljöer

  Måltiden ett tillfälle för glädje och samvaro och kan bidra till en god hälsa.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet

  Ett äldreboende är ett hem

  För de flesta av oss är ett hem ett ställe där vi känner oss bekväma, kan vara oss själva och känna trygghet. Många har sociala kontakter med grannar, vanan att gå till en viss butik, strövområden och natur som påverkar känslan av vad som är hemma. Ett hem innebär frihet att få bestämma själv.  Ofta är minnen, vanor och traditioner kopplade till hemmet.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund

  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen

  En åldrande befolkning gör att allt fler kommer att behöva omsorg. Kvalitet i äldreomsorgen är avgörande för att samhället skall klara det skiftet. Framtidens äldreomsorg kräver eftertanke, utveckling, innovation och engagemang där fokus ligger på vårdkvalitet för de äldre och deras närstående.

  Många enheter erbjuder bra omsorg. De goda exemplen måste lyftas fram samtidigt som brister synliggörs. Det finns mätningar som försöker fördjupa sig i kvaliteten i äldreomsorgen, exempelvis Vårdanalys. Det räcker inte, man måste bakom kulisserna för att se hur vården fungerar i praktiken.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Begravning och dödsbo

  Sorgen i samband med en närståendes bortgång tar ofta kraft och ork. Att kontakta en begravningsbyrå kan vara viktigt för att ta hand om dödsboet på rätt sätt.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Foto: Mostphotos

  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.

  Framtidsfullmakt är en ny möjlighet att tala om hur du vill ha det om du blir glömsk eller tappar förmågan att ge uttryck för vad du önskar.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-09-12 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 19 Samhället utanför
  Foto-Knud-Nielsen-Mostphotos-webb

  Samverkan med närsamhället

  Volontärer kan hjälpa till att sätta guldkant på tillvaron på ett äldreboende. 

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-09-08 04:00 19 Samhället utanför
  Foto: Mostphotos

  Förtroendet för vården

  Vad som berättas om äldreboendet påverkar omvärldens förtroende för vården.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-09-05 04:00 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Kontinuitet

  Kontinuitet är något som ofta nämns som en kvalitetsfaktor i hemvården. Det är lika viktigt på ett äldreboende.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-09-01 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling, 04 Bemötande, 03 Ledarskap

  Lappsjuka

  Uppmanande lappar kan vara ett tecken på att arbetsplatsen inte fungerar så bra.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-08-29 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund, 03 Ledarskap, 04 Bemötande, 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Foto: Mostphotos

  Svåra samtal

  Finns det en i grunden bra och uppskattande stämning på arbetsplatsen är det lättare att ta de svåra samtalen.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-08-25 04:00 03 Ledarskap, 01 Kvalitet, 02 Värdegrund, 04 Bemötande, 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  Nattarbete

  Det händer mycket på natten och undersköterskan står ofta ensam med svåra beslut

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-08-15 04:00
  Foto: Mostphotos

  Döden

  Döden kan vara både skrämmande och vacker. Med kunskap och eftertanke kan omhändertagandet av den döde och dennes närstående bli ett fint minne

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-07-28 04:00 16 Sjukdom och död

  Livets sista tid

  Det finns bra kunskap om hur vi ger boende god vård i livets slutskede. För medarbetarna gäller det att känna igen tecken på lidande och den palliativa vårdens hörnstenar. Det går att lindra symtom på lidande med effektiva läkemedel.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-07-18 04:00 16 Sjukdom och död, 04 Bemötande, 17 Psykisk hälsa
  Foto: Mostphotos

  Minnessvikt

  För många äldre kan minnet svikta stundvis. Förvirringstillstånd kan ha många orsaker

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-07-14 04:00 16 Sjukdom och död, 17 Psykisk hälsa

  Funktionsförändringar som påverkar nervsystemet

  Funktionsförändringar relaterade till nervsystemet kan påverka välbefinnandet.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-07-11 04:00 02 Värdegrund, 17 Psykisk hälsa, 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Psykiskt välbefinnande

  Många äldre upplever psykisk ohälsa. Genom omsorg kan vi öka det psykiska välbefinnandet hos våra boende

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-07-07 04:00 16 Sjukdom och död, 09 Mat och måltid
  Foto: Mostphotos

  Äldre och diabetes

  Kost, fysisk aktivitet och individanpassad läkemedelsbehandling bidrar till att minska symtom på diabetes

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-07-04 04:00 16 Sjukdom och död
  Affektionsvärde och faktiskt värde kan skilja sig åtSusanne Lj. Westergren

  Konsten att ta hand om ett dödsbo

  Intervju med Susanne Lj Westergren som skrivit boken "Konsten att ta hand om ett dödsbo".

  Susanne är journalist med spetskompetens som inom Life Science. Men hon har även sjuksköterska med en gedigen yrkeserfarenhet inom akutsjukvård och läkemedelsforskning. Idag arbetar hon som webbredaktör på medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Där är hennes uppdrag att hjälpa forskare att göra sina forskningsrön tillgängliga för allmänheten. Det är inte alltid helt lätt när det gäller basforskning där man kanske inte ännu fullt ut ser nyttan med forskningen för oss människor.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-06-30 04:00
  Foto: Mostphotos

  Hot och våld i vården

  Med handlingsberedskap och ett bra bemötande kan ofta hot- och våldssituationer undvikas.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-06-27 04:00 05 Planering, 07 Riskhantering
  Foto-Tommy-Alvén-Mostphotos

  Akuta händelser

  Ambulanspersonalen måste få tydlig och korrekt information när de kommer

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-06-13 04:00 08 Förebyggande o lokaler, 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Lukt, miljö och varuförsörjning

  Omsorg om de boende avfallshantering, klädvård och vädring bidrar till att lokalerna är angenäma att vistas i.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-06-09 04:00 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Smittspridning

  Multiresistenta bakterier och virusinfektioner medför risker för liv och hälsa. Smittförebyggande är ett ständigt pågående arbete

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-05-27 04:00 13 Hygien, 15 Handlingsberedskap, 12 Personlig omvårdnad
  Foto: Mostphotos

  Munvård

  Bristande munvårdsrutiner kan leda till undernäring, infektioner och andra hälsoproblem

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-05-23 04:00 16 Sjukdom och död, 13 Hygien, 07 Riskhantering, 08 Förebyggande o lokaler
  Foto: Mostphotos

  Sårvårdsrutiner

  Bristande sårvårdsrutiner kan få svåra konsekvenser för den boende

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-05-19 05:49

  Guldtanden – för äldreboenden som sköter munvården utmärkt.

  Helene Heinerö är utbildad tandsköterska men arbetar numera som marknads och kommunikationsansvarig för region öst inom Oral Care. När hon såg annonsen där Oral Care sökte någon som förstod tandvård och marknad insåg hon att arbetet passade henne som hand i handsken. Hon hade en längtan att göra något gott för människor.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-05-18 08:54
  Foto: Mostphotos

  Boende och närstående - Skatta kvaliteten på ert äldreboende.

  Det går att bedöma mycket av kvaliteten på äldreboendet med våra fem sinnen. Äldrekollen är ett verktyg för dig som närstående eller boende.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-05-16 04:00 16 Sjukdom och död

  Att träna hjärnan

  Träning av hjärnan minskar känslan av stress hos äldre. Ökad kunskap om hjärnans funktion ger oss verktyg att motionera hjärnan hela livet. Det finns även mental styrketräning som bidrar till att vi bättre når våra mål. Med olika typer av mental och fysisk träning kan vi förbättra vår livskvalitet.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-05-12 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt

  Rätt använd teknik kan bidra till bättre innehåll i vården.

  Enbart fantasin utgör en gräns när det gäller att anordna meningsfulla aktiviteter

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-05-09 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Att ha husdjur på äldreboendet

  En vårdhund eller katter kan skapa såväl trivsel som aktivitet.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-05-05 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Vård för själen, skog och natur

  Många äldre reflekterar över livet. Själavård, vistelse i skog och natur, meditation och andra aktiviteter kan ge ro.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-05-02 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 15 Handlingsberedskap, 04 Bemötande, 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Kontaktmannaskapet kan skapa guldkant

  Genom att kontaktmannen lär känna den boende erbjuds guldkant fördjupad kvalitet i mötet

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-04-28 04:23 09 Mat och måltid

  Intervju med Janina Blomberg ÄTUP

  Janina Blomberg bestämde sig för att använda sin kunskap till att göra måltiderna i äldreomsorgen bättre.   

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-04-25 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Fysisk träning

  Med eftertanke går det att skapa tillfälle och inspirera till lämplig fysisk aktivitet.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-04-21 04:51

  För de som är beroende av syn- och hörselhjälpmedel är det viktigt att de är funktionella.

  Glasögon och hörapparat kan bidra till att vardagen fungerar och blir meningsfull.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-04-19 04:00 11 MTP
  Foto: Mostphotos

  Hjälpmedel och medicinsktekniska produkter

  Det krävs bra rutiner för att medicinsktekniska produkter ska servas och hanteras korrekt.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-04-14 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Hälsofrämjande, funktionsbevarande arbetssätt

  Träning och aktivitet ska vara ett naturligt dagligt inslag i verksamheten. Äldreboendet har ett ansvar att arbeta rehabiliterande. Vissa vidgar det och talar om hälsofrämjande arbetssätt. Det handlar om en individanpassad funktionsbevarande omsorg. Det handlar om att göra träning i vardagen till ett naturligt inslag i omsorgen. Att så långt möjligt sköta toalettbesök, påklädning, munhygien, måltider och även delta i aktiviteter som engagerar och stimulerar.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-04-10 04:00 09 Mat och måltid, 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Felaktig mathantering kan leda till sjukdom och i värsta fall döden.

  Mat och näring är en viktig del av vårdens kvalitet på ett äldreboende. Goda kunskaper om livsmedelshygien, näringslära, specialkost och att skapa en gemytlig matsituation är väsentliga för de boendes välbefinnande. 

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-04-07 04:00 09 Mat och måltid, 12 Personlig omvårdnad

  Att mata en annan människa är inte helt lätt.

  Många boende har behov av att få hjälp med mat och måltider. Att mata en annan människa är inte lätt.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-04-04 04:00 09 Mat och måltid
  Foto: Mostphotos

  Behov av anpassat näringsintag

  Många äldre har särskilda behov när det gäller kosten för att undvika undernäring

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-03-31 04:00 09 Mat och måltid

  Näringsbehov och kostens påverkan på kroppen

  Undernäring är en av de största riskfaktorerna när det gäller äldres hälsa

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-03-23 17:24 Debatt, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt

  Intervju med Helle Wijk angående musikupplevelser i vården

  Helle Wijk är sjuksköterska och professor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet men även gästprofessor vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnad vid Chalmers tekniska högskola. Helle doktorerade 2001 med studien ”Colour perception in old age”. Den studien har tillsammans med andra fått stor påverkan på utformning och färgsättning av äldreboenden. En bärande frågeställning i hennes forskning har varit ”Vad är det i miljön som befrämjar hälsa?”.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-03-10 05:46 Debatt
  Fridha Söderqvist, Äldreomsorgschef Eskilstuna kommun

  Undersköterskor med rehabiliteringskunskap kan göra under

  Eskilstuna arbetar med en framgångsrik rehabiliteringsmodell för att minska behovet av hemtjänst och äldreboende. Försöksverksamheten visade på fantastiska resultat och har nu blivit permanent.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-02-21 04:00 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Det är viktigt att bästa vikarien får vikariatet och att varuförsörjningen fungerar.

  Att bemanna ett äldreboende på bästa sätt är inte lätt. Ofta får vikarier hoppa mellan olika enheter på äldreboendet och hinner inte lära känna de boendes behov fullt ut.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-02-14 06:45 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Att flytta in på äldreboende

  Skriftlig information bidrar till trygghet i samband med inflyttning på äldreboende

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-02-10 05:28

  Att välja äldreboende

  Är det gårdagens eller morgondagens vårdboenden som byggs just nu? Arkitektur och planering verkar bygga på att regelverk och människors önskningar inte kommer att förändras.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-02-03 04:00 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Att skapa kvalitet i mötet

  Kommunikation med våra äldre ställer särskilda krav på oss som arbetar i vården. Hörselnedsättningar, demens, afasi, språksvårigheter och annat kan ytterligare försvåra. Det är viktigt att vara medveten om den icke-verbala kommunikationen. Den som inte förstår det som sägs lägger märke till kroppsspråk, gester, mimik och röstläge. Bemötande och kommunikation går hand i hand.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-01-13 04:00 01 Kvalitet
  Foto: Mostphotos

  Rätt ambitionsnivå är nyckel till framgång

  Överdriven mätning kan ge sämre kvalitet, certifiering kan ge mervärde

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-12-17 04:00 05 Planering
  Foto: Pixabay

  Minskad miljöpåverkan

  Ofta när vi pratar om miljö på äldreboende så tänker vi på den fysiska miljön. I detta avsnitt så avser vi den påverkan på klimatet som ett äldreboende genererar.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-12-02 04:00 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  Funktionsförändringar i mage och tarm

  Inkontinens, förstoppning, diarré, undernäring och urinvägsinfektion är vanligt förekommande hälsoproblem hos boende på äldreboende

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-11-22 04:00 05 Planering
  Foto: Pixabay

  Förmåga att hantera ständiga förändringar

  På ett äldreboende händer det hela saker som förändrar förutsättningar. Någon blir sjuk eller kommer tillbaka från sjukhuset och förutsättningarna för vården förändras.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-11-11 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Intrycket när man kommer till ett äldreboende kan variera väldigt mycket.

  På vissa boenden så möts man av en tyst tom entré. På andra så finns det aktivitetsrum i anslutning till entrén. Det kanske pågår tidningsläsning eller en sångstund. Några sitter och samtalar över en kopp kaffe. Vissa äldreboenden ger inte så mycket utrymme för ett välkomnande möte men oftast går det att göra något.

  Upplevelsen när man kommer till ett äldreboende kan vara väldigt varierande. Vissa äldreboenden har en välkomnande vestibul full av liv och aktivitet. Andra är tillstängda och svårtillgängliga. Till viss del styrs möjligheterna att ha aktiviteter av arkitekturen, men till stor del handlar det om vilket engagemang vi som arbetar i vården lägger ner på att det ska vara välkomnande och inbjuda till att delta i aktiviteter.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-10-31 15:54 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Att välja äldreboende

  En god vän skrev följande:

  Det är viktiga saker du lyfter i dina artiklar. Jag kan fortfarande må dåligt när jag tänker på det vårdboende här som min pappa hamnade på först.

  Tråkiga korridorer med personal som slängde fram besticken huller om buller vid middagen, sköterskan som sa att pappa inte behövde sjukgymnastik för han hade ju ändå inte så lång tid kvar. Det var förfärligt.

  Jag grämer mig att vi väntade nästan sex månader innan vi bytte boende. Vi borde ha gjort det direkt. Jag larmade kommunen och vi fick byta.

  Det var som att komma till paradiset på det nya vårdboendet. Där var det vinglas till middagarna, hemtrevlig miljö, sjukgymnast regelbundet, en omtänksam sköterska och fantastisk personal.

  Pappa levde drygt ett år till efter flytten så jag är enormt tacksam att det sista året blev ett bra år.

  Vilket av äldreboendena vill du vara på?

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-10-28 06:39 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Kontrakturer

  Om man blir sängliggande och inte får sträcka ut sina leder så kan det bli felställningar på kort tid.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-10-20 18:29 04 Bemötande

  Inflyttning på äldreboende innebär förändrade roller för den boende, men även för närstående.

  Man pratar ibland om fyra hörnpelare i ett gott åldrande. Fysisk aktivitet, bra matvanor, meningsfullhet relaterad till att vara delaktig och behövd samt social gemenskap. Det finns ett samband mellan hälsa och sociala relationer. För den som flyttar in på äldreboende förändras dessa.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-10-08 07:23 14 Läkemedelshantering
  Foto: Mostphotos

  Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen

  Extern granskning av läkemedelshanteringen ska ske minst en gång per år.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-10-01 11:13 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 09 Mat och måltid

  Hälsa och åldrande

  Vi kan var och en göra mycket för att hålla igång kroppen och hjärnan högt upp i åren.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-09-28 04:00 16 Sjukdom och död

  Att inte kunna andas fritt skapar otrygghet

  Astma och andra sjukdomar i luftvägarna påverkar hälsan. Med rätt stöd känner den boende trygghet.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-09-19 04:00 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Det är viktigt att all städning blir utförd så ofta och med den kvalitet som krävs.

  För den boendes trivsel och säkerhet är det viktigt att städningen sker regelbundet och på ett korrekt sätt. Det får inte bero på vem som arbetar för dagen vilken kvalitet lokalvården har.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-09-16 04:00 09 Mat och måltid
  Foto: Mostphotos

  Att få fel kost innebär hälsorisker

  Kunskaper kring anpassad kost är nödvändig i äldreomsorgen. För den boende handlar det om välbefinnande och respekt, men också ett viktigt riskförebyggande inslag i omsorgen.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-09-14 04:00 19 Samhället utanför
  Foto-Michael-Erhardsson-Mostphotos-webb

  Vad har jag som äldre för rättigheter om jag önskar flytta till en annan kommun?

  Alltfler har sina närstående boende i en annan del av landet. Avståndet kan innebära att det är svårt att upprätthålla kontakten och ge ett bra stöd i vardagen. Det är viktigt att flytten bygger på den äldres önskan, inte närståendes dåliga samvete.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-09-10 04:00 07 Riskhantering
  Foto-Nic72-Mostphotos

  Utan trygga rutiner kan pengar försvinna.

  Många som bor på äldreboende är beroende av hjälp med att hantera sina egna pengar. Om inte annat behövs pengar för frisör och andra personliga behov på boendet. Det gäller att det finns trygga rutiner så att inte pengar försvinner.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-09-10 04:00 09 Mat och måltid

  Jag vill kunna bjuda mina gäster på mat och fika även på äldreboendet.

  När jag får gäster vill jag kunna bjuda mina gäster på mat och fika. Kanske också ett glas vin eller lite likör till kaffet. Det kommer jag att fråga om innan jag tackar jag till att flytta in.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-09-03 04:00 09 Mat och måltid
  Foto: Mostphotos

  Balansen mellan mat, motion och medicin ger livskvalitet åt den som lever med diabetes.

  Äldreboendet kan bidra till välbefinnandet för den som lever med diabetes genom att erbjuda motion och mat i kombination med en välavvägd medicinering. Fel frukost kan förstöra dagen för den med diabetes.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-09-01 04:00 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  Kunskap är viktig för att ge bästa stöd till den som lever med Parkinsons sjukdom.

  För den som har svår Parkinson kan det stöd som äldreboendet ger innebära höjd livskvalitet. Bristande kunskap och felaktigt utformat stöd kan å andra sidan försämra densamma.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-08-30 04:00 12 Personlig omvårdnad
  Foto: Mostphotos

  Muntorrhet kan skapa svårigheter i vardagen.

  Många äldre lider av muntorrhet. Det beror på att de har för lite saliv i munnen eller att salivens sammansättning förändras. Saliven är nödvändig för att vi ska kunna tugga och svälja. Saliven skyddar också tänderna. Ofta kommer muntorrheten smygande och det är inte ens säkert att den som drabbas märker det själv.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-08-25 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Foto: Mostphotos

  Personalutrymmen och nattarbete

  De som arbetar på natten står för kvaliteten på äldreboendet under en stor del av dygnet

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-07-19 04:00 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Kraftfulla åtgärder för att stoppa smittspridning räddar liv.

  På äldreboendet är det viktigt att snabbt sätta in åtgärder för att stoppa smittspridning. Vid minsta misstanke om smitta behöver därför åtgärder vidtas. 

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-07-15 04:00 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Även äldreboenden kan bidra till att hållbarhetsmålen uppnås.

  Vi har arbetat för att nå de globala miljömålen som ska uppnås innan 2030 i flera år nu. EU diskuterar om inte kraven ska skärpas än mer för att rädda vår planet.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-07-12 04:00
  Foto: Mostphotos

  Genom att byta arbetskläder minst varje dag minskar risken för smittspridning.

  Det kan te sig enkelt att förstå reglerna för personalkläder. Samtidigt visar punktprevalensmätningar ofta att de inte åtföljd fullt ut. Det kan vara nödvändigt att följa upp hela processen för att se var bristerna finns. 

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-07-07 17:01 19 Samhället utanför
  Foto: Mostphotos

  Många av våra äldre har livserfarenheter som kan vara till gagn för andra.

  Levande bibliotek har blivit ett populärt erbjudande i delar av landet. Ofta handlar det om att en person som haft en allvarlig sjukdom berättar om sina erfarenheter från vård och behandling. Kanske går det att göra varianter av detta på äldreboendet.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-07-04 18:27 01 Kvalitet
  Foto: Mostphotos

  Som närstående kan det vara viktigt att vet om mamma har fått gå på promenad idag.

  På ett äldreboende pågår hela tiden aktiviteter av olika slag. Samtidigt så kan det vara så att den boende inte kommer ihåg om de har varit ute eller deltagit i aktiviteter. Då är det viktigt att det dokumenteras på ett enkelt sätt.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-07-01 04:00 14 Läkemedelshantering
  Foto: Mostphotos

  För vissa människor är naturläkemedel ett mildare alternativ som fungerar för dem.

  Många som flyttar in på äldreboende har vanor som de vill få behålla även efter flytten. Det kan vara viktigt att berätta om vanorna så undviks onödig oro.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-06-28 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Att få utöva sin religion är en rättighet även för den som bor på äldreboende.

  Många som bor på äldreboende har en tro eller en vana att besöka sin församling. Att bo på ett äldreboende begränsar möjligheterna att ta sig i väg till gudstjänst. 

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-06-24 04:00
  Foto: Shutterstock

  Att äta genom sond ger inte samma matglädje

  Äldre människor tappar ofta förmågan att äta på egen hand. Många närstående ställs inför frågan om vården ska sätta in sond. Sväljsvårigheter är en naturlig del av demenssjukdomens förlopp. Stroke och andra händelser kan också påverka sväljförmågan.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-06-21 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Foto-Michael-Erhardsson-web

  Det är viktigt att ha ett samtalsklimat med högt i tak.

  Ett repressivt ledarskap eller arbetsklimat kan vara farligt för de boende. 

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-06-17 04:44 19 Samhället utanför
  Foto-Roland-Magnusson-Mostphotos-webb

  Kolla alltid vad det kostar innan ni tackar ja till äldreboende.

  Det är inte helt lätt att reda ut vad det kostar att bo på ett äldreboende. Inflyttningen på äldreboendet kan även påverka den äkta hälftens ekonomi. För att vara helt säker är det bäst att kontakta avgiftshandläggaren i kommunen. Det kan också skilja mellan olika boenden i en kommun.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-06-10 04:00 08 Förebyggande o lokaler, 19 Samhället utanför
  Foto-Erich-Karnberger-Mostphotos-webb

  Om inflyttning på äldreboende var en fri nyttighet för alla som fyllt 80 år och inte byggde på ett biståndsbeslut skulle utformningen se helt annorlunda ut.

  Det är svårt att veta om det är gårdagens eller morgondagens vårdboenden som byggs just nu. Mycket av arkitektur och planering verkar bygga på att regelverk och människors önskningar inte kommer att förändras.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-06-07 04:00 02 Värdegrund, 19 Samhället utanför, 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Det är viktigt att ha tänkt igenom hur verksamheten ska ställa sig till andeväsen och spökerier.

  Det förekommer idag TV-program där medium är behjälpliga med att rensa fastigheter från gengångare och osaliga andar. Det händer att den frågan även aktualiseras på äldreboenden.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-06-03 04:00 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  En journal ska vara objektiv och tydlig, inte bestå av en massa tyckanden!

  Den journal som förs av vården är den boendes journal.  Den som för journal behöver tänka på att den boende närsomhelst kan begära ut kopia av sin journal och få läsa vad medarbetarna skriver. Lika illa kan det vara om inget dokumenteras. 

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-05-27 04:00 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  Med en bra genomförandeplan ökar förutsättningarna för att vården ska bli bra!

  En genomförandeplan som inte utgår ifrån den boendes önskningar och intressen är inte en genomförandeplan. Det är en arbetsbeskrivning.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-05-24 04:00 01 Kvalitet
  Foto: Mostphotos

  Nöjda boende och närstående är den bästa kvalitetsstämpeln.

  Det blir alltfler som anser att boende och närstående behöver ges möjlighet att vara delaktiga i arbetet med att stärka kvaliteten på äldreboendet.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-05-17 04:00 03 Ledarskap
  Foto: Mostphotos

  Värdegrunden måste vara det som vägleder i utvecklingsarbetet av äldreomsorgen

  Vi står i en brytningstid där ”New Public Management” blir alltmer ifrågasatt och ”Tillitsbaserad ledning och styrning” lyfts fram som ett alternativ.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-05-12 04:15 16 Sjukdom och död

  Urinvägsinfektioner kan ofta förebyggas

  Trygga rutiner för hantering av urinvägsbesvär minskar risken för onödig antibiotikaanvändning.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-05-07 04:26 02 Värdegrund, 15 Handlingsberedskap

  Att värna tystnadsplikten är en viktig del för att skapa förtroende.

  Tystnadsplikten är en grundsten i en förtroendefull relation mellan medarbetare och boende.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-04-10 04:00 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler

  Vad är det för skillnad mellan ICA och vården?

  Nästan varje sommar kommer det någon period som betecknas som värmebölja. Detta påverkar de som bor på äldreboenden i hög grad. Ändå är få äldreboenden byggda så att de ger ett behagligt inomhusklimat oavsett årstid. Medarbetarna måste därför ha bra rutiner för att möta värmeböljan.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-04-09 04:00 01 Kvalitet

  Det finns ett värde med att certifiera verksamheten

  Certifiering är ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten. Det ger också ett driv i att arbeta med ständiga förbättringar. 

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-04-08 04:00 04 Bemötande, 19 Samhället utanför, 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Tillgång till kunnig tolk kan vara livsavgörande.

  Tolk är en rättighet för den enskilde. Ändå bokas det tolk relativt sällan till äldreboenden. Det är viktigt att säkerställa att den boende får ge uttryck för sina önskningar och behov.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-04-06 04:00 14 Läkemedelshantering

  Bristfälliga rutiner för kontroll av narkotika kan locka till stöld och missbruk.

  Det är viktigt att ha trygga rutiner för narkotikahantering. Med trygga rutiner upptäcks svinn tidigt och risken stöld minskar.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-04-05 04:00

  Många äldre har nedsatt hörsel. Vissa har även hörapparater.

  En god ljudmiljö är viktigt för livskvaliteten för den som har nedsatt hörsel. Om någon har hörapparat ska den fungera för att göra nytta.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-04-04 04:00 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Samordnad individuell plan (SIP)

  Samordnad individuell plan (SIP) är ett sätt att säkerställa att vårdinsatser som ges från olika vårdgivare samverkar för att ge den boende så bra vård och behandling som möjligt. SIP är en lagstadgad rättighet för den enskilde.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-04-03 04:00 12 Personlig omvårdnad, 06 Dokumentation, 15 Handlingsberedskap, 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Att bli förstådd och att förstå personalen är viktigt

  Omsorgspersonal möter dagligen äldre personer som befinner sig i utsatta situationer. Verksamheten behöver ha rutiner för att följa upp att de som anställs i verksamheten har tillräckliga kunskaper för att kunna förstå och prata med de boende och närstående. Likaså att kunna dokumentera det som händer och att kunna beskriva förändringar i hälsotillståndet för exempelvis en sjuksköterska på jourtid.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-04-02 04:00 08 Förebyggande o lokaler, 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  Har ni bra kunskap för att agera i akuta situationer?

  Att medarbetarna vet hur de ska agera i akuta situationer kan vara livsavgörande för den boende.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-03-31 04:00
  Foto: Mostphotos

  Rutinerna för provtagning måste vara korrekta annars kan provsvaren bli fel

  Många som bor på äldreboende har sjukdomar som behöver följas upp med regelbunden provtagning. Att provtagningen sker på rätt sätt är en förutsättning för trygg och säker vård.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-03-29 16:00

  Mer tillit leder till bättre vård

  Vården styrs för mycket av tekniska krav istället för att utgå från vilken effekt de får för människan.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-03-28 04:00 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  Fungerande och rena glasögon är en förutsättning för att se för många äldre.

  Glasögon behöver vara rena och sitta på den som äger dem för att vara till nytta. Det är också viktigt att regelbundet få göra synundersökning för synen förändras under åldrandet.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-03-27 04:00 04 Bemötande, 02 Värdegrund
  Foto: Mostphotos

  Personal med medkänsla har förmågan att förstå de boendes känslor.

  Medkänsla är en värdefull kvalitet hos medarbetare. Vi behöver hjälpas åt att skapa en miljö där vårdarbetare bibehåller sin medkänsla.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-03-26 04:00 12 Personlig omvårdnad
  Foto: Mostphotos

  Egenvård är ovanligt på äldreboenden.

  Reflekterar ni kring möjligheter till egenvård för de som är klara och rediga när de flyttar in på äldreboendet?

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-03-16 04:00 11 MTP
  Foto: Mostphotos

  Erbjuder er region mobil röntgen för de som bor på äldreboende?

  Ny teknik förbättrar möjligheterna att undvika onödiga transporter och väntetid på sjukhuset för den som ramlat på äldreboendet. 

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-03-15 04:00 11 MTP
  Foto: Mostphotos

  Har ni koll på era hjälpmedel?

  Fungerande hjälpmedel och medarbetare som förstår att använda dem rätt är grundläggande för trygg och säker vård.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-03-14 04:00 04 Bemötande, 02 Värdegrund, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Vad är det som gör att vissa av våra äldre förblir friska?

  Har ni kunskaper för att skapa en meningsfull vardag på äldreboendet?

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-03-13 04:00 02 Värdegrund, 03 Ledarskap
  Foto: Mostphotos

  Visar ni uppskattning till de som är inspiratörer och förebilder på äldreboendet?

  På nästan alla arbetsplatser finns det medarbetare som är inspiratörer och förebilder för andra. På äldreboendet gör dessa personer stor skillnad för kvaliteten på vården. 

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-03-12 04:00 03 Ledarskap, 02 Värdegrund, 19 Samhället utanför
  Foto-Roland-Magnusson-Mostphotos-webb.jpg

  Vad anser ni ingår i skälig levnadsnivå på ert äldreboende?

  Inflyttning på äldreboende bygger på biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Den som inte är nöjd med beslutet har möjlighet att överklaga till förvaltningsrätten.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-03-11 04:00 04 Bemötande, 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 01 Kvalitet
  Foto: Mostphotos

  Har du gjort fel någon gång?

  Att ge någon en varning kan vara tråkigt, men ibland nödvändigt. En chef behöver ibland vara tydlig med vad som gäller. Att genom samtal få medarbetaren att förstå att hen har begått ett fel och att detta inte får upprepas är en viktigt del av arbetet med ständiga förbättringar.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-03-10 04:00
  Foto: Mostphotos

  Använder ni Palliativa registret för att utveckla er vård i livets slutskede?

  Palliativa registret är ett register där vården i livets slutskede utvärderas efter bortgången. Med dödsfallsenkäten så registreras en mängd faktorer som både kan bidra till att utveckla vården på den egna enheten men även nationellt. Att alltid använda palliativa registret är ett sätt att arbeta med ständiga förbättringar.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-03-09 04:00 01 Kvalitet, 16 Sjukdom och död, 07 Riskhantering
  Foto: Mostphotos

  Arbetar ni med BPSD-registret?

  BPSD-registret kan ge stöd när en boende med demenssjukdom får symtom som kan vara svårhanterade i verksamheten. Det finns checklista, utbildningar, skattningar och förslag på åtgärder för att minska de problem som kan uppstå. Metoden kan stödja i att ta fram bemötandeplaner och andra förslag på behandlingsinsatser.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-03-06 04:00 19 Samhället utanför, 03 Ledarskap, 02 Värdegrund
  Foto: Mostphotos

  Förekommer det diskriminering på ert äldreboende?

  Att förebygga diskriminering i vården är viktigt. Diskriminering förekommer ibland utan att vi tänker på det utifrån kön, ursprung, ålder eller sexuell läggning. På ett äldreboende kan kränkningar förekomma utifrån i princip alla aspekter. Såväl boende som medarbetare och närstående kan bli utsatta för diskriminering.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-03-05 04:00 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  Gör ni bra inkontinensutredningar?

  Inkontinens är vanligt på äldreboenden. Många använder inkontinensskydd. Rätt inkontinensskydd har stor betydelse för hur de fungerar och upplevs. Det finns många typer av hjälpmedel. Behov och hjälpmedel skiljer en del mellan kvinnor och män.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-03-02 04:00 09 Mat och måltid
  Foto: Mostphotos

  Får de boende i sig den näring de behöver?

  Det är skillnad på mat och näring. Det går att vara överviktig och ha näringsbrist samtidigt. Den som bor på ett äldreboende är beroende av att medarbetarna förstår vikten av att erbjuda en varierad kost. Det behöver också finnas rutiner för att följa upp näringsintaget och upptäcka undernäring.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-03-01 04:00 11 MTP
  Foto: Mostphotos

  Hänger ni med i den tekniska utvecklingen?

  Den tekniska utvecklingen går fort i äldreomsorgen. Hänger ni med och är tekniken säker?

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-02-27 04:00 05 Planering, 15 Handlingsberedskap
  Foto: Mostphotos

  Använder ni er av digitala utbildningar i verksamheten?

  Utbudet av webbutbildningar för medarbetare i äldrevården ökar. Det finns ett stort utbud av utbildningar med olika inriktning. En del av dem innehåller även kunskapstest och intyg. Många verksamheter använder detta som en viktig del av fortbildningen av medarbetare.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-02-26 04:00 08 Förebyggande o lokaler, 09 Mat och måltid
  Foto: Mostphotos

  Hur lång är nattfastan för de som bor på ert boende?

  Den som inte får i sig tillräckligt med näring riskerar fallskador och annan ohälsa. Bra rutiner för att begränsa nattfastan är en viktig faktor för att minska risken för undernäring hos de boende. Ett nattmål kan också förbättra sömnen då vi blir naturligt trötta när magen är full. Vissa boenden arbetar med Säröbomber. Nattfastan bör inte överstiga 11 timmar för äldre.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-02-24 04:00 01 Kvalitet, 15 Handlingsberedskap, 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Vad har medarbetarna för kompetens och erfarenhet?

  Har ni en strategisk kompetensutvecklingsplan på äldreboendet?

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-02-21 04:00 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  Har ni en bra social dokumentation?

  Går det att följa upp hur mamma har haft det genom att läsa i sociala journalen?

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-02-19 04:00 01 Kvalitet
  Bildkoll-Mostphotos

  Har ni bra rutiner för rapportering av lex Maria och Lex Sarah?

  Vi läser återkommande om händelser i vården som anmälts. Genom att de anmäls så kan utredningen bidra till att vården blir bättre och att inte andra drabbas. En bra genomförd utredning ger också den boende och närstående en möjlighet att förstå vad som hänt samt vad enheten gör för att det inte ska hända igen.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-02-18 04:00 05 Planering, 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  Får alla boende en bra medicinsk vårdplanering?

  Får alla boende på äldreboendet den medicinska vård de behöver?

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-02-17 04:00 14 Läkemedelshantering
  Foto: Mostphotos

  Har ni bra rutiner för delegering?

  Inom äldreomsorgen delegeras framförallt läkemedelshantering. Samtidigt är läkemedelsavvikelser en vanlig avvikelse. Utbildning, uppföljning av kunskap  och trygga rutiner har stor betydelse för riskerna för avvikelser.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-02-16 04:00 04 Bemötande, 02 Värdegrund
  Foto: Mostphotos

  Har de boende rätt att bestämma själva?

  I samband med åldrandet så minskar våra möjligheter att välja själva. Bara det att vara beroende av andra människor för de aktiviteter som är nödvändiga i det dagliga livet är en inskränkning i självbestämmandet. Medarbetare som arbetar i vården har ett ansvar att så långt möjligt begränsa konsekvenserna.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-02-13 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 16 Sjukdom och död, 08 Förebyggande o lokaler
  Foto: Mostphotos

  Har ni lämpliga fysiska aktiviteter att erbjuda alla era boende?

  Fysisk aktivitet är viktigt även för äldre personer. Det ger välbefinnande och motverkar depression. Muskelstärkande aktiviteter minskar fallrisk och förebygger sjukdom och vårdskador.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-02-12 04:33 14 Läkemedelshantering
  Foto: Mostphotos

  Har ni många läkemedelsavvikelser?

  Avvikelser med läkemedel kan få allvarliga konsekvenser för äldre. Trygga rutiner och bra system för att minska riskerna gör stor skillnad. Rutinerna för läkemedelshantering måste vara kända och följas av alla så att läkemedel ges på ett säkert sätt.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-02-11 04:00 19 Samhället utanför, 04 Bemötande, 02 Värdegrund, 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  Arbetar ni med livsberättelser och att väcka minnen?

  En viktig uppgift för vården är att se människan med alla erfarenheter, inte enbart färgas av konsekvenserna av demenssjukdomen.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-02-09 04:00 01 Kvalitet, 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  Har ni rutiner för journalgranskning?

  Regelbunden journalgranskning säger mycket om hur verksamheten fungerar. 

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-02-08 04:00 07 Riskhantering, 19 Samhället utanför
  Foto: Mostphotos

  Vad har ni för patientskadeförsäkring?

  Informerar ni era boende om att ni har patientskadeförsäkring?

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-02-06 09:08 Debatt
  Foto: Mostphotos

  Vilka riskanalyser gjordes under utbrottet i Wuhan?

  Vilka riskanalyser gjorde svenska myndigheter under perioden december 2019 till februari 2020 mot bakgrund av rapporteringen från Wuhan?

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-02-05 04:00 19 Samhället utanför
  Foto: Mostphotos

  Har ni rutiner för hur ni hanterar djur som de boende ansvarar för?

  Lex Maja kom till för att inte djur ska komma till skada när deras husse eller matte hamnar på sjukhus. Reglerna ger vårdpersonal rätt att berätta om att det finns djur i en bostad där bostadshavaren inte kan ta hand om dem trots att de omfattas av sekretess. Detta för att inte husdjur ska behöva svälta ihjäl om matte drabbas av en stroke och inte kan kommunicera.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-02-04 04:00 09 Mat och måltid, 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  Har ni boende som återkommande har problem med trög mage?

  Trög mage kan innebära lidande för den äldre med bland annat förvirring och smärta i buken. Kost, vätska och aktivitet påverkar.  Likaså att regelbundet erbjuda toalettbesök till den som inte kommer sig för själv.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-02-02 04:00 14 Läkemedelshantering
  Foto: Mostphotos

  Det är viktigt att känna till behandling med blodförtunnande då exempelvis en fallolycka kan medföra inre blödningar.

  Många äldre får behandling med blodförtunnande läkemedel såsom Waran, Fragmin och Eloquis. I samband med exempelvis fallolyckor är det viktigt att hålla reda på behandlingen.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-02-01 04:00 12 Personlig omvårdnad, 09 Mat och måltid, 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  Upptäcker ni om någon är uttorkad?

  Har ni bra rutiner för att upptäcka om någon är uttorkad?

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-31 04:00 16 Sjukdom och död, 15 Handlingsberedskap, 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  Kunskapsutvecklingen inom sårvården går fort. Hänger du med?

  Sårvården inom äldreomsorgen blir allt bättre. Vi ser allt färre otäcka sår och sår som uppkommer läker i allt högre grad. Hänger ni med i kunskapsutvecklingen?

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-30 04:00 01 Kvalitet, 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  Är det lätt att göra rätt hos er?

  Stämmer era rutiner med hur ni arbetar eller är de hyllvärmare?

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-29 16:00 Debatt
  Foto: Mostphotos

  Debatt: Sättet att organisera vården påverkar kötiden.

  Varför ska det ta 47 dagar att få en bröstcancerdiagnos när det skulle kunna göras på två timmar?

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-29 04:00 06 Dokumentation, 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler, 16 Sjukdom och död, 07 Riskhantering
  Foto: Mostphotos

  Har ni en tydlig rutin för hantering av fallskador?

  Fallskador orsakar många dödsfall varje år. Har ni bra rutiner för att undersöka fallskador?

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-28 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling, 17 Psykisk hälsa, 12 Personlig omvårdnad, 19 Samhället utanför, 07 Riskhantering
  Foto: Mostphotos

  Har ni haft någon situation där någon blir hotfull eller väldigt orolig på ert äldreboende?

  Ibland blir människor med demenssjukdom förändrade till sinnet. I värsta fall kan det leda till hotfulla situationer. Har ni bra arbetssätt och trygga rutiner för att hantera hotfulla situationer?

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-27 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Foto: Mostphotos

  Har ni ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete?

  Det finns många risker i arbetsmiljön på ett äldreboende. Inte sällan är risker för medarbetare också en risk för de boende.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-26 04:00 17 Psykisk hälsa, 04 Bemötande, 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  Har ni boende som är känsliga för viss beröring eller för åtsittande kläder?

  Det finns människor som är extra känsliga. Deras sinnen ger starkare intryck än hos oss andra. På ett äldreboende där många är beroende av hjälp för att fungera i vardagen så kan detta bli plågsamt om inte personalen förstår vad det handlar om. Den som lider av högkänslighet kan behöva ha extra tid och stöd från medarbetare. Ibland kan tid för att anpassa sig också vara bra.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-24 04:00 07 Riskhantering, 19 Samhället utanför
  Foto: Mostphotos

  Har ni haft personer boende hos er med behov av skyddad identitet?

  Personer med skyddad identitet är inte så vanliga inom äldreomsorgen, men de förekommer. Det ställer särskilda krav på äldreboendet och rutinerna. Det gäller att ha koll på vilken grad av skyddad identitet den enskilde ha. Vissa journalsystem kan hantera personer med skyddad identitet medan andra inte kan detta. Verksamheten kan behöva upprätta särskilda rutiner.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-23 04:00 02 Värdegrund, 03 Ledarskap, 01 Kvalitet, 04 Bemötande, 07 Riskhantering
  Foto: Mostphotos

  Hur arbetar ni med delaktighet?

  Det finns en nationell värdegrund för äldreomsorgen som vi alla ska följa. Det handlar om att göra ord till handling. Hur arbetar vi med delaktighet, kommunikation, bemötande, respekt, tillgänglighet, självbestämmande, diskriminering, våld och andra viktiga aspekter av den nationella värdegrunden. Det är viktigt att göra värdegrunden till ett värdefullt stöd i vardagsarbetet på äldreboendet, så att det inte bara är en hyllvärmare.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-22 16:00

  Debatt: Om människor pressas att ta vaccin kan det få motsatt effekt.

  Ingen ska tvingas eller pressas att ta vaccin

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-22 04:00 14 Läkemedelshantering
  Foto: Mostphotos

  Har ni boende som äter läkemedel sedan tidigare där det inte framgår varför läkemedlet är insatt?

  Äldre människor har många gånger fått läkemedel insatta av olika läkare vid olika tidpunkter. För att få en bild av vad som var grunden för att läkemedlet sattes in ursprungligen kan det vara bra med en läkemedelsberättelse.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-21 04:00 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Har ni bra kompetens för vård av människor med demens?

  De som bor på äldreboenden har ofta en demenssjukdom som påverkar deras liv. Med kunskap om demensen kan vi underlätta vardagen och minska risken för oro och ångest. Sjukdomsutveckling och symtom är relaterade till vilken typ av demens den boende har. Med kunskap, bemötande och anpassade aktiviteter så går det att skapa en bra vardag.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-20 04:00 08 Förebyggande o lokaler
  Foto: Mostphotos

  Har ni bra rutiner för att arbeta med omgivningsanpassning?

  Det finns en risk att vården i sin strävan att skydda inskränker människors frihet och rättigheter. Vi betraktar alla vuxna människor som rättskapabla. Detta gäller även de som drabbats av demenssjukdom. Därför gäller det att vara lyhörd för alla situationer som kan upplevas som ett tvång. Samtycke är viktigt. Om någon inte kan kommunicera går det ändå ofta att tolka upplevelsen av exempelvis ett positionsbälte.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-19 04:00 07 Riskhantering, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 03 Ledarskap, 04 Bemötande, 05 Planering, 02 Värdegrund
  Foto: Mostphotos

  Fungerar samverkan mellan boendet och läkaren bra?

  Vården av äldre blir alltmer avancerad. En fungerande samverkan mellan boendet och läkaren är av stor betydelse för kvaliteten. Läkaren kommer oftast till boendet varje vecka. Ibland behöver sjuksköterskan rådgöra med läkaren däremellan. Det finns många krav och hur samspelet mellan verksamheten och läkaren är fungerar är en viktig faktor.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-18 04:00 01 Kvalitet, 07 Riskhantering, 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Arbetar ni med ständiga förbättringar i verksamheten och följer medarbetarna beslutade rutiner?

  Verksamheter inom vård och omsorg är skyldiga att arbeta med ständiga förbättringar i verksamheten. Att skapa rutiner som är kända och följs av medarbetarna är ett sätt att säkerställa att kvalitet upprätthålls. Genom bland annat öppna jämförelser så går det att jämföra brukarnas upplevelse av kvaliteten i relation till andra äldreboenden i Sverige.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-17 04:00 16 Sjukdom och död, 02 Värdegrund, 07 Riskhantering, 17 Psykisk hälsa, 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Äter många av era boende ångestdämpande läkemedel?

  Omfattande användning av ångestdämpande läkemedel kan vara ett tecken på brister i omsorgen. Genom att arbeta medvetet med att skapa en harmonisk miljö och lära känna den boende går det ofta att hitta alternativ till vid behovsmedicinering mot oro.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-16 04:00 19 Samhället utanför, 05 Planering, 02 Värdegrund
  Foto: Mostphotos

  Vad tror ni att ni tänker om dagens äldreomsorg om 20 år?

  Äldrevården genomgår en ständig förändring. Mycket har blivit bättre, men ännu finns mycket att förbättra. Ädelreformen innebar ett stort steg i övergången från fattigvård till en social rättighet. Avvecklingen av långvårdensavdelningar och psykiatriska demensavdelningar gav ökade möjligheter till ett värdigt liv. Kommunalisering av hemsjukvård ger möjlighet för det sociala och medicinska perspektivet att gå hand i hand.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-15 04:00 09 Mat och måltid
  Foto: Mostphotos

  Ingår nutrition i ert fallförebyggande arbete?

  Förebygger maten  på ert äldreboende fallskador och trycksår?

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-14 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling, 07 Riskhantering, 11 MTP
  Foto: Mostphotos

  Använder ni digitala verktyg i vården på ert boende?

  Digital teknik kommer att användas alltmer i vården av våra äldre. Det gäller att fundera på hur det påverkar kvalitet och värdegrund i verksamheten. Undersköterskan ser huden och eventuella skador på kroppen på ett annat sätt än en duschrobot. En stor del av omvårdnadsarbetet ger också möjlighet till mänsklig kontakt genom samtal och beröring. Varje teknikinförande behöver föregås av en riskanalys.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-13 04:00 14 Läkemedelshantering
  Foto: Mostphotos

  Har ni god ordning och säkerhet i läkemedelsrummet?

  Det blir ofta fel i läkemedelshanteringen. Ett välfungerande läkemedelsrum är en god grund för säker läkemedelshantering.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-12 04:00 04 Bemötande, 05 Planering, 03 Ledarskap
  Foto: Mostphotos

  Vad kan ni göra för att ert boende ska vara attraktivt för den som ska flytta in?

  Att flytta till äldreboende är ett stort beslut. För många innebär det både oro och sorg. Att då få bra information är av stor vikt. I alltfler kommuner erbjuds den äldre att välja mellan olika boenden. Aktiviteter, övernattningslägenhet eller särskild inriktning kan vara det som väger över till fördel för ert boende.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-11 04:00 13 Hygien

  Vad har ni dragit för lärdomar av Covid-19?

  Lärdomarna av Covid-19 är många. På många äldreboenden har rutinerna förändrats och följsamheten till rutiner skärpts. Verksamheten har fått lära sig att arbeta med visir och munskydd. Rutiner för provtagning och smittspårning har aktualiserats. Åtgärder för att minska smittspridning mellan medarbetare har också införts. För många äldre har det inneburit att de inte kunnat träffa sina närstående på väldigt länge. Många verksamheter har varit kreativa för att kunna erbjuda säkra besök.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-10 04:00 07 Riskhantering, 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  Har ni bra rutiner för att hantera fallskador?

  Många fallskador går att förebygga med ett bra fallförebyggande arbete. Hur fungerar det fallskadeförebyggande arbetet hos er?

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-07 04:00 03 Ledarskap, 05 Planering, 08 Förebyggande o lokaler
  Foto: Mostphotos

  Hur lång tid får en boende som larmar vänta?

  De som bor på ett äldreboende är beroende av att larmen fungerar. Det kan handla om att få hjälp med att komma till toaletten eller behov av smärtlindring. Genom att gå igenom hur larmen används och fungerar kan man lära sig mycket om hur verksamheten fungerar. Därigenom går det att ändra rutiner, vårdplaner och schemaläggning så att de bättre motsvarar de boendes behov.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-05 04:00 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Har ni ett bra sätt att ta hand om den som dör och dennes närstående?

  Döden kan vara både skrämmande och vacker. Har ni värdiga rutiner för att ta hand om den döde och dennes närstående?

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-04 04:00 07 Riskhantering, 08 Förebyggande o lokaler
  Foto-Trullsa_Mostphotos-webb

  Hur hanterar ni dörrarna på äldreboendet?

  Det finns inget lagstöd för att låsa om hyresgäster i deras boende. Det gäller att hitta ett bra arbetssätt för att de boende inte ska gå vilse.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-03 04:00 16 Sjukdom och död, 06 Dokumentation, 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler
  Foto: Mostphotos

  Har ni bra rutiner för att upptäcka om någon samlar på sig vätska?

  Med bra rutiner för att upptäcka om någon börjar få ödem kan onödig sjukhusvård undvikas. 

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-01 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Får de boende stöd med ett funktionshöjande arbetssätt?

  Ett funktionshöjande arbetssätt används när något tillfälligt tappat förmåga eller funktion. Det kan vara efter en sjukhusvistelse. En stroke eller en fraktur kan medföra att förmågan att klara vardagens sysslor har försämrats. Många gånger går det att återfå förmågan att klara det man klarade tidigare med rätt upplagd träning och ett stöd att träna i vardagen.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2020-12-31 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling, 07 Riskhantering, 03 Ledarskap, 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Hur är arbetsmiljön på natten?

  Nätterna på ett äldreboende är en speciell tid med låg bemanning. Någon är orolig, en kollega behöver hjälp med en vändning. Undersköterskan står själv med ibland svåra beslut. Nattarbete på äldreboende omfattas av flera författningar från Arbetsmiljöverket.   

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2020-12-29 04:00 13 Hygien, 17 Psykisk hälsa, 08 Förebyggande o lokaler
  Foto: Mostphotos

  Hur är ljudhygienen på ert äldreboende?

  Störande ljud kan skapa stress och otrivsel. Stolar utan tassar som gnisslar, TV-apparater med TV-shop eller skvalradion med reklaminslag som ingen lyssnar på. Någon står och pratar i telefon utan att gå åt sidan. Detta kan skapa stress om det är en arbetsplats, men än värre om det är i mitt hem och jag inte kan göra något åt det. Gå en runda på ert äldreboende och fundera på hur det låter.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2020-12-26 12:14 Debatt

  Debatt: Kommunanställda läkare

  Vi behöver bättre stöd från läkare i äldreomsorgen, men inte kommunanställda läkare!!

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2020-12-25 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Foto - Frugan - Mostphotos

  När de boende på äldreboendet får egen tid av god kvalitet skapas kvalitet i mötet.

  Egen tid och socialt innehåll i omsorgen är en viktig kvalitetsfaktor på äldreboendet. Den boende har rätt att bli erbjuden meningsfulla aktiviteter under det som kallas egen tid. Det är viktigt för verksamheten att utvärdera och utveckla innehållet i den egna tiden. Likaså är det viktigt att dokumentera för att kunna ta vara på det som fungerar och utveckla det vidare.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2020-12-22 04:00 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Är rummet på äldreboendet rent och fräscht när ny hyresgäst kommer?

  När en boende lämnar ett äldreboende så behöver lägenheten flyttstädas. Detta är ett grannlaga arbete. Vi lever i en tid när multiresistenta bakterier frodas och även en del skadedjur. Om någon flyttar in och smittas av MRSA eller upptäcker vägglöss kan förtroendet för verksamheten få sig en knäck. Det är viktigt att äldreboendet har tydliga rutiner för både hur och med vilken kvalitet flyttstädning ska ske.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2020-12-21 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 15 Handlingsberedskap
  Foto: Mostphotos

  Medarbetare som tar emot gåvor riskerar att begå mutbrott och samtidigt underminera förtroendet för vården

  Att som medarbetare i vården ta emot gåvor från boende eller närstående kan vara ett brott.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2020-12-20 04:00 16 Sjukdom och död

  Får de som lider av KOL ett bra stöd?

  Många äldre lider av KOL. Detta påverkar deras livskvalitet. Med bra stöd och behandling kan symtomen lindras. Det finns en behandlingstrappa om sjukdomen förvärras. Många med KOL lider också av andra sjukdomar. Träning av inhalationsteknik, individanpassad träning och ett bra näringsintag är viktiga inslag i behandlingen.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2020-12-18 15:05 Debatt

  Debatt: Är det inte dags att göra något åt svälten bland våra äldre?

  Juletiden är den stora mathögtiden. Det gäller dock inte för alla. För några så blir ensamheten och ekonomiska begränsningar en tydlig. Likaså kan hälsan begränsa våra möjligheter att handla, laga mat eller äta den lagade maten.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2020-12-17 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering, 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  Planerar ni innehållet i de boendes vardag och genomför ni de planerade aktiviteterna?

  Den dagliga planeringen på äldreboendet är grunden för att det som överenskommits i genomförandeplanen verkligen genomförs. Det måste också gå att följa upp att den enskilde erbjudits aktiviteter och att de får omsorg och omvårdnad av god kvalitet. Uppföljning av att aktiviteterna genomförts är en viktig del av kvalitetsarbetet. Utan planering blir ofta ingenting gjort.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2020-12-16 04:00 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Har det hänt att ni drabbats av vinterkräksjuka på ert äldreboende?

  Varje vinter så drabbas ett antal äldreboenden av vinterkräksjuka. Har det väl kommit in på boendet så behöver verksamheten upprätta kohortvård för att minska risken för fortsatt spridning. Det gäller att ha bra rutiner för såväl hygien som livsmedelshantering för att minska risken att drabbas. Likaså behöver det finnas rutiner att upprätta kohortvård även på jourtid.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2020-12-14 04:00 02 Värdegrund, 04 Bemötande, 05 Planering

  Tar ni er tid att lyssna?

  Allt ska gå så fort. Dessvärre kan den kulturen även sprida sig in på äldreboendet. Undersköterskor, legitimerad personal och chefer rusar runt för att åtgärda diverse problem. Det blir viktigare att göra än att vara. För den som är beroende av andras hjälp kan det innebära att man inte ber om det man gärna skulle vilja. Professionalitet innebär att inte låta stress gå ut över mötet med den enskilde.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2020-12-12 04:00 16 Sjukdom och död, 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Hur arbetar ni med boende som sover dåligt?

  Sömnvanor är viktiga för livskvaliteten. Sömnbehovet ändras och många får ett mindre sömnbehov. Orolig nattsömn kan engagera både den boende som personalen till följd av ökad fallrisk och störda grannar.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2020-12-11 14:44 15 Handlingsberedskap, 13 Hygien

  DEBATT: Vad är det som är så svårt att fatta när det gäller munskydd?

  Var och en har rätten att tänka själv när det gäller munskydd på allmänna platser. Tillhör du de som slutat tänka och helt förlitar dig på myndigheters eller politikers beslut?

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2020-12-11 04:00 14 Läkemedelshantering
  Foto - Mostphotos

  Har ni en trygg hantering av miljöfarligt avfall i verksamheten?

  Läkemedelsanvändningen påverkar miljön. Som konsument finns idag ingen möjlighet att välja mest miljövänlig medicin. Rester av antibiotika, hormoner och antidepressiva läkemedel återfinns i naturen. Se till att överblivna läkemedel och sprutspetsar till återlämnas till apoteket eller tas omhand på rätt sätt.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2020-12-10 04:00 02 Värdegrund, 05 Planering, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Hur gör ni för att den boende ska vara delaktig i sin egen planering?

  Vad händer när alla dagar är lika och andra planerar tiden. När maten är serverad, valet av kläder görs av någon annan och dagen mest blir en längtan efter kvällen när man får lägga sig och sova så påverkar det välbefinnandet. Det är viktigt att vara uppmärksammad på om någon av de boende visar tecken på institutionsskada. Därigenom går det att förebygga onödigt lidande.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2020-12-09 04:00 01 Kvalitet, 19 Samhället utanför, 05 Planering, 15 Handlingsberedskap

  Vet alla på ert boende vad det betyder att någon har God man eller Förvaltare?

  Människor som har svårt att ta tillvara sina rättigheter kan ibland få God man eller Förvaltare utsedd. God man är vanligast så vi använder det i artikeln. Detta kan påverka vårdens planering i vissa fall. God man företräder den boende i vissa frågor. Tingsrätten ger befogenheter och verksamheten behöver tänka på att informera eller rådfråga den Gode mannen i viktiga frågor. Överförmyndaren i varje kommun ska ha tillsyn av Gode män och Förvaltare så att de sköter sitt uppdrag.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2020-12-08 04:00 09 Mat och måltid, 04 Bemötande, 15 Handlingsberedskap, 12 Personlig omvårdnad

  Hur ser ni till att inte sillen hamnar på risgrynsgröten?

  Vår matkultur är viktig för oss. Detta blir särskilt tydligt i samband med högtider. För den som kommer från en annan kultur kan allt kännas främmande. Det är då viktigt att ha tydliga instruktioner så att inte serveringen blir helt fel. Vi förväntar oss att få julmaten i viss ordning på julbordet. För den som aldrig sett dopp i grytan måste detta kännas exotiskt.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2020-12-07 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien

  Får man vara fåfäng även när man är gammal? Får man tycka att man själv är vacker?

  Känslan av att vara fin väsentlig för välbefinnandet för många människor. Att få håret upplagt, läpparna målade, näshår borttagna och naglarna vårdade är viktigt för många. Många enheter arbetar medvetet med detta. Om inte förutsättningarna finns varje dag så kan det vara en aktivitet som SPA eller skönhetssalong någon gång i veckan. Att få klä upp sig inför en måltid väcker ofta en positiv förväntan.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2020-12-05 04:00 04 Bemötande, 19 Samhället utanför

  Hur upplevs första besöket på äldreboendet?

  Hur är det att besöka ett äldreboende för första gången? Just nu är det fokus på visir och plexiglasskärmar. Men hur är det för övrigt? Är det välkomnande och gemytligt. Känner sig besökaren välkommen?

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2020-12-04 04:00 05 Planering, 01 Kvalitet, 19 Samhället utanför, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 02 Värdegrund
  Foto: Mostphotos

  Har ert äldreboende en tydlig profil, eller kanske skulle kunna skapa det?

  Profilboenden blir allt vanligare. De vanligaste är kanske språkboende med profil mot finsktalande, men det går att skapa många andra profiler. Att ta vara på sina styrkor och att göra något bra av det skapar en tydlighet för de äldre när de ska flytta till ett äldreboende. Det finns vårdföretag som gör profilering till sitt signum. Tar ni vara på era styrkor på bästa sätt.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2020-12-02 04:00 04 Bemötande, 02 Värdegrund, 12 Personlig omvårdnad
  Foto: Mostphotos

  Har ni en bra samtalskultur på er enhet?

  Kommunikation med våra äldre ställer särskilda krav på oss som arbetar i vården. Hörselnedsättningar, demens, afasi, språksvårigheter och annat kan ytterligare försvåra. Det är viktigt att vara medveten om den icke-verbala kommunikationen. Den som inte förstår det som sägs lägger märke till kroppsspråk, gester, mimik och röstläge. Bemötande och kommunikation går hand i hand.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2020-12-01 16:59

  Vi tar gärna emot dina tankar och idéer.

  Är det något vi kan göra bättre?
  Någon tema du saknar?
  Har du något du vill berätta för oss?

  Skriv gärna några rader: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOlbDpXJkcHJha3Rpa2FuP3N1YmplY3Q9SmFnIHR5Y2tlciBhdHQuLi4uIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPmtvbnRha3RAdmFyZHByYWt0aWthbi5zZTwvYT4=

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2020-12-01 04:00 02 Värdegrund, 06 Dokumentation, 04 Bemötande, 05 Planering

  Får de äldre bestämma själva?

  Självbestämmande är grundläggande förutsättning i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Åldrandet i sig innebär sämre förutsättningar att hävda sin självbestämmanderätt. Vårdpersonal har ett ansvar att vara lyhörda för den boendes önskemål. Det kräver att det finns en pågående diskussion kring hur medarbetare kan stärka den enskildes självbestämmande på äldreboendet.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2020-11-29 04:00 16 Sjukdom och död, 07 Riskhantering, 08 Förebyggande o lokaler, 11 MTP
  Foto: Mostphotos

  Har ni antidecubitusmadrasser för akuta behov?

  En boende på äldreboende som får feber blir lätt orkeslös och sängliggande. Det kan snabbt bli trycksår. Har ni antidecubitusmadrasser för akuta behov?

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2020-11-27 04:00 14 Läkemedelshantering

  Har ni bra ordinationsunderlag för läkemedelshanteringen?

  Tillgång på korrekta ordinationshandlingar är ett bekymmer för några verksamheter. Telefonordinationer, tillfälliga ordinationer och vid behovs läkemedel behöver också finnas med. Fungerande samverkan med boendets läkare är viktig. Fel i läkemedelshanteringen är allvarliga avvikelser som kan få svåra konsekvenser för den boende.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2020-11-26 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Erbjuder ni aktiviteter som passar alla boende hos er?

  Aktiviteter är viktigt för välbefinnandet. Alla äldreboenden erbjuder idag aktiviteter för de boende. Det är svårt att hitta aktiviteters som passar alla. Det gäller att ha koll på vilka som inte deltar i aktiviteter och fundera kring vad som kan erbjudas dem. Att följa upp och fundera kring hur det går att nå de som inte spontant deltar i utbudet är en del av kvalitetsarbetet på ett äldreboende.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2020-11-25 04:00 16 Sjukdom och död, 17 Psykisk hälsa, 07 Riskhantering

  Hur arbetar ni med de som är nedstämda?

  Det är vanligt med nedstämdhet och depression hos äldre. Det finns mycket att göra utöver läkemedelsbehandling. Motion, samtal, sociala aktiviteter och utevistelse är viktiga inslag i livsföringen. Ofta blir relationen till närstående lidande av att den äldre är ledsen och kanske ältar negativa tankar.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2020-11-24 04:00 01 Kvalitet, 06 Dokumentation, 07 Riskhantering, 03 Ledarskap

  Arbetar ni systematiskt med kvalitetsledning?

  Arbetet med ständiga förbättringar består av många olika verktyg som hänger ihop. Framförallt handlar det om att bygga en kultur. Egenkontroll, internrevisioner, patientsäkerhetsberättelser, kvalitetsregister, avvikelsehantering, nyckeltal och rutiner har alla sin roll i arbetet med att ständigt göra verksamheten bättre.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-03-16 08:13 Debatt

   Överfylld urinblåsa

   Läs mer >>