Har ni bra ordinationsunderlag för läkemedelshanteringen?

Tillgång på korrekta ordinationshandlingar är ett bekymmer för några verksamheter. Telefonordinationer, tillfälliga ordinationer och vid behovs läkemedel behöver också finnas med. Fungerande samverkan med boendets läkare är viktig. Fel i läkemedelshanteringen är allvarliga avvikelser som kan få svåra konsekvenser för den boende.  

Ordinationsunderlaget är en originalhandling. Många allvarliga fel har uppstått då sjuksköterskor skrivit av ett ordinationsunderlag eller då underlaget är otydligt. Ett felplacerat kommatecken kan innebära att den enskilde får en tio gånger för stark dos av läkemedlet.  

Normalt är det alltid läkare som ordinerar och förskriver läkemedel. Vissa läkemedel kan även förskrivas av distriktssköterska med förskrivningsrätt. Därutöver finns det ofta ”Generella direktiv” där sjuksköterskan utifrån egen bedömning kan ordinera. Det kan handla om att ge Paracetamol vid huvudvärk och liknande ordinationer.  

Ordinationsunderlag ska vara aktuella. Vid insättning eller utsättning av läkemedel ska  underlaget uppdateras. Många vårdtagare har färdigförpackade dospåsar. När ändringar görs är det viktigt att sjuksköterskan byter ut det gamla underlaget. Det ska då göras både i anslutning till personalens signeringslista och i vårdtagarens pappersjournal. Om vårdtagaren inte är inlagd i Pascal ska vårdcentralen tillhandahålla nya ordinationsunderlag. Pascal är en digital portal som har information om alla dosläkemedel.  

Vid dosleverans ska dospåsarna kontrolleras av sjuksköterska så att det som ligger i förpackningarna stämmer överens med det som är ordinerat och att alla eventuella ändringar finns med.

Rutinerna behöver också fungera för att få in tillfälliga ordinationer som exempelvis kan komma via telefon från läkaren.  

Undersköterska: Kontrollerar ni mot ordinationsunderlaget innan ni ger läkemedel? Händer det att underlagen inte stämmer? Hur ser rutinerna ut när någon av de boende behöver vid behovs medicin?  

Chef och legitimerad personal: Fungerar samarbetet med läkaren väl? Har ni aktuella ordinationsunderlag för alla boende där ni har ansvar för läkemedelshanteringen? Hur fungerar det med ordinationsunderlag vid ordinationer på jourtid? Fungerar rutinerna för “vid behovs läkemedel” bra?  

Närstående: Får ni information i samband med att läkemedelsordinationer förändras?  

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-29 04:51
  För de som är beroende av syn- och hörselhjälpmedel är det viktigt att de är funktionella.
  info
 • 2023-03-29 04:00 06 Dokumentation
  Dokumentation är en viktig del för att kunna följa upp vården
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund, 03 Ledarskap, 04 Bemötande, 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Svåra samtal
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 01 Kvalitet
  Har ni bra rutiner för rapportering av lex Maria och Lex Sarah?
  Bildkoll-Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 09 Mat och måltid
  Behov av anpassat näringsintag
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 06 Dokumentation
  Med en bra genomförandeplan ökar förutsättningarna för att vården ska bli bra!
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus