Erbjuder er region mobil röntgen för de som bor på äldreboende?

Ny teknik förbättrar möjligheterna att undvika onödiga transporter och väntetid på sjukhuset för den som ramlat på äldreboendet. 

Foto: Mostphotos

Nu finns det mobila röntgenutrustningar som gör att äldre som ramlat inte behöver åka till sjukhus för att bli undersökta. I Norrtälje så testas detta på alla äldreboenden som finns inom kommunen. En sjuksköterska på sjukhuset tar med sig röntgenutrustningen och åker till äldreboendet istället för att den äldre ska behöva åka ambulans fram och tillbaka till sjukhuset, sitta och vänta på en akutmottagning med allt vad det innebär.  

Detta måste vara en stor vinst för både sjukvården och den äldre. Nu behöver de äldre enbart åka när det är akut att undersöka en fraktur. Vid allvarliga fallolyckor och när det sannolikt är en fraktur så måste den boende åka i alla fall. Men många gånger så handlar det enbart om misstanke om fraktur och att sjuksköterskan på boendet måste skicka för säkerhets skull. Nu kan hen besluta att avvakta i samråd med läkare och hänskjuta undersökningen till den mobila röntgen.  

Även andra röntgenundersökningar än de där man misstänker fraktur kan ske på äldreboendet. Om det visar sig att det är en fraktur så kan den boende läggas in direkt på en vårdavdelning utan att behöva passera akutmottagningens väntrum.  

Ett normalt besök på akuten för en person boende på äldreboende tar ofta uppemot sex timmar med transporter och undersökningar. För en människa med demenssjukdom och dennes närstående kan detta bli mycket ansträngande och ge ökad förvirring. Att få göra en undersökning i hemmet blir förstås mycket lugnare.  

Det finns studier från region Skåne som visar att det blir samhällsekonomiskt billigare att skicka röntgenutrustningen till äldreboendet. Framförallt genom att onödiga vårddygn och lidande undviks. Mer än hälften av de som skickas till röntgen för undersökning efter fallolycka har inga skador alls. Mobil röntgen rimmar också väl med visionen om nära vård.  

Undersköterska: Tar sjukvården till sig ny teknik i er region så att onödig transporter kan undvikas? Hur ser du på användningen av ny teknik för att göra livet enklare för våra äldre?

Chefer och legitimerad personal: Finns det något ni kan göra för att minska behovet av ”onödiga” sjukhusbesök? Finns det annan teknik som också skulle kunna bidra till att minska onödiga transporter?

Närstående: Hur ser du på utvecklingen att använda teknik för att göra mer på äldreboendet och undvika sjukhusbesök?  

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-12 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 19 Samhället utanför
  Samverkan med närsamhället
  Foto-Knud-Nielsen-Mostphotos-webb
  info
 • 2022-09-08 04:00 19 Samhället utanför
  Förtroendet för vården
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus