Har det hänt att ni drabbats av vinterkräksjuka på ert äldreboende?

Varje vinter så drabbas ett antal äldreboenden av vinterkräksjuka. Har det väl kommit in på boendet så behöver verksamheten upprätta kohortvård för att minska risken för fortsatt spridning. Det gäller att ha bra rutiner för såväl hygien som livsmedelshantering för att minska risken att drabbas. Likaså behöver det finnas rutiner att upprätta kohortvård även på jourtid.

Foto: Mostphotos

Vintersjuka är något som återkommande drabbar samhället och därmed även äldreboenden. Denna historia handlar om ett boende där vinterkräksjuka drabbade många av de boende och det spred sig mellan våningsplanen på boendet. Sjuksköterskorna och enhetschefen arbetade hårt med att medarbetarna skulle förstå vikten av att följa hygienrutinerna och efter ett tag fick de bukt med utbrottet.  

Efter några veckor bröt vintersjukan ut igen och nu kopplades en hygiensköterska in för att hjälpa till att skapa ett säkert arbetssätt. Det framkom då att medarbetare hade frusit in matrester i samband med det första utbrottet och när dessa nu serverades maten igen så återkom också vinterkräksjukan.  

Detta boende och många andra har den hårda vägen fått lära sig vikten av att följa hygienrutiner. För den äldre som drabbas av vinterkräksjuka kan det innebära en förtidig bortgång.  

Det finns därför regler för hur personalen ska vara klädda och hantera sin egen hygien. Det behöver också finnas rutiner för hur verksamheten ska arbeta med detta under jourtid.  

Undersköterska: Vad kan ni göra för att vara förberedda när vinterkräksjukan kommer? Hur hanterar ni kollegor som ni märker brister när det gäller hygienrutinerna? Hur hanterar ni överbliven mat? Finns det rutiner att alltid kontakta sjuksköterska vid diarré eller kräkningar?

Chefer och legitimerad personal: Vad kan ni göra för att det ska finnas en beredskap när vinterkräksjukan kommer till er? Har ni återkommande egenkontroll av hygienrutinerna? Hur hanteras överbliven mat? Finns rutiner för kohortvård?

Närstående: Har ert äldreboende drabbats av vinterkräksjukan? Hanterades det på ett bra sätt?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-10-03 04:00 03 Ledarskap, 15 Handlingsberedskap
  Ledarskap, team och individ
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-29 04:00 09 Mat och måltid
  Trivsamma måltider och måltidsmiljöer
  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus