Att få utöva sin religion är en rättighet även för den som bor på äldreboende.

Många som bor på äldreboende har en tro eller en vana att besöka sin församling. Att bo på ett äldreboende begränsar möjligheterna att ta sig i väg till gudstjänst. 

Foto: Mostphotos

En del äldreboenden har någon form av kyrklig förankring. Ett antal äldreboenden drivs av diakoniinstitutioner, judiska församlingar och andra. Om du tillhör Svenska kyrkan så har du säkert relativt goda möjligheter att delta i gudstjänster på de flesta äldreboenden. Men hur är det för den som är katolik, syrian, muslim eller tillhör någon frikyrka. Ges de möjlighet att delta i några gudstjänster.  

För den som inte bor i storstad är utbudet sämre. Det kanske enbart finns ett äldreboende att välja på. Ett äldreboende med ambitioner att tillgodose de boendes önskemål kan hitta lösningar. Idag finns det även webbsända gudstjänster. Om det finns önskemål går det kanske att koppla upp en gudstjänst på TV:n.    

En variant är att besöka den boendes församling tillsammans med kontaktmannen under egen tid. Ett annat sätt är att hjälpa den boende att kontakta församlingen. Då kanske diakonen, prästen eller imamen kan komma till boendet på besök. Att prata om tro och religion kan också vara viktigt för att veta hur den boende vill ha det då livet närmar sig slutet. Detta kan vara särskilt viktigt om det inte finns några närstående.  

För några kan psalmsång också vara en tröst.  

Undersköterskor: Har ni boende som är religiösa? På vilket sätt kan ni hjälpa dem att utöva sin religion?  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut: Hur ser ni på religionsutövning på äldreboendet? Har ni något ansvar för att möjliggöra eller är det helt upp till den boende och församlingen? Finns det lämpliga utrymmen för den som önskar ha en andaktstund med de boende?  

Boende och närstående: Erbjuder äldreboendet ett bra stöd för den som önskar utöva sin religion?  

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-23 06:17
  Rätt till sexuell hjälp på äldreboendet m.m.
  info
 • 2023-03-17 11:10
  Patientsäkerhetsberättelse
  info
 • 2023-03-16 05:58 Debatt
  Utblick v 11
  info
 • 2023-03-13 04:00 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 01 Kvalitet, 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 05 Planering
  Kunskapsutvecklingen inom äldreomsorgen går fort.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-06 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-02-28 09:50
  Äldreboenden runt om i världen
  info
comments powered by Disqus