Kvalitet i äldreomsorgen

Under mottot "Bättre vård" ger vi varje vecka ut artiklar som berör kvaliteten på äldreboenden. Vad kan du göra som boende, undersköterska, vårdbiträde, chef, legitimerad eller närstående för att "Mamma ska ha det bra". Boken "Har mamma det bra" bygger på artiklar från Vårdpraktikan ger en samlad bild av äldreboendet som ekosystem.

Artiklar

 • 2023-09-25 04:00
  Foto: Mostphotos

  Hot och våld i vården

  Att förebygga hot- och våldssituationer på äldreboende innebär att skapa en trygg Miljö för våra mest sårbara. Med handlingsberedskap och ett bra bemötande kan ofta hot- och våldssituationer undvikas.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-09-23 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Intrycket när man kommer till ett äldreboende kan variera väldigt mycket.

  Upplevelsen när man kommer till ett äldreboende kan vara väldigt varierande. Vissa äldreboenden har en välkomnande vestibul full av liv och aktivitet. Andra är tillstängda och svårtillgängliga. Till viss del styrs möjligheterna att ha aktiviteter av arkitekturen, men till stor del handlar det om vilket engagemang vi som arbetar i vården lägger ner på att det ska vara välkomnande och inbjuda till att delta i aktiviteter.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-09-21 04:00 05 Planering, 07 Riskhantering
  Foto-Tommy-Alvén-Mostphotos

  Akuta händelser

  Ofta sker olyckor när bemanningen är som lägst. Därför måste alla som arbetar på äldreboendet ha beredskap för akuta händelser. Fallolyckor är kanske den vanligaste orsaken att larma. Ambulanspersonalen måste få tydlig och korrekt information när de kommer. Även om det är mer sällsynt så förekommer bränder, översvämningar, elavbrott och annat som riskerar de boendes hälsa.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-09-19 04:26 02 Värdegrund, 15 Handlingsberedskap

  Att värna tystnadsplikten är en viktig del för att skapa förtroende.

  Tystnadsplikten är en grundsten i en förtroendefull relation mellan medarbetare och boende. Den är en central del av etiken och förtroendet inom omsorgen. Den säkerställer att individer får den vård och det stöd de förtjänar, samtidigt som deras rättigheter och värdighet respekteras. Att värna om tystnadsplikten är inte bara en skyldighet utan också en möjlighet att skapa en omsorgsfull och respektfull vårdmiljö.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-09-14 04:00 16 Sjukdom och död

  Att inte kunna andas fritt skapar otrygghet

  Astma och andra sjukdomar i luftvägarna påverkar hälsan. Med rätt stöd känner den boende trygghet. Det finns flera faktorer att ta hänsyn till när vi ska ge människor med Astma en trygg och säker vård. Medicinsk behandling och god omsorg behöver gå hand i hand.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-09-13 04:00 12 Personlig omvårdnad
  Foto: Mostphotos

  Behov av vila, avslappning och beröring

  Många äldre har behov av vila, avslappning och beröring. Hudtörst är ett begrepp som börjar användas för de grundläggande behov av närhet som vi människor har. I äldreomsorgen och vårdmiljöer är det viktigt att beakta behovet av beröring och se till att äldre personer får tillräckligt med fysisk kontakt. Personal inom äldreomsorg bör vara medvetna om vikten av beröring i vård och bemötande och arbeta för att skapa en omsorgsmiljö som främjar beröring. Samtidigt måste all beröring ske på den boendes villkor.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-09-11 04:00 16 Sjukdom och död, 04 Bemötande, 17 Psykisk hälsa
  Foto: Mostphotos

  Minnessvikt

  För många äldre kan minnet svikta stundvis. Förvirringstillstånd kan ha många orsaker. Det finns alltid skäl att undersöka vad förvirringen kan bero på. Man ska inte använda begreppet dement förrän en person är ordentligt utredd och demensdiagnosen är fastställd av en kunnig läkare. Felaktig användning av demensdiagnos kan få oönskade följder för den äldre. Tillfälliga förvirringstillstånd och hallucinationer orsakas ofta av andra ohälsofaktorer än demens.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-09-07 04:00 02 Värdegrund, 06 Dokumentation, 04 Bemötande, 05 Planering

  Självbestämmande på äldreboende: vägen till livskvalitet och värdighet

  Självbestämmande är grundläggande förutsättning i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Åldrandet i sig innebär sämre förutsättningar att hävda sin självbestämmanderätt. Vårdpersonal har ett ansvar att vara lyhörda för den boendes önskemål. Det kräver att det finns en pågående diskussion kring hur medarbetare kan stärka den enskildes självbestämmande på äldreboendet. Inskränkt självbestämmande får ofta negativa konsekvenser för hälsan.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-09-04 04:00 14 Läkemedelshantering
  Foto: Mostphotos

  Läkemedel

  Goda rutiner för läkemedel minskar riskerna för skador. Det finns läkemedel som äldre bör undvika då de är olämpliga. Läkemedelsgenomgångar förbättrar vården. Bristande rutiner i läkemedelshanteringen riskerar leda till lidande, vårdskador och i värsta fall en förtida död. Det finns författningskrav men också bra stöd för att arbeta med att minska risken för läkemedelsbiverkningar. Narkotikahantering kräver särskilda rutiner.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-08-31 04:00 12 Personlig omvårdnad
  Foto: Mostphotos

  Taktkänsla i kommunikationen bidrar till värdigt bemötande

  Ofta sker diskriminering omedvetet. Vi utgår ifrån att vi vet utan att ha lyssnat på den boende. Värdigt bemötande är grunden för en god omsorg. För att ge ett värdigt bemötande behöver vi vara medvetna om hur vi kommuniserar. God kommunikation är som en dans mellan två människor där man för och följer i harmoni med samtalets gång.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-08-28 04:00 05 Planering, 15 Handlingsberedskap
  Foto: Mostphotos

  Digitala utbildningar stärker kompetensen inom äldreomsorgen

  Utbudet av webbutbildningar för medarbetare i äldrevården ökar. Det finns ett stort utbud av utbildningar med olika inriktning. En del av dem innehåller även kunskapstest och intyg. Många verksamheter använder detta som en viktig del av fortbildningen av medarbetare. Det finns risker med att alltför blint tro på digitala utbildningar. Verksamheten måste följa upp att medarbetarna tagit till sig kunskapen och att det får positiv effekt på kvaliteten i omsorgen.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-08-24 04:00 16 Sjukdom och död, 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Sömnen påverkar välbefinnandet för oss alla.

  Sömnvanor är viktiga för livskvaliteten. Sömnbehovet ändras och många får ett mindre sömnbehov. Orolig nattsömn kan engagera både den boende som personalen till följd av ökad fallrisk och störda grannar. På äldreboenden finns det boende som inte sover alls och andra som tillbringar alldeles för mycket tid i sängen. Många små åtgärder kan bidra till en bättre nattsömn.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-08-21 04:00 08 Förebyggande o lokaler, 12 Personlig omvårdnad

  Fungerande munvård viktigt för hälsan

  En fungerande basal munvård minskar risker för dålig munhälsa. Rätt hjälpmedel och att förstå och följa tandhygienistens råd är viktiga insatser för att minska de hälsorisker som uppkommer till följd av dålig munhygien.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-08-17 04:00 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  Kunskap är viktig för att ge bästa stöd till den som lever med Parkinsons sjukdom.

  För den som har svår Parkinson kan det stöd som äldreboendet ger innebära höjd livskvalitet. Bristande kunskap och felaktigt utformat stöd kan å andra sidan försämra densamma. Varje människa har sina egna behov och stödet behöver vara anpassat till såväl den enskildes behov som önskemål. Arbetsterapeuten bör regelbundet gå igenom ADL-status (hur olika aktiviteter i det dagliga livet fungerar) för att den boende ska få bästa möjliga stöd.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-08-14 00:00 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Alla äldreboenden har boende som lever med demenssjukdom

  De som bor på äldreboenden har ofta en demenssjukdom som påverkar deras liv. Med kunskap om demensen kan vi underlätta vardagen och minska risken för oro och ångest. Sjukdomsutveckling och symtom är relaterade till vilken typ av demens den boende har. Med kunskap, bemötande och anpassade aktiviteter så går det att skapa en bra vardag.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-08-10 04:00 11 MTP
  Foto: Mostphotos

  Hjälpmedel och medicinsktekniska produkter

  Det krävs bra rutiner för att medicinsktekniska produkter ska servas och hanteras korrekt. Dels handlar det om patientsäkerhet. Många hjälpmedel är komplexa och felaktig användning kan innebära allvarliga skador. Det är också viktigt med rengöringen så att inte hjälpmedel bidrar till spridning av smitta. Trygga rutiner spar också tid då hjälpmedlen fungerar när de behövs.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-08-07 04:00 09 Mat och måltid

  Bredda behandlingen av de boendes krämpor med komplement till läkemedelsbehandlingen.

  Det finns ofta bra komplement till läkemedelsbehandling. Kost, motion och aktiviteter kan förbättra hälsan avsevärt vid många tillstånd om det är anpassat till den boende. Med en gedigen läkemedelsgenomgång så går det ofta att finna bättre läkemedelsbehandling då vissa läkemedel är olämpliga för den som blir äldre.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-08-04 04:00 08 Förebyggande o lokaler
  Foto: Mostphotos

  Verksamheten behöver ha bra rutiner vid utprovning av hjälpmedel.

  Det finns en risk att vården i sin strävan att skydda inskränker människors frihet och rättigheter. Vi betraktar alla vuxna människor som rättskapabla. Detta gäller även de som drabbats av demenssjukdom. Därför gäller det att vara lyhörd för alla situationer som kan upplevas som ett tvång. Samtycke är viktigt. Om någon inte kan kommunicera går det ändå ofta att tolka upplevelsen av exempelvis ett positionsbälte.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-08-03 04:00 13 Hygien

  Skadedjur på äldreboende

  På äldreboenden som på andra ställen där många flyttar in så ökar risken att få in skadedjur. Den som inte är uppmärksam och har bra rutiner kan riskera att få stänga ner delar av verksamheten för att sanera. Uppmärksamhet och bra rutiner för städning ger förutsättningar att hålla undan skadedjur som vägglöss.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-08-01 04:00 01 Kvalitet, 19 Samhället utanför, 05 Planering, 15 Handlingsberedskap

  Det är bra att ha tänkt igenom hur du vill ha det om beslutsförmågan sviktar.

  Människor som har svårt att ta tillvara sina rättigheter kan ibland få God man eller Förvaltare utsedd. Detta kan påverka vårdens planering i vissa fall. God man företräder den boende i vissa frågor. Tingsrätten ger befogenheter och verksamheten behöver tänka på att informera eller rådfråga den Gode mannen i viktiga frågor. Överförmyndaren i varje kommun ska ha tillsyn av Gode män och Förvaltare så att de sköter sitt uppdrag. Nu finns också möjligheten att skriva framtidsfullmakt där den boende själv utser vem som ska företräda hen.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-07-31 04:00

  Att våga prata om döden

  Vi som arbetar i vården måste hitta naturliga sätt att prata om döden. Både den boende och de anhöriga kan behöva få förbereda sig på ett avsked, att livet närmar sig ett slutskede.  Ska verksamheten ringa på natten, vem ska kontaktas i första hand och finns det några särskilda önskemål är exempel på frågor som behöver tas upp. Många bär också på egen sorg och kan behöva få utrymme att sörja en saknad livskamrat.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-07-27 04:00 02 Värdegrund, 17 Psykisk hälsa, 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Psykiskt välbefinnande

  Ensamhet på äldreboenden är en allvarlig utmaning som måste tas på allvar. Genom att tillåta äldre att fortsätta att vara en aktiv del av samhället och ge dem möjlighet att interagera och delta i olika aktiviteter kan vi hjälpa till att lindra känslan av ensamhet och isolering. Varje individ förtjänar att uppleva trygghet och social kontakt, oavsett ålder och platsen där man bor. Många äldre upplever även psykisk ohälsa. Genom omsorg kan vi öka det psykiska välbefinnandet hos våra boende

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-07-24 04:00 16 Sjukdom och död, 09 Mat och måltid
  Foto: Mostphotos

  Äldre och diabetes

  Behandling av diabetes är en kombination av mat, motion och medicin. Många äldre har diabetes men det är inte alltid man väljer att sätta in läkemedelsbehandling. Det är extra viktigt att kontakta sjuksköterska när en boende med diabetes får feber, då vissa läkemedel kan behöva sättas ut. Var vaksam på såriga fötter och andra symtom av diabetessjukdomen.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-07-20 04:00 01 Kvalitet, 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Struktur och kultur stärker förbättringsarbetet

  När du vet vad du vill förändra på äldreboendet är det genom att med små steg närma sig målet du når framgång. Förändringsarbete är en typ av projekt där man måste arbeta systematiskt och stegvis för att nå framgång. Förändringsarbetet är inte slutfört förrän samtliga medarbetare tagit till sig förändringen.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-07-17 04:00 09 Mat och måltid

  Näringsbehov och kostens påverkan på kroppen

  Undernäring är en av de största riskfaktorerna när det gäller äldres hälsa. Undernäring handlar inte enbart om att vara mager. En stor mängd näringsämnen påverkar välbefinnandet om vi inte får i oss tillräckligt av dem. Även överkonsumtion leder ofta till ohälsa. Undernäring är ofta en bidragande faktor vid fallskador, tryckskador och sår. Ofra kan dålig munhälsa, sväljsvårigheter eller andra orsaker till svårigheter att få i sig föda bidra till undernäringen.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-07-13 04:00 16 Sjukdom och död, 07 Riskhantering, 08 Förebyggande o lokaler, 11 MTP
  Foto: Mostphotos

  Har ni antidecubitusmadrasser för akuta behov?

  En boende på äldreboende som får feber blir lätt orkeslös och sängliggande. Det kan snabbt bli trycksår. För en äldre med nedsatt immunförsvar och försämrad läkningsförmåga kan ett litet sår snabbt leda till stora hälsoproblem och omfattande lidande. Har ni antidecubitusmadrasser för akuta behov?

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-07-10 04:00 14 Läkemedelshantering
  Foto - Mostphotos

  All vårdverksamhet ska ha trygga rutiner för att minimera verksamhetens miljöpåverkan

  Läkemedelsanvändningen påverkar miljön. Som konsument finns idag ingen möjlighet att välja mest miljövänlig medicin. Rester av antibiotika, hormoner och antidepressiva läkemedel återfinns i naturen. Se till att överblivna läkemedel och sprutspetsar till återlämnas till apoteket eller tas omhand på rätt sätt.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-07-06 04:00 03 Ledarskap, 02 Värdegrund, 19 Samhället utanför
  Foto-Roland-Magnusson-Mostphotos-webb.jpg

  Den som önskar äldreboende ansöker om det hos hemkommunen

  Inflyttning på äldreboende bygger oftast på biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Den som inte är nöjd med beslutet har möjlighet att överklaga till förvaltningsrätten. Det finns kommuner som beviljar äldreboende utifrån att en person uppnått en viss ålder och även äldreboenden där maka/make kan flytta med in på äldreboendet.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-07-03 04:00 01 Kvalitet, 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  All vårdverksamhet behöver regelbundet granska hur journalföringen fungerar

  Journalgranskning ger en god inblick i hur verksamheten fungerar. Bristfälligt förda journaler utgör en risk för de boende, då det kan innebära att de inte får livsnödvändig vård. En utgångspunkt vid granskning och i samband med utredning av allvarliga händelser är att det som inte är dokumenterat inte heller är utfört.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-06-29 04:00 02 Värdegrund
  Foto: Mostphotos

  Spänningsfältet mellan medicinskt och socialt synsätt

  Att samtidigt upprätthålla vårdhygien, medicinsk säkerhet, medkänsla och hemtrevnad kan vara en balansgång. Det finns ett spänningsfält mellan socialt och medicinskt synsätt, men det behöver inte utgöra något problem om verksamheten har en trygg och fast förankrad värdegrund. Värdegrunden syns i den människosyn som råder i verksamheten.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-06-26 04:00 04 Bemötande, 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 01 Kvalitet
  Foto: Mostphotos

  Att hantera allvarliga brister

  Vi gör alla misstag någon gång, men i vården av äldre kan det få ödersdigra konsekvenser. Att ge någon en varning kan vara tråkigt, men ibland nödvändigt. En chef behöver ibland vara tydlig med vad som gäller. Att genom samtal få medarbetaren att förstå att hen har begått ett fel och att detta inte får upprepas är en viktigt del av arbetet med ständiga förbättringar.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-06-22 04:00 03 Ledarskap, 05 Planering, 08 Förebyggande o lokaler
  Foto: Mostphotos

  Hur lång tid får en boende som larmar vänta?

  De som bor på ett äldreboende är beroende av att larmen fungerar. Det kan handla om att få hjälp med att komma till toaletten eller behov av smärtlindring. Genom att gå igenom hur larmen används och fungerar kan man lära sig mycket om hur verksamheten fungerar. Därigenom går det att ändra rutiner, vårdplaner och schemaläggning så att de bättre motsvarar de boendes behov.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-06-18 04:00 16 Sjukdom och död, 17 Psykisk hälsa

  Funktionsförändringar som påverkar nervsystemet

  Funktionsförändringar relaterade till nervsystemet kan påverka välbefinnandet. Parkinsons sjukdom och MS är exempel på sjukdomar som ger symtom från nervsystemet. Vissa människor är högkänsliga för olika sinnesintryck och kan därför uppleva vissa situationer som svåra. Många har smärta som påverkar livskvaliteten. Kunskap och en god omsorg kan minska lidandet.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-06-14 23:00 12 Personlig omvårdnad, 09 Mat och måltid, 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  Vid värmebölja måste arbetet på äldreboendet anpassas

  Det kan finnas många tecken på uttorkning. Äldre människor är känsliga för uttorkning och får lätt olika symtom. Att ha rutiner för att ge vätska och vara uppmärksam på när någon riskerar bli uttorkad är viktigt. Värmebölja, magsjuka och feber är situationer där risken för uttorkning ökar. Sjuksköterskan kan sätta in vätskelista vid behov men alla måste vara uppmärksamma så att inte någon boende drabbas av uttorkning.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-06-14 04:00 11 MTP
  Foto: Mostphotos

  Erbjuder er region mobil röntgen för de som bor på äldreboende?

  Ny teknik förbättrar möjligheterna att undvika onödiga transporter och väntetid på sjukhuset för den som ramlat på äldreboendet. Det finns studier från region Skåne som visar att det blir samhällsekonomiskt billigare att skicka röntgenutrustningen till äldreboendet.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-06-12 04:01 18 Arbetsmiljö och utveckling, 15 Handlingsberedskap, 11 MTP
  Foto: Mostphotos

  Genom återkommande fortbildning i förflyttningsteknik minskar risken för arbetsskador och vårdskador.

  Det finns flera perspektiv på förflyttningsteknik. Med övningar, tekniska hjälpmedel och ett samspel med den enskilde kan vi skapa bra förflyttningar för såväl den boende som medarbetaren. Det finns idag många lyft- och förflyttningshjälpmedel. Medarbetaren behöver ha bra utbildning i ergonomi, annars kan det gå illa. Ergonomi handlar om hur arbetsplatsen och arbetsmiljön ska se ut för att inte slita på kroppen i onödan, exempelvis arbetsställning. Samtidigt måste också risken för hudskador eller att någon faller vid användning av lyfthjälpmedel undvikas.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-06-08 04:00 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  Fungerande och rena glasögon är en förutsättning för att se för många äldre.

  Flertalet av de som bor på äldreboende har behov av synhjälpmedel. Synen förändras med tiden och det är viktigt att besöka optiker regelbundet. Glasögon behöver användas och vara rena för att fungera. Idag finns många hjälpmedel som kan hjälpa den med nedsatt syn. Ljudböcker, förstoringsglas, musikquiz och val av mobiltelefon kan underlätta vardagen för den äldre.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-06-06 04:00 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  God kvalitet på inkontinensutredningarna ger förutsättningar för en bra inkontinensvård.

  Inkontinens är vanligt på äldreboenden. Många använder inkontinensskydd. Rätt inkontinensskydd har stor betydelse för hur de fungerar och upplevs. Det finns många typer av hjälpmedel. Behov och hjälpmedel skiljer en del mellan kvinnor och män. Inkontinens ska alltid utredas innan man ordinerar och förskriver inkontinensmaterial.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-06-05 04:00 16 Sjukdom och död, 13 Hygien, 07 Riskhantering, 08 Förebyggande o lokaler
  Foto: Mostphotos

  Sårvårdsrutiner

  Bristande sårvårdsrutiner kan få svåra konsekvenser för den boende. Genom att uppmärksamma tecken på tryckskada, ödem, torr hud och andra tecken på risk för sår går det att förebygga att sår uppkommer. De som lider av diabetes, försämrad cirkulation, undernäring, infektioner och nedsatt allmäntillstånd löper högre risk att drabbas av sår eller att sårläkningen försämras.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-06-01 04:00 16 Sjukdom och död, 06 Dokumentation, 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler
  Foto: Mostphotos

  Ödem kan snabbt bli allvarliga hälsoproblem för den boende

  Med bra rutiner för att upptäcka om någon börjar få ödem kan onödig sjukhusvård undvikas. Vätskeansamlingar i kroppsdelar kan orsaka tryckskador, svårläkta sår, lungödem och andra hälsoproblem för den boende. Genom att vara observant i samband med personlig omvårdnad kan många hälsoproblem undvikas genom tidiga insatser.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-05-29 04:00
  Foto: Mostphotos

  Palliativa registret ger möjlighet att utveckla vården i livets slutskede

  Palliativa registret är ett register där vården i livets slutskede utvärderas efter bortgången. Med dödsfallsenkäten så registreras en mängd faktorer som både kan bidra till att utveckla vården på den egna enheten men även nationellt. Att alltid använda palliativa registret är ett sätt att arbeta med ständiga förbättringar.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-05-25 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling, 07 Riskhantering, 11 MTP
  Foto: Pixabay

  Digitala verktyg används alltmer i vården

  Digital teknik kommer att användas alltmer i vården av våra äldre. Det gäller att fundera på hur det påverkar kvalitet och värdegrund i verksamheten. Undersköterskan ser huden och eventuella skador på kroppen på ett annat sätt än en duschrobot. En stor del av omvårdnadsarbetet ger också möjlighet till mänsklig kontakt genom samtal och beröring. Varje teknikinförande behöver föregås av en riskanalys.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-05-22 04:00 02 Värdegrund

  Etisk handlingsberedskap

  Det är viktigt att ha handlingsberedskap för det oväntade. Undersköterskor riskerar stå ensamma inför svåra situationer där närstående är arga, förtvivlade eller frustrerade. Hot och våld, sexuella övergrepp, boende som försvinner och stölder är sådant som kan drabba de boende på äldreboendet.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-05-18 04:00 01 Kvalitet, 07 Riskhantering, 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Rutiner får inte vara hyllvärmare, dvs ett papper som ingen följer.

  Verksamheter inom vård och omsorg är skyldiga att arbeta med ständiga förbättringar i verksamheten. Att skapa rutiner som är kända och följs av medarbetarna är ett sätt att säkerställa att kvalitet upprätthålls. En förändring är inte genomförd förrän alla medarbetare följer den nya rutinen. Genom bland annat öppna jämförelser så går det att jämföra brukarnas upplevelse av kvaliteten i relation till andra äldreboenden i Sverige.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-05-15 04:00 12 Personlig omvårdnad

  Bra fotvård är grundläggande för att bibehålla gångförmåga och att undvika sår.

  Äldre människor får ofta mer förhårdnader och mer svårskötta naglar. Bra rutiner för fotvård minskar risken för självsprickor och sår. Vissa har behov av och rätt till medicinsk fotvård, men även övriga behöver regelbundet få sina fötter omhändertagna. Nagelsvamp och förhårdnader kan behöva behandlas. De med diabetes bör erbjudas "medicinsk fotvård".

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-05-10 19:33 19 Samhället utanför, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt

  Samhällsbetalda resor för personer med funktionbegränsningar

  För den som lever med funktionsnedsättning så är samhällsbetalda resor kanske enda sättet att komma ut på en lite längre utflykt, sjukhusbesök, handla kläder eller prova ut nya glasögon. Fungerande rutiner för att stimulera till aktiviteter utanför boendet och kunskap om de boendes rättigheter blir en viktig kvalitetsfaktor.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-05-08 03:00 02 Värdegrund, Debatt

  Den verkliga värdegrunden syns i de administrativa rutinerna.

  Kravbrev, krav med kort varsel, att bollas runt mellan olika vårdgivare utan tydlig information är exempel på administrativa rutiner som skapar stress och obehag för boende och närstående. När inte de administrativa rutinerna harmoniserar med värdegrunden riskerar de bygga ett misstroende mellan vården och den boende och deras närstående. Det kan vara viktigt att känna till hur de administrativa rutinerna fungerar för boende och närstående. När betalningstider, straffavgifter och indrivning av fakturor blir ett kännetecken påverkar det tilltron till verksamheten.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-05-03 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Begravning och dödsbo

  Sorgen i samband med en närståendes bortgång tar ofta kraft och ork. Att kontakta en begravningsbyrå kan vara viktigt för att ta hand om dödsboet på rätt sätt. Skatteverket behöver också registrera ett dödsbo och vilka som är dödsbodelägare, dvs arvingar. Det kan ju finnas för er okända arvingar.  Att komma åt bankkonton, stoppa autogireringar och få ett grepp om vilka räkningar som finns behöver också prioriteras.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-05-02 04:48

  Utblick v 18 2023

  Maskplikten förlängs i Italien och i USA blir alltfler männikskor med demenssjukdom hemlösa till följd av räntehöjningar och inflation. Alltfler indier blir gamla och behovet av äldreboenden ökar snabbt och stressad personal i hemtjänsten medför att de som är i behov av hemtjänst avstår vissa insatser exempelvis dusch.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-04-27 04:00 19 Samhället utanför
  Foto: Mostphotos

  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.

  Framtidsfullmakt innebär att du överlåter rätten att besluta till någon du litar på för den händelse du drabbas av demens eller inte av andra skäl kan ge uttryck för dina önskemål eller hävda din rätt. Flera banker och juristbyråer tillhandahåller blanketter för att upprätta framtidsfullmakt, men även juridisk hjälp om du önskar betala för sådan. God man, förvaltare och tolk är andra stödformer för den som behöver hjälp i samband med viktiga beslut.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-04-24 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 19 Samhället utanför
  Foto-Knud-Nielsen-Mostphotos-webb

  Samverkan med närsamhället

  Samverkan med närsamhället kan sätta guldkant på tillvaron på äldreboendet. Ett exempel är TV-serien "Fyraåringarna på äldreboendet" som med önskvärd tydlighet visade att de äldre blev engagerade och aktiva. Det finns äldreboenden som arbetar med särskild profil, har volontärer som kommer regelbundet, sponsorer som fixar biljetter till hockey och teater eller en vänförening som på olika sätt bidrar till trivseln för de boende på äldreboendet.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-04-20 04:00 19 Samhället utanför
  Foto: Mostphotos

  Förtroendet för vården

  Det finns många faktorer som påverkar förtroendet för vården. Tystnadsplikt skyddar den enskilde, meddelarfriheten ska förhindra att oegentligheter tystas ner av ledningen för verksamheten. Vissa människor behöver också ha skyddad identitet då de lever under hot. Som medarbetare har vi ett ansvar för hur vi pratar om vårt äldreboende, då det påverkar förtroendet för vården.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-04-17 04:00 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Kontinuitet

  Ofta tar det tid att lära känna en annan människa på djupet och att skapa en relation. I hemvård så är kontinuitet en av de kvalitetsfaktorer som de äldre uppskattar mest. Det är viktigt även på äldreboendet. Där påverkas förutom trivsel, patientsäkerhet och även äldreboendets ekonomi av brister i kontinuiteten.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-04-13 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling, 04 Bemötande, 03 Ledarskap

  Lappsjuka

  Uppmanande lappar kan vara ett tecken på att arbetsplatsen inte fungerar så bra. Spritar verkligen medarbetarna händerna mer för att det sitter en lapp om att sprita händerna vid handspriten? Det kan vara ett tecken på att äldreboendet inte fungerar som det ska. Vi har var och en ett personligt ansvar för att hålla det snyggt och skapa trivsel.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-04-13 03:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Alla boende har rätt att få delta i aktiviteter som passar dem.

  Aktiviteter är viktigt för välbefinnandet. Alla äldreboenden erbjuder idag aktiviteter för de boende. Det är svårt att hitta aktiviteters som passar alla. Det gäller att ha koll på vilka som inte deltar i aktiviteter och fundera kring vad som kan erbjudas dem. Att följa upp och fundera kring hur det går att nå de som inte spontant deltar i utbudet är en del av kvalitetsarbetet på ett äldreboende. Den som deltar i sociala aktiviteter har lättare att bibehålla hälsan och kroppsliga funktioner.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-04-13 03:00 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Har det hänt att ni drabbats av vinterkräksjuka på ert äldreboende?

  Varje vinter så drabbas ett antal äldreboenden av vinterkräksjuka. Har det väl kommit in på boendet så behöver verksamheten upprätta kohortvård för att minska risken för fortsatt spridning. Det gäller att ha bra rutiner för såväl hygien som livsmedelshantering för att minska risken att drabbas. Likaså behöver det finnas rutiner att upprätta kohortvård även på jourtid.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-04-11 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund, 03 Ledarskap, 04 Bemötande, 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Foto: Mostphotos

  Svåra samtal

  På äldreboende hamnar vi ofta i svåra samtal. Dessa är lättare att föra om det finns en i grunden bra och uppskattande stämning på arbetsplatsen. Handledning och rollspel kan användas för att träna sig i att bli bättre. Dokumentera alltid svåra samtal medan du har dem i färskt minne. Det finns många knep för att skapa bättre samtal som uppnår målsättningen.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-04-03 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Foto: Mostphotos

  Personalutrymmen

  Det finns massor av krav i författningarna på hur arbetsmiljön för medarbetare ska vara utformade. Alla medarbetare behöver byta om till arbetskläder inför arbetspass och om arbetskläderna blir nedsmutsade under arbetspass. Vid exempelvis kohortvård kan arbetskläderna behöva bytas flera gånger per dag. Det behöver finnas tillgång till dusch och toalett. Det behöver även finnas andra personalutrymmen som matrum och vilorum. På äldreboendet är det även en fråga om smittskydd och vårdhygien.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-04-02 04:04 04 Bemötande, 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  Att väcka minnen med levnadsberättelser

  En viktig uppgift för vården är att se människan med alla erfarenheter, inte enbart färgas av konsekvenserna av demenssjukdomen. Med levnadsberättelsen så får omsorgen en inblick i en del av den boendes minnen och erfarenheter, vilket bidrar till att se människan bakom funktionsnedsättningen och ger möjlighet att skapa kontakt och anpassade aktiviteter. Det finns numera även digitala levnadsberättelser.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-04-02 04:02 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Hälsofrämjande, funktionsbevarande arbetssätt, ADL - en funktionsbevarande omsorg

  Träning och aktivitet ska vara ett naturligt dagligt inslag i verksamheten. Äldreboendet har ett ansvar att arbeta rehabiliterande. Vissa vidgar det och talar om hälsofrämjande arbetssätt. Det handlar om en individanpassad funktionsbevarande omsorg. Det handlar om att göra träning i vardagen till ett naturligt inslag i omsorgen. Att så långt möjligt sköta toalettbesök, påklädning, munhygien, måltider och även delta i aktiviteter som engagerar och stimulerar. Utifrån ADL-bedömning kan arbetsterapeut och fysioterapeut utforma individanpassad träning. Kontrakturprofylax, funktionsbevarande arbetssätt och vardagsrehabilitering är viktiga inslag i omsorgen om våra äldre.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-04-02 04:00 09 Mat och måltid, 12 Personlig omvårdnad

  Att mata en annan människa är inte helt lätt.

  Vad kan bidra till en bra måltidssituation? Många boende har behov av att få hjälp med mat och måltider. En del har även sväljsvårigheter. Att mata en annan människa är inte lätt. Bra sittställning, hjälpmedel i samband med måltiden, lugn och ro och anpassad kost är några faktorer som kan underlätta måltiden.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-30 04:12 14 Läkemedelshantering
  Foto: Mostphotos

  Läkemedelsadministrering

  Varje boende måste känna sig trygg i att de läkemedel de får är rätt läkemedel och att tidpunkten är rätt. Det är därför viktigt att alla medarbetare som ska hantera läkemedel får en gedigen utbildning. Utbildningen innehåller ofta en digital kurs, kunskapsprov med frågor och svar samt praktisk genomgång av läkemedelshanteringen. Om någon brister i sitt ansvar kan delegeringen återkallas med omedelbar verkan.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-29 04:51

  För de som är beroende av syn- och hörselhjälpmedel är det viktigt att de är funktionella.

  Många äldre är beroende av glasögon för att se bra. Inte lika många använder hörapparat. Det finns många andra syn- och hörselhjälpmedel som kan underlätta vardagen för våra boende. Så kan det exempelvis finnas hörselhjälpmedel till TV, hörselslingor och särskilda förstoringsglas för den med nedsatt syn. Glasögon och hörapparat kan bidra till att vardagen fungerar och blir meningsfull.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-29 04:00 09 Mat och måltid
  Foto: Mostphotos

  Behov av anpassat näringsintag

  Många äldre har behov av specialkost för att inte drabbas av undernäring. Specialkost kan vara av olika slag. Konsistensanpassad såsom timbalkost. Energi eller proteinberikad kost. Kost vid diabetes, allergier eller utifrån en religiös uppfattning. Även om människor gör olika val har omsorgen ett ansvar att se till att inte någon svälter. Undernäring och malnutrition riskerar leda till vårdskador. Läkare, sjuksköterska och dietist behöver samarbeta med undersköterskor och vårdbiträden för att den boende ska få i sig näring i rätt omfattning.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-29 04:00 01 Kvalitet
  Bildkoll-Mostphotos

  Har ni bra rutiner för rapportering av lex Maria och Lex Sarah?

  Vi läser återkommande om händelser i vården som anmälts. Genom att de anmäls så kan utredningen bidra till att vården blir bättre och att inte andra drabbas. En bra genomförd utredning ger också den boende och närstående en möjlighet att förstå vad som hänt samt vad enheten gör för att det inte ska hända igen. På ett äldreboende sker många vårdskador. Ibland sker brister i omsorgen om de boende. Det ska alltid skrivas en avvikelse om någon skadas eller får bristande omsorg. Vid vårdskada kan man ha rätt till ersättning från patientförsäkringen. Viktigast är dock att verksamheten lär sig av misstagen så att inte fler drabbas. Återkommande utbildning behövs.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-29 04:00 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  Med en bra genomförandeplan ökar förutsättningarna för att vården ska bli bra!

  En genomförandeplan som inte utgår ifrån den boendes önskningar och intressen är inte en genomförandeplan. Det är en arbetsbeskrivning.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-29 04:00 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  Dokumentation är en viktig del för att kunna följa upp vården

  Det finns många skäl till att dokumentera noga. Bristfällig dokumentation kan orsaka allvarliga brister i vården. Dokumentationen är viktig för att följa upp vad som är gjort inom vården. Det är den boendes dokumentation så skriv allt så att den boende kan förstå vad du menar. Tänk också på att beskriva vad som skett och gjorts på ett värdigt sätt. Den boende har rätt att få läsa sin journal. Dokumentationen är inte ett meddelandeverktyg mellan medarbetare.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-28 04:00 03 Ledarskap, 01 Kvalitet, 02 Värdegrund, 04 Bemötande, 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  Nattarbete

  De som arbetar på natten står för kvaliteten på äldreboendet under en stor del av dygnet. Arbetsmiljöverket har utfärdat särskilda regler för nattarbete.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-27 04:00 04 Bemötande, 02 Värdegrund
  Foto: Mostphotos

  Personal med medkänsla har förmågan att förstå de boendes känslor.

  Vi pratar emellanåt om empati och medkänsla som om de var helt synonyma. Medkänsla är en värdefull kvalitet hos medarbetare. Vi behöver hjälpas åt att skapa en miljö där vårdarbetare bibehåller sin medkänsla. Den som har medkänsla har förmågan att förstå de boendes känslor. Forskning visar att det finns en viss nyansskillnad mellan empati och medkänsla. Den som är empatisk kan ändå känna viss skadeglädje gentemot någon de inte tycker om. På så vis har empatikern och empatin en mer avgränsad funktion än medkänslan.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-27 04:00 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Kontakt och inflytande

  Kommunikation med våra äldre ställer särskilda krav på oss som arbetar i vården. Att möta ilska och aggressioner är en del av arbetet i äldreomsorgen. Sorg och frustration kan väcka irritation, likaså svårigheter att förstå och göra sig förstådd. Människor med demenssjukdom eller vanföreställningar kan ha svårt att förstå verkligheten och därmed känna frustration över det som känns obegripligt. Det finns kunskaper om hur vi som medmänniskor och medarbetare i vården kan agera för att gjuta olja på vågorna och minska risken för våldssituationer. Lågaffektivt bemötande är ett verktyg som innebär att man ger budskap i korta meningar, då den som är upprörd kan ha svårt att ta till sig mer komplexa budskap.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-26 04:00
  Foto: Mostphotos

  Genom att byta arbetskläder minst varje dag minskar risken för smittspridning.

  Det kan te sig enkelt att förstå reglerna för personalkläder. Samtidigt visar punktprevalensmätningar ofta att de inte åtföljd fullt ut. Det kan vara nödvändigt att följa upp hela processen för att se var bristerna finns. Personalens klädsel är en viktig del i kampen mot smittspridning. Det bör ingå i personalens hygienutbildning att förstå vikten av att byta kläder dagligen och vid behov. Vårdkläder ställer krav på att kunna tvättas vid 60 grader och vara smidiga att arbeta i. Det är viktigt med bra skor och bra kläder för äldreboende för såväl arbetsmiljö som hygien.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-26 00:00 14 Läkemedelshantering
  Foto: Mostphotos

  Har ni bra rutiner för delegering?

  Inom äldreomsorgen delegeras framförallt läkemedelshantering. Samtidigt är läkemedelsavvikelser en vanlig avvikelse. Utbildning, uppföljning av kunskap  och trygga rutiner har stor betydelse för riskerna för avvikelser. Verksamheten behöver ha bra rutiner för delegering. Nästan alla delegeringar är delegering av läkemedelshantering. Utbildningen måste ske minst en gång per år och följas upp med kunskapsprov. Det är bra att ta upp andra medicinska frågor i samband med delegeringen såsom hygien, vitalparametrar, hur man kontaktar sjuksköterska jourtid, vad som behöver förberedas om någon akut behöver åka till sjukhus osv.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-25 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling, 07 Riskhantering, 03 Ledarskap, 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Hur är arbetsmiljön på natten?

  Nätterna på ett äldreboende är en speciell tid med låg bemanning. Någon är orolig, en kollega behöver hjälp med en vändning. Undersköterskan står själv med ibland svåra beslut. Att arbeta natt är ofta ensamarbete. Nattarbetet inom omsorg innebär arbetsmiljörisker och omfattas av flera av Arbetsmiljöverkets författningar. För vårdgivaren är det också viktigt att ge medarbetare på natten speciellt inriktad fortbildning som är avpassad för de utmaningar som de ställs inför. God omsorg och en bra arbetsmiljö hänger ihop.   

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-25 04:00 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  Döden

  Flertalet av de som flyttar till äldreboende avslutar sina liv där. Arbetet med att fastställa dödsfall, ta hand om den döde och de närstående behöver ske med värdighet. Dessutom kräver de kunskaper om hur den döde och dennes närstående vill ha det. Döden kan vara både skrämmande och vacker. Med kunskap och eftertanke kan omhändertagandet av den döde och dennes närstående bli ett fint minne.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-25 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Fysisk träning

  Det finns fördelar med styrketräning och att träna balans för äldre människor. Det bidrar till att hålla igång kroppen och minskar risken för fallskador. Det finns bra balansövningar som passar även för den som är äldre och fysioterapeuten på boendet kan ta fram övningar som passar för var och en av de boende. Med eftertanke går det att skapa tillfälle och inspirera till lämplig fysisk aktivitet för alla som bor på äldreboendet. Musik kan ofta stimulera till ökad rörelse.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-25 04:00 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Är rummet på äldreboendet rent och fräscht när ny hyresgäst kommer?

  När en boende lämnar ett äldreboende så behöver lägenheten flyttstädas. Detta är ett grannlaga arbete. Vi lever i en tid när multiresistenta bakterier frodas och även en del skadedjur. Om någon flyttar in och smittas av MRSA eller upptäcker vägglöss kan förtroendet för verksamheten få sig en knäck. Det är viktigt att äldreboendet har tydliga rutiner för både hur och med vilken kvalitet flyttstädning ska ske.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-25 04:00 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Värdighet i mötet - ett profesionellt förhållningssätt

  Allt ska gå så fort. Dessvärre kan den kulturen även sprida sig in på äldreboendet. I yrkesrollen på äldreboendet möter vi de boende i olika situationer. Vi behöver då kunna samtala på ett avslappnat sätt. Det gäller att kunna vara såväl professionell som personlig. Om man går över gränsen och blir alltför privat riskerar man att förtroendet för yrkeskunnandet undermineras. Det är lätt att hamna i press och som vårdpersonal ska vi alltid vara "den vuxna i rummet". Det är ett professionellt förhållningssätt och bemötande.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-24 06:45 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Att flytta in på äldreboende

  Det finns mycket att tänka på när man flyttar till äldreboende. Är det trivsamt, bra, vad kostar det. Vad är särskilt boende, vård- och omsorgsboende, äldreboende, ålderdomshem och serviceboende och vad skiljer dem åt? Vad ska man tänka på när man väljer boende. Det finns checklistor för att underlätta valet. Hur gör man med telefon, försäkringar och andra praktiska frågor. Skriftlig information bidrar till trygghet i samband med inflyttning på äldreboende.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-24 04:44 19 Samhället utanför
  Foto-Roland-Magnusson-Mostphotos-webb

  Kolla alltid vad det kostar innan ni tackar ja till äldreboende.

  Alla kommuner har olika sätt att beräkna boendekostnad. Det är nästan omöjligt att själv räkna ut boendekostnaden för äldreboendet. Det är så många faktorer som spelar in. Inkomst förmögenhet och hyra på lägenheten är några faktorer. För den som är gift påverkas även den andra partens ekonomi vid inflyttning till äldreboendet. Kontakta kommunens avgiftshandläggare, så får de hjälpa er att räkna ut boendekostnaden. En annan fråga som kan variera mellan vård- och omsorgsboenden är "Vad ingår i boendekostnad?"

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-24 04:00 02 Värdegrund
  Foto: Mostphotos

  Värdegrunden kan “sitta i väggarna” och det är inte alltid positivt

  Vad vi har för värdegrund märks i hur vårt bemötande av de boende och våra kollegor. Det är ett gemensamt ansvar att uppmärksamma brister i värdegrunden. Värdegrund är den kultur som genomsyrar äldreboendet. Det formar de normer och värderingar som råder på äldreboendet. Det finns en nationell värdegrund som gäller i äldreomsorgen. I praktiken formas värdegrunden i mötet mellan de människor som finns på äldreboendet. Ledarskapet är en nyckelfaktor när det gäller formandet av en gemensam värdegrund. En funktionsbevarande omsorg och ett funktionsbevarande arbetssätt är en väsentlig del av värdegrunden. Likaså ett salutogent förhållningssätt.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-24 04:00 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Fungerar städningen bra på ert boende?

  Städning på vårdboenden är en viktig del av vårdhygienen. Felaktigt utförd eller otillräcklig städning kan bidra till smittspridning. Vården måste ha bra rutiner för att minska risken för smittspridning mellan människor.  Bra lokalvård är också en fråga om trivsel och ordning och reda. Det behöver finnas bra arbetsbeskrivningar, så att toaletten blir städad sist. Städrutiner handlar också om arbetsmiljö.


  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-23 06:17

  Rätt till sexuell hjälp på äldreboendet m.m.

  De gröna i Bayern efterlyser mer sex för människor på äldreboenden och Joe Bidens läkemedelsreform ger billigare läkemedel till boende på äldreboenden.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-23 04:00 09 Mat och måltid
  Foto: Shutterstock

  Att äta genom sond ger inte samma matglädje

  Äldre människor tappar ofta förmågan att äta på egen hand. Många närstående ställs inför frågan om vården ska sätta in sond. Sväljsvårigheter är en naturlig del av demenssjukdomens förlopp. Stroke och andra händelser kan också påverka sväljförmågan.

  När någon fått sond inopererad via sk. peg direkt in i magsäcken är det ofta till följd av någon sjukdom som orsakat sväljsvårigheter. Det finns en del risker i samband med sondmatning som den som matar måste känna till. Annars kan den som blir matad exempelvis få mat ner i lungorna.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-18 04:00 05 Planering, 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  Alla boende på äldreboendet har rätt att få en medicinsk vårdplanering minst en gång per år.

  Vårdplanering eller medicinsk vårdplanering är något som behöver genomföras regelbundet på äldreboendet. Dels vid inflyttning men också när hälsotillståndet förändras liksom när man märker att livets slutskede närmar sig. Minst en gång per år ska läkaren gå igenom läkemedelsanvändning och hälsotillståndet för den boende.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-17 11:10

  Patientsäkerhetsberättelse

  Alla vårdgivare måste årligen skriva en patientsäkerhetsberättelse. För verksamheten är det en viktig del i det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Den är offentlig så för patienter, boende på äldreboenden och närstående kan det vara en viktig inblick i hur verksamheten arbetar med kvalitetsutveckling.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-17 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering, 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  Planerar ni innehållet i de boendes vardag och genomför ni de planerade sociala aktiviteterna?

  Socialal aktiviteter på äldreboendet är grunden för en god omsorg. Människa är en social varelse och ensamhet är en hälsorisk. Det är därför viktigt att prioritera sociala aktiviteter för äldre. Det behöver finnas ett brett utbud av aktiviteter för att det ska tilltala alla smaker. Därutöver ska de boende erbjudas egen tid med sin kontaktman.

  Den dagliga planeringen på äldreboendet är grunden för att det som överenskommits i genomförandeplanen verkligen genomförs. Det måste också gå att följa upp att den enskilde erbjudits aktiviteter och att de får omsorg och omvårdnad av god kvalitet. Uppföljning av att aktiviteterna genomförts är en viktig del av kvalitetsarbetet. Utan planering blir ofta ingenting gjort.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-16 05:58 Debatt

  Utblick v 11

  Vad händer när det gäller äldreboenden runt om i världen

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-15 04:00 11 MTP
  Foto: Mostphotos

  Har ni koll på era hjälpmedel?

  Det finns många typer av hjälpmedel på ett äldreboende. Många av dem är medicintekniska produkter (MTP) och behöver kontrolleras och underhållas med bestämda intervall utifrån kraven i produktbladen. Andra är arbetstekniska hjälpmedel som bidrar till att göra medarbetarnas arbetsmiljö trygg. Det kan vara verktyg som underlättar förflyttning. De flesta boenden har också vårdsängar som går att ställa in på olika sätt och madrasser som minskar risken för tryckskador. Det finns också larm för att minska olika risker. Fungerande hjälpmedel och medarbetare som förstår att använda dem rätt är grundläggande för trygg och säker vård. Därför är förebyggande underhåll av hjälpmedel viktig i verksamheten.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-14 04:00 04 Bemötande, 02 Värdegrund, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Vad är det som gör att vissa av våra äldre förblir friska?

  Forskning visar att om vi har en känsla av sammanhang (KASAM), dvs ser mening i tillvaron, förstår vår situation och har kunskaper så är det lättare att bibehålla hälsan. Du kan vara svårt sjuk och ändå uppleva hälsa och vården kan bidra till att göra vardagen meningsfull, begriplig och hanterbar, så att den tar vara på det friska hos de boende. Salutogent, det som håller oss friska, är motsatsen till patogent, som betyder det som gör oss sjuka.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-13 04:00 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 01 Kvalitet, 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Kunskapsutvecklingen inom äldreomsorgen går fort.

  Kunskapsutvecklingen inom äldrevården är snabb. Det är därför viktigt att planera verksamheten så att medarbetare ges möjlighet att fylla på sina kunskaper och utvecklas i yrkesrollen. Ibland behöver fler gå samma utbildning för att skapa tryck i ett förändringsarbete. Det är viktigt att det finns en plan och en tanke med utbildning i verksamheten så att det skapar förutsättningar för förbättrad kvalitete.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-06 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Foto: Mostphotos

  Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop

  Arbetsmiljö och patientsäkerhet går hand i hand. En god arbetsmiljö gör vården tryggare för de som bor på äldreboendet. Med en god arbetsmiljö följer ofta medarbetare som trivs, utvecklas och stannar kvar på arbetsplatsen. Kontinuitet är en viktig kvalitetsfaktor för vården. Systematiskt arbetsmiljöarbete bidrar till en bättre psykosocial arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen ställer stora krav på organisatorisk och social arbetsmiljö.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-03 04:00 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  En journal ska vara objektiv och tydlig, inte bestå av en massa tyckanden!

  Den journal som förs av vården är den boendes journal.  Den som för journal behöver tänka på att den boende närsomhelst kan begära ut kopia av sin journal och få läsa vad medarbetarna skriver. Lika illa kan det vara om inget dokumenteras. 

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-02 04:00 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  Funktionsförändringar i mage och tarm

  Inkontinens, förstoppning, diarré, undernäring och urinvägsinfektion är vanligt förekommande hälsoproblem hos boende på äldreboende. Vården pratar om elimination som egentligen betyder nedbrytning eller avlägsnande av, men i detta sammanhang handlar om utsöndring av avföring och urin. Problem i mag-tarmkanalen och urinvägarna är vanliga hos äldre människor och många drabbas av problem med inkontinens. Kvinnor kan även få problem med blödningar från underlivet och män har ofta problem med prostatabesvär.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-02-28 09:50

  Äldreboenden runt om i världen

  Det händer saker inom äldreomsorgen även i andra länder. Ibland kan man känna viss igenkänning.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-02-24 04:00 02 Värdegrund, 15 Handlingsberedskap, 03 Ledarskap
  Foto: Mostphotos

  Handlingsberedskap, sunt förnuft eller praktiskt förstånd

  Handlingsberedskap, sunt förnuft eller praktiskt förstånd. Med en vetenskaplig term kallas det för fronesis. När vi börjar arbeta i äldreomsorgen ställs vi inför nya situationer där vi ska möta främmande människor. Att hjälpa en annan människa med intimhygien är inte alltid lätt, men många har en känsla för eller naturlig förmåga att närma sig andra i känsliga vårdsituationer.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-02-21 04:00 14 Läkemedelshantering
  Foto: Mostphotos

  Läkemedelsgenomgång

  Läkemedelsgenomgångar ska ske minst en gång årligen för de som äter många läkemedel. Sjuksköterska och läkare behöver gemensamt planera så att alla boende får sin årliga läkemedelsgenomgång. Ofta har regionen krav på hur läkemedelsgenomgångar ska genomföras. Sjuksköterskan kan bidra till kvalitet i genomgången genom att förbereda med en genomgång med exempelvis Phase-20 eller Phase Proxy

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-02-19 04:00 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Det är viktigt att all städning blir utförd så ofta och med den kvalitet som krävs.

  För den boendes trivsel och säkerhet är det viktigt att städningen sker regelbundet och på ett korrekt sätt. Det får inte bero på vem som arbetar för dagen vilken kvalitet lokalvården har. När man städar ska man alltid börja med renare ytor och avsluta med sådant som kan anses smutsigt exempelvis toaletter. Det behöver finnas instruktioner för städningen av olika ytor och utrymmen på äldreboendet. Olika utrustning används för olika utrymmen.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-02-04 04:00 09 Mat och måltid, 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  Har ni boende som återkommande har problem med trög mage?

  Många äldre får av och till trög mage.Trög mage kan innebära lidande för den äldre med bland annat förvirring och smärta i buken. Somliga äter dagligen medicin för att minska besvären. Förutom pajalagröt som serveras på många äldreboenden så kan exempelvis katrinplommon, kiwi, fikon, aprikos, päron och messmör ge lösare tarminnehåll. "Pajalagröt" kan också förebygga förstoppning. Vätska och kroppslig aktivitet bidrar också till att hålla igång tarmarna. Det är också viktigt att den boende får gå på toaletten när det tränger på och inte behöva vänta, så regelbundna toalettbesök ska erbjudas till den som inte kommer sig för själv..

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-02-03 04:00 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Att skapa kvalitet i mötet

  Kommunikation med våra äldre ställer särskilda krav på oss som arbetar i vården. Hörselnedsättningar, demens, afasi, språksvårigheter och annat kan ytterligare försvåra. Det är viktigt att vara medveten om den icke-verbala kommunikationen. Den som inte förstår det som sägs lägger märke till kroppsspråk, gester, mimik och röstläge. Bemötande och kommunikation går hand i hand. Genom att försöka förstå även icke-verbal kommunikation kan vi lindra smärta och ångest. Det är viktigt att personalen är tillgänglig och tar sig tid att lyssna för att förstå den boendes behov.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-02-02 04:00 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Hantering av handhygien och personalkläder är avgörande för att förhindra smittspridning

  Det är viktigt att följa basala hygienrutiner på äldreboende. Både personal och boende kan vara bärare av multiresistenta bakterier eller virus och en viktig uppgift är att ha trygga rutiner så att inte smitta sprids. Om det blir smittspridning så tvingas verksamheten ofta till omfattande smittskyddsåtgärder för att förhindra vidare spridning. Viktigt är att inte ha långa naglar, lösnaglar, ringar och annat som riskerar bidra till smittspridning.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-01-30 06:24

  Internationell utblick v 4 2023

  Vi tar ett nytt grepp och gör en internationell utblick på vad som händer i äldreomsorgen

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-01-29 11:53

  Har mamma det bra?

  Vårdpraktikan handlar om allt som händer på ett äldreboende och vad som skapar kvalitet där. Aktiviteter, hjälpmedel, genomförandeplaner, dokumentation, trycksårsprofylax, hantering av fallskador, praktisk omsorg, mat- och måltider, matning, funktionsbevarande arbetssätt, läkemedel, god man, vård i livets slutskede död och begravning.

  Även sjukdomstillstånd som demenssjukdomar, psykisk hälsa, diabetes, parkinson, stroke och andra sjukdomar som drabbar äldre berörs. Likaså om djur i vården som vårdhundar. Allt som kan vara aktuellt och av intresse för människor som finns på äldreboendet.

  Artiklarna är skrivna på enkel svenska och riktar sig såväl till medarbetare som boende och närstående.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-01-29 10:59

  Vill du annonsera.

  Som tidig kund betalar du 400 kr för ett år på en artikel. Artikeln marknadsförs under en vecka på Facebook mot en målgrupp som du önskar. Ni får behålla årspriset om ni önskar behålla annonsen kommande år. Artiklarna kommer att uppdateras årligen för att vara aktuella. Köp nu. Priserna kommer att höjas allteftersom vi får fler läsare.

  Kontakta oss PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOlbDpXJkcHJha3Rpa2FuP3N1YmplY3Q9QW5ub25zIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPmtvbnRha3RAdmFyZHByYWt0aWthbi5zZTwvYT4=

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-01-28 16:59

  Vi tar gärna emot dina tankar och idéer.

  Är det något vi kan göra bättre?
  Någon tema du saknar?
  Har du något du vill berätta för oss?

  Skriv gärna några rader: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOlbDpXJkcHJha3Rpa2FuP3N1YmplY3Q9SmFnIHR5Y2tlciBhdHQuLi4uIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPmtvbnRha3RAdmFyZHByYWt0aWthbi5zZTwvYT4=

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-01-23 04:00 08 Förebyggande o lokaler
  Foto: Mostphotos

  Samtycke, menprövning och omgivningsanpassning

  All vård på äldreboendet bygger på den boendes samtycke.  Det finns sätt att arbeta när den boende har svårt att ge uttryck för sin önskan. Det finns inget lagstöd för några tvångsåtgärder. Många boende kan ha svårigheter att ge uttryck för sin vilja av olika anledningar. Legitimerad personal behöver därför göra en riskanalys och utreda hur exempelvis sänggrindar och vårdbälten/positionsbälten upplevs av den boende.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-01-19 04:00 07 Riskhantering
  Foto: Mostphotos

  Att förebygga risker och skador

  Patientsäkerhet inom kommunalt finansierad hälso- och sjukvård kräver teamsamverkan mellan olika professioner.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-01-16 04:00 01 Kvalitet, 07 Riskhantering, 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  Avvikelser, synpunkter och klagomål

  Avvikelser i omsorgen ska utredas och åtgärdas. Syftet är att arbeta med ständiga förbättringar för att inte samma fel ska inträffa flera gånger. Det är viktigt att kommunicera kring avvikelser och att ge återkoppling. Det är viktigt att avvikelserna används för förbättringar. Det får aldrig användas för att leta syndabockar. Den som rapporterar avvikelser måste få återkoppling för att verksamheten hela tiden ska förbättras

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-01-12 04:00 08 Förebyggande o lokaler, 07 Riskhantering
  Foto: Mostphotos

  Särskilda händelser

  Avbrott på ström, vatten eller internet, stopp i avlopp, fel på matleveranser kan skapa kaos på ett äldreboende.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-01-09 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler

  Underhåll och brandskydd

  Nedgångna lokaler och slitna möbler minskar förtroendet för verksamheten.   

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-01-05 04:00 07 Riskhantering
  Foto: Mostphotos

  Säkerhetskultur, ordning och reda

  Säkerhetsaspekter på ett äldreboende ställer krav utifrån arbetsmiljö, patientsäkerhet, livsmedelssäkerhet, brandskydd med mera.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-12-29 04:00 06 Dokumentation
  Foto-User_76523_Mostphotos

  Språkkrav, informationssäkerhet och journalgranskning

  Genom dokumentationen kan vi följa förlopp och säkerställa att alla berörda har korrekt information

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-12-12 04:00 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Samordnad vårdplanering

  Bra planering vid utskrivning från sjukhus minskar risken för återinläggning

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-12-08 04:00 05 Planering
  Foto-Frugan_Mostphotos-webb.jpg

  Daglig planering

  Den dagliga planeringen på äldreboendet är grunden för att det som överenskommits i vårdplan och genomförandeplan verkligen genomförs

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-11-28 04:00
  Foto: Mostphotos

  Ledarskap och utveckling

  Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där (Sören Kirkegaard)

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-11-14 04:00 04 Bemötande, 02 Värdegrund
  Foto: Mostphotos

  Att prata om existentiella frågor kräver tid, kunskap och beredvillighet att lyssna.

  För den som bor på äldreboende så finns tid att reflektera över livet och döden. Vården kan hjälpa den boende att se meningen med livet. För några kan frågorna bli till ältande, dvs återkommande frågor som inte har några självklara svar. Att ha någon som stannar upp och lyssnar kan hjälpa den boende att sortera tankarna och komma till ro.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-11-03 04:00 01 Kvalitet

  Rätt ambitionsnivå är nyckel till framgång

  Överdriven mätning kan ge sämre kvalitet, certifiering kan ge mervärde

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-11-01 03:00 05 Planering, 07 Riskhantering, 01 Kvalitet
  Foto: Mostphotos

  Gemensam målbild för kvalitetsarbetet

  Vårdkvalitet handlar om patientsäkerhet och systematiskt kvalitetsarbete.
  Patientsäkerhetsberättelsen är en grund för planeringen av kvalitetssäkerhetsarbetet

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-10-20 04:00 12 Personlig omvårdnad
  Foto: Mostphotos

  Att få vara fin och känna sig speciell

  Huden fyller många roller för vårt välbefinnande. Skadad hud medför risker för infektioner och lidande.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-10-17 04:00 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Rätten att vara centrum i sitt eget liv

  Det pratas mycket om personcentrerad vård, individens behov i centrum, att patienten är en i teamet. Det är lätt att prata men att skapa en kultur där vision blir verklighet kräver en hel del arbete. Delaktighet är en av hörnstenarna. Kravet från det boende att få vara med och bestämma kommer att öka.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-10-13 04:00 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Städning en väsentlig del av vårdhygienen

  På ett äldreboende finns det många olika typer av utrymmen där otillräcklig städning kan innebära en risk för de boende. Likaså ytor där mat, omläggningsmaterial och läkemedel hanteras. Bra städrutiner är viktigt för kvaliteten. Det behöver finnas instruktioner för hur och hur ofta olika utrymmen ska städas.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-10-07 04:00 Debatt

  Minnity - digital levnadsberättelse

  Katarzyna och hennes man har utvecklat en digital levnadsberättelse som tar över världen.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-10-03 04:00 03 Ledarskap, 15 Handlingsberedskap
  Foto: Mostphotos

  Ledarskap, team och individ

  Vi står i en brytningstid där ”New Public Management” som innebär en resultatstyrning med syfte att öka effektiviteten blir alltmer ifrågasatt och ”Tillitsbaserad ledning och styrning” lyfts fram som ett alternativ.  Värdegrunden måste vara det som vägleder i utvecklingsarbetet.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-09-29 04:00 09 Mat och måltid

  Trivsamma måltider och måltidsmiljöer

  Måltiden ett tillfälle för glädje och samvaro och kan bidra till en god hälsa.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet

  Ett äldreboende är ett hem

  För de flesta av oss är ett hem ett ställe där vi känner oss bekväma, kan vara oss själva och känna trygghet. Många har sociala kontakter med grannar, vanan att gå till en viss butik, strövområden och natur som påverkar känslan av vad som är hemma. Ett hem innebär frihet att få bestämma själv.  Ofta är minnen, vanor och traditioner kopplade till hemmet.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund

  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen

  En åldrande befolkning gör att allt fler kommer att behöva omsorg. Kvalitet i äldreomsorgen är avgörande för att samhället skall klara det skiftet. Framtidens äldreomsorg kräver eftertanke, utveckling, innovation och engagemang där fokus ligger på vårdkvalitet för de äldre och deras närstående.

  Många enheter erbjuder bra omsorg. De goda exemplen måste lyftas fram samtidigt som brister synliggörs. Det finns mätningar som försöker fördjupa sig i kvaliteten i äldreomsorgen, exempelvis Vårdanalys. Det räcker inte, man måste bakom kulisserna för att se hur vården fungerar i praktiken.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-07-28 04:00 16 Sjukdom och död

  Livets sista tid

  Det finns bra kunskap om hur vi ger boende god vård i livets slutskede. För medarbetarna gäller det att känna igen tecken på lidande och den palliativa vårdens hörnstenar. Det går att lindra symtom på lidande med effektiva läkemedel.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-07-04 04:00 16 Sjukdom och död
  Affektionsvärde och faktiskt värde kan skilja sig åtSusanne Lj. Westergren

  Konsten att ta hand om ett dödsbo

  Intervju med Susanne Lj Westergren som skrivit boken "Konsten att ta hand om ett dödsbo".

  Susanne är journalist med spetskompetens som inom Life Science. Men hon har även sjuksköterska med en gedigen yrkeserfarenhet inom akutsjukvård och läkemedelsforskning. Idag arbetar hon som webbredaktör på medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Där är hennes uppdrag att hjälpa forskare att göra sina forskningsrön tillgängliga för allmänheten. Det är inte alltid helt lätt när det gäller basforskning där man kanske inte ännu fullt ut ser nyttan med forskningen för oss människor.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-06-13 04:00 08 Förebyggande o lokaler, 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Lukt, miljö och varuförsörjning

  Omsorg om de boende avfallshantering, klädvård och vädring bidrar till att lokalerna är angenäma att vistas i.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-06-09 04:00 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Smittspridning

  Multiresistenta bakterier och virusinfektioner medför risker för liv och hälsa. Smittförebyggande är ett ständigt pågående arbete

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-05-27 04:00 13 Hygien, 15 Handlingsberedskap, 12 Personlig omvårdnad
  Foto: Mostphotos

  Munvård

  Bristande munvårdsrutiner kan leda till undernäring, infektioner och andra hälsoproblem

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-05-19 05:49

  Guldtanden – för äldreboenden som sköter munvården utmärkt.

  Helene Heinerö är utbildad tandsköterska men arbetar numera som marknads och kommunikationsansvarig för region öst inom Oral Care. När hon såg annonsen där Oral Care sökte någon som förstod tandvård och marknad insåg hon att arbetet passade henne som hand i handsken. Hon hade en längtan att göra något gott för människor.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-05-18 08:54
  Foto: Mostphotos

  Boende och närstående - Skatta kvaliteten på ert äldreboende.

  Det går att bedöma mycket av kvaliteten på äldreboendet med våra fem sinnen. Äldrekollen är ett verktyg för dig som närstående eller boende.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-05-16 04:00 16 Sjukdom och död

  Att träna hjärnan

  Träning av hjärnan minskar känslan av stress hos äldre. Ökad kunskap om hjärnans funktion ger oss verktyg att motionera hjärnan hela livet. Det finns även mental styrketräning som bidrar till att vi bättre når våra mål. Med olika typer av mental och fysisk träning kan vi förbättra vår livskvalitet.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-05-12 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt

  Rätt använd teknik kan bidra till bättre innehåll i vården.

  Enbart fantasin utgör en gräns när det gäller att anordna meningsfulla aktiviteter

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-05-09 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Att ha husdjur på äldreboendet

  En vårdhund eller katter kan skapa såväl trivsel som aktivitet.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-05-05 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Vård för själen, skog och natur

  Många äldre reflekterar över livet. Själavård, vistelse i skog och natur, meditation och andra aktiviteter kan ge ro.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-05-02 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 15 Handlingsberedskap, 04 Bemötande, 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Kontaktmannaskapet kan skapa guldkant

  Genom att kontaktmannen lär känna den boende erbjuds guldkant fördjupad kvalitet i mötet

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-04-28 04:23 09 Mat och måltid

  Intervju med Janina Blomberg ÄTUP

  Janina Blomberg bestämde sig för att använda sin kunskap till att göra måltiderna i äldreomsorgen bättre.   

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-04-10 04:00 09 Mat och måltid, 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Felaktig mathantering kan leda till sjukdom och i värsta fall döden.

  Mat och näring är en viktig del av vårdens kvalitet på ett äldreboende. Goda kunskaper om livsmedelshygien, näringslära, specialkost och att skapa en gemytlig matsituation är väsentliga för de boendes välbefinnande. 

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-04-01 04:00 04 Bemötande, 02 Värdegrund, 12 Personlig omvårdnad
  Foto: Mostphotos

  Kommunikation är grundläggande i en god omsorg

  Kommunikation med våra äldre ställer särskilda krav på oss som arbetar i vården. Hörselnedsättningar, demens, afasi, språksvårigheter och annat kan ytterligare försvåra. Det är viktigt att vara medveten om den icke-verbala kommunikationen. Den som inte förstår det som sägs lägger märke till kroppsspråk, gester, mimik och röstläge. Bemötande och kommunikation går hand i hand.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-03-23 17:24 Debatt, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt

  Intervju med Helle Wijk angående musikupplevelser i vården

  Helle Wijk är sjuksköterska och professor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet men även gästprofessor vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnad vid Chalmers tekniska högskola. Helle doktorerade 2001 med studien ”Colour perception in old age”. Den studien har tillsammans med andra fått stor påverkan på utformning och färgsättning av äldreboenden. En bärande frågeställning i hennes forskning har varit ”Vad är det i miljön som befrämjar hälsa?”.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-03-10 05:46 Debatt
  Fridha Söderqvist, Äldreomsorgschef Eskilstuna kommun

  Undersköterskor med rehabiliteringskunskap kan göra under

  Eskilstuna arbetar med en framgångsrik rehabiliteringsmodell för att minska behovet av hemtjänst och äldreboende. Försöksverksamheten visade på fantastiska resultat och har nu blivit permanent.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-02-21 04:00 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Det är viktigt att bästa vikarien får vikariatet och att varuförsörjningen fungerar.

  Att bemanna ett äldreboende på bästa sätt är inte lätt. Ofta får vikarier hoppa mellan olika enheter på äldreboendet och hinner inte lära känna de boendes behov fullt ut.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-02-10 05:28

  Att välja äldreboende

  Är det gårdagens eller morgondagens vårdboenden som byggs just nu? Arkitektur och planering verkar bygga på att regelverk och människors önskningar inte kommer att förändras.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2022-01-13 04:00 01 Kvalitet
  Foto: Mostphotos

  Rätt ambitionsnivå är nyckel till framgång

  Överdriven mätning kan ge sämre kvalitet, certifiering kan ge mervärde

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-12-17 04:00 05 Planering
  Foto: Pixabay

  Minskad miljöpåverkan

  Ofta när vi pratar om miljö på äldreboende så tänker vi på den fysiska miljön. I detta avsnitt så avser vi den påverkan på klimatet som ett äldreboende genererar.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-11-22 04:00 05 Planering
  Foto: Pixabay

  Förmåga att hantera ständiga förändringar

  På ett äldreboende händer det hela saker som förändrar förutsättningar. Någon blir sjuk eller kommer tillbaka från sjukhuset och förutsättningarna för vården förändras.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-10-31 15:54 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Att välja äldreboende

  En god vän skrev följande:

  Det är viktiga saker du lyfter i dina artiklar. Jag kan fortfarande må dåligt när jag tänker på det vårdboende här som min pappa hamnade på först.

  Tråkiga korridorer med personal som slängde fram besticken huller om buller vid middagen, sköterskan som sa att pappa inte behövde sjukgymnastik för han hade ju ändå inte så lång tid kvar. Det var förfärligt.

  Jag grämer mig att vi väntade nästan sex månader innan vi bytte boende. Vi borde ha gjort det direkt. Jag larmade kommunen och vi fick byta.

  Det var som att komma till paradiset på det nya vårdboendet. Där var det vinglas till middagarna, hemtrevlig miljö, sjukgymnast regelbundet, en omtänksam sköterska och fantastisk personal.

  Pappa levde drygt ett år till efter flytten så jag är enormt tacksam att det sista året blev ett bra år.

  Vilket av äldreboendena vill du vara på?

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-10-28 06:39 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Kontrakturer

  Om man blir sängliggande och inte får sträcka ut sina leder så kan det bli felställningar på kort tid.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-10-20 18:29 04 Bemötande

  Inflyttning på äldreboende innebär förändrade roller för den boende, men även för närstående.

  Man pratar ibland om fyra hörnpelare i ett gott åldrande. Fysisk aktivitet, bra matvanor, meningsfullhet relaterad till att vara delaktig och behövd samt social gemenskap. Det finns ett samband mellan hälsa och sociala relationer. För den som flyttar in på äldreboende förändras dessa.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-10-08 07:23 14 Läkemedelshantering
  Foto: Mostphotos

  Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen

  Extern granskning av läkemedelshanteringen ska ske minst en gång per år.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-10-01 11:13 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 09 Mat och måltid

  Hälsa och åldrande

  Vi kan var och en göra mycket för att hålla igång kroppen och hjärnan högt upp i åren.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-09-16 04:00 09 Mat och måltid
  Foto: Mostphotos

  Att få fel kost innebär hälsorisker

  Kunskaper kring anpassad kost är nödvändig i äldreomsorgen. För den boende handlar det om välbefinnande och respekt, men också ett viktigt riskförebyggande inslag i omsorgen.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-09-14 04:00 19 Samhället utanför
  Foto-Michael-Erhardsson-Mostphotos-webb

  Vad har jag som äldre för rättigheter om jag önskar flytta till en annan kommun?

  Alltfler har sina närstående boende i en annan del av landet. Avståndet kan innebära att det är svårt att upprätthålla kontakten och ge ett bra stöd i vardagen. Det är viktigt att flytten bygger på den äldres önskan, inte närståendes dåliga samvete.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-09-10 04:00 09 Mat och måltid

  Jag vill kunna bjuda mina gäster på mat och fika även på äldreboendet.

  När jag får gäster vill jag kunna bjuda mina gäster på mat och fika. Kanske också ett glas vin eller lite likör till kaffet. Det kommer jag att fråga om innan jag tackar jag till att flytta in.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-09-10 04:00 07 Riskhantering
  Foto-Nic72-Mostphotos

  Utan trygga rutiner kan pengar försvinna.

  Många som bor på äldreboende är beroende av hjälp med att hantera sina egna pengar. Om inte annat behövs pengar för frisör och andra personliga behov på boendet. Det gäller att det finns trygga rutiner så att inte pengar försvinner.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-09-03 04:00 09 Mat och måltid
  Foto: Mostphotos

  Balansen mellan mat, motion och medicin ger livskvalitet åt den som lever med diabetes.

  Äldreboendet kan bidra till välbefinnandet för den som lever med diabetes genom att erbjuda motion och mat i kombination med en välavvägd medicinering. Fel frukost kan förstöra dagen för den med diabetes. Samtidigt är eget ansvar och självbestämmande centralt, så det gäller för vården att stödja och informera utan att pressa på.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-08-30 04:00 12 Personlig omvårdnad
  Foto: Mostphotos

  Muntorrhet kan skapa svårigheter i vardagen.

  Många äldre lider av muntorrhet. Det beror på att de har för lite saliv i munnen eller att salivens sammansättning förändras. Saliven är nödvändig för att vi ska kunna tugga och svälja. Saliven skyddar också tänderna. Ofta kommer muntorrheten smygande och det är inte ens säkert att den som drabbas märker det själv.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-07-19 04:00 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Kraftfulla åtgärder för att stoppa smittspridning räddar liv.

  På äldreboendet är det viktigt att snabbt sätta in åtgärder för att stoppa smittspridning. Vid minsta misstanke om smitta behöver därför åtgärder vidtas. 

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-07-15 04:00 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Även äldreboenden kan bidra till att hållbarhetsmålen uppnås.

  Vi har arbetat för att nå de globala miljömålen som ska uppnås innan 2030 i flera år nu. EU diskuterar om inte kraven ska skärpas än mer för att rädda vår planet.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-07-07 17:01 19 Samhället utanför
  Foto: Mostphotos

  Många av våra äldre har livserfarenheter som kan vara till gagn för andra.

  Levande bibliotek har blivit ett populärt erbjudande i delar av landet. Ofta handlar det om att en person som haft en allvarlig sjukdom berättar om sina erfarenheter från vård och behandling. Kanske går det att göra varianter av detta på äldreboendet.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-07-04 18:27 01 Kvalitet
  Foto: Mostphotos

  Som närstående kan det vara viktigt att vet om mamma har fått gå på promenad idag.

  På ett äldreboende pågår hela tiden aktiviteter av olika slag. Samtidigt så kan det vara så att den boende inte kommer ihåg om de har varit ute eller deltagit i aktiviteter. Då är det viktigt att det dokumenteras på ett enkelt sätt.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-07-01 04:00 14 Läkemedelshantering
  Foto: Mostphotos

  För vissa människor är naturläkemedel ett mildare alternativ som fungerar för dem.

  Många som flyttar in på äldreboende har vanor som de vill få behålla även efter flytten. Det kan vara viktigt att berätta om vanorna så undviks onödig oro.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-06-28 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Att få utöva sin religion är en rättighet även för den som bor på äldreboende.

  Många som bor på äldreboende har en tro eller en vana att besöka sin församling. Att bo på ett äldreboende begränsar möjligheterna att ta sig i väg till gudstjänst. 

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-06-21 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Foto-Michael-Erhardsson-web

  Det är viktigt att ha ett samtalsklimat med högt i tak.

  Ett repressivt ledarskap eller arbetsklimat kan vara farligt för de boende. 

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-06-10 04:00 08 Förebyggande o lokaler, 19 Samhället utanför
  Foto-Erich-Karnberger-Mostphotos-webb

  Om inflyttning på äldreboende var en fri nyttighet för alla som fyllt 80 år och inte byggde på ett biståndsbeslut skulle utformningen se helt annorlunda ut.

  Det är svårt att veta om det är gårdagens eller morgondagens vårdboenden som byggs just nu. Mycket av arkitektur och planering verkar bygga på att regelverk och människors önskningar inte kommer att förändras.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-06-07 04:00 02 Värdegrund, 19 Samhället utanför, 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Det är viktigt att ha tänkt igenom hur verksamheten ska ställa sig till andeväsen och spökerier.

  Det förekommer idag TV-program där medium är behjälpliga med att rensa fastigheter från gengångare och osaliga andar. Det händer att den frågan även aktualiseras på äldreboenden.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-05-24 04:00 01 Kvalitet
  Foto: Mostphotos

  Nöjda boende och närstående är den bästa kvalitetsstämpeln.

  Det blir alltfler som anser att boende och närstående behöver ges möjlighet att vara delaktiga i arbetet med att stärka kvaliteten på äldreboendet.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-05-17 04:00 03 Ledarskap
  Foto: Mostphotos

  Värdegrunden måste vara det som vägleder i utvecklingsarbetet av äldreomsorgen

  Vi står i en brytningstid där ”New Public Management” blir alltmer ifrågasatt och ”Tillitsbaserad ledning och styrning” lyfts fram som ett alternativ.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-05-12 04:15 16 Sjukdom och död

  Urinvägsinfektioner kan ofta förebyggas

  Trygga rutiner för hantering av urinvägsbesvär minskar risken för onödig antibiotikaanvändning.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-04-10 04:00 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler

  Vad är det för skillnad mellan ICA och vården?

  Nästan varje sommar kommer det någon period som betecknas som värmebölja. Detta påverkar de som bor på äldreboenden i hög grad. Ändå är få äldreboenden byggda så att de ger ett behagligt inomhusklimat oavsett årstid. Medarbetarna måste därför ha bra rutiner för att möta värmeböljan.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-04-09 04:00 01 Kvalitet

  Det finns ett värde med att certifiera verksamheten

  Certifiering är ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten. Det ger också ett driv i att arbeta med ständiga förbättringar. 

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-04-08 04:00 04 Bemötande, 19 Samhället utanför, 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Tillgång till kunnig tolk kan vara livsavgörande.

  Tolk är en rättighet för den enskilde. Ändå bokas det tolk relativt sällan till äldreboenden. Det är viktigt att säkerställa att den boende får ge uttryck för sina önskningar och behov. Det finns många situationer där oförmåga att förstå den boende kan leda till kränkningar eller risk för vårdskador.Det är inte enbart talat språk som behöver tolkas.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-04-06 04:00 14 Läkemedelshantering

  Bristfälliga rutiner för kontroll av narkotika kan locka till stöld och missbruk.

  Det är viktigt att ha trygga rutiner för narkotikahantering. Med trygga rutiner upptäcks svinn tidigt och risken stöld minskar.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-04-05 04:00

  Många äldre har nedsatt hörsel. Vissa har även hörapparater.

  En god ljudmiljö är viktigt för livskvaliteten för den som har nedsatt hörsel. Om någon har hörapparat ska den fungera för att göra nytta.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-04-04 04:00 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Samordnad individuell plan (SIP)

  Samordnad individuell plan (SIP) är ett sätt att säkerställa att vårdinsatser som ges från olika vårdgivare samverkar för att ge den boende så bra vård och behandling som möjligt. SIP är en lagstadgad rättighet för den enskilde. Begär en SIP om samordningen mellan olika vårdgivare inte verkar fungera.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-04-03 04:00 12 Personlig omvårdnad, 06 Dokumentation, 15 Handlingsberedskap, 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Att bli förstådd och att förstå personalen är viktigt

  Omsorgspersonal möter dagligen äldre personer som befinner sig i utsatta situationer. Verksamheten behöver ha rutiner för att följa upp att de som anställs i verksamheten har tillräckliga kunskaper för att kunna förstå och prata med de boende och närstående. Likaså att kunna dokumentera det som händer och att kunna beskriva förändringar i hälsotillståndet för exempelvis en sjuksköterska på jourtid.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-04-02 04:00 08 Förebyggande o lokaler, 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  Har ni bra kunskap för att agera i akuta situationer?

  Att medarbetarna vet hur de ska agera i akuta situationer kan vara livsavgörande för den boende.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-03-31 04:00
  Foto: Mostphotos

  Rutinerna för provtagning måste vara korrekta annars kan provsvaren bli fel

  Många som bor på äldreboende har sjukdomar som behöver följas upp med regelbunden provtagning. Att provtagningen sker på rätt sätt är en förutsättning för trygg och säker vård. Den som tar prover måste vara noggrann och ha kunskap om hur provet ska hanteras annars kan provsvaren bli felaktiga och den boende riskerar då att få felaktig behandling.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-03-29 16:00

  Mer tillit leder till bättre vård

  Vården styrs för mycket av tekniska krav istället för att utgå från vilken effekt de får för människan.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-03-26 04:00 12 Personlig omvårdnad
  Foto: Mostphotos

  Egenvård är ovanligt på äldreboenden.

  Reflekterar ni kring möjligheter till egenvård för de som är klara och rediga när de flyttar in på äldreboendet?

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-03-13 04:00 02 Värdegrund, 03 Ledarskap
  Foto: Mostphotos

  Visar ni uppskattning till de som är inspiratörer och förebilder på äldreboendet?

  På nästan alla arbetsplatser finns det medarbetare som är inspiratörer och förebilder för andra. På äldreboendet gör dessa personer stor skillnad för kvaliteten på vården. 

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-03-09 04:00 01 Kvalitet, 16 Sjukdom och död, 07 Riskhantering
  Foto: Mostphotos

  Arbetar ni med BPSD-registret?

  BPSD-registret är ett register som ger stöd i arbetet med att skapa god vård när den boende får beteendemässiga eller psykiska symtom vid demenssjukdom. Många människor som drabbas av demenssjukdom får någon gång sådana symtom. BPSD-registret kan ge stöd när en boende med demenssjukdom får symtom som kan vara svårhanterade i verksamheten. Det finns checklista, utbildningar, skattningar och förslag på åtgärder för att minska de problem som kan uppstå. Metoden kan stödja i att ta fram bemötandeplaner och andra förslag på behandlingsinsatser. Genom att vi förstår grunden för symtom eller beteendeförändringar kan vi anpassa bemötande och omsorg till den boendes behov.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-03-06 04:00 19 Samhället utanför, 03 Ledarskap, 02 Värdegrund
  Foto: Mostphotos

  Förekommer det diskriminering på ert äldreboende?

  Att förebygga diskriminering i vården är viktigt. Diskriminering förekommer ibland utan att vi tänker på det utifrån kön, ursprung, ålder eller sexuell läggning. På ett äldreboende kan kränkningar förekomma utifrån i princip alla aspekter. Såväl boende som medarbetare och närstående kan bli utsatta för diskriminering.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-03-02 04:00 09 Mat och måltid
  Foto: Mostphotos

  Får de boende i sig den näring de behöver?

  Det är skillnad på mat och näring. Det går att vara överviktig och ha näringsbrist samtidigt. Den som bor på ett äldreboende är beroende av att medarbetarna förstår vikten av att erbjuda en varierad kost. Det behöver också finnas rutiner för att följa upp näringsintaget och upptäcka undernäring.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-03-01 04:00 11 MTP
  Foto: Mostphotos

  Hänger ni med i den tekniska utvecklingen?

  Den tekniska utvecklingen går fort i äldreomsorgen. Hänger ni med och är tekniken säker?

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-02-26 04:00 08 Förebyggande o lokaler, 09 Mat och måltid
  Foto: Mostphotos

  Hur lång är nattfastan för de som bor på ert boende?

  Den som inte får i sig tillräckligt med näring riskerar fallskador och annan ohälsa. Bra rutiner för att begränsa nattfastan är en viktig faktor för att minska risken för undernäring hos de boende. Ett nattmål kan också förbättra sömnen då vi blir naturligt trötta när magen är full. Vissa boenden arbetar med Säröbomber. Nattfastan bör inte överstiga 11 timmar för äldre.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-02-24 04:00 01 Kvalitet, 15 Handlingsberedskap, 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Vad har medarbetarna för kompetens och erfarenhet?

  Har ni en strategisk kompetensutvecklingsplan på äldreboendet?

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-02-21 04:00 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  En bra social dokumentation

  I den sociala journalen ska händelser av vikt skrivas. Vad som är av vikt kan variera. Finns det en välformulerad genomförandeplan och det går att dokumentera att man har arbetat enligt den så minskar behovet av att skriva journaltext. Det kan också vara viktigt att dokumentera aktiviteter som erbjudits och när legitimerad personal kontaktats angående hälsoproblem.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-02-16 04:00 04 Bemötande, 02 Värdegrund
  Foto: Mostphotos

  Har de boende rätt att bestämma själva?

  I samband med åldrandet så minskar våra möjligheter att välja själva. Bara det att vara beroende av andra människor för de aktiviteter som är nödvändiga i det dagliga livet är en inskränkning i självbestämmandet. Medarbetare som arbetar i vården har ett ansvar att så långt möjligt begränsa konsekvenserna.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-02-13 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 16 Sjukdom och död, 08 Förebyggande o lokaler
  Foto: Mostphotos

  Har ni lämpliga fysiska aktiviteter att erbjuda alla era boende?

  Fysisk aktivitet är viktigt även för äldre personer. Det ger välbefinnande och motverkar depression. Muskelstärkande aktiviteter minskar fallrisk och förebygger sjukdom och vårdskador.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-02-12 04:33 14 Läkemedelshantering
  Foto: Mostphotos

  Har ni många läkemedelsavvikelser?

  Avvikelser med läkemedel kan få allvarliga konsekvenser för äldre. Trygga rutiner och bra system för att minska riskerna gör stor skillnad. Rutinerna för läkemedelshantering måste vara kända och följas av alla så att läkemedel ges på ett säkert sätt.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-02-11 04:00 19 Samhället utanför, 04 Bemötande, 02 Värdegrund, 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  Arbetar ni med livsberättelser och att väcka minnen?

  En viktig uppgift för vården är att se människan med alla erfarenheter, inte enbart färgas av konsekvenserna av demenssjukdomen.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-02-08 04:00 07 Riskhantering, 19 Samhället utanför
  Foto: Mostphotos

  Vad har ni för patientskadeförsäkring?

  Informerar ni era boende om att ni har patientskadeförsäkring?

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-02-06 09:08 Debatt
  Foto: Mostphotos

  Vilka riskanalyser gjordes under utbrottet i Wuhan?

  Vilka riskanalyser gjorde svenska myndigheter under perioden december 2019 till februari 2020 mot bakgrund av rapporteringen från Wuhan?

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-02-05 04:00 19 Samhället utanför
  Foto: Mostphotos

  Har ni rutiner för hur ni hanterar djur som de boende ansvarar för?

  Lex Maja kom till för att inte djur ska komma till skada när deras husse eller matte hamnar på sjukhus. Reglerna ger vårdpersonal rätt att berätta om att det finns djur i en bostad där bostadshavaren inte kan ta hand om dem trots att de omfattas av sekretess. Detta för att inte husdjur ska behöva svälta ihjäl om matte drabbas av en stroke och inte kan kommunicera.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-02-02 04:00 14 Läkemedelshantering
  Foto: Mostphotos

  Det är viktigt att känna till behandling med blodförtunnande då exempelvis en fallolycka kan medföra inre blödningar.

  Många äldre får behandling med blodförtunnande läkemedel såsom Waran, Fragmin och Eloquis för att förebygga risken för blodproppar. I samband med exempelvis fallolyckor är det viktigt att hålla reda på behandlingen. Inre blödningar exempelvis i samband med fallolyckor kan snabbt leda till akuta symtom. Det är därför viktigt att alla på äldreboendet känner till medicineringen och risken för komplikationer.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-31 04:00 16 Sjukdom och död, 15 Handlingsberedskap, 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  Kunskapsutvecklingen inom sårvården går fort. Hänger du med?

  Sårvården inom äldreomsorgen blir allt bättre. Vi ser allt färre otäcka sår och sår som uppkommer läker i allt högre grad. Hänger ni med i kunskapsutvecklingen?

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-30 04:00 01 Kvalitet, 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  Är det lätt att göra rätt hos er?

  Stämmer era rutiner med hur ni arbetar eller är de hyllvärmare?

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-29 16:00 Debatt
  Foto: Mostphotos

  Debatt: Sättet att organisera vården påverkar kötiden.

  Varför ska det ta 47 dagar att få en bröstcancerdiagnos när det skulle kunna göras på två timmar?

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-29 04:00 06 Dokumentation, 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler, 16 Sjukdom och död, 07 Riskhantering
  Foto: Mostphotos

  Har ni en tydlig rutin för hantering av fallskador?

  Fallskador orsakar många dödsfall varje år. Har ni bra rutiner för att undersöka fallskador?

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-28 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling, 17 Psykisk hälsa, 12 Personlig omvårdnad, 19 Samhället utanför, 07 Riskhantering
  Foto: Mostphotos

  Har ni haft någon situation där någon blir hotfull eller väldigt orolig på ert äldreboende?

  Ibland blir människor med demenssjukdom förändrade till sinnet. I värsta fall kan det leda till hotfulla situationer. Har ni bra arbetssätt och trygga rutiner för att hantera hotfulla situationer?

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-27 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Foto: Mostphotos

  Har ni ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete?

  Det finns många risker i arbetsmiljön på ett äldreboende. Inte sällan är risker för medarbetare också en risk för de boende.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-26 04:00 17 Psykisk hälsa, 04 Bemötande, 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  Har ni boende som är känsliga för viss beröring eller för åtsittande kläder?

  Det finns människor som är extra känsliga. Deras sinnen ger starkare intryck än hos oss andra. På ett äldreboende där många är beroende av hjälp för att fungera i vardagen så kan detta bli plågsamt om inte personalen förstår vad det handlar om. Den som lider av högkänslighet kan behöva ha extra tid och stöd från medarbetare. Ibland kan tid för att anpassa sig också vara bra.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-24 04:00 07 Riskhantering, 19 Samhället utanför
  Foto: Mostphotos

  Har ni haft personer boende hos er med behov av skyddad identitet?

  Personer med skyddad identitet är inte så vanliga inom äldreomsorgen, men de förekommer. Det ställer särskilda krav på äldreboendet och rutinerna. Det gäller att ha koll på vilken grad av skyddad identitet den enskilde ha. Vissa journalsystem kan hantera personer med skyddad identitet medan andra inte kan detta. Verksamheten kan behöva upprätta särskilda rutiner.  Den som har skyddad identitet har fått det då den lever under hot. Det kan vara en närstående eller någon annan som vill skada eller döda personen.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-22 16:00

  Debatt: Om människor pressas att ta vaccin kan det få motsatt effekt.

  Ingen ska tvingas eller pressas att ta vaccin

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-22 04:00 14 Läkemedelshantering
  Foto: Mostphotos

  Har ni boende som äter läkemedel sedan tidigare där det inte framgår varför läkemedlet är insatt?

  Äldre människor har många gånger fått läkemedel insatta av olika läkare vid olika tidpunkter. För att få en bild av vad som var grunden för att läkemedlet sattes in ursprungligen kan det vara bra med en läkemedelsberättelse.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-19 04:00 07 Riskhantering, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 03 Ledarskap, 04 Bemötande, 05 Planering, 02 Värdegrund
  Foto: Mostphotos

  Fungerar samverkan mellan boendet och läkaren bra?

  Vården av äldre blir alltmer avancerad. En fungerande samverkan mellan boendet och läkaren är av stor betydelse för kvaliteten. Läkaren kommer oftast till boendet varje vecka. Ibland behöver sjuksköterskan rådgöra med läkaren däremellan. Det finns många krav och hur samspelet mellan verksamheten och läkaren är fungerar är en viktig faktor.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-17 04:00 16 Sjukdom och död, 02 Värdegrund, 07 Riskhantering, 17 Psykisk hälsa, 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Äter många av era boende ångestdämpande läkemedel?

  Omfattande användning av ångestdämpande läkemedel kan vara ett tecken på brister i omsorgen. Genom att arbeta medvetet med att skapa en harmonisk miljö och lära känna den boende går det ofta att hitta alternativ till vid behovsmedicinering mot oro.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-16 04:00 19 Samhället utanför, 05 Planering, 02 Värdegrund
  Foto: Mostphotos

  Vad tror ni att ni tänker om dagens äldreomsorg om 20 år?

  Äldrevården genomgår en ständig förändring. Mycket har blivit bättre, men ännu finns mycket att förbättra. Ädelreformen innebar ett stort steg i övergången från fattigvård till en social rättighet. Avvecklingen av långvårdensavdelningar och psykiatriska demensavdelningar gav ökade möjligheter till ett värdigt liv. Kommunalisering av hemsjukvård ger möjlighet för det sociala och medicinska perspektivet att gå hand i hand.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-15 04:00 09 Mat och måltid
  Foto: Mostphotos

  Ingår nutrition i ert fallförebyggande arbete?

  Förebygger maten  på ert äldreboende fallskador och trycksår?

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-13 04:00 14 Läkemedelshantering
  Foto: Mostphotos

  Har ni god ordning och säkerhet i läkemedelsrummet?

  Det blir ofta fel i läkemedelshanteringen. Ett välfungerande läkemedelsrum är en god grund för säker läkemedelshantering.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-12 04:00 04 Bemötande, 05 Planering, 03 Ledarskap
  Foto: Mostphotos

  Vad kan ni göra för att ert boende ska vara attraktivt för den som ska flytta in?

  Att flytta till äldreboende är ett stort beslut. För många innebär det både oro och sorg. Att då få bra information är av stor vikt. I alltfler kommuner erbjuds den äldre att välja mellan olika boenden. Aktiviteter, övernattningslägenhet eller särskild inriktning kan vara det som väger över till fördel för ert boende.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-11 04:00 13 Hygien

  Vad har ni dragit för lärdomar av Covid-19?

  Lärdomarna av Covid-19 är många. På många äldreboenden har rutinerna förändrats och följsamheten till rutiner skärpts. Verksamheten har fått lära sig att arbeta med visir och munskydd. Rutiner för provtagning och smittspårning har aktualiserats. Åtgärder för att minska smittspridning mellan medarbetare har också införts. För många äldre har det inneburit att de inte kunnat träffa sina närstående på väldigt länge. Många verksamheter har varit kreativa för att kunna erbjuda säkra besök.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-10 04:00 07 Riskhantering, 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  Har ni bra rutiner för att hantera fallskador?

  Många fallskador går att förebygga med ett bra fallförebyggande arbete. Hur fungerar det fallskadeförebyggande arbetet hos er?

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-05 04:00 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Har ni ett bra sätt att ta hand om den som dör och dennes närstående?

  Döden kan vara både skrämmande och vacker. Det är viktigt att ha värdiga rutiner för att ta hand om den avlidne och dennes närstående. Döden fastställs alltid av läkare, men ibland kan sjuksköterska göra den kliniska undersökningen. De flesta äldreboenden har en särskild låda med allt som behövs för omhändertagandet av den döde.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-04 04:00 07 Riskhantering, 08 Förebyggande o lokaler
  Foto-Trullsa_Mostphotos-webb

  Äldreboendet behöver ha bra rutiner för att inte någon boende med demenssjukdom ska gå vilse.

  Många som bor på äldreboende har en demenssjukdom och riskerar att gå vilse om de kommer utanför äldreboendet. Medarbetarna på äldreboendet behöver ha ett bra arbetssätt för att ha uppsikt över de boende. Det finns inget lagstöd för att låsa om hyresgäster i deras boende. Det gäller att hitta ett bra arbetssätt för att de boende inte ska gå vilse.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2021-01-01 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Får de boende stöd med ett funktionshöjande arbetssätt?

  Ett funktionshöjande arbetssätt används när något tillfälligt tappat förmåga eller funktion. Det kan vara efter en sjukhusvistelse. En stroke eller en fraktur kan medföra att förmågan att klara vardagens sysslor har försämrats. Många gånger går det att återfå förmågan att klara det man klarade tidigare med rätt upplagd träning och ett stöd att träna i vardagen.

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2020-12-29 04:00 13 Hygien, 17 Psykisk hälsa, 08 Förebyggande o lokaler
  Foto: Mostphotos

  Hur är ljudhygienen på ert äldreboende?

  Störande ljud kan skapa stress och otrivsel. Stolar utan tassar som gnisslar, TV-apparater med TV-shop eller skvalradion med reklaminslag som ingen lyssnar på. Någon står och pratar i telefon utan att gå åt sidan. Detta kan skapa stress om det är en arbetsplats, men än värre om det är i mitt hem och jag inte kan göra något åt det. Gå en runda på ert äldreboende och fundera på hur det låter.  

  Läs hela inlägget >>

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll