Debatt: Kommunanställda läkare

Vi behöver bättre stöd från läkare i äldreomsorgen, men inte kommunanställda läkare!!

Det har kommit förslag på kommunala läkare i äldreomsorgen. Kommuner är väldigt olika. Bjurholms kommun har 2392 invånare. Det är nog svårt att bemanna vårdcentralen där med läkare att dessutom ha en läkare i kommunen kan medföra stora bemanningssvårigheter. Kommunala läkare löser inga problem men skapar många nya. Det innebär också att fokus flyttas från vad som gagnar de äldre till att handla om organisation. Det är klassiskt att den som inte vill ha något gjort föreslår en omorganisation.

Läkare är lagspelare. De är beroende av att ha kollegor och andra kringresurser för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Att flytta ut läkaren från vårdcentralen skulle vara till men för äldreomsorgen. Läkaren är också beroende av det nätverk av specialister och specialkompetenser som finns inom den regionala vården.

Däremot behöver vi ha läkarnas kompetens i äldreomsorgen. Redan idag så finns det engagerade läkare som gör ett fantastiskt arbete på våra äldreboenden. I vissa regioner kunde utökat tidstilldelning för åtagandet innebära ytterligare förbättringar i de planerade läkarinsatserna. Mer tid för den läkare som har åtagande för ett äldreboende skulle kunna innebära bättre läkemedelsgenomgångar och bättre medicinsk vårdplanering. Vi får också alltmer sjuka äldre som har behov av mer avancerad vård på våra äldreboenden. För att det ska bli bra krävs läkarmedverkan i vården.

Särskilda läkare med avsatt tid för de som är multisjuka skulle kunna innebära att onödiga sjukbesök kunde undvikas och ett bättre stöd för legitimerad personal i hemsjukvården. Vi behöver läkaren som en medlem i teamet även i hemsjukvården. Samarbete runt patienten där frågor kring undernäring, fallrisker, sårvård och annat kan dryftas vore också önskvärt.

Läkarna behövs även som stöd till de sjuksköterskor som arbetar jourtid. De som bor på äldreboende och multisjuka äldre som bor i sitt ordinära boende borde ha rätten att få läkarbedömning i hemmet dygnet runt. Då skulle många onödiga ambulanstransporter och inläggningar kunna undvikas. I många regioner är den beredskapsjour som finns begränsad till att konstatera dödsfall och att skriva vårdintyg.

Ett exempel är vid fallolyckor. Kan sjuksköterskan inte utesluta fraktur så måste hen ringa ambulans. Med stöd av läkarbedömning så kan hen avvakta med att skicka till sjukhuset till morgonen då röntgenavdelningen och ortopedkirurgen är öppen. I vissa regioner så kan till och med röntgen komma till äldreboendet och göra undersökningen. Det finns många andra händelser som orsakar ”onödiga” ambulanstransporter eller onödig väntan på akutmottagningen för våra äldre och där ett bättre läkarstöd skulle kunna innebära att den äldre inte behöver ligga inlagd på sjukhus.

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-10-03 04:00 03 Ledarskap, 15 Handlingsberedskap
  Ledarskap, team och individ
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-29 04:00 09 Mat och måltid
  Trivsamma måltider och måltidsmiljöer
  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus