Att få utöva sin religion är en rättighet även för den som bor på äldreboende.

Många som bor på äldreboende har en tro eller en vana att besöka sin församling. Att bo på ett äldreboende begränsar möjligheterna att ta sig i väg till gudstjänst. 

Foto: Mostphotos

En del äldreboenden har någon form av kyrklig förankring. Ett antal äldreboenden drivs av diakoniinstitutioner, judiska församlingar och andra. Om du tillhör Svenska kyrkan så har du säkert relativt goda möjligheter att delta i gudstjänster på de flesta äldreboenden. Men hur är det för den som är katolik, syrian, muslim eller tillhör någon frikyrka. Ges de möjlighet att delta i några gudstjänster.  

För den som inte bor i storstad är utbudet sämre. Det kanske enbart finns ett äldreboende att välja på. Ett äldreboende med ambitioner att tillgodose de boendes önskemål kan hitta lösningar. Idag finns det även webbsända gudstjänster. Om det finns önskemål går det kanske att koppla upp en gudstjänst på TV:n.    

En variant är att besöka den boendes församling tillsammans med kontaktmannen under egen tid. Ett annat sätt är att hjälpa den boende att kontakta församlingen. Då kanske diakonen, prästen eller imamen kan komma till boendet på besök. Att prata om tro och religion kan också vara viktigt för att veta hur den boende vill ha det då livet närmar sig slutet. Detta kan vara särskilt viktigt om det inte finns några närstående.  

För några kan psalmsång också vara en tröst.  

Undersköterskor: Har ni boende som är religiösa? På vilket sätt kan ni hjälpa dem att utöva sin religion?  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut: Hur ser ni på religionsutövning på äldreboendet? Har ni något ansvar för att möjliggöra eller är det helt upp till den boende och församlingen? Finns det lämpliga utrymmen för den som önskar ha en andaktstund med de boende?  

Boende och närstående: Erbjuder äldreboendet ett bra stöd för den som önskar utöva sin religion?  

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-12 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 19 Samhället utanför
  Samverkan med närsamhället
  Foto-Knud-Nielsen-Mostphotos-webb
  info
 • 2022-09-08 04:00 19 Samhället utanför
  Förtroendet för vården
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus