Rutinerna för provtagning måste vara korrekta annars kan provsvaren bli fel

Många som bor på äldreboende har sjukdomar som behöver följas upp med regelbunden provtagning. Att provtagningen sker på rätt sätt är en förutsättning för trygg och säker vård.  

Foto: Mostphotos

Provtagning kräver trygga rutiner för att bli rätt. Det ska vara rätt provrör, rätt förvaring och rätt transport för att ha en säker kedja med korrekta provsvar. Många olika prover kan tas på äldreboendet. Det kan handla om blodprover, urinprover, avföringsprover och andra prover. Alla prover behöver hanteras korrekt för att ge tillförlitliga svar. Felaktigt hanterade prover leder ofta till att provsvaren fördröjs och därmed i värsta fall onödigt lidande för den boende.  

Det är viktigt att ha rätt provtagningsutrustning på boendet, så att det går att ta de prover som behövs. För att säkerställa att rätt utrustning finns kan det vara bra att tillsammans med läkaren göra en lista över vilka prover som kan tänkas behöva ordineras och därefter se till att beställa det material som behövs för att ta proverna. Tänk på att provtagningsmaterial kan ha en begränsad hållbarhet, så det finns inte skäl att lägga upp stora lager av material som sällan används i verksamheten.  

Innan provet tas är det viktigt inte bara att ha rätt provrör och annan utrustning. Vissa prover förutsätter att patienten är fastande eller att det finns annat som behöver förberedas. Den boende behöver förberedas. Några är stickrädda och behöver smärtlindring för att våga ta prover.  

Det är viktigt att provrören märks korrekt och att förvaringen i avvaktan på transport och under transport sker på ett korrekt sätt. Det behöver också finnas trygga rutiner för hur sprutspetsar och riskavfall ska hanteras. Likaså behöver det finnas rutiner för åtgärder vid stickskador. Det kan finnas en risk för blodburen smitta vid stick och skärskador samt vid blodkontakt/ slemhinnor. Det är viktigt att det finns en tydlig instruktion kring att skölja och desinfektera. Dessutom behöver det finnas kontaktvägar för provtagning, remiss och kontakt med infektionsmottagning i samband med stickskador. I vissa fall ska även någon form av profylaktisk behandling ges. Det ska också skrivas arbetsskadeanmälan och avvikelse kring händelsen.
Det är viktigt att den som tar provet har rätt instruktioner och utrustning. Det är oftast sjuksköterskor som tar blodprover och då har de förhoppningsvis tillgång till instruktioner kring vilka provrör som ska användas och hur de ska förvaras och transporteras. Vissa prover behöver analyseras inom en viss tid och därför kan det vara viktigt med transporten ibland också att de förvaras i kyla under tiden.  

Undersköterskor kan ibland få i uppdrag att ta urinprov eller avföringsprov. Detta utifrån att provtagningen behöver anpassas till den boendes behov. Här är det viktigt att det inte kommer bakterier som tillförs i samband med provtagningen. Även här kan prov behöva förvaras i kyla i avvaktan på transport för att inte bakterier ska börja växa i provet.  

Undersköterska: Händer det att du får ta prover? Får du tydliga instruktioner kring hur provet ska tas?  

Chef och legitimerad personal: Har ni bra rutiner för provtagning? Har ni den utrustning som krävs för att hantera proverna korrekt? Har ni bra rutiner för att kontrollera att provrör och annan utrustning är korrekt?  

Närstående: Har du en närstående som behöver ta prover regelbundet? Får ni återkoppling på provsvaren? Fungerar rutiner så att proverna blir tagna med rätt intervall?  

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-10-03 04:00 03 Ledarskap, 15 Handlingsberedskap
  Ledarskap, team och individ
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-29 04:00 09 Mat och måltid
  Trivsamma måltider och måltidsmiljöer
  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus