Har ni en trygg hantering av miljöfarligt avfall i verksamheten?

Läkemedelsanvändningen påverkar miljön. Som konsument finns idag ingen möjlighet att välja mest miljövänlig medicin. Rester av antibiotika, hormoner och antidepressiva läkemedel återfinns i naturen. Se till att överblivna läkemedel och sprutspetsar till återlämnas till apoteket eller tas omhand på rätt sätt.

Foto - Mostphotos

Nålar och provtagningsstickor är riskavfall och ska hanteras på särskilt sätt för att undvika att någon skadas. Likaså ska överblivna läkemedel återlämnas till apotek eller omhändertas som riskavfall.  

Vissa läkemedel har miljöpåverkan när de utsöndras ur kroppen. För många är de ändå ett nödvändigt behandlingsinslag, men det finns skäl över vad man kan göra med för att hjälpa som ett alternativ till medicinering. Många tänker inte på att använda hormonplåster ska återlämnas till apoteket istället för att hamna i vanliga soporna. Förutom påverkan på djur och natur kan även människan ofrivilligt få i sig läkemedelsrester via exempelvis dricksvatten, en inte helt angenäm vetskap. Använda smärtplåster måste också återlämnas till apotek då dessa innehåller opioider som kan missbrukas om de råkar komma i fel händer.

Det pågår en diskussion om läkemedels miljöpåverkan. Det finns inte några miljömärkta läkemedel. Miljöutsläppen kan variera mellan olika fabriker som tillverkar samma läkemedel. Rester av antibiotika, hormoner och antidepressiva läkemedel återfinns i naturen. Som konsumenter eller förskrivare går det  inte idag att påverka valet av läkemedel till det som ger minst miljöpåverkan. Det går inte heller att välja de läkemedel som har minst miljöpåverkan vid inköp på apoteket.  

Det som går att  göra är att be läkaren att skriva ut en provförpackning som första förskrivning, för att se om läkemedlet fungerar. Det går också låta bli att hämta ut läkemedel i stora doser i förtid. Det räcker med att ha de läkemedel som behövs för den närmaste månaden. Likaså se till att läkemedel, sprutspetsar och annat riskavfall hanteras som riskavfall.  

Undersköterska: Har ni tillgång till behållare för hantering av riskavfall exempelvis insulinspetsar på enheten? Hur gör ni om ni tappar läkemedel på golvet?  

Chef och legitimerad personal: Har ni trygga rutiner för att skicka tillbaka kasserade läkemedel? Mäter ni hur mycket läkemedel ni kasserar? Följer ni upp svinnet och funderar på hur det kan minskas?  

Närstående: Verkar enheten ha ett bra miljötänkande? Finns det återvinning tillgänglig för det som de boende kastar?  

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-10-03 04:00 03 Ledarskap, 15 Handlingsberedskap
  Ledarskap, team och individ
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-29 04:00 09 Mat och måltid
  Trivsamma måltider och måltidsmiljöer
  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus