Att ha husdjur på äldreboendet

En vårdhund eller katter kan skapa såväl trivsel som aktivitet.

Foto: Mostphotos

Inställningen till att ha djur på äldreboende varierar från att det ses som en självklarhet att ha några katter till att djurbesök undviks med hänvisning till vårdhygien och allergier.

Det händer att närstående tar med sig en hund i samband med besöket. Den närstående har i de fallet fullt ansvar för hunden. Det man bör vara vaksam på är att se till att den inte närmar sig någon som är rädd för hundar eller får i sig något skadligt.

Det finns äldreboenden som har en relativt strikt hållning till djur medan andra har höns, katter och andra djur på eller i anslutning till boendet. Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning för när hundar får användas i vården. Den gäller det som brukar kallas vårdhund.

Djur i vården skapar förutsättningar för fysisk aktivitet och samtal. En vårdhund är utvald som lämplig och speciellt tränad för att möte patienter. Det finns en särskild standard för certifiering av vårdhundar. Det handlar om att både hundförare och hund är fokuserad på den de besöker så att den får hela uppmärksamheten. Socialstyrelsen anser att det är olämpligt att hundar får vistas okontrollerat i vård och omsorgsverksamhet. Hund och hundförare ska jobba tillsammans.

Djur kan precis som barn skapa aktivitet och engagemang hos de som bor. Möjlighet att få klappa, promenera eller prata med ett djur kan ofta leda till en ökad aktivitetsnivå. Det finns alltid en orsak att byta några ord när det finns en hund med i sällskapet.

Vårdhund
Det finns studier som visar att vårdhund förbättrar det psykiska välbefinnandet för många boende. Det gäller även personer med demenssjukdom. Om verksamheten arbetar med vårdhund så ska det finnas särskilda rutiner för hur arbetet med vårdhunden ska bedrivas. Hunden måste kunna ha det bra när den inte jobbar. Den ska inte stå bunden eller förvaras i bur.

Vårdhundar kan dämpa oro och ångest och har en förmåga att skapa glädje och skratt. De kan användas i rehabilitering för att få den äldre att röra sig genom att gå på promenad eller bara använda händerna till att klappa hunden.

Ibland händer det att en boende har en hund med sig vid inflyttningen. Det kan skapa oro för arbetet med att rasta och ta hand om hunden. Samtidigt finns det äldreboenden som klarar av att hantera det.

Katt
När det gäller katter som finns på boenden är det en gråzon. Djurskyddsregler måste givetvis följas. Det innebär att det ska finnas rutiner så att katten har tillgång till vatten och mat. Likaså ska den ha försäkring, vaccineras, id-märkas och kanske kastreras. Om djur ska finnas i vården så måste deras hälsa och välbefinnande följas upp i enlighet med djurskyddslagen. Någon måste ha ansvar för att följa upp kattens välbefinnande. En katt ska ha tillsyn minst två gånger per dag så det måste finnas tydligt utsagt vem som ansvarar för katterna även på helgerna.

Lex Maja
Lex Maja kom till för att inte djur ska komma till skada när deras husse eller matte hamnar på sjukhus. Reglerna ger vårdpersonal rätt att berätta om att det finns djur i en bostad där bostadshavaren inte kan ta hand om dem trots att de omfattas av sekretess. Husdjur ska inte svälta ihjäl om matte drabbas av en stroke och inte kan kommunicera.

Lex Maja kom till efter att katten Maja svalt ihjäl när ägaren åkte in till sjukhus. Polisen fick larm om katten först elva dagar efter att kattens matte blivit inlagd. Katten var då i så dåligt skick, då hon varken fått mat eller vatten, att hon måste avlivas.

Innan polisinsatsen hade ett katthem försökt få kvinnans hemtjänst att öppna lägenhetsdörren för att hjälpa den nödställda katten, men förgäves. Hemtjänsten hänvisade till sekretessbestämmelser samt att hon som var sjuk hade anhöriga och en god man. Lagen gäller sedan 2019.

Den som arbetar inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst och som i sitt arbete påträffar misskötta djur har, om djuret utsatts uppenbar vanvård eller mår dålig, rätt att bryta sin sekretess för att anmäla att djur utsätts för vanvård eller misshandel till länsstyrelsen eller polisen. Likaså om djur har övergivits eller lämnats utan tillsyn under en längre tid.

Att det är tillåtet innebär inte att man har en skyldighet. Reglerna bör ändå vara kända i verksamheterna och det ska finnas rutiner. När det gäller äldreboenden finns det boenden där det finns djur. Några boenden har korttidsplatser och avlastningsplatser där äldre kommer att stanna under många veckor. Då kan det komma fram att det finns djur i den enskildes bostad. Likaså kan man få kännedom om närstående till de boende som har djur och som hamnat på sjukhus.

En anmälan ska begränsas till att handla om uppgifter om djuret och var djuret finns. Anmälan ska innehålla nödvändiga uppgifter om djurhållarens identitet, adress och eventuella andra kontaktuppgifter. Anmälan ska inte innehålla information om den enskildes hälsotillstånd eller övriga personliga förhållanden.

Andra djur
Det finns boenden som har höns, kaniner, minihästar och annat. Alla djur kräver skötsel och omvårdnad alla dagar. Det måste finnas trygga rutiner så att inte djuren blir vanvårdade.

Reflektion - djur i vården
Undersköterska:
• Vad har du för tankar om att ha djur på enheten?
• Finns det några nackdelar eller svårigheter med djur på boendet?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Har ni rutiner eller regler för hur djur får vistas i lokalerna?
• Hur ser ni på fördelar och nackdelar med att ha djur på äldreboendet?
• Har ni rutiner för Lex Maja?

Boende och närstående:
• Vad har du för tankar om djur på äldreboendet?

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2023-12-07 04:00 05 Planering
  Samordnad vårdplanering
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-04 04:00 13 Hygien, 15 Handlingsberedskap, 12 Personlig omvårdnad
  Munvård - viktigare än många tror
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-01 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Finns det utrymme för lite guldkant?
  info
 • 2023-11-30 00:00 14 Läkemedelshantering
  Har ni bra ordinationsunderlag för läkemedelshanteringen?
  info
 • 2023-11-27 04:00 09 Mat och måltid, 05 Planering, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Måste alla dagar vara likadana?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-11-24 04:00 05 Planering, 19 Samhället utanför, 13 Hygien
  Fungerar beställningsrutinerna för verksamheten?
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus