Får alla boende en bra medicinsk vårdplanering?

Får alla boende på äldreboendet den medicinska vård de behöver?

Foto: Mostphotos

En god vän berättade att hans far hade bott sin sista tid på äldreboende. Inte långt efter att han flyttade in fick han en stroke. Under sista tiden av sitt liv fick mannen genomgå tre omfattande operationer av hjärnan. Hans upplevelse var att hans far utsattes för lidande helt i onödan. De hade inte bjudits in till någon medicinsk vårdplanering och så vitt han visste hade varken de som närstående eller pappan fått några frågor om sin inställning till denna typ av åtgärder.  

Medicinska vårdplaneringar bör göras i samband med inflyttning på vårdboende och därefter årligen eller när något annat inträffar som gör att en ny vårdplanering behövs. Den äldre och eventuell närstående medverkar i vårdplaneringen tillsammans med läkare och team, gärna några veckor efter att den äldre flyttat in. Då hinner sjuksköterskan och personalen få en uppfattning om hur den äldre mår och vilka behov den äldre har. Innan läkarbesöket är det brukligt att blodprovstagning sker om det inte finns andra aktuella provsvar att tillgå. I samband med den medicinska vårdplaneringen görs även en läkemedelsgenomgång. Det kan då bli aktuellt att minska eller göra förändringar i medicineringen. Mer om läkemedelsgenomgång i annan blogg.  

Den medicinska vårdplaneringen bör ske minst en gång per år. Inte sällan behöver den göras oftare utifrån att behoven förändras. Många verksamheter har en rutin som föregår planeringen. Det kan handla om provtagning, symtomskattning och att bjuda in närstående så att de kan delta i mötet. Skattningar som kan vara aktuella är symtomskattning av typ Phase-20, smärtskattning, demensskattning och riskbedömning avseende fall, trycksår, undernäring och munhälsa.  

Vid bestående försämrat hälsotillstånd kan det vara aktuellt med en brytpunktsbedömning. Det innebär att den boende, närstående, läkare och sjuksköterska kommer överens om att den boende ska få somna in i lugn och ro på boendet och inte behöva skickas till sjukhus vid försämring.  

På ett normalstort äldreboende så kan läkaren behöva hinna med flera vårdplaneringar varje besök på äldreboendet. Detta då var och en ska genomgå den årliga vårdplaneringen och de som flyttar in också behöver få sin genomgång. Därtill kommer ett antal boende att behöva ha en ny planering då deras hälsotillstånd försämras. Detta ställer stora krav på att sjuksköterskorna planerar rondtiderna och att det finns en tydlig struktur för hur den medicinska vårdplaneringen ska förberedas av olika yrkesgrupper.  

Undersköterska: Är ni delaktiga i förberedelserna inför den medicinska vårdplaneringen? Tas riskbedömningarna upp i möten med teamet? Får ni del av vad som beslutats i samband med den medicinska vårdplaneringen?

Chef och legitimerad personal: Har ni en bra process för att förbereda den medicinska vårdplaneringen? Har alla boende en aktuell medicinsk vårdplanering som är högst ett år gammal? Är alla i teamet delaktiga i förberedelserna?

Närstående: Har ni varit med på den medicinska vårdplaneringen? Var mötet bra? Finns det saker som kan förbättras?  

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-10-03 04:00 03 Ledarskap, 15 Handlingsberedskap
  Ledarskap, team och individ
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-29 04:00 09 Mat och måltid
  Trivsamma måltider och måltidsmiljöer
  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus