Vet du vad du vill förändra på arbetsplatsen? Framgång är att med små steg närma sig målet.

All vård är skyldig att arbeta med ständiga förbättringar. Hur det arbetet sker kan skilja sig mellan olika verksamheter. Hur fungerar det hos er och hur effektivt är arbetet?  

Foto: Mostphotos

En del människor tror att om man bara har beslutat något så har man genomfört en förändring. Men förändring i en organisation har inte skett förrän alla medarbetare arbetar på ett nytt sätt. Många har någon gång beslutat sig för att nu ska de sluta, röka, gå ner i vikt, börja motionera eller någon annan livsstilsförändring. Det innebär inte att de har slutat röka, gått ner i vikt, motionerar regelbundet. Ofta blir dessa löften till oss själva snarare något som vi försöker förtränga till nästa gång vi ger oss själva samma löfte.  

På en arbetsplats sätts det också ofta igång förändringsarbete som kanske inte heller leder till verklig förändring. Inte sällan möter den som vill förändra på ett motstånd. Förändringsarbete tar tid eftersom nya vanor och rutiner behöver sätta sig. I grunden är det samma drivkrafter, men det finns knep för att öka chansen att lyckas med förändring såväl i det egna livet som på en arbetsplats.  

På ett äldreboende finns ofta många roller med någon form av ansvar. Legitimerade har ansvar inom sina yrkesområden, undersköterskor kan ha ansvar som hygienombud, måltidsombud eller brandskyddsombud. Den som vill arbeta med förändringar behöver alltid förankra det med chefen.  

Vi kan se att förändringsarbetet sker i olika steg.
1. Fundera över vad ni vill uppnå. Vilken är den viktigaste förändringen du vill uppnå just nu. Varför är det viktigt för er? Sätt upp ett mål. Hur vet ni att du uppnått förändringen?  
2- Var lyhörd för frågor från andra. Vad är det de oroar sig för, vad ser de för svårigheter. Gör en riskanalys tillsammans, vilka risker och vinster finns med förändringen? Se till att inte ägna för mycket tid åt motståndarna. De som är för förändringen behöver uppmuntran och stöd också.  
3. Gör en plan för hur ni ska genomföra förändringen. Finns det några enkla åtgärder du kan börja med? Fundera på vad du behöver börja med och ta sedan ett steg i taget. Det lönar sig inte att börja i slutet. Har du ingen bra grund att stå på kommer inte förändringen att bestå.  
4. För att uppnå bestående förändringar så behöver alla medarbetare vara motiverade. Fundera på hur ni får med dig dina medarbetare eller kollegor. Hur når ni fram med budskapet bäst. Kommunicera vad du vill uppnå med förändringen. Var tydlig med målet och varför du vill uppnå det. Se till att göra kollegor och medarbetare delaktiga i planeringen av hur förändringen ska ske.  
5. Kommunicera återkommande under förändringsprocessen. Förändringsarbete kan ofta orsaka oreda och förvirring i början. Tydlig kommunikation om vad som är på gång skapar trygghet och minskar förvirring.  
6. Genom att ha en öppen process där alla kan vara med och påverka med idéer och förslag samt där alla bjuds in i riskanalysarbetet och där alla dokument finns tillgängliga ökar delaktighet och trygghet. Lyft bra förslag även om de inte kan genomföras för stunden.  
7. Gör milstolpar i förändringsarbetet. Små konkreta delmål som ni vill uppnå och som du dokumenterat och följer upp. Fira när ni nått ett delmål och det slutgiltiga målet. Justera planen om det dyker upp hinder. Plocka de lägst hängande frukterna först. Fundera över vilka steg som är lättast att ta i förändringsarbetet och ta ett steg i taget.  
8. Glöm inte att följa upp även efteråt så att inte verksamheten faller tillbaka i gamla hjulspår.  

Den som leder en verksamhet och vill skapa en lärande (agil) organisation behöver kunna delegera och släppa kontrollen. Genom att delegera så kan alla medarbetare bli delaktiga i att nå det uppsatta målet. Ett mått på framgång är att det nya arbetssättet används av alla fullt ut. Det är det naturliga sättet att arbeta på arbetsplatsen.  

Visst är det så att vissa förändringsinsatser kostar pengar, men det finns ofta mycket som går att genomföra utan att det kostar. Då går det ofta att påbörja förbättringsarbete redan samma dag. Alla förändringar är processer och dessa börjar alltid med att någon måste ta ett första steg.  

Undersköterska: Ser du något förbättringsarbete du skulle vilja genomföra? Har ni en bra kultur för att arbeta med ständiga förbättringar? Finns det ett ledarskap som kan stödja i förändringsarbete?

Chefer och legitimerad personal: Vilka ledningsrisker finns i verksamheten? Vad kan ni göra åt dem? Finns det något som oroar eller stressar er? Har ni ett bra klimat för förändringsarbete?

Närstående: Märker du av att verksamheten arbetar med ständiga förbättringar?  

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-12 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 19 Samhället utanför
  Samverkan med närsamhället
  Foto-Knud-Nielsen-Mostphotos-webb
  info
 • 2022-09-08 04:00 19 Samhället utanför
  Förtroendet för vården
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus