Kvalitet i äldreomsorgen

Tidningen för kvalitetsutveckling på äldreboenden ges ut av Sofrosyne. Nytt tema för kvalitet i äldreomsorgen två dar i veckan.
Vad kan du göra som boende, undersköterska, chef, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut eller närstående för att säkerställa att"Mamma ska ha det bra"? - Vårt motto är "Bättre vård varje dag".

Läs gärna även boken "Har mamma det bra"

 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Bild: Pixabay

  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende

  Att få känna sig fin och välvårdad är en betydande aspekt av välbefinnandet, särskilt för de som bor på äldreboenden. Detta är mer än bara en fråga om utseende; det handlar om självrespekt, värdighet och psykisk hälsa. Som omsorgspersonal kan du stödja de boende i att känna sig fina och detta kan påverka deras övergripande välbefinnande.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet

  Att snabbt upptäcka och hantera smittspridning är avgörande för att skydda de boende på äldreboenden, som ofta är särskilt sårbara för infektioner. Genom att implementera effektiva rutiner för smittspårning och kohortvård kan äldreboendet minska risken för omfattande smittspridning och säkerställa en trygg miljö för både boende och personal.  Vid minsta misstanke om smitta behöver därför åtgärder vidtas. 

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Foto: Mostphotos

  Har ni många läkemedelsavvikelser?

  Avvikelser med läkemedel kan få allvarliga konsekvenser för äldre. Trygga rutiner och bra system för att minska riskerna gör stor skillnad. Rutinerna för läkemedelshantering måste vara kända och följas av alla så att läkemedel ges på ett säkert sätt.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Foto - Frugan - Mostphotos

  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet

  Egen tid och socialt innehåll i omsorgen är en viktig kvalitetsfaktor på äldreboendet. Den boende har rätt att bli erbjuden meningsfulla aktiviteter under det som kallas egen tid. Det är viktigt för verksamheten att utvärdera och utveckla innehållet i den egna tiden. Likaså är det viktigt att dokumentera för att kunna ta vara på det som fungerar och utveckla det vidare.
  Att planera och genomföra "egen tid" med de boende på äldreboendet är en viktig del av att skapa en meningsfull och personlig omsorg. Egen tid handlar om att ge varje boende individuell uppmärksamhet och stöd, vilket kan förbättra deras livskvalitet och välbefinnande. Här är några strategier och tips för omsorgspersonal att tänka på när de planerar egen tid.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Foto: Mostphotos

  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes

  Att leva med diabetes innebär att balansera områden: mat, motion och medicin. Genom kunskap om dessa områden kan personer med diabetes och de som ger omsorg bidra till att uppnå en hög livskvalitet och förebygga komplikationer. Vid diabetes av typ 2 så spelar kosten en viktig roll. Med rätt kost mår den boende bättre och kan också många gånger klara sig med mindre läkemedel. Rätt kost minskar även risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Egentligen gäller dessa kostråd oss alla, men blir än viktigare för den som har diabetes av typ 2. Små förändringar i våra kostvanor kan sänka blodsockervärde och blodfetter samtidigt som det hjälper till att minska risken för fetma.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Foto: Mostphotos

  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten

  I en värld där behovet av vård för åldrande människor ökar blir frågan om kvaliteten på vård i äldreboenden alltmer angelägen. Inte minst är det viktigt att lyfta fram hur en god arbetsmiljö för personalen är direkt kopplad till patientsäkerheten. Det är två sidor av samma mynt som tillsammans formar kärnan i ett framgångsrikt äldreboende.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-05-31 06:20 Debatt

  Finns nu som bok, talbok och e-bok.

  Boken har mamma det bra beskriver äldreboendet som ekosystem för alla intressenter. Den finns nu tillgänglig på olika medier för att passa olika målgrupper. Alla kapitel avslutas med reflektionsfrågor för undersköterskor, chef, legitimerad personal, boende och närstående.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-05-30 04:00 07 Riskhantering, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 03 Ledarskap, 04 Bemötande, 05 Planering, 02 Värdegrund
  Foto: Mostphotos

  Att stärka samarbetet mellan äldreboendet och ansvarig läkare ger effektivare vård och omsorg

  Vården av äldre blir alltmer avancerad. En fungerande samverkan mellan boendet och läkaren är av stor betydelse för kvaliteten. Läkaren kommer oftast till boendet varje vecka. Ibland behöver sjuksköterskan rådgöra med läkaren däremellan. Det finns många krav och hur samspelet mellan verksamheten och läkaren är fungerar är en viktig faktor.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-05-28 04:00 01 Kvalitet, 06 Dokumentation
  Foto: Pixabay

  Vikten av tydliga rutiner på äldreboendet: Att göra det "Lätt att göra rätt"

  Stämmer era rutiner med hur ni arbetar eller är de hyllvärmare? Att etablera och kommunicera tydliga rutiner är avgörande för att skapa en säker och effektiv arbetsmiljö på äldreboendet. Genom att göra det "lätt att göra rätt" kan personalen känna sig tryggare i sin roll och minimera risken för misstag eller förbiseenden som kan påverka vårdkvaliteten negativt.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-05-23 04:00 04 Bemötande, 05 Planering, 03 Ledarskap
  Foto: Mostphotos

  Vad kan ni göra för att ert boende ska vara attraktivt för den som ska flytta in?

  Att flytta till äldreboende är ett stort beslut. För många innebär det både oro och sorg. Att då få bra information är av stor vikt. I alltfler kommuner erbjuds den äldre att välja mellan olika boenden. Aktiviteter, övernattningslägenhet eller särskild inriktning kan vara det som väger över till fördel för ert boende.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-05-22 04:00 01 Kvalitet

  Rätt ambitionsnivå är nyckel till framgång

  Genom att arbeta strategiskt med förändringsledning kan äldreomsorgen bli mer flexibel, effektiv och anpassningsbar till förändrade behov och krav. Detta kan i sin tur leda till förbättrad vård och livskvalitet för de äldre. Överdriven mätning kan ge sämre kvalitet, certifiering kan ge mervärde

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-05-21 04:00 01 Kvalitet, 06 Dokumentation, 07 Riskhantering, 03 Ledarskap
  Foto Pixabay

  Äldreboenden ska arbeta med systematisk kvalitetsutveckling

  Arbetet med ständiga förbättringar består av många olika verktyg som hänger ihop. Framförallt handlar det om att bygga en kultur. Egenkontroll, internrevisioner, patientsäkerhetsberättelser, kvalitetsregister, avvikelsehantering, nyckeltal och rutiner har alla sin roll i arbetet med att ständigt göra verksamheten bättre.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-05-17 04:00 01 Kvalitet, 15 Handlingsberedskap, 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Strategisk Planering för Kompetensutveckling på Äldreboendet: Att Stärka Personalens Färdigheter och Kvalifikationer

  Har ni en strategisk kompetensutvecklingsplan på äldreboendet? Att säkerställa kontinuerlig kompetensutveckling för personalen på äldreboendet är avgörande för att kunna erbjuda högkvalitativ vård och omsorg till de äldre. Genom en strategisk planering kan äldreboendet säkerställa att personalen har de kunskaper och färdigheter som krävs för att möta de äldres behov på bästa möjliga sätt.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-05-13 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Foto-Michael-Erhardsson-web

  Det är viktigt att ha ett samtalsklimat med högt i tak. Härskartekniker och repressalier sänker kvaliteten.

  Ett repressivt ledarskap eller arbetsklimat kan vara farligt för de boende. Att bryta en tystnadskultur kräver engagemang och insatser från alla inblandade parter - personal, boende och närstående. Genom att arbeta tillsammans för att främja öppenhet, kommunikation och delaktighet kan man skapa en trygg och trivsam miljö där varje individ känner sig sedd, hörd och respekterad.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-05-06 04:00 02 Värdegrund, 15 Handlingsberedskap, 03 Ledarskap
  Foto: Mostphotos

  Handlingsberedskap, sunt förnuft eller praktiskt förstånd

  Handlingsberedskap, sunt förnuft eller praktiskt förstånd. Med en vetenskaplig term kallas det för fronesis. När vi börjar arbeta i äldreomsorgen ställs vi inför nya situationer där vi ska möta främmande människor. Att hjälpa en annan människa med intimhygien är inte alltid lätt, men många har en känsla för eller naturlig förmåga att närma sig andra i känsliga vårdsituationer.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-05-02 04:00 03 Ledarskap, 01 Kvalitet, 02 Värdegrund, 04 Bemötande, 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  Nattarbete

  De som arbetar på natten står för kvaliteten på äldreboendet under en stor del av dygnet. Arbetsmiljöverket har utfärdat särskilda regler för nattarbete.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-04-30 04:00 08 Förebyggande o lokaler, 07 Riskhantering
  Foto: Mostphotos

  Förebygg och hantera driftstörningar på äldreboendet: Effektiva strategier för kontinuitet och säkerhet

  Avbrott på ström, vatten eller internet, stopp i avlopp, fel på matleveranser kan skapa kaos på ett äldreboende. Genom att ha välplanerade och genomtänkta strategier för att förebygga och hantera driftstörningar kan äldreboenden skapa en trygg och stabil miljö för både de boende och personalen. Att vara förberedd på olika scenarier och ha effektiva åtgärder på plats kan minska risken för allvarliga konsekvenser och säkerställa kontinuitet i omsorgen om de äldre.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-04-25 04:00 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Värdighet i mötet - ett profesionellt förhållningssätt

  Allt ska gå så fort. Dessvärre kan den kulturen även sprida sig in på äldreboendet. I yrkesrollen på äldreboendet möter vi de boende i olika situationer. Vi behöver då kunna samtala på ett avslappnat sätt. Det gäller att kunna vara såväl professionell som personlig. Om man går över gränsen och blir alltför privat riskerar man att förtroendet för yrkeskunnandet undermineras. Det är lätt att hamna i press och som vårdpersonal ska vi alltid vara "den vuxna i rummet". Det är ett professionellt förhållningssätt och bemötande.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-04-22 04:00 01 Kvalitet
  Foto: Mostphotos

  Rätt ambitionsnivå är nyckel till framgång

  Att hitta en balans mellan att mäta relevanta kvalitetsaspekter och undvika överdriven mätning är avgörande för att säkerställa att äldreboenden kan leverera högkvalitativ vård och omsorg på ett effektivt och hållbart sätt. Genom att välja ut de mest relevanta och meningsfulla mätindikatorerna kan äldreboenden fokusera på att förbättra det som verkligen betyder mest för de boende och deras välbefinnande.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-04-18 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt

  Rätt använd teknik kan bidra till bättre innehåll i vården.

  Enbart fantasin utgör en gräns när det gäller att anordna meningsfulla aktiviteter. Medarbetarna på äldreboenden har en unik möjlighet att använda digital teknik för att skapa spännande och minnesvärda upplevelser för de boende. Genom att kombinera kreativitet och teknik kan de bjuda in de boende på en virtuell resa till platser runt om i världen, trots fysiska begränsningar.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-04-15 04:00 09 Mat och måltid
  Foto: Mostphotos

  Mat och fallförebyggande: Så säkerställer äldreboendet en trygg och näringsrik mathantering

  En säker och effektiv mathantering på äldreboendet är avgörande för att främja hälsa och välbefinnande hos de boende och för att förebygga fallolyckor. Genom att erbjuda näringsriktig mat, övervaka läkemedelsbehandlingen, och skapa en säker matmiljö kan äldreboendet bidra till att minska risken för fall och främja en hög livskvalitet för de äldre.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-04-11 04:00 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Rätten att vara centrum i sitt eget liv

  Det pratas mycket om personcentrerad vård, individens behov i centrum, att patienten är en i teamet. Att skapa en kultur där vision blir verklighet kräver en hel del arbete. Delaktighet är en av hörnstenarna. Kravet från det boende att få vara med och bestämma kommer att öka. Genom att stärka det personcentrerade fokuset på äldreboendet kan omsorgspersonalen göra en verklig skillnad i de boendes liv genom att möta deras individuella behov och önskemål på ett respektfullt och värdigt sätt. Det handlar om att skapa en omsorgsfull och empatisk miljö där varje individ känner sig uppskattad och respekterad.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-04-08 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Får de boende stöd med ett funktionshöjande arbetssätt?

  Ett funktionshöjande arbetssätt används när något tillfälligt tappat förmåga eller funktion. Det kan vara efter en sjukhusvistelse. En stroke eller en fraktur kan medföra att förmågan att klara vardagens sysslor har försämrats. Många gånger går det att återfå förmågan att klara det man klarade tidigare med rätt upplagd träning och ett stöd att träna i vardagen.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-04-04 04:00 11 MTP
  Foto: Mostphotos

  Hänger ni med i den tekniska utvecklingen?

  Äldreboenden över hela världen har börjat omfamna teknikens möjligheter för att förbättra vårdkvaliteten och öka livskvaliteten för de boende. Genom strategisk användning av olika teknikstöd kan äldreboenden skapa en mer effektiv och välfungerande miljö som möter de boendes och deras närståendes behov på bästa sätt.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-04-02 04:00 12 Personlig omvårdnad
  Foto: Mostphotos

  Muntorrhet kan skapa svårigheter i vardagen.

  Många äldre lider av muntorrhet. Det beror på att de har för lite saliv i munnen eller att salivens sammansättning förändras. Saliven är nödvändig för att vi ska kunna tugga och svälja. Saliven skyddar också tänderna. Ofta kommer muntorrheten smygande och det är inte ens säkert att den som drabbas märker det själv. Ta upp problemet med läkaren då problemen kan vara läkemedelsrelaterade. Tandhygienisten kan också ge goda råd.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-03-28 04:00 05 Planering

  Är er verksamhet i huvudsak planerad eller händelsestyrd?

  Verksamhetens kvalitet påverkas av hur händelsestyrd den är. Planerade aktiviteter skapar mer sällan stress. Med planering får de äldre den hjälp de har rätt till. Planeringen ligger på många olika nivåer. Alltifrån att alla boende ska få bra läkarbesök till att genomförandeplanen får genomslag i det vardagliga arbetet. Inköp och utevistelser, allt behöver planeras. Att gå från en händelsestyrd till en planerad verksamhet på ett äldreboende kräver en medveten förändringsprocess och ett engagemang från både ledning och medarbetare.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-03-25 04:00 19 Samhället utanför, 04 Bemötande, 02 Värdegrund, 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  Arbetar ni med livsberättelser (levnadsberättelser) och att väcka minnen?

  En viktig uppgift för vården är att se människan med alla erfarenheter, inte enbart färgas av konsekvenserna av demenssjukdomen. Att arbeta med livsberättelser för de äldre på äldreboendet är en värdefull resurs för att skapa en personcentrerad omsorg och främja välbefinnande och livskvalitet. Genom att lyssna på och dokumentera den äldres livshistoria och erfarenheter kan medarbetare och närstående skapa en meningsfull och stödjande miljö som främjar värdighet, autonomi och livsglädje för de äldre.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-03-21 04:00 08 Förebyggande o lokaler, 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Lukt, miljö och varuförsörjning

  Människor avger lukt, alltifrån behaglig doft till obehagliga odörer. Omsorg om de boende, avfallshantering, klädvård och vädring bidrar till att lokalerna är angenäma att vistas i. Med dagens kunskap och möjligheter ska ingen behöva leva i lokaler där det urinlukt eller andra odörer stör trivseln.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-03-18 04:00 03 Ledarskap
  Foto: Mostphotos

  Värdegrunden måste vara det som vägleder i utvecklingsarbetet av äldreomsorgen

  I takt med att befolkningen åldras blir det allt viktigare att implementera förebyggande åtgärder för att minska behovet av äldreboenden. Genom att erbjuda stöd och resurser för äldre människor kan samhället bidra till att upprätthålla deras självständighet och livskvalitet.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-03-14 04:00 06 Dokumentation, 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler, 16 Sjukdom och död, 07 Riskhantering
  Foto: Mostphotos

  Har ni en tydlig rutin för hantering av fallskador - en guide steg för steg

  Fallskador orsakar många dödsfall varje år. Fallskador bör alltid undersökas av legitimerad sjuksköterska för bedömning av behovet av läkarkontakt. Har ni bra rutiner för att undersöka fallskador?

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-03-11 04:00 16 Sjukdom och död, 02 Värdegrund, 07 Riskhantering, 17 Psykisk hälsa, 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Äter många av era boende ångestdämpande läkemedel?

  Omfattande användning av ångestdämpande läkemedel kan vara ett tecken på brister i omsorgen. Genom att arbeta medvetet med att skapa en harmonisk miljö och lära känna den boende går det ofta att hitta alternativ till vid behovsmedicinering mot oro.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-03-07 04:00 13 Hygien, 17 Psykisk hälsa, 08 Förebyggande o lokaler
  Foto: Mostphotos

  Hur är ljudhygienen på ert äldreboende?

  Att skapa en miljö som främjar välbefinnande och trivsel för de boende på ett äldreboende handlar inte bara om fysisk vård och omsorg utan också om att ta hänsyn till ljudmiljön. Ljudhygien spelar en avgörande roll för att skapa en behaglig och lugn atmosfär där de äldre kan känna sig trygga och avslappnade. Störande ljud kan skapa stress och otrivsel. Stolar utan tassar som gnisslar, TV-apparater med TV-shop eller skvalradion med reklaminslag som ingen lyssnar på. Någon står och pratar i telefon utan att gå åt sidan. Detta kan skapa stress om det är en arbetsplats, men än värre om det är i mitt hem och jag inte kan göra något åt det. Gå en runda på ert äldreboende och fundera på hur det låter.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-03-04 04:00 04 Bemötande

  Inflyttning på äldreboende innebär förändrade roller för den boende, men även för närstående.

  Man pratar ibland om fyra hörnpelare i ett gott åldrande. Fysisk aktivitet, bra matvanor, meningsfullhet relaterad till att vara delaktig och behövd samt social gemenskap. Det finns ett samband mellan hälsa och sociala relationer. För den som flyttar in på äldreboende förändras dessa. Rollförlust kan vara en utmaning för den som flyttar in på ett äldreboende och deras närstående, men det finns sätt att hantera det på ett konstruktivt sätt. Genom att erbjuda stöd, kontinuitet och möjligheter till meningsfulla aktiviteter kan äldreboendet hjälpa till att underlätta övergången och främja en känsla av välbefinnande och tillhörighet för de boende och deras familjer.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-02-29 04:00 02 Värdegrund, 03 Ledarskap
  Foto: Mostphotos

  Visar ni uppskattning till de som är inspiratörer och förebilder på äldreboendet?

  På nästan alla arbetsplatser finns det medarbetare som är inspiratörer och förebilder för andra. På äldreboendet gör dessa personer stor skillnad för kvaliteten på vården. Genom att skapa en miljö där medarbetare lyfts och inspirerar varandra kan äldreboendet främja en kultur av kontinuerlig lärande, samarbete och utveckling som gynnar både medarbetarna och de boende. Detta leder till ökad trivsel, motivation och kvalitet i vård och omsorgsarbete.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-02-26 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling, 17 Psykisk hälsa, 12 Personlig omvårdnad, 19 Samhället utanför, 07 Riskhantering
  Foto: Mostphotos

  Har ni haft någon situation där någon blir hotfull eller väldigt orolig på ert äldreboende?

  Ibland blir människor med demenssjukdom förändrade till sinnet. I värsta fall kan det leda till hotfulla situationer. Äldreboendet ska ha trygga rutiner för att bemöta personer som blir oroliga, arga och ibland hotfulla. Medarbetare kan behöva träna i att bemöta en person som är hotfull för att minska risken för våld och att någon kommer till skada.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-02-22 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Vård för själen, skog och natur

  Många äldre reflekterar över livet. Själavård, vistelse i skog och natur, meditation och andra aktiviteter kan ge ro. Att få komma ut i skogen, till sjön eller att få delta i gudstjänst betyder mycket för många människors välbefinnande. Vacker musik kan också vara en lista för själen.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-02-19 04:00 09 Mat och måltid
  Foto: Mostphotos

  Får de boende i sig den näring de behöver?

  Det är skillnad på mat och näring. Det går att vara överviktig och ha näringsbrist samtidigt. Den som bor på ett äldreboende är beroende av att medarbetarna förstår vikten av att erbjuda en varierad kost. Det behöver också finnas rutiner för att följa upp näringsintaget och upptäcka undernäring.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-02-15 04:00 05 Planering
  Foto: Pixabay

  Förmåga att hantera ständiga förändringar

  På ett äldreboende händer det hela saker som förändrar förutsättningar. Någon blir sjuk eller kommer tillbaka från sjukhuset och förutsättningarna för vården förändras. Genom att jobba strategiskt med att stärka förmågan att hantera förändringar kan äldreboendet skapa en miljö som främjar resiliens och där både personalen och de äldre boende kan trivas och blomstra trots utmaningar. Att bygga motståndskraft är en kontinuerlig process som kräver engagemang, flexibilitet och en stark gemenskap för att lyckas.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-02-14 11:10

  Patientsäkerhetsberättelse

  Alla vårdgivare måste årligen skriva en patientsäkerhetsberättelse. För verksamheten är det en viktig del i det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Den är offentlig så för patienter, boende på äldreboenden och närstående kan det vara en viktig inblick i hur verksamheten arbetar med kvalitetsutveckling.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-02-12 04:00 07 Riskhantering, 19 Samhället utanför
  Foto: Mostphotos

  Vad har ni för patientskadeförsäkring?

  Informerar ni era boende om att ni har patientskadeförsäkring? Det är viktigt att notera att varje ansökan om ersättning bedöms individuellt och att det krävs tydliga bevis för att vårdskadan är en följd av bristfällig vård eller felbehandling. Ersättning kan omfatta kostnader för vård, rehabilitering och eventuell invaliditet. Genom att vara medveten om patientskadeförsäkringen och dess möjligheter kan äldreomsorgen arbeta för att förbättra vårdkvaliteten och säkerställa en trygg och säker miljö för de äldre.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-02-08 04:00 14 Läkemedelshantering
  Foto: Mostphotos

  Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen

  Extern granskning av läkemedelshanteringen ska ske minst en gång per år. Det finns många led som kan brista i läkemedelshanteringen och det är därför viktigt att kontrollera olika aspekter av läkemedelshanteringen. Exempelvis gäller det förvaring, säkerhet, kontrollrutiner, avvikelsehantering, kontrollräkning av narkotika, hantering av sista förbrukningsdag m.m.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-02-05 04:00 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Det är viktigt att bästa vikarien får vikariatet.

  Att bemanna ett äldreboende på bästa sätt är inte lätt. Ofta får vikarier hoppa mellan olika enheter på äldreboendet och hinner inte lära känna de boendes behov fullt ut.Genom att ha bra stödsystem och rutiner kan äldreboendet organisera vikariebemanningen på ett sätt som säkerställer att de bäst lämpade vikarierna kan träda in vid korttidsfrånvaro och därmed erbjuda högkvalitativ vård och omsorg till de boende.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-02-01 04:00 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Smittspridning

  Multiresistenta bakterier och virusinfektioner medför risker för liv och hälsa. Det är av yttersta vikt att vidta åtgärder för att minska spridningen av multiresistenta bakterier och försöka bevara effekten hos våra nuvarande antibiotika. Denna kamp kräver samarbete på alla nivåer av vården, från förskrivare av antibiotika till patienter och vårdpersonal. Genom att ta dessa åtgärder på allvar kan vi förhoppningsvis bromsa spridningen och rädda liv.Smittförebyggande är ett ständigt pågående arbete.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-01-29 04:00 07 Riskhantering
  Foto-Nic72-Mostphotos

  Utan trygga rutiner kan pengar försvinna på äldreboendet.

  Många som bor på äldreboende är beroende av hjälp med att hantera sina egna pengar. Om inte annat behövs pengar för frisör och andra personliga behov på boendet. Det gäller att det finns trygga rutiner så att inte pengar försvinner. Det gäller även att ha trygga rutiner för hur verksamheten ska agera om pengar eller värdeföremål försvinner.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-01-25 04:00 17 Psykisk hälsa, 04 Bemötande, 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  Har ni boende på äldreboendet som är känsliga för viss beröring eller för åtsittande kläder?

  Det finns människor som är extra känsliga. Deras sinnen ger starkare intryck än hos oss andra. På ett äldreboende där många är beroende av hjälp för att fungera i vardagen så kan detta bli plågsamt om inte personalen förstår vad det handlar om. Den som lider av högkänslighet kan behöva ha extra tid och stöd från medarbetare. Ibland kan tid för att anpassa sig också vara bra. Att ge omsorg till en högkänslig person kräver tålamod, förståelse och medkänsla. Genom att följa dessa tips och råd kan du hjälpa den högkänsliga personen att känna sig trygg och omhändertagen, vilket i sin tur främjar deras välbefinnande och livskvalitet.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-01-22 04:00 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 01 Kvalitet, 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Kunskapsutvecklingen inom äldreomsorgen går fort.

  Fortbildning är en väsentligt del i arbetet med ständiga förbättringar på äldreboendet. Det behöver finnas en grundnivå på utbildning som alla medarbetare måste genomgå. Därutöver behöver äldreboendet planera utbildningar utifrån de kvalitetsbrister som uppmärksammas i klagomål, avvikelser eller egenkontroll. Kunskapsutvecklingen inom äldrevården är snabb. Det är därför viktigt att planera verksamheten så att medarbetare ges möjlighet att fylla på sina kunskaper och utvecklas i yrkesrollen. Ibland behöver fler gå samma utbildning för att skapa tryck i ett förändringsarbete. Det är viktigt att det finns en plan och en tanke med utbildning i verksamheten så att det skapar förutsättningar för förbättrad kvalitete. Alla måste ha kunskaper om hygien, städning, tvätt, avfallshantering, förrådshantering och hur man kontaktar sjuksköterska om någon blir akut dålig är grundläggande kunskaper som alla medarbetare måste ha.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-01-18 04:00 08 Förebyggande o lokaler, 19 Samhället utanför, 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Foto-Erich-Karnberger-Mostphotos-webb

  Vad skulle hända om alla över 90 år själva fick välja när de ville flytta in på äldreboende?

  Det är svårt att veta om det är gårdagens eller morgondagens vårdboenden som byggs just nu. Mycket av arkitektur och planering verkar bygga på att regelverk och människors önskningar inte kommer att förändras. Om inflyttning på äldreboende var en fri nyttighet för alla som fyllt 90 år och inte byggde på ett biståndsbeslut skulle utformningen se helt annorlunda ut. De boendes makt att välja äldreboende skulle öka och kvaliteten på olika äldreboenden granskas mer ingående.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-01-15 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Att ha husdjur på äldreboendet

  En vårdhund eller katter kan skapa såväl trivsel som aktivitet. Vårdhundar är en ovärderlig tillgång inom vården. Deras närvaro har en bevisad positiv effekt på patienters fysiska och emotionella välmående. De erbjuder tröst, stöd och glädje till människor i olika vårdmiljöer och sprider värme och hopp i hjärtan hos dem de möter. Vårdhundar är sanna hjältar med päls, och deras bidrag till vården bör uppmärksammas och uppskattas.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-01-12 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 15 Handlingsberedskap
  Foto: Mostphotos

  Medarbetare som tar emot gåvor riskerar att begå mutbrott och samtidigt underminera förtroendet för vården

  Att som medarbetare i vården ta emot gåvor från boende eller närstående kan vara ett brott.Det är viktigt att tänka på de etiska aspekterna av att ta emot gåvor. Gåvor får inte påverka din professionella bedömning eller behandling av de boende. Att vara medveten om och uppmärksam på eventuella konflikter av intresse är avgörande. Personal i vården behöver ha en tydlig och etisk inställning när det gäller att ta emot gåvor. Genom att följa verksamhetens policy, vara transparent och undvika personliga eller kontanta gåvor kan vårdpersonal bidra till att skapa en professionell och förtroendefull miljö för de boende och deras närstående. Det handlar om att visa tacksamhet och uppskattning på ett sätt som är förenligt med de höga etiska standarder som vårdsektorn kräver.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-01-11 04:00 08 Förebyggande o lokaler, 09 Mat och måltid
  Foto: Mostphotos

  Hur lång är nattfastan för de som bor på ert boende?

  För de äldre som bor på äldreboenden är nattfastan en naturlig del av dagen, men det är viktigt att den inte blir för lång. En lång nattfasta kan öka risken för undernäring och andra hälsoproblem. Genom att erbjuda små måltider, nattliga mellanmål och anpassade måltidstider kan verksamheten säkerställa att de boende får tillräckligt med näring och bibehåller sin hälsa och välbefinnande. Nattfastan bör inte överstiga 11 timmar. På vårdboenden där den boende inte har möjlighet att ta sin mat själv måste det finnas rutiner för att erbjuda extra mat under kvällar och nätter. Annars finns det en risk för att boende drabbas av undernäring.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-01-10 04:00 07 Riskhantering, 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  Förebyggande av fallskador på äldreboenden: Effektiva strategier för ökad säkerhet

  Genom att arbeta systematiskt och proaktivt med fallprevention kan äldreboenden skapa en säkrare och mer stödjande miljö för sina boende. Detta arbete är avgörande för att förbättra de boendes hälsa och livskvalitet, samt för att minska belastningen på vårdpersonalen och hälso- och sjukvårdssystemet.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-01-09 04:00 19 Samhället utanför
  Foto: Mostphotos

  Har ni rutiner för hur ni hanterar djur som de boende ansvarar för?

  Lex Maja är en viktig lagstiftning som har inrättats för att skydda vårdtagares husdjur och se till deras välmående. Genom att vara medveten om Lex Maja och dess innebörd kan vårdpersonal och vårdinrättningar spela en aktiv roll i att bevara värdefulla relationer mellan människor och deras djur samt förebygga djurplågeri. Det är en lagstiftning som inte bara främjar djurs rättigheter utan också tar hänsyn till människors känslomässiga välbefinnande när de är i vård och behöver stöd för att ta hand om sina fyrbenta vänner.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-01-08 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 15 Handlingsberedskap, 04 Bemötande, 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Kontaktmannaskapet kan skapa guldkant

  Genom att kontaktmannen lär känna den boende erbjuds guldkant fördjupad kvalitet i mötet. Ett välfungerande kontaktmannaskap på äldreboendet är av stort värde för de boende. Det skapar en förtroendefull och stödjande miljö där de äldres individuella behov och önskemål tas på allvar. Genom att erbjuda personlig uppföljning, social samvaro och stöd med olika aspekter av vardagen kan kontaktmannen hjälpa de äldres att trivas och känna sig hemma på äldreboendet. Detta skapar en bättre livskvalitet och välmående för de äldres och bidrar till en positiv atmosfär på äldreboendet.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-01-08 04:00 19 Samhället utanför, 05 Planering, 02 Värdegrund
  Foto: Mostphotos

  Vad tror ni att ni tänker om dagens äldreomsorg om 20 år?

  Äldrevården genomgår en ständig förändring. Mycket har blivit bättre, men ännu finns mycket att förbättra. Ädelreformen innebar ett stort steg i övergången från fattigvård till en social rättighet. Avvecklingen av långvårdensavdelningar och psykiatriska demensavdelningar gav ökade möjligheter till ett värdigt liv. Kommunalisering av hemsjukvård ger möjlighet för det sociala och medicinska perspektivet att gå hand i hand.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-01-04 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Förebygg kontrakturer, bevara rörlighet och minska obehag

  Om man blir sängliggande och inte får sträcka ut sina leder så kan det bli felställningar på kort tid. Att förebygga kontrakturer på äldreboenden handlar om att vara proaktiv, uppmärksam och engagerad i att bevara rörligheten och välbefinnandet hos de äldre. Genom att följa dessa förebyggande åtgärder kan vi bidra till att göra livet på äldreboenden mer bekvämt och aktivt för våra äldre medborgare.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-12-21 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 19 Samhället utanför
  Foto-Knud-Nielsen-Mostphotos-webb

  Samverkan med närsamhället

  Samverkan med närsamhället kan sätta guldkant på tillvaron på äldreboendet. Ett exempel är TV-serien "Fyraåringarna på äldreboendet" som med önskvärd tydlighet visade att de äldre blev engagerade och aktiva. Det finns äldreboenden som arbetar med särskild profil, har volontärer som kommer regelbundet, sponsorer som fixar biljetter till hockey och teater eller en vänförening som på olika sätt bidrar till trivseln för de boende på äldreboendet.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-12-18 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler

  Underhåll av lokaler och utrustning

  Nedgångna lokaler och slitna möbler minskar förtroendet för verksamheten. Likaså när underhållet av hjälpmedel uteblir. Det värsta är att när underhållet blir eftersatt så sjunker ofta även kvaliteten för övrigt i verksamheten. Det blir till slut så att ingen bryr sig om hur det ser ut.   

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-12-13 04:51 12 Personlig omvårdnad, 11 MTP

  För de som är beroende av syn- och hörselhjälpmedel är det viktigt att de är funktionella.

  Många äldre är beroende av glasögon för att se bra. Inte lika många använder hörapparat. Det finns många andra syn- och hörselhjälpmedel som kan underlätta vardagen för våra boende. Så kan det exempelvis finnas hörselhjälpmedel till TV, hörselslingor och särskilda förstoringsglas för den med nedsatt syn. Glasögon och hörapparat kan bidra till att vardagen fungerar och blir meningsfull.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-12-11 04:00 09 Mat och måltid, 16 Sjukdom och död

  Har ni boende som lider av benskörhet?

  Benskörhet är ett folkhälsoproblem. Vården missar ofta denna diagnos och många får inte behandling i tid. Läkemedelsbehandling och individanpassad träning bidrar till läkning. Utevistelse och allsidig kost kan bidra till att förebygga uppkomst av benskörhet. Obehandlad osteoporos medför en ökad risk för frakturer.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-12-07 04:00 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Samordnad vårdplanering

  Bra planering vid utskrivning från sjukhus minskar risken för återinläggning. En väl samordnad planering av vården vid utskrivning från sjukhus en viktig del av att säkerställa en säker vård av hög kvalitet för patienten. Det är ett exempel på hur vårdsystemet kan arbeta effektivare och mer patientcentrerat för att främja hälsa och välbefinnande.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-12-04 04:00 13 Hygien, 15 Handlingsberedskap, 12 Personlig omvårdnad
  Foto: Mostphotos

  Munvård - viktigare än många tror

  En fungerande basal munvård minskar risker för dålig munhälsa. Rätt hjälpmedel och att förstå och följa tandhygienistens råd är insatser för att minska de hälsorisker som uppkommer till följd av dålig munhygien.
  Dålig tandhälsa kan orsaka lunginflammation, hjärtsjukdom och för tidig död. Smärta och frätsår i munnen är andra konsekvenser av dålig munhälsa. Behandling med läkemedel kan leda till minskad salivproduktion och muntorrhet. Svampinfektioner i munnen förekommer relativt ofta bland äldre. I förlängningen kan det leda till undernäring, trycksår och fallskador.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-12-01 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt

  Finns det utrymme för lite guldkant?

  Alla har rätt till guldkant i vardagen. Lite egen tid som bara fokuserar på välbefinnandet. Promenad, fika eller ett glas vin. Att spela schack, njuta av klassisk musik eller gå ut i skogen. Den boende har rätt att själv få välja aktiviteter. För att den boende ska kunna få chansen att välja måste medarbetare ges utrymme att anpassa sitt arbete efter den boendes behov.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-11-30 00:00 14 Läkemedelshantering

  Har ni bra ordinationsunderlag för läkemedelshanteringen?

  Tillgång på korrekta ordinationshandlingar är ett bekymmer för några verksamheter. Telefonordinationer, tillfälliga ordinationer och vid behovs läkemedel behöver också finnas med. Fungerande samverkan med boendets läkare är viktig. Fel i läkemedelshanteringen är allvarliga avvikelser som kan få svåra konsekvenser för den boende.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-11-27 04:00 09 Mat och måltid, 05 Planering, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Måste alla dagar vara likadana?

  Alla har rätt till lite guldkant. Många äldreboenden arbetar för att skapa festliga tillfällen för de som bor på enheten. Alla kan bidra genom att komma med idéer och hitta skäl att fira lite extra. Vi kopplar gärna festligheter till högtider, men varför kan vi inte göra vardagen lite festligare. Någon fyller år, det är jul eller alla hjärtans dag. Kanske en välkommen hit fest för en nyinflyttad.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-11-24 04:00 05 Planering, 19 Samhället utanför, 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Fungerar beställningsrutinerna för verksamheten?

  Ett äldreboende har behov av många varor och tjänster för att fungera. Bra rutiner sparar både pengar och miljö. Det händer att produkter kastas då bäst-före-datum passerats. Omläggningsmaterial och livsmedel kasseras inte sällan. Även läkemedel måste emellanåt kasseras. Bra rutiner för inköp minskar risken att slösa med resurserna. Dåligt fungerande beställningsrutiner skapar onödigt extraarbete för medarbetarna och riskerar vårdkvaliten på äldreboendet.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-11-20 04:00 07 Riskhantering
  Foto: Mostphotos

  Att förebygga risker och skador

  På äldreboenden är vårdbehoven ofta omfattande och varierade. För att tillgodose de äldres behov på bästa sätt och erbjuda högsta möjliga livskvalitet är multidisciplinär teamsamverkan av stor vikt. Denna samverkan involverar olika yrkesgrupper och kompetenser som arbetar tillsammans för att skapa en helhetssyn på varje äldres vård och omsorg.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-11-16 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Foto-Anna-Britta Magnusson_Mostphotos

  Märker ni av åldersdiskriminering på ert äldreboende?

  Åldersdiskriminering är ett allvarligt problem som påverkar äldre personer på många nivåer. Det underminerar deras rättigheter, värdighet och välbefinnande. Det är viktigt att bekämpa och förebygga åldersdiskriminering genom medvetenhet, utbildning och lagstiftning för att säkerställa att äldre personer behandlas rättvist och med respekt i alla sammanhang. Alla åldrar förtjänar lika möjligheter och respekt, och kampen mot åldersdiskriminering är en viktig del av att skapa ett rättvist och inkluderande samhälle för alla.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-11-15 07:14

  Diabetes och fötter - Annons

  Är du en av alla som lever med eller just har fått diagnosen diabetes?
  Då har du ju en hel del att tänka på hur du lever ditt liv för att det skall vara så ”normalt” som möjligt. Vi på The Skin Agent har egentligen bara ett fokus för alla er som lever med diabetes. Att ni skall undvika sår på era fötter.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-11-13 04:00 06 Dokumentation, 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler

  Är era hälsoplaner ett bra stöd för undersköterskorna?

  Hälsoplaner på äldreboenden är en viktig del av äldreomsorgen som främjar personcentrerad vård och välmående. Genom att involvera den äldre personen i planeringsprocessen och anpassa vårdåtgärderna efter deras specifika behov och mål kan äldreboenden skapa en miljö där varje individ får den vård och det stöd de förtjänar. Hälsoplaner är ett kraftfullt verktyg för att förbättra livskvaliteten för äldre personer och främja deras hälsa och välbefinnande.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-11-07 04:00
  Bild från Pixabay

  Det är viktigt att vara med och planera sin vardag

  Den som slutar vara delaktig i att planera sin vardag riskerar få skador. Den som är institutionsskadad eller hospitaliserad är så van vid livet på institution efter lång tids vård att man har svårt att klara något annat och blir rädd att lämna den skyddade miljön. Likaså kan det göra personen nedstämd, deprimerad eller uppfattas som zombieartad, sitta och gunga. ge ifrån sig läten eller sova hela dagarna.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-11-02 04:00 05 Planering
  Foto-Frugan_Mostphotos-webb.jpg

  Daglig planering

  Den dagliga planeringen på äldreboendet är grunden för att det som överenskommits i vårdplan och genomförandeplan verkligen genomförs. Det är också en förutsättning för att skapa struktur och trivsel. Planeringen ska säkerställa att var och en av de boende får den vård och de har rätt till.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-10-30 04:00 12 Personlig omvårdnad
  Foto: Mostphotos

  Att få vara fin och känna sig speciell

  Huden fyller många roller för vårt välbefinnande. När vi åldras blir hudvården extra viktig. Brister i hudvård kan leda till sår och infektioner. I värsta fall kan brister i  hudvården leda till svårläkta sår och lidande för den äldre.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-10-29 11:53

  Har mamma det bra?

  Vårdpraktikan handlar om allt som händer på ett äldreboende och vad som skapar kvalitet där. Aktiviteter, hjälpmedel, genomförandeplaner, dokumentation, trycksårsprofylax, hantering av fallskador, praktisk omsorg, mat- och måltider, matning, funktionsbevarande arbetssätt, läkemedel, god man, vård i livets slutskede död och begravning.

  Även sjukdomstillstånd som demenssjukdomar, psykisk hälsa, diabetes, parkinson, stroke och andra sjukdomar som drabbar äldre berörs. Likaså om djur i vården som vårdhundar. Allt som kan vara aktuellt och av intresse för människor som finns på äldreboendet.

  Artiklarna är skrivna på enkel svenska och riktar sig såväl till medarbetare som boende och närstående.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-10-27 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund

  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen

  En åldrande befolkning gör att allt fler kommer att behöva omsorg. Kvalitet i äldreomsorgen är avgörande för att samhället skall klara det skiftet. Framtidens äldreomsorg kräver eftertanke, utveckling, innovation och engagemang där fokus ligger på vårdkvalitet för de äldre och deras närstående.

  Många enheter erbjuder bra omsorg. De goda exemplen måste lyftas fram samtidigt som brister synliggörs. Det finns mätningar som försöker fördjupa sig i kvaliteten i äldreomsorgen, exempelvis Vårdanalys. Det räcker inte, man måste bakom kulisserna för att se hur vården fungerar i praktiken.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-10-26 04:00 09 Mat och måltid

  Trivsamma måltider och måltidsmiljöer

  Måltiden ett tillfälle för glädje och samvaro och kan bidra till en god hälsa. Genom att skapa bra trevliga måltider minskar risken för undernäring och därmed också risken för fallskador och svårläkta sår. Trivsamma genomtänkta måltider bidrar även funktionsbevarande genom att de skapar en trivsam vardag där de boende vill delta. Därmed minskar även risken för ofrivillig ensamhet.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-10-23 04:00 02 Värdegrund, 04 Bemötande

  Att kvalitetssäkra mötet i vården

  Det finns aldrig någon ursäkt för dåligt bemötande. Vi har ett gemensamt ansvar för att sätta stopp för varje negativ tendens. Tillsammans behöver vi utveckla ett professionellt förhållningssätt. Handledning, samtal kring värdegrund och bemötande, kunskaper om lex Sarah, reflektion kring händelser och avstämningar i personalgruppen är några sätt att förebygga.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-10-19 04:00 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Använder medarbetarna handskar på ett korrekt sätt?

  Det finns basala hygienrutiner som måste följas. Genom Covid-19 har följsamheten till basala hygienrutiner ökat. Korrekt användning av handskar är en viktig del av säkerheten och hygienen inom äldreomsorgen och vården. Det minskar risken för smittspridning och skyddar både vårdpersonal och patienter. Att följa goda hygienvanor och ha kunskap om arbetsplatsens riktlinjer för handskar är avgörande. Utbildning i vårdhygien måste vara en självklar del i introduktionen av nya medarbetare. Det är viktigt med god handhygien. Det är också viktigt att bli bemött med respekt och inte som smittsam paria. I grunden utgör medarbetarna större risk än de boende.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-10-16 04:00 16 Sjukdom och död, 17 Psykisk hälsa, 07 Riskhantering
  Bild från Pixabay

  Hur arbetar ni med de som är nedstämda?

  Det är vanligt med nedstämdhet och depression hos äldre. Det finns mycket att göra utöver läkemedelsbehandling. Motion, samtal, sociala aktiviteter och utevistelse är viktiga inslag i livsföringen. Ofta blir relationen till närstående lidande av att den äldre är ledsen och kanske ältar negativa tankar. Det är viktigt att komma ihåg att ångest och depression är mycket behandlingsbara tillstånd, även hos äldre vuxna. Med rätt stöd och vård kan äldre fortsätta att leva meningsfulla och njutningsfulla liv. Att förebygga och hantera dessa psykiska hälsoproblem är avgörande för att främja välbefinnandet hos äldre individer och skapa en givande ålderdom

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-10-12 04:00 16 Sjukdom och död, 15 Handlingsberedskap, 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  Kunskapsutvecklingen inom sårvården går fort. Hänger du med?

  Sårvården inom äldreomsorgen blir allt bättre. Vi ser allt färre otäcka sår och sår som uppkommer läker i allt högre grad. Att vårda svårläkta sår kräver tålamod, expertis och ett helhetsperspektiv på patientens hälsa. Framsteg inom sårvård gör det möjligt att erbjuda effektivare behandling och bättre livskvalitet för dem som drabbas av svårläkta sår. Det är viktigt att följa de senaste rönen och bästa praxis inom området för att erbjuda bästa möjliga vård för patienter med svårläkta sår.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-10-09 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 16 Sjukdom och död, 08 Förebyggande o lokaler
  Foto: Mostphotos

  Har ni lämpliga fysiska aktiviteter att erbjuda alla era boende?

  Fysisk aktivitet är en nyckelkomponent för att främja hälsa och välmående hos äldre vuxna, inklusive de som bor på äldreboenden. Genom att delta i regelbundna träningsaktiviteter kan äldre förbättra sin styrka, balans, rörlighet och kardiovaskulära hälsa. Här ska vi utforska några av de lämpliga träningsaktiviteterna som kan utföras på äldreboenden för att stödja äldres fysiska och mentala hälsa.Det ger välbefinnande och motverkar depression. Muskelstärkande aktiviteter minskar fallrisk och förebygger sjukdom och vårdskador.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-10-05 04:00 09 Mat och måltid, 04 Bemötande, 15 Handlingsberedskap, 12 Personlig omvårdnad

  Matkultur - Hur ser ni till att inte sillen hamnar på risgrynsgröten?

  Mat är mer än bara näring, det är en viktig del av vårt kulturarv och en väg till att förstå och uppskatta andra kulturer. Den svenska matkulturen en blandning av tradition och innovation, med fokus på lokala råvaror och gemenskap vid matbordet. Det är en unik och omväxlande kultur som fortsätter att utvecklas och anpassas till moderna smaker och upplevelser.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-10-02 04:15 16 Sjukdom och död

  Urinvägsinfektioner kan ofta förebyggas

  Urinvägsinfektioner är vanliga hos äldre, men de är inte oundvikliga. Äldreboenden har en viktig roll att spela i att förebygga UVI genom att främja god hygien, hälsosamma toalettvanor och medvetenhet om riskfaktorer. Med förebyggande åtgärder kan äldreboenden bidra till att bevara hälsan och värdigheten hos de äldre och minimera onödigt lidande. Det är en viktig del av att erbjuda högkvalitativ vård och omsorg för äldre personer på äldreboenden. Ofullständig blåstömning, urin- och analinkontinens, förstoppning och samlag kan vara  anledning till upprepade urinvägsinfektioner.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-09-28 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Första intrycket är viktigt - det gäller även på äldreboendet

  Upplevelsen när man kommer till ett äldreboende kan vara väldigt varierande. Vissa äldreboenden har en välkomnande vestibul full av liv och aktivitet. Andra är tillstängda och svårtillgängliga. Till viss del styrs möjligheterna att ha aktiviteter av arkitekturen, men till stor del handlar det om vilket engagemang vi som arbetar i vården lägger ner på att det ska vara välkomnande och inbjuda till att delta i aktiviteter.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-09-25 04:00
  Foto: Mostphotos

  Hot och våld i vården

  Att förebygga hot- och våldssituationer på äldreboende innebär att skapa en trygg Miljö för våra mest sårbara. Med handlingsberedskap och ett bra bemötande kan ofta hot- och våldssituationer undvikas.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-09-21 04:00 05 Planering, 07 Riskhantering
  Foto-Tommy-Alvén-Mostphotos

  Akuta händelser

  Ofta sker olyckor när bemanningen är som lägst. Därför måste alla som arbetar på äldreboendet ha beredskap för akuta händelser. Fallolyckor är kanske den vanligaste orsaken att larma. Ambulanspersonalen måste få tydlig och korrekt information när de kommer. Även om det är mer sällsynt så förekommer bränder, översvämningar, elavbrott och annat som riskerar de boendes hälsa.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-09-20 04:00 02 Värdegrund, 04 Bemötande, 12 Personlig omvårdnad

  Pratar ni någon gång om sexuella behov hos era boende?

  Det pratas väldigt sällan om äldre och sexualitet, men många kan ha lusten kvar långt upp i åldrarna. Omvårdnadspersonalen måste tänka på den enskildes integritet och lära sig att när den äldre är inne hos sig är det inte bara att gå in på rummet. Att knacka på och vänta en liten stund ingår i ett respektfullt bemötande.  Sexualitet är ett tabubelagt samtalsämne för många. Detta kan bli än mer märkbart när det gäller äldre människor. Många människor har såväl lustkänslor som könsdrift kvar långt upp i åren. Begynnande demens kan också påverka omdömet hos enstaka personer. När vi inte pratar om det finns risken att det blir svårt att hantera i vardagen.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-09-19 04:26 02 Värdegrund, 15 Handlingsberedskap

  Att värna tystnadsplikten är en viktig del för att skapa förtroende.

  Tystnadsplikten är en grundsten i en förtroendefull relation mellan medarbetare och boende. Den är en central del av etiken och förtroendet inom omsorgen. Den säkerställer att individer får den vård och det stöd de förtjänar, samtidigt som deras rättigheter och värdighet respekteras. Att värna om tystnadsplikten är inte bara en skyldighet utan också en möjlighet att skapa en omsorgsfull och respektfull vårdmiljö.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-09-14 04:00 16 Sjukdom och död

  Att inte kunna andas fritt skapar otrygghet

  Astma och andra sjukdomar i luftvägarna påverkar hälsan. Med rätt stöd känner den boende trygghet. Det finns flera faktorer att ta hänsyn till när vi ska ge människor med Astma en trygg och säker vård. Medicinsk behandling och god omsorg behöver gå hand i hand.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-09-13 04:00 12 Personlig omvårdnad
  Foto: Mostphotos

  Behov av vila, avslappning och beröring

  Många äldre har behov av vila, avslappning och beröring. Hudtörst är ett begrepp som börjar användas för de grundläggande behov av närhet som vi människor har. I äldreomsorgen och vårdmiljöer är det viktigt att beakta behovet av beröring och se till att äldre personer får tillräckligt med fysisk kontakt. Personal inom äldreomsorg bör vara medvetna om vikten av beröring i vård och bemötande och arbeta för att skapa en omsorgsmiljö som främjar beröring. Samtidigt måste all beröring ske på den boendes villkor.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-09-11 04:00 16 Sjukdom och död, 04 Bemötande, 17 Psykisk hälsa
  Foto: Mostphotos

  Minnessvikt

  För många äldre kan minnet svikta stundvis. Förvirringstillstånd kan ha många orsaker. Det finns alltid skäl att undersöka vad förvirringen kan bero på. Man ska inte använda begreppet dement förrän en person är ordentligt utredd och demensdiagnosen är fastställd av en kunnig läkare. Felaktig användning av demensdiagnos kan få oönskade följder för den äldre. Tillfälliga förvirringstillstånd och hallucinationer orsakas ofta av andra ohälsofaktorer än demens.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-09-07 04:00 02 Värdegrund, 06 Dokumentation, 04 Bemötande, 05 Planering

  Självbestämmande på äldreboende: vägen till livskvalitet och värdighet

  Självbestämmande är grundläggande förutsättning i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Åldrandet i sig innebär sämre förutsättningar att hävda sin självbestämmanderätt. Vårdpersonal har ett ansvar att vara lyhörda för den boendes önskemål. Det kräver att det finns en pågående diskussion kring hur medarbetare kan stärka den enskildes självbestämmande på äldreboendet. Inskränkt självbestämmande får ofta negativa konsekvenser för hälsan.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-09-04 04:00 14 Läkemedelshantering
  Foto: Mostphotos

  Läkemedel

  Goda rutiner för läkemedel minskar riskerna för skador. Det finns läkemedel som äldre bör undvika då de är olämpliga. Läkemedelsgenomgångar förbättrar vården. Bristande rutiner i läkemedelshanteringen riskerar leda till lidande, vårdskador och i värsta fall en förtida död. Det finns författningskrav men också bra stöd för att arbeta med att minska risken för läkemedelsbiverkningar. Narkotikahantering kräver särskilda rutiner.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-08-31 04:00 12 Personlig omvårdnad
  Foto: Mostphotos

  Taktkänsla i kommunikationen bidrar till värdigt bemötande

  Ofta sker diskriminering omedvetet. Vi utgår ifrån att vi vet utan att ha lyssnat på den boende. Värdigt bemötande är grunden för en god omsorg. För att ge ett värdigt bemötande behöver vi vara medvetna om hur vi kommuniserar. God kommunikation är som en dans mellan två människor där man för och följer i harmoni med samtalets gång.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-08-28 04:00 05 Planering, 15 Handlingsberedskap
  Foto: Mostphotos

  Digitala utbildningar stärker kompetensen inom äldreomsorgen

  Utbudet av webbutbildningar för medarbetare i äldrevården ökar. Det finns ett stort utbud av utbildningar med olika inriktning. En del av dem innehåller även kunskapstest och intyg. Många verksamheter använder detta som en viktig del av fortbildningen av medarbetare. Det finns risker med att alltför blint tro på digitala utbildningar. Verksamheten måste följa upp att medarbetarna tagit till sig kunskapen och att det får positiv effekt på kvaliteten i omsorgen.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-08-24 04:00 16 Sjukdom och död, 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Sömnen påverkar välbefinnandet för oss alla.

  Sömnvanor är viktiga för livskvaliteten. Sömnbehovet ändras och många får ett mindre sömnbehov. Orolig nattsömn kan engagera både den boende som personalen till följd av ökad fallrisk och störda grannar. På äldreboenden finns det boende som inte sover alls och andra som tillbringar alldeles för mycket tid i sängen. Många små åtgärder kan bidra till en bättre nattsömn.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-08-21 04:00 08 Förebyggande o lokaler, 12 Personlig omvårdnad

  Fungerande munvård viktigt för hälsan

  En fungerande basal munvård minskar risker för dålig munhälsa. Rätt hjälpmedel och att förstå och följa tandhygienistens råd är viktiga insatser för att minska de hälsorisker som uppkommer till följd av dålig munhygien.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-08-17 04:00 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  Kunskap är viktig för att ge bästa stöd till den som lever med Parkinsons sjukdom.

  För den som har svår Parkinson kan det stöd som äldreboendet ger innebära höjd livskvalitet. Bristande kunskap och felaktigt utformat stöd kan å andra sidan försämra densamma. Varje människa har sina egna behov och stödet behöver vara anpassat till såväl den enskildes behov som önskemål. Arbetsterapeuten bör regelbundet gå igenom ADL-status (hur olika aktiviteter i det dagliga livet fungerar) för att den boende ska få bästa möjliga stöd.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-08-14 00:00 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Alla äldreboenden har boende som lever med demenssjukdom

  De som bor på äldreboenden har ofta en demenssjukdom som påverkar deras liv. Med kunskap om demensen kan vi underlätta vardagen och minska risken för oro och ångest. Sjukdomsutveckling och symtom är relaterade till vilken typ av demens den boende har. Med kunskap, bemötande och anpassade aktiviteter så går det att skapa en bra vardag.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-08-10 04:00 11 MTP
  Foto: Mostphotos

  Hjälpmedel och medicinsktekniska produkter

  Det krävs bra rutiner för att medicinsktekniska produkter ska servas och hanteras korrekt. Dels handlar det om patientsäkerhet. Många hjälpmedel är komplexa och felaktig användning kan innebära allvarliga skador. Det är också viktigt med rengöringen så att inte hjälpmedel bidrar till spridning av smitta. Trygga rutiner spar också tid då hjälpmedlen fungerar när de behövs.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-08-07 04:00 09 Mat och måltid

  Bredda behandlingen av de boendes krämpor med komplement till läkemedelsbehandlingen.

  Det finns ofta bra komplement till läkemedelsbehandling. Kost, motion och aktiviteter kan förbättra hälsan avsevärt vid många tillstånd om det är anpassat till den boende. Med en gedigen läkemedelsgenomgång så går det ofta att finna bättre läkemedelsbehandling då vissa läkemedel är olämpliga för den som blir äldre.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-08-04 04:00 08 Förebyggande o lokaler
  Foto: Mostphotos

  Verksamheten behöver ha bra rutiner vid utprovning av hjälpmedel.

  Det finns en risk att vården i sin strävan att skydda inskränker människors frihet och rättigheter. Vi betraktar alla vuxna människor som rättskapabla. Detta gäller även de som drabbats av demenssjukdom. Därför gäller det att vara lyhörd för alla situationer som kan upplevas som ett tvång. Samtycke är viktigt. Om någon inte kan kommunicera går det ändå ofta att tolka upplevelsen av exempelvis ett positionsbälte.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-08-03 04:00 13 Hygien

  Skadedjur på äldreboende

  På äldreboenden som på andra ställen där många flyttar in så ökar risken att få in skadedjur. Den som inte är uppmärksam och har bra rutiner kan riskera att få stänga ner delar av verksamheten för att sanera. Uppmärksamhet och bra rutiner för städning ger förutsättningar att hålla undan skadedjur som vägglöss.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-08-01 04:00 01 Kvalitet, 19 Samhället utanför, 05 Planering, 15 Handlingsberedskap

  Det är bra att ha tänkt igenom hur du vill ha det om beslutsförmågan sviktar.

  Människor som har svårt att ta tillvara sina rättigheter kan ibland få God man eller Förvaltare utsedd. Detta kan påverka vårdens planering i vissa fall. God man företräder den boende i vissa frågor. Tingsrätten ger befogenheter och verksamheten behöver tänka på att informera eller rådfråga den Gode mannen i viktiga frågor. Överförmyndaren i varje kommun ska ha tillsyn av Gode män och Förvaltare så att de sköter sitt uppdrag. Nu finns också möjligheten att skriva framtidsfullmakt där den boende själv utser vem som ska företräda hen.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-07-31 04:00

  Att våga prata om döden

  Vi som arbetar i vården måste hitta naturliga sätt att prata om döden. Både den boende och de anhöriga kan behöva få förbereda sig på ett avsked, att livet närmar sig ett slutskede.  Ska verksamheten ringa på natten, vem ska kontaktas i första hand och finns det några särskilda önskemål är exempel på frågor som behöver tas upp. Många bär också på egen sorg och kan behöva få utrymme att sörja en saknad livskamrat.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-07-27 04:00 02 Värdegrund, 17 Psykisk hälsa, 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Ofrivillig ensamhet kan leda till både psykisk och fysisk ohälsa

  Ensamhet på äldreboenden är en allvarlig utmaning som måste tas på allvar. Genom att tillåta äldre att fortsätta att vara en aktiv del av samhället och ge dem möjlighet att interagera och delta i olika aktiviteter kan vi hjälpa till att lindra känslan av ensamhet och isolering. Varje individ förtjänar att uppleva trygghet och social kontakt, oavsett ålder och platsen där man bor. Många äldre upplever även psykisk ohälsa. Genom omsorg kan vi öka det psykiska välbefinnandet hos våra boende

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-07-24 04:00 16 Sjukdom och död, 09 Mat och måltid
  Foto: Mostphotos

  Äldre och diabetes

  Behandling av diabetes är en kombination av mat, motion och medicin. Många äldre har diabetes men det är inte alltid man väljer att sätta in läkemedelsbehandling. Det är extra viktigt att kontakta sjuksköterska när en boende med diabetes får feber, då vissa läkemedel kan behöva sättas ut. Var vaksam på såriga fötter och andra symtom av diabetessjukdomen.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-07-20 04:00 01 Kvalitet, 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Struktur och kultur stärker förbättringsarbetet

  När du vet vad du vill förändra på äldreboendet är det genom att med små steg närma sig målet du når framgång. Förändringsarbete är en typ av projekt där man måste arbeta systematiskt och stegvis för att nå framgång. Förändringsarbetet är inte slutfört förrän samtliga medarbetare tagit till sig förändringen.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-07-17 04:00 09 Mat och måltid

  Näringsbehov och kostens påverkan på kroppen

  Undernäring är en av de största riskfaktorerna när det gäller äldres hälsa. Undernäring handlar inte enbart om att vara mager. En stor mängd näringsämnen påverkar välbefinnandet om vi inte får i oss tillräckligt av dem. Även överkonsumtion leder ofta till ohälsa. Undernäring är ofta en bidragande faktor vid fallskador, tryckskador och sår. Ofra kan dålig munhälsa, sväljsvårigheter eller andra orsaker till svårigheter att få i sig föda bidra till undernäringen.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-07-15 04:00 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Så kan medarbetare på äldreboende bidra till att nå miljömålen

  Vi har arbetat för att nå de globala miljömålen som ska uppnås innan 2030 i flera år nu. EU diskuterar om inte kraven ska skärpas än mer för att rädda vår planet. Genom att vidta medvetna åtgärder kan medarbetare på äldreboende bidra till att minska miljöpåverkan och sträva mot att nå de uppsatta miljömålen.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-07-13 04:00 16 Sjukdom och död, 07 Riskhantering, 08 Förebyggande o lokaler, 11 MTP
  Foto: Mostphotos

  Har ni antidecubitusmadrasser för akuta behov?

  En boende på äldreboende som får feber blir lätt orkeslös och sängliggande. Det kan snabbt bli trycksår. För en äldre med nedsatt immunförsvar och försämrad läkningsförmåga kan ett litet sår snabbt leda till stora hälsoproblem och omfattande lidande. Har ni antidecubitusmadrasser för akuta behov?

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-07-10 04:00 14 Läkemedelshantering
  Foto - Mostphotos

  All vårdverksamhet ska ha trygga rutiner för att minimera verksamhetens miljöpåverkan

  Läkemedelsanvändningen påverkar miljön. Som konsument finns idag ingen möjlighet att välja mest miljövänlig medicin. Rester av antibiotika, hormoner och antidepressiva läkemedel återfinns i naturen. Se till att överblivna läkemedel och sprutspetsar till återlämnas till apoteket eller tas omhand på rätt sätt.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-07-06 04:00 03 Ledarskap, 02 Värdegrund, 19 Samhället utanför
  Foto-Roland-Magnusson-Mostphotos-webb.jpg

  Den som önskar äldreboende ansöker om det hos hemkommunen

  Inflyttning på äldreboende bygger oftast på biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Den som inte är nöjd med beslutet har möjlighet att överklaga till förvaltningsrätten. Det finns kommuner som beviljar äldreboende utifrån att en person uppnått en viss ålder och även äldreboenden där maka/make kan flytta med in på äldreboendet.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-07-03 04:00 01 Kvalitet, 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  All vårdverksamhet behöver regelbundet granska hur journalföringen fungerar

  Journalgranskning ger en god inblick i hur verksamheten fungerar. Bristfälligt förda journaler utgör en risk för de boende, då det kan innebära att de inte får livsnödvändig vård. En utgångspunkt vid granskning och i samband med utredning av allvarliga händelser är att det som inte är dokumenterat inte heller är utfört.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-06-29 04:00 02 Värdegrund
  Foto: Mostphotos

  Spänningsfältet mellan medicinskt och socialt synsätt

  Att samtidigt upprätthålla vårdhygien, medicinsk säkerhet, medkänsla och hemtrevnad kan vara en balansgång. Det finns ett spänningsfält mellan socialt och medicinskt synsätt, men det behöver inte utgöra något problem om verksamheten har en trygg och fast förankrad värdegrund. Värdegrunden syns i den människosyn som råder i verksamheten.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-06-26 04:00 04 Bemötande, 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 01 Kvalitet
  Foto: Mostphotos

  Att hantera allvarliga brister

  Vi gör alla misstag någon gång, men i vården av äldre kan det få ödersdigra konsekvenser. Att ge någon en varning kan vara tråkigt, men ibland nödvändigt. En chef behöver ibland vara tydlig med vad som gäller. Att genom samtal få medarbetaren att förstå att hen har begått ett fel och att detta inte får upprepas är en viktigt del av arbetet med ständiga förbättringar.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-06-22 04:00 03 Ledarskap, 05 Planering, 08 Förebyggande o lokaler
  Foto: Mostphotos

  Hur lång tid får en boende som larmar vänta?

  De som bor på ett äldreboende är beroende av att larmen fungerar. Det kan handla om att få hjälp med att komma till toaletten eller behov av smärtlindring. Genom att gå igenom hur larmen används och fungerar kan man lära sig mycket om hur verksamheten fungerar. Därigenom går det att ändra rutiner, vårdplaner och schemaläggning så att de bättre motsvarar de boendes behov.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-06-18 04:00 16 Sjukdom och död, 17 Psykisk hälsa

  Funktionsförändringar som påverkar nervsystemet

  Funktionsförändringar relaterade till nervsystemet kan påverka välbefinnandet. Parkinsons sjukdom och MS är exempel på sjukdomar som ger symtom från nervsystemet. Vissa människor är högkänsliga för olika sinnesintryck och kan därför uppleva vissa situationer som svåra. Många har smärta som påverkar livskvaliteten. Kunskap och en god omsorg kan minska lidandet.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-06-14 23:00 12 Personlig omvårdnad, 09 Mat och måltid, 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  Vid värmebölja måste arbetet på äldreboendet anpassas

  Det kan finnas många tecken på uttorkning. Äldre människor är känsliga för uttorkning och får lätt olika symtom. Att ha rutiner för att ge vätska och vara uppmärksam på när någon riskerar bli uttorkad är viktigt. Värmebölja, magsjuka och feber är situationer där risken för uttorkning ökar. Sjuksköterskan kan sätta in vätskelista vid behov men alla måste vara uppmärksamma så att inte någon boende drabbas av uttorkning.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-06-14 04:00 11 MTP
  Foto: Mostphotos

  Erbjuder er region mobil röntgen för de som bor på äldreboende?

  Ny teknik förbättrar möjligheterna att undvika onödiga transporter och väntetid på sjukhuset för den som ramlat på äldreboendet. Det finns studier från region Skåne som visar att det blir samhällsekonomiskt billigare att skicka röntgenutrustningen till äldreboendet.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-06-12 04:01 18 Arbetsmiljö och utveckling, 15 Handlingsberedskap, 11 MTP
  Foto: Mostphotos

  Genom återkommande fortbildning i förflyttningsteknik minskar risken för arbetsskador och vårdskador.

  Det finns flera perspektiv på förflyttningsteknik. Med övningar, tekniska hjälpmedel och ett samspel med den enskilde kan vi skapa bra förflyttningar för såväl den boende som medarbetaren. Det finns idag många lyft- och förflyttningshjälpmedel. Medarbetaren behöver ha bra utbildning i ergonomi, annars kan det gå illa. Ergonomi handlar om hur arbetsplatsen och arbetsmiljön ska se ut för att inte slita på kroppen i onödan, exempelvis arbetsställning. Samtidigt måste också risken för hudskador eller att någon faller vid användning av lyfthjälpmedel undvikas.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-06-08 04:00 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  Fungerande och rena glasögon är en förutsättning för att se för många äldre.

  Flertalet av de som bor på äldreboende har behov av synhjälpmedel. Synen förändras med tiden och det är viktigt att besöka optiker regelbundet. Glasögon behöver användas och vara rena för att fungera. Idag finns många hjälpmedel som kan hjälpa den med nedsatt syn. Ljudböcker, förstoringsglas, musikquiz och val av mobiltelefon kan underlätta vardagen för den äldre.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-06-06 04:00 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  God kvalitet på inkontinensutredningarna ger förutsättningar för en bra inkontinensvård.

  Inkontinens är vanligt på äldreboenden. Många använder inkontinensskydd. Rätt inkontinensskydd har stor betydelse för hur de fungerar och upplevs. Det finns många typer av hjälpmedel. Behov och hjälpmedel skiljer en del mellan kvinnor och män. Inkontinens ska alltid utredas innan man ordinerar och förskriver inkontinensmaterial.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-06-05 04:00 16 Sjukdom och död, 13 Hygien, 07 Riskhantering, 08 Förebyggande o lokaler
  Foto: Mostphotos

  Sårvårdsrutiner

  Bristande sårvårdsrutiner kan få svåra konsekvenser för den boende. Genom att uppmärksamma tecken på tryckskada, ödem, torr hud och andra tecken på risk för sår går det att förebygga att sår uppkommer. De som lider av diabetes, försämrad cirkulation, undernäring, infektioner och nedsatt allmäntillstånd löper högre risk att drabbas av sår eller att sårläkningen försämras.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-06-01 04:00 16 Sjukdom och död, 06 Dokumentation, 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler
  Foto: Mostphotos

  Ödem kan snabbt bli allvarliga hälsoproblem för den boende

  Med bra rutiner för att upptäcka om någon börjar få ödem kan onödig sjukhusvård undvikas. Vätskeansamlingar i kroppsdelar kan orsaka tryckskador, svårläkta sår, lungödem och andra hälsoproblem för den boende. Genom att vara observant i samband med personlig omvårdnad kan många hälsoproblem undvikas genom tidiga insatser.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-05-29 04:00
  Foto: Mostphotos

  Palliativa registret ger möjlighet att utveckla vården i livets slutskede

  Palliativa registret är ett register där vården i livets slutskede utvärderas efter bortgången. Med dödsfallsenkäten så registreras en mängd faktorer som både kan bidra till att utveckla vården på den egna enheten men även nationellt. Att alltid använda palliativa registret är ett sätt att arbeta med ständiga förbättringar.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-05-25 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling, 07 Riskhantering, 11 MTP
  Foto: Pixabay

  Digitala verktyg används alltmer i vården

  Digital teknik kommer att användas alltmer i vården av våra äldre. Det gäller att fundera på hur det påverkar kvalitet och värdegrund i verksamheten. Undersköterskan ser huden och eventuella skador på kroppen på ett annat sätt än en duschrobot. En stor del av omvårdnadsarbetet ger också möjlighet till mänsklig kontakt genom samtal och beröring. Varje teknikinförande behöver föregås av en riskanalys.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-05-22 04:00 02 Värdegrund

  Etisk handlingsberedskap

  Det är viktigt att ha handlingsberedskap för det oväntade. Undersköterskor riskerar stå ensamma inför svåra situationer där närstående är arga, förtvivlade eller frustrerade. Hot och våld, sexuella övergrepp, boende som försvinner och stölder är sådant som kan drabba de boende på äldreboendet.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-05-18 04:00 01 Kvalitet, 07 Riskhantering, 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Rutiner får inte vara hyllvärmare, dvs ett papper som ingen följer.

  Verksamheter inom vård och omsorg är skyldiga att arbeta med ständiga förbättringar i verksamheten. Att skapa rutiner som är kända och följs av medarbetarna är ett sätt att säkerställa att kvalitet upprätthålls. En förändring är inte genomförd förrän alla medarbetare följer den nya rutinen. Genom bland annat öppna jämförelser så går det att jämföra brukarnas upplevelse av kvaliteten i relation till andra äldreboenden i Sverige.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-05-15 04:00 12 Personlig omvårdnad

  Bra fotvård är grundläggande för att bibehålla gångförmåga och att undvika sår.

  Äldre människor får ofta mer förhårdnader och mer svårskötta naglar. Bra rutiner för fotvård minskar risken för självsprickor och sår. Vissa har behov av och rätt till medicinsk fotvård, men även övriga behöver regelbundet få sina fötter omhändertagna. Nagelsvamp och förhårdnader kan behöva behandlas. De med diabetes bör erbjudas "medicinsk fotvård".

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-05-10 19:33 19 Samhället utanför, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt

  Samhällsbetalda resor för personer med funktionbegränsningar

  För den som lever med funktionsnedsättning så är samhällsbetalda resor kanske enda sättet att komma ut på en lite längre utflykt, sjukhusbesök, handla kläder eller prova ut nya glasögon. Fungerande rutiner för att stimulera till aktiviteter utanför boendet och kunskap om de boendes rättigheter blir en viktig kvalitetsfaktor.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-05-08 03:00 02 Värdegrund, Debatt

  Den verkliga värdegrunden syns i de administrativa rutinerna.

  Kravbrev, krav med kort varsel, att bollas runt mellan olika vårdgivare utan tydlig information är exempel på administrativa rutiner som skapar stress och obehag för boende och närstående. När inte de administrativa rutinerna harmoniserar med värdegrunden riskerar de bygga ett misstroende mellan vården och den boende och deras närstående. Det kan vara viktigt att känna till hur de administrativa rutinerna fungerar för boende och närstående. När betalningstider, straffavgifter och indrivning av fakturor blir ett kännetecken påverkar det tilltron till verksamheten.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-05-03 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Begravning och dödsbo

  Sorgen i samband med en närståendes bortgång tar ofta kraft och ork. Att kontakta en begravningsbyrå kan vara viktigt för att ta hand om dödsboet på rätt sätt. Skatteverket behöver också registrera ett dödsbo och vilka som är dödsbodelägare, dvs arvingar. Det kan ju finnas för er okända arvingar.  Att komma åt bankkonton, stoppa autogireringar och få ett grepp om vilka räkningar som finns behöver också prioriteras.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-05-02 04:48

  Utblick v 18 2023

  Maskplikten förlängs i Italien och i USA blir alltfler männikskor med demenssjukdom hemlösa till följd av räntehöjningar och inflation. Alltfler indier blir gamla och behovet av äldreboenden ökar snabbt och stressad personal i hemtjänsten medför att de som är i behov av hemtjänst avstår vissa insatser exempelvis dusch.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-04-27 04:00 19 Samhället utanför
  Foto: Mostphotos

  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.

  Framtidsfullmakt innebär att du överlåter rätten att besluta till någon du litar på för den händelse du drabbas av demens eller inte av andra skäl kan ge uttryck för dina önskemål eller hävda din rätt. Flera banker och juristbyråer tillhandahåller blanketter för att upprätta framtidsfullmakt, men även juridisk hjälp om du önskar betala för sådan. God man, förvaltare och tolk är andra stödformer för den som behöver hjälp i samband med viktiga beslut.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-04-20 04:00 19 Samhället utanför
  Foto: Mostphotos

  Förtroendet för vården

  Det finns många faktorer som påverkar förtroendet för vården. Tystnadsplikt skyddar den enskilde, meddelarfriheten ska förhindra att oegentligheter tystas ner av ledningen för verksamheten. Vissa människor behöver också ha skyddad identitet då de lever under hot. Som medarbetare har vi ett ansvar för hur vi pratar om vårt äldreboende, då det påverkar förtroendet för vården.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-04-17 04:00 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Kontinuitet

  Ofta tar det tid att lära känna en annan människa på djupet och att skapa en relation. I hemvård så är kontinuitet en av de kvalitetsfaktorer som de äldre uppskattar mest. Det är viktigt även på äldreboendet. Där påverkas förutom trivsel, patientsäkerhet och även äldreboendets ekonomi av brister i kontinuiteten.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-04-13 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling, 04 Bemötande, 03 Ledarskap

  Lappsjuka

  Uppmanande lappar kan vara ett tecken på att arbetsplatsen inte fungerar så bra. Spritar verkligen medarbetarna händerna mer för att det sitter en lapp om att sprita händerna vid handspriten? Det kan vara ett tecken på att äldreboendet inte fungerar som det ska. Vi har var och en ett personligt ansvar för att hålla det snyggt och skapa trivsel.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-04-13 03:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Alla boende har rätt att få delta i aktiviteter som passar dem.

  Aktiviteter är viktigt för välbefinnandet. Alla äldreboenden erbjuder idag aktiviteter för de boende. Det är svårt att hitta aktiviteters som passar alla. Det gäller att ha koll på vilka som inte deltar i aktiviteter och fundera kring vad som kan erbjudas dem. Att följa upp och fundera kring hur det går att nå de som inte spontant deltar i utbudet är en del av kvalitetsarbetet på ett äldreboende. Den som deltar i sociala aktiviteter har lättare att bibehålla hälsan och kroppsliga funktioner.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-04-13 03:00 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Har det hänt att ni drabbats av vinterkräksjuka på ert äldreboende?

  Varje vinter så drabbas ett antal äldreboenden av vinterkräksjuka, calicivirus. Har det väl kommit in på boendet så behöver verksamheten upprätta kohortvård för att minska risken för fortsatt spridning. Det gäller att ha bra rutiner för såväl hygien som livsmedelshantering för att minska risken att drabbas. Likaså behöver det finnas rutiner att upprätta kohortvård även på jourtid.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-04-11 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund, 03 Ledarskap, 04 Bemötande, 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Foto: Mostphotos

  Svåra samtal

  På äldreboende hamnar vi ofta i svåra samtal. Dessa är lättare att föra om det finns en i grunden bra och uppskattande stämning på arbetsplatsen. Handledning och rollspel kan användas för att träna sig i att bli bättre. Dokumentera alltid svåra samtal medan du har dem i färskt minne. Det finns många knep för att skapa bättre samtal som uppnår målsättningen.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-04-03 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Foto: Mostphotos

  Personalutrymmen

  Det finns massor av krav i författningarna på hur arbetsmiljön för medarbetare ska vara utformade. Alla medarbetare behöver byta om till arbetskläder inför arbetspass och om arbetskläderna blir nedsmutsade under arbetspass. Vid exempelvis kohortvård kan arbetskläderna behöva bytas flera gånger per dag. Det behöver finnas tillgång till dusch och toalett. Det behöver även finnas andra personalutrymmen som matrum och vilorum. På äldreboendet är det även en fråga om smittskydd och vårdhygien.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-04-02 04:04 04 Bemötande, 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  Att väcka minnen med levnadsberättelser

  En viktig uppgift för vården är att se människan med alla erfarenheter, inte enbart färgas av konsekvenserna av demenssjukdomen. Med levnadsberättelsen så får omsorgen en inblick i en del av den boendes minnen och erfarenheter, vilket bidrar till att se människan bakom funktionsnedsättningen och ger möjlighet att skapa kontakt och anpassade aktiviteter. Det finns numera även digitala levnadsberättelser.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-04-02 04:02 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Hälsofrämjande, funktionsbevarande arbetssätt, ADL - en funktionsbevarande omsorg

  Träning och aktivitet ska vara ett naturligt dagligt inslag i verksamheten. Äldreboendet har ett ansvar att arbeta rehabiliterande. Vissa vidgar det och talar om hälsofrämjande arbetssätt. Det handlar om en individanpassad funktionsbevarande omsorg. Det handlar om att göra träning i vardagen till ett naturligt inslag i omsorgen. Att så långt möjligt sköta toalettbesök, påklädning, munhygien, måltider och även delta i aktiviteter som engagerar och stimulerar. Utifrån ADL-bedömning kan arbetsterapeut och fysioterapeut utforma individanpassad träning. Kontrakturprofylax, funktionsbevarande arbetssätt och vardagsrehabilitering är viktiga inslag i omsorgen om våra äldre.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-04-02 04:00 09 Mat och måltid, 12 Personlig omvårdnad

  Att mata en annan människa är inte helt lätt.

  Vad kan bidra till en bra måltidssituation? Många boende har behov av att få hjälp med mat och måltider. En del har även sväljsvårigheter. Att mata en annan människa är inte lätt. Bra sittställning, hjälpmedel i samband med måltiden, lugn och ro och anpassad kost är några faktorer som kan underlätta måltiden.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>