Struktur och kultur stärker förbättringsarbetet

När du vet vad du vill förändra på äldreboendet är det genom att med små steg närma sig målet du når framgång.

Foto: Mostphotos

Förbättringar som består
En del människor tror att om man bara har beslutat något så har man genomfört en förändring. Men förändring i har inte skett förrän alla medarbetare arbetar på ett nytt sätt. Enklast är de frågor som kan beslutas på enheten. Är det många organisatoriska nivåer en förändring måste passera så kan det ta lång tid att genomföra.

Många har någon gång beslutat sig för att nu ska de sluta, röka, gå ner i vikt, börja motionera eller någon annan livsstilsförändring. Det innebär inte att de har slutat röka, gått ner i vikt, motionerar regelbundet. Ofta blir dessa löften till oss själva snarare något som vi försöker förtränga till nästa gång vi ger oss själva samma löfte.

På en arbetsplats startas emellanåt förändringsarbete som inte leder till verklig förändring. Ibland möter den som vill förändra ett motstånd. Förändringsarbete tar tid eftersom nya vanor och rutiner ska kännas naturliga. Ett tillåtande och förlåtande klimat där det är tillåtet att prova sig fram är en framgångsfaktor. En verksamhet som styrs av skräck för att göra fel är en otrygg miljö. Det finns knep för att öka chansen att lyckas med förändring såväl i det egna livet som på en arbetsplats.

På ett äldreboende finns ofta många roller med någon form av ansvar. Legitimerade har ansvar inom sina yrkesområden, undersköterskor kan ha ansvar som hygienombud, måltidsombud eller brandskyddsombud. Den som vill arbeta med förändringar måste alltid förankra det med chefen.

Förbättringsarbetets olika steg
1. Fundera över vad ni vill uppnå och varför. Vilken är den viktigaste förändringen du vill uppnå just nu. Sätt upp ett mål. Hur vet ni nått målet?
2. Var lyhörd för frågor från andra. Vad är det de oroar sig för, vad ser de för svårigheter. Gör en riskanalys tillsammans över vilka risker och vinster finns med förändringen. Se till att inte ägna för mycket tid åt motståndarna. De som är för förändringen ges uppmuntran och stöd.
3. Gör en plan för hur ni ska genomföra förändringen. Finns det några enkla åtgärder du kan börja med? Fundera på var du startar och ta sedan ett steg i taget. Det lönar sig inte att börja i slutet. Har du ingen bra grund att stå på kommer inte förändringen att bestå.
4. Delaktighet är nödvändig för att uppnå bestående förändringar. Fundera på hur ni får med dig dina medarbetare eller kollegor. Hur når ni fram med budskapet bäst. Kommunicera vad ni vill uppnå med förändringen. Var tydlig med målet och varför du vill uppnå det. Se till att göra kollegor och medarbetare delaktiga i planeringen av hur förändringen ska ske. Kanske behöver även boende och närstående involveras.  
5. Kommunicera återkommande under förändringsprocessen. Förändringsarbete kan ofta orsaka oreda och förvirring inledningsvis. Tydlig kommunikation om vad som ska ske skapar trygghet och minskad förvirring.
6. Genom att ha en öppen process där alla kan vara med och påverka med idéer och förslag samt där alla bjuds in i riskanalysarbetet och där alla dokument finns tillgängliga ökar delaktighet och trygghet. Lyft bra förslag även om de inte kan genomföras för stunden.
7. Gör milstolpar i förändringsarbetet. Små konkreta delmål som ni vill uppnå och som du dokumenterat och följer upp. Fira när ni nått ett delmål och det slutgiltiga målet. Justera planen om det dyker upp hinder. Plocka de lägst hängande frukterna först. Fundera över vilka steg som är lättast att ta i förändringsarbetet och ta ett steg i taget.
8. Glöm inte att följa upp så att inte verksamheten faller tillbaka i gamla hjulspår.

Reflektion - struktur och kultur
Undersköterska och vårdbiträde
• Ser du något förbättringsarbete du skulle vilja genomföra?
• Har ni en bra kultur för att arbeta med ständiga förbättringar?
• Arbetar ni enligt de skriftliga rutinerna?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Vilka ledningsrisker finns i verksamheten?
• Har ni ett bra klimat för förändringsarbete?
• Vilka rutiner är viktigast att förbättra i nuläget?

Boende och närstående
• Pågår förbättringsarbete på enheten?
• Uppskattar medarbetarna om du påtalar möjligheter till förändringar?
• Får ni information om utvecklingsarbete som pågår?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-23 06:17
  Rätt till sexuell hjälp på äldreboendet m.m.
  info
 • 2023-03-17 11:10
  Patientsäkerhetsberättelse
  info
 • 2023-03-16 05:58 Debatt
  Utblick v 11
  info
 • 2023-03-13 04:00 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 01 Kvalitet, 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 05 Planering
  Kunskapsutvecklingen inom äldreomsorgen går fort.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-06 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-02-28 09:50
  Äldreboenden runt om i världen
  info
comments powered by Disqus