Har ni bra ordinationsunderlag för läkemedelshanteringen?

Tillgång på korrekta ordinationshandlingar är ett bekymmer för några verksamheter. Telefonordinationer, tillfälliga ordinationer och vid behovs läkemedel behöver också finnas med. Fungerande samverkan med boendets läkare är viktig. Fel i läkemedelshanteringen är allvarliga avvikelser som kan få svåra konsekvenser för den boende.  

Ordinationsunderlaget är en originalhandling. Många allvarliga fel har uppstått då sjuksköterskor skrivit av ett ordinationsunderlag eller då underlaget är otydligt. Ett felplacerat kommatecken kan innebära att den enskilde får en tio gånger för stark dos av läkemedlet.  

Normalt är det alltid läkare som ordinerar och förskriver läkemedel. Vissa läkemedel kan även förskrivas av distriktssköterska med förskrivningsrätt. Därutöver finns det ofta ”Generella direktiv” där sjuksköterskan utifrån egen bedömning kan ordinera. Det kan handla om att ge Paracetamol vid huvudvärk och liknande ordinationer.  

Ordinationsunderlag ska vara aktuella. Vid insättning eller utsättning av läkemedel ska  underlaget uppdateras. Många vårdtagare har färdigförpackade dospåsar. När ändringar görs är det viktigt att sjuksköterskan byter ut det gamla underlaget. Det ska då göras både i anslutning till personalens signeringslista och i vårdtagarens pappersjournal. Om vårdtagaren inte är inlagd i Pascal ska vårdcentralen tillhandahålla nya ordinationsunderlag. Pascal är en digital portal som har information om alla dosläkemedel.  

Vid dosleverans ska dospåsarna kontrolleras av sjuksköterska så att det som ligger i förpackningarna stämmer överens med det som är ordinerat och att alla eventuella ändringar finns med.

Rutinerna behöver också fungera för att få in tillfälliga ordinationer som exempelvis kan komma via telefon från läkaren.  

Undersköterska: Kontrollerar ni mot ordinationsunderlaget innan ni ger läkemedel? Händer det att underlagen inte stämmer? Hur ser rutinerna ut när någon av de boende behöver vid behovs medicin?  

Chef och legitimerad personal: Fungerar samarbetet med läkaren väl? Har ni aktuella ordinationsunderlag för alla boende där ni har ansvar för läkemedelshanteringen? Hur fungerar det med ordinationsunderlag vid ordinationer på jourtid? Fungerar rutinerna för “vid behovs läkemedel” bra?  

Närstående: Får ni information i samband med att läkemedelsordinationer förändras?  

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-07-28 04:00 16 Sjukdom och död
  Livets sista tid
  info
 • 2022-07-18 04:00 16 Sjukdom och död, 04 Bemötande, 17 Psykisk hälsa
  Minnessvikt
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-14 04:00 16 Sjukdom och död, 17 Psykisk hälsa
  Funktionsförändringar som påverkar nervsystemet
  info
 • 2022-07-11 04:00 02 Värdegrund, 17 Psykisk hälsa, 04 Bemötande
  Psykiskt välbefinnande
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-07 04:00 16 Sjukdom och död, 09 Mat och måltid
  Äldre och diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-04 04:00 16 Sjukdom och död
  Konsten att ta hand om ett dödsbo
  Affektionsvärde och faktiskt värde kan skilja sig åtSusanne Lj. Westergren
  info
comments powered by Disqus