Vad är det för skillnad mellan ICA och vården?

Nästan varje sommar kommer det någon period som betecknas som värmebölja. Detta påverkar de som bor på äldreboenden i hög grad. Ändå är få äldreboenden byggda så att de ger ett behagligt inomhusklimat oavsett årstid. Medarbetarna måste därför ha bra rutiner för att möta värmeböljan.

En stor skillnad är att ICA (eller COOP eller vilken annan livsmedelsbutik med för den delen) har kundperspektiv rakt igenom organisationen. Saknas det koppling mellan planerarna av vård och vårdverkligheten? Skillnaden blev väldigt tydlig en dag, en varm sommardag, när jag kilade in på ICA och kände att det var svalt och skönt i butiken. Det var behagligt för oss som var där. Därefter skulle jag besöka mitt sjuka barnbarn, Saga som vårdades på hospice. Där var det 30 grader varmt. Patienterna led  i värmen. Tidningsrapporter kom dagligen från äldreboende, sjukhus och akutmottagningar där såväl personal som vårdtagare led av värmen.  

Mitt barnbarn hade en nära vän som hade sett till att hon fått låna ett kylaggregat, som gjorde att inne på Sagas sal var det behagligt dessa varma dagar men för de flesta andra som får vård är det inte så. Det borde inte vara så att det är kontakterna som avgör om någon  får svalka eller inte.  

Värmebölja dödar människor. När jag arbetade på långvården i slutet på sommaren 1976 var det 33 grader på avdelningen. På en vecka avled nio patienter. Patienter med hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom och njursjukdom lider störst risk, men även personer med diabetes, övervikt, funktionsnedsättning, neurologisk sjukdom, psykisk sjukdom och demens har en ökad risk. Dessutom kan läkemedel vid vissa sjukdomstillstånd kan ge allvarliga bieffekter vid värmebölja.

Vid värmebölja skickar SMHI ut ett meddelande för att lokala åtgärder ska sättas in när temperaturen förväntas bli minst 26 grader under 3 dygn i rad.  

Äldre och kroniskt sjuka är speciellt utsatta. Vid värmebölja finns allmänna råd till vård och omsorgspersonal:
– Var uppmärksam på inomhustemperaturen.
– Dra för gardiner, persienner och dra ner markiser.
– Uppmuntra till ökat vätskeintag.
– Alkoholhaltiga och söta drycker ska undvikas under mycket vara dagar.
– Svala duschar är effektiva, alternativt en blöt handduk runt halsen.
– Den fysiska aktiviteten bör också minskas under de varmaste timmarna.
– Ta kontakt med sjuksköterska om någon visar tecken på förhöjd puls, kroppstemperatur, ökad andningsfrekvens, yrsel trötthet, muntorrhet eller minskade urinmängder. För litet intag av vätska leder till att blodet blir mer koncentrerat och risken för blodpropp ökar.

Undersköterska: Vad gör ni för att minska lidandet och riskerna för de boende när det är varmt? Har ni en bra beredskap och välinformerade medarbetare inför sommaren? Fungerar det med att hålla fönster stängda och att ge extra dricka, erbjuda svala duschar m.m.  

Chef och legitimerad personal: Vad gör ni för att förebereda verksamheten inför nästa värmebölja? Finns det en bra beredskap för värmebölja på boendet. Finns det kylaggregat och fläktar hemma om behovet uppstår. Har ni koll på temperaturen i läkemedelsrummet?

Närstående: Har boendet bra rutiner och förutsättningar att hantera en värmebölja?  

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2023-12-11 04:00 09 Mat och måltid, 16 Sjukdom och död
  Har ni boende som lider av benskörhet?
  info
 • 2023-12-07 04:00 05 Planering
  Samordnad vårdplanering
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-04 04:00 13 Hygien, 15 Handlingsberedskap, 12 Personlig omvårdnad
  Munvård - viktigare än många tror
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-01 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Finns det utrymme för lite guldkant?
  info
 • 2023-11-30 00:00 14 Läkemedelshantering
  Har ni bra ordinationsunderlag för läkemedelshanteringen?
  info
 • 2023-11-27 04:00 09 Mat och måltid, 05 Planering, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Måste alla dagar vara likadana?
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus