Kvalitet i äldreomsorgen

Tidningen för kvalitetsutveckling på äldreboenden ges ut av Sofrosyne. Nytt tema för kvalitet i äldreomsorgen två dar i veckan.
Vad kan du göra som boende, undersköterska, chef, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut eller närstående för att säkerställa att"Mamma ska ha det bra"? - Vårt motto är "Bättre vård varje dag".

Läs gärna även boken "Har mamma det bra"

Artiklar

 • 2024-02-22 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Vård för själen, skog och natur

  Många äldre reflekterar över livet. Själavård, vistelse i skog och natur, meditation och andra aktiviteter kan ge ro. Att få komma ut i skogen, till sjön eller att få delta i gudstjänst betyder mycket för många människors välbefinnande. Vacker musik kan också vara en lista för själen.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-02-19 04:00 09 Mat och måltid
  Foto: Mostphotos

  Får de boende i sig den näring de behöver?

  Det är skillnad på mat och näring. Det går att vara överviktig och ha näringsbrist samtidigt. Den som bor på ett äldreboende är beroende av att medarbetarna förstår vikten av att erbjuda en varierad kost. Det behöver också finnas rutiner för att följa upp näringsintaget och upptäcka undernäring.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-02-15 04:00 05 Planering
  Foto: Pixabay

  Förmåga att hantera ständiga förändringar

  På ett äldreboende händer det hela saker som förändrar förutsättningar. Någon blir sjuk eller kommer tillbaka från sjukhuset och förutsättningarna för vården förändras. Genom att jobba strategiskt med att stärka förmågan att hantera förändringar kan äldreboendet skapa en miljö som främjar resiliens och där både personalen och de äldre boende kan trivas och blomstra trots utmaningar. Att bygga motståndskraft är en kontinuerlig process som kräver engagemang, flexibilitet och en stark gemenskap för att lyckas.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-02-14 11:10

  Patientsäkerhetsberättelse

  Alla vårdgivare måste årligen skriva en patientsäkerhetsberättelse. För verksamheten är det en viktig del i det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Den är offentlig så för patienter, boende på äldreboenden och närstående kan det vara en viktig inblick i hur verksamheten arbetar med kvalitetsutveckling.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-02-12 04:00 07 Riskhantering, 19 Samhället utanför
  Foto: Mostphotos

  Vad har ni för patientskadeförsäkring?

  Informerar ni era boende om att ni har patientskadeförsäkring? Det är viktigt att notera att varje ansökan om ersättning bedöms individuellt och att det krävs tydliga bevis för att vårdskadan är en följd av bristfällig vård eller felbehandling. Ersättning kan omfatta kostnader för vård, rehabilitering och eventuell invaliditet. Genom att vara medveten om patientskadeförsäkringen och dess möjligheter kan äldreomsorgen arbeta för att förbättra vårdkvaliteten och säkerställa en trygg och säker miljö för de äldre.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-02-08 04:00 14 Läkemedelshantering
  Foto: Mostphotos

  Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen

  Extern granskning av läkemedelshanteringen ska ske minst en gång per år. Det finns många led som kan brista i läkemedelshanteringen och det är därför viktigt att kontrollera olika aspekter av läkemedelshanteringen. Exempelvis gäller det förvaring, säkerhet, kontrollrutiner, avvikelsehantering, kontrollräkning av narkotika, hantering av sista förbrukningsdag m.m.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-02-05 04:00 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Det är viktigt att bästa vikarien får vikariatet.

  Att bemanna ett äldreboende på bästa sätt är inte lätt. Ofta får vikarier hoppa mellan olika enheter på äldreboendet och hinner inte lära känna de boendes behov fullt ut.Genom att ha bra stödsystem och rutiner kan äldreboendet organisera vikariebemanningen på ett sätt som säkerställer att de bäst lämpade vikarierna kan träda in vid korttidsfrånvaro och därmed erbjuda högkvalitativ vård och omsorg till de boende.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-02-01 04:00 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Smittspridning

  Multiresistenta bakterier och virusinfektioner medför risker för liv och hälsa. Det är av yttersta vikt att vidta åtgärder för att minska spridningen av multiresistenta bakterier och försöka bevara effekten hos våra nuvarande antibiotika. Denna kamp kräver samarbete på alla nivåer av vården, från förskrivare av antibiotika till patienter och vårdpersonal. Genom att ta dessa åtgärder på allvar kan vi förhoppningsvis bromsa spridningen och rädda liv.Smittförebyggande är ett ständigt pågående arbete.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-01-29 04:00 07 Riskhantering
  Foto-Nic72-Mostphotos

  Utan trygga rutiner kan pengar försvinna på äldreboendet.

  Många som bor på äldreboende är beroende av hjälp med att hantera sina egna pengar. Om inte annat behövs pengar för frisör och andra personliga behov på boendet. Det gäller att det finns trygga rutiner så att inte pengar försvinner. Det gäller även att ha trygga rutiner för hur verksamheten ska agera om pengar eller värdeföremål försvinner.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-01-25 04:00 17 Psykisk hälsa, 04 Bemötande, 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  Har ni boende på äldreboendet som är känsliga för viss beröring eller för åtsittande kläder?

  Det finns människor som är extra känsliga. Deras sinnen ger starkare intryck än hos oss andra. På ett äldreboende där många är beroende av hjälp för att fungera i vardagen så kan detta bli plågsamt om inte personalen förstår vad det handlar om. Den som lider av högkänslighet kan behöva ha extra tid och stöd från medarbetare. Ibland kan tid för att anpassa sig också vara bra. Att ge omsorg till en högkänslig person kräver tålamod, förståelse och medkänsla. Genom att följa dessa tips och råd kan du hjälpa den högkänsliga personen att känna sig trygg och omhändertagen, vilket i sin tur främjar deras välbefinnande och livskvalitet.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-01-22 04:00 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 01 Kvalitet, 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Kunskapsutvecklingen inom äldreomsorgen går fort.

  Fortbildning är en väsentligt del i arbetet med ständiga förbättringar på äldreboendet. Det behöver finnas en grundnivå på utbildning som alla medarbetare måste genomgå. Därutöver behöver äldreboendet planera utbildningar utifrån de kvalitetsbrister som uppmärksammas i klagomål, avvikelser eller egenkontroll. Kunskapsutvecklingen inom äldrevården är snabb. Det är därför viktigt att planera verksamheten så att medarbetare ges möjlighet att fylla på sina kunskaper och utvecklas i yrkesrollen. Ibland behöver fler gå samma utbildning för att skapa tryck i ett förändringsarbete. Det är viktigt att det finns en plan och en tanke med utbildning i verksamheten så att det skapar förutsättningar för förbättrad kvalitete. Alla måste ha kunskaper om hygien, städning, tvätt, avfallshantering, förrådshantering och hur man kontaktar sjuksköterska om någon blir akut dålig är grundläggande kunskaper som alla medarbetare måste ha.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-01-18 04:00 08 Förebyggande o lokaler, 19 Samhället utanför, 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Foto-Erich-Karnberger-Mostphotos-webb

  Vad skulle hända om alla över 90 år själva fick välja när de ville flytta in på äldreboende?

  Det är svårt att veta om det är gårdagens eller morgondagens vårdboenden som byggs just nu. Mycket av arkitektur och planering verkar bygga på att regelverk och människors önskningar inte kommer att förändras. Om inflyttning på äldreboende var en fri nyttighet för alla som fyllt 90 år och inte byggde på ett biståndsbeslut skulle utformningen se helt annorlunda ut. De boendes makt att välja äldreboende skulle öka och kvaliteten på olika äldreboenden granskas mer ingående.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-01-15 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Att ha husdjur på äldreboendet

  En vårdhund eller katter kan skapa såväl trivsel som aktivitet. Vårdhundar är en ovärderlig tillgång inom vården. Deras närvaro har en bevisad positiv effekt på patienters fysiska och emotionella välmående. De erbjuder tröst, stöd och glädje till människor i olika vårdmiljöer och sprider värme och hopp i hjärtan hos dem de möter. Vårdhundar är sanna hjältar med päls, och deras bidrag till vården bör uppmärksammas och uppskattas.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-01-12 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 15 Handlingsberedskap
  Foto: Mostphotos

  Medarbetare som tar emot gåvor riskerar att begå mutbrott och samtidigt underminera förtroendet för vården

  Att som medarbetare i vården ta emot gåvor från boende eller närstående kan vara ett brott.Det är viktigt att tänka på de etiska aspekterna av att ta emot gåvor. Gåvor får inte påverka din professionella bedömning eller behandling av de boende. Att vara medveten om och uppmärksam på eventuella konflikter av intresse är avgörande. Personal i vården behöver ha en tydlig och etisk inställning när det gäller att ta emot gåvor. Genom att följa verksamhetens policy, vara transparent och undvika personliga eller kontanta gåvor kan vårdpersonal bidra till att skapa en professionell och förtroendefull miljö för de boende och deras närstående. Det handlar om att visa tacksamhet och uppskattning på ett sätt som är förenligt med de höga etiska standarder som vårdsektorn kräver.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-01-11 04:00 08 Förebyggande o lokaler, 09 Mat och måltid
  Foto: Mostphotos

  Hur lång är nattfastan för de som bor på ert boende?

  För de äldre som bor på äldreboenden är nattfastan en naturlig del av dagen, men det är viktigt att den inte blir för lång. En lång nattfasta kan öka risken för undernäring och andra hälsoproblem. Genom att erbjuda små måltider, nattliga mellanmål och anpassade måltidstider kan verksamheten säkerställa att de boende får tillräckligt med näring och bibehåller sin hälsa och välbefinnande. Nattfastan bör inte överstiga 11 timmar. På vårdboenden där den boende inte har möjlighet att ta sin mat själv måste det finnas rutiner för att erbjuda extra mat under kvällar och nätter. Annars finns det en risk för att boende drabbas av undernäring.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-01-09 04:00 19 Samhället utanför
  Foto: Mostphotos

  Har ni rutiner för hur ni hanterar djur som de boende ansvarar för?

  Lex Maja är en viktig lagstiftning som har inrättats för att skydda vårdtagares husdjur och se till deras välmående. Genom att vara medveten om Lex Maja och dess innebörd kan vårdpersonal och vårdinrättningar spela en aktiv roll i att bevara värdefulla relationer mellan människor och deras djur samt förebygga djurplågeri. Det är en lagstiftning som inte bara främjar djurs rättigheter utan också tar hänsyn till människors känslomässiga välbefinnande när de är i vård och behöver stöd för att ta hand om sina fyrbenta vänner.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-01-08 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 15 Handlingsberedskap, 04 Bemötande, 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Kontaktmannaskapet kan skapa guldkant

  Genom att kontaktmannen lär känna den boende erbjuds guldkant fördjupad kvalitet i mötet. Ett välfungerande kontaktmannaskap på äldreboendet är av stort värde för de boende. Det skapar en förtroendefull och stödjande miljö där de äldres individuella behov och önskemål tas på allvar. Genom att erbjuda personlig uppföljning, social samvaro och stöd med olika aspekter av vardagen kan kontaktmannen hjälpa de äldres att trivas och känna sig hemma på äldreboendet. Detta skapar en bättre livskvalitet och välmående för de äldres och bidrar till en positiv atmosfär på äldreboendet.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-01-08 04:00 19 Samhället utanför, 05 Planering, 02 Värdegrund
  Foto: Mostphotos

  Vad tror ni att ni tänker om dagens äldreomsorg om 20 år?

  Äldrevården genomgår en ständig förändring. Mycket har blivit bättre, men ännu finns mycket att förbättra. Ädelreformen innebar ett stort steg i övergången från fattigvård till en social rättighet. Avvecklingen av långvårdensavdelningar och psykiatriska demensavdelningar gav ökade möjligheter till ett värdigt liv. Kommunalisering av hemsjukvård ger möjlighet för det sociala och medicinska perspektivet att gå hand i hand.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2024-01-04 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Förebygg kontrakturer, bevara rörlighet och minska obehag

  Om man blir sängliggande och inte får sträcka ut sina leder så kan det bli felställningar på kort tid. Att förebygga kontrakturer på äldreboenden handlar om att vara proaktiv, uppmärksam och engagerad i att bevara rörligheten och välbefinnandet hos de äldre. Genom att följa dessa förebyggande åtgärder kan vi bidra till att göra livet på äldreboenden mer bekvämt och aktivt för våra äldre medborgare.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-12-21 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 19 Samhället utanför
  Foto-Knud-Nielsen-Mostphotos-webb

  Samverkan med närsamhället

  Samverkan med närsamhället kan sätta guldkant på tillvaron på äldreboendet. Ett exempel är TV-serien "Fyraåringarna på äldreboendet" som med önskvärd tydlighet visade att de äldre blev engagerade och aktiva. Det finns äldreboenden som arbetar med särskild profil, har volontärer som kommer regelbundet, sponsorer som fixar biljetter till hockey och teater eller en vänförening som på olika sätt bidrar till trivseln för de boende på äldreboendet.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-12-18 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler

  Underhåll av lokaler och utrustning

  Nedgångna lokaler och slitna möbler minskar förtroendet för verksamheten. Likaså när underhållet av hjälpmedel uteblir. Det värsta är att när underhållet blir eftersatt så sjunker ofta även kvaliteten för övrigt i verksamheten. Det blir till slut så att ingen bryr sig om hur det ser ut.   

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-12-13 04:51 12 Personlig omvårdnad, 11 MTP

  För de som är beroende av syn- och hörselhjälpmedel är det viktigt att de är funktionella.

  Många äldre är beroende av glasögon för att se bra. Inte lika många använder hörapparat. Det finns många andra syn- och hörselhjälpmedel som kan underlätta vardagen för våra boende. Så kan det exempelvis finnas hörselhjälpmedel till TV, hörselslingor och särskilda förstoringsglas för den med nedsatt syn. Glasögon och hörapparat kan bidra till att vardagen fungerar och blir meningsfull.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-12-11 04:00 09 Mat och måltid, 16 Sjukdom och död

  Har ni boende som lider av benskörhet?

  Benskörhet är ett folkhälsoproblem. Vården missar ofta denna diagnos och många får inte behandling i tid. Läkemedelsbehandling och individanpassad träning bidrar till läkning. Utevistelse och allsidig kost kan bidra till att förebygga uppkomst av benskörhet. Obehandlad osteoporos medför en ökad risk för frakturer.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-12-07 04:00 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Samordnad vårdplanering

  Bra planering vid utskrivning från sjukhus minskar risken för återinläggning. En väl samordnad planering av vården vid utskrivning från sjukhus en viktig del av att säkerställa en säker vård av hög kvalitet för patienten. Det är ett exempel på hur vårdsystemet kan arbeta effektivare och mer patientcentrerat för att främja hälsa och välbefinnande.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-12-04 04:00 13 Hygien, 15 Handlingsberedskap, 12 Personlig omvårdnad
  Foto: Mostphotos

  Munvård - viktigare än många tror

  En fungerande basal munvård minskar risker för dålig munhälsa. Rätt hjälpmedel och att förstå och följa tandhygienistens råd är insatser för att minska de hälsorisker som uppkommer till följd av dålig munhygien.
  Dålig tandhälsa kan orsaka lunginflammation, hjärtsjukdom och för tidig död. Smärta och frätsår i munnen är andra konsekvenser av dålig munhälsa. Behandling med läkemedel kan leda till minskad salivproduktion och muntorrhet. Svampinfektioner i munnen förekommer relativt ofta bland äldre. I förlängningen kan det leda till undernäring, trycksår och fallskador.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-12-01 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt

  Finns det utrymme för lite guldkant?

  Alla har rätt till guldkant i vardagen. Lite egen tid som bara fokuserar på välbefinnandet. Promenad, fika eller ett glas vin. Att spela schack, njuta av klassisk musik eller gå ut i skogen. Den boende har rätt att själv få välja aktiviteter. För att den boende ska kunna få chansen att välja måste medarbetare ges utrymme att anpassa sitt arbete efter den boendes behov.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-11-30 00:00 14 Läkemedelshantering

  Har ni bra ordinationsunderlag för läkemedelshanteringen?

  Tillgång på korrekta ordinationshandlingar är ett bekymmer för några verksamheter. Telefonordinationer, tillfälliga ordinationer och vid behovs läkemedel behöver också finnas med. Fungerande samverkan med boendets läkare är viktig. Fel i läkemedelshanteringen är allvarliga avvikelser som kan få svåra konsekvenser för den boende.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-11-27 04:00 09 Mat och måltid, 05 Planering, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Måste alla dagar vara likadana?

  Alla har rätt till lite guldkant. Många äldreboenden arbetar för att skapa festliga tillfällen för de som bor på enheten. Alla kan bidra genom att komma med idéer och hitta skäl att fira lite extra. Vi kopplar gärna festligheter till högtider, men varför kan vi inte göra vardagen lite festligare. Någon fyller år, det är jul eller alla hjärtans dag. Kanske en välkommen hit fest för en nyinflyttad.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-11-24 04:00 05 Planering, 19 Samhället utanför, 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Fungerar beställningsrutinerna för verksamheten?

  Ett äldreboende har behov av många varor och tjänster för att fungera. Bra rutiner sparar både pengar och miljö. Det händer att produkter kastas då bäst-före-datum passerats. Omläggningsmaterial och livsmedel kasseras inte sällan. Även läkemedel måste emellanåt kasseras. Bra rutiner för inköp minskar risken att slösa med resurserna. Dåligt fungerande beställningsrutiner skapar onödigt extraarbete för medarbetarna och riskerar vårdkvaliten på äldreboendet.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-11-20 04:00 07 Riskhantering
  Foto: Mostphotos

  Att förebygga risker och skador

  På äldreboenden är vårdbehoven ofta omfattande och varierade. För att tillgodose de äldres behov på bästa sätt och erbjuda högsta möjliga livskvalitet är multidisciplinär teamsamverkan av stor vikt. Denna samverkan involverar olika yrkesgrupper och kompetenser som arbetar tillsammans för att skapa en helhetssyn på varje äldres vård och omsorg.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-11-16 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Foto-Anna-Britta Magnusson_Mostphotos

  Märker ni av åldersdiskriminering på ert äldreboende?

  Åldersdiskriminering är ett allvarligt problem som påverkar äldre personer på många nivåer. Det underminerar deras rättigheter, värdighet och välbefinnande. Det är viktigt att bekämpa och förebygga åldersdiskriminering genom medvetenhet, utbildning och lagstiftning för att säkerställa att äldre personer behandlas rättvist och med respekt i alla sammanhang. Alla åldrar förtjänar lika möjligheter och respekt, och kampen mot åldersdiskriminering är en viktig del av att skapa ett rättvist och inkluderande samhälle för alla.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-11-15 07:14

  Diabetes och fötter - Annons

  Är du en av alla som lever med eller just har fått diagnosen diabetes?
  Då har du ju en hel del att tänka på hur du lever ditt liv för att det skall vara så ”normalt” som möjligt. Vi på The Skin Agent har egentligen bara ett fokus för alla er som lever med diabetes. Att ni skall undvika sår på era fötter.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-11-13 04:00 06 Dokumentation, 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler

  Är era hälsoplaner ett bra stöd för undersköterskorna?

  Hälsoplaner på äldreboenden är en viktig del av äldreomsorgen som främjar personcentrerad vård och välmående. Genom att involvera den äldre personen i planeringsprocessen och anpassa vårdåtgärderna efter deras specifika behov och mål kan äldreboenden skapa en miljö där varje individ får den vård och det stöd de förtjänar. Hälsoplaner är ett kraftfullt verktyg för att förbättra livskvaliteten för äldre personer och främja deras hälsa och välbefinnande.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-11-07 04:00
  Bild från Pixabay

  Det är viktigt att vara med och planera sin vardag

  Den som slutar vara delaktig i att planera sin vardag riskerar få skador. Den som är institutionsskadad eller hospitaliserad är så van vid livet på institution efter lång tids vård att man har svårt att klara något annat och blir rädd att lämna den skyddade miljön. Likaså kan det göra personen nedstämd, deprimerad eller uppfattas som zombieartad, sitta och gunga. ge ifrån sig läten eller sova hela dagarna.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-11-02 04:00 05 Planering
  Foto-Frugan_Mostphotos-webb.jpg

  Daglig planering

  Den dagliga planeringen på äldreboendet är grunden för att det som överenskommits i vårdplan och genomförandeplan verkligen genomförs. Det är också en förutsättning för att skapa struktur och trivsel. Planeringen ska säkerställa att var och en av de boende får den vård och de har rätt till.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-10-30 04:00 12 Personlig omvårdnad
  Foto: Mostphotos

  Att få vara fin och känna sig speciell

  Huden fyller många roller för vårt välbefinnande. När vi åldras blir hudvården extra viktig. Brister i hudvård kan leda till sår och infektioner. I värsta fall kan brister i  hudvården leda till svårläkta sår och lidande för den äldre.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-10-29 11:53

  Har mamma det bra?

  Vårdpraktikan handlar om allt som händer på ett äldreboende och vad som skapar kvalitet där. Aktiviteter, hjälpmedel, genomförandeplaner, dokumentation, trycksårsprofylax, hantering av fallskador, praktisk omsorg, mat- och måltider, matning, funktionsbevarande arbetssätt, läkemedel, god man, vård i livets slutskede död och begravning.

  Även sjukdomstillstånd som demenssjukdomar, psykisk hälsa, diabetes, parkinson, stroke och andra sjukdomar som drabbar äldre berörs. Likaså om djur i vården som vårdhundar. Allt som kan vara aktuellt och av intresse för människor som finns på äldreboendet.

  Artiklarna är skrivna på enkel svenska och riktar sig såväl till medarbetare som boende och närstående.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-10-27 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund

  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen

  En åldrande befolkning gör att allt fler kommer att behöva omsorg. Kvalitet i äldreomsorgen är avgörande för att samhället skall klara det skiftet. Framtidens äldreomsorg kräver eftertanke, utveckling, innovation och engagemang där fokus ligger på vårdkvalitet för de äldre och deras närstående.

  Många enheter erbjuder bra omsorg. De goda exemplen måste lyftas fram samtidigt som brister synliggörs. Det finns mätningar som försöker fördjupa sig i kvaliteten i äldreomsorgen, exempelvis Vårdanalys. Det räcker inte, man måste bakom kulisserna för att se hur vården fungerar i praktiken.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-10-26 04:00 09 Mat och måltid

  Trivsamma måltider och måltidsmiljöer

  Måltiden ett tillfälle för glädje och samvaro och kan bidra till en god hälsa. Genom att skapa bra trevliga måltider minskar risken för undernäring och därmed också risken för fallskador och svårläkta sår. Trivsamma genomtänkta måltider bidrar även funktionsbevarande genom att de skapar en trivsam vardag där de boende vill delta. Därmed minskar även risken för ofrivillig ensamhet.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-10-23 04:00 02 Värdegrund, 04 Bemötande

  Att kvalitetssäkra mötet i vården

  Det finns aldrig någon ursäkt för dåligt bemötande. Vi har ett gemensamt ansvar för att sätta stopp för varje negativ tendens. Tillsammans behöver vi utveckla ett professionellt förhållningssätt. Handledning, samtal kring värdegrund och bemötande, kunskaper om lex Sarah, reflektion kring händelser och avstämningar i personalgruppen är några sätt att förebygga.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-10-19 04:00 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Använder medarbetarna handskar på ett korrekt sätt?

  Det finns basala hygienrutiner som måste följas. Genom Covid-19 har följsamheten till basala hygienrutiner ökat. Korrekt användning av handskar är en viktig del av säkerheten och hygienen inom äldreomsorgen och vården. Det minskar risken för smittspridning och skyddar både vårdpersonal och patienter. Att följa goda hygienvanor och ha kunskap om arbetsplatsens riktlinjer för handskar är avgörande. Utbildning i vårdhygien måste vara en självklar del i introduktionen av nya medarbetare. Det är viktigt med god handhygien. Det är också viktigt att bli bemött med respekt och inte som smittsam paria. I grunden utgör medarbetarna större risk än de boende.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-10-16 04:00 16 Sjukdom och död, 17 Psykisk hälsa, 07 Riskhantering
  Bild från Pixabay

  Hur arbetar ni med de som är nedstämda?

  Det är vanligt med nedstämdhet och depression hos äldre. Det finns mycket att göra utöver läkemedelsbehandling. Motion, samtal, sociala aktiviteter och utevistelse är viktiga inslag i livsföringen. Ofta blir relationen till närstående lidande av att den äldre är ledsen och kanske ältar negativa tankar. Det är viktigt att komma ihåg att ångest och depression är mycket behandlingsbara tillstånd, även hos äldre vuxna. Med rätt stöd och vård kan äldre fortsätta att leva meningsfulla och njutningsfulla liv. Att förebygga och hantera dessa psykiska hälsoproblem är avgörande för att främja välbefinnandet hos äldre individer och skapa en givande ålderdom

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-10-12 04:00 16 Sjukdom och död, 15 Handlingsberedskap, 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  Kunskapsutvecklingen inom sårvården går fort. Hänger du med?

  Sårvården inom äldreomsorgen blir allt bättre. Vi ser allt färre otäcka sår och sår som uppkommer läker i allt högre grad. Att vårda svårläkta sår kräver tålamod, expertis och ett helhetsperspektiv på patientens hälsa. Framsteg inom sårvård gör det möjligt att erbjuda effektivare behandling och bättre livskvalitet för dem som drabbas av svårläkta sår. Det är viktigt att följa de senaste rönen och bästa praxis inom området för att erbjuda bästa möjliga vård för patienter med svårläkta sår.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-10-09 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 16 Sjukdom och död, 08 Förebyggande o lokaler
  Foto: Mostphotos

  Har ni lämpliga fysiska aktiviteter att erbjuda alla era boende?

  Fysisk aktivitet är en nyckelkomponent för att främja hälsa och välmående hos äldre vuxna, inklusive de som bor på äldreboenden. Genom att delta i regelbundna träningsaktiviteter kan äldre förbättra sin styrka, balans, rörlighet och kardiovaskulära hälsa. Här ska vi utforska några av de lämpliga träningsaktiviteterna som kan utföras på äldreboenden för att stödja äldres fysiska och mentala hälsa.Det ger välbefinnande och motverkar depression. Muskelstärkande aktiviteter minskar fallrisk och förebygger sjukdom och vårdskador.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-10-05 04:00 09 Mat och måltid, 04 Bemötande, 15 Handlingsberedskap, 12 Personlig omvårdnad

  Matkultur - Hur ser ni till att inte sillen hamnar på risgrynsgröten?

  Mat är mer än bara näring, det är en viktig del av vårt kulturarv och en väg till att förstå och uppskatta andra kulturer. Den svenska matkulturen en blandning av tradition och innovation, med fokus på lokala råvaror och gemenskap vid matbordet. Det är en unik och omväxlande kultur som fortsätter att utvecklas och anpassas till moderna smaker och upplevelser.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-10-02 04:15 16 Sjukdom och död

  Urinvägsinfektioner kan ofta förebyggas

  Urinvägsinfektioner är vanliga hos äldre, men de är inte oundvikliga. Äldreboenden har en viktig roll att spela i att förebygga UVI genom att främja god hygien, hälsosamma toalettvanor och medvetenhet om riskfaktorer. Med förebyggande åtgärder kan äldreboenden bidra till att bevara hälsan och värdigheten hos de äldre och minimera onödigt lidande. Det är en viktig del av att erbjuda högkvalitativ vård och omsorg för äldre personer på äldreboenden. Ofullständig blåstömning, urin- och analinkontinens, förstoppning och samlag kan vara  anledning till upprepade urinvägsinfektioner.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-09-28 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Första intrycket är viktigt - det gäller även på äldreboendet

  Upplevelsen när man kommer till ett äldreboende kan vara väldigt varierande. Vissa äldreboenden har en välkomnande vestibul full av liv och aktivitet. Andra är tillstängda och svårtillgängliga. Till viss del styrs möjligheterna att ha aktiviteter av arkitekturen, men till stor del handlar det om vilket engagemang vi som arbetar i vården lägger ner på att det ska vara välkomnande och inbjuda till att delta i aktiviteter.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-09-25 04:00
  Foto: Mostphotos

  Hot och våld i vården

  Att förebygga hot- och våldssituationer på äldreboende innebär att skapa en trygg Miljö för våra mest sårbara. Med handlingsberedskap och ett bra bemötande kan ofta hot- och våldssituationer undvikas.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-09-21 04:00 05 Planering, 07 Riskhantering
  Foto-Tommy-Alvén-Mostphotos

  Akuta händelser

  Ofta sker olyckor när bemanningen är som lägst. Därför måste alla som arbetar på äldreboendet ha beredskap för akuta händelser. Fallolyckor är kanske den vanligaste orsaken att larma. Ambulanspersonalen måste få tydlig och korrekt information när de kommer. Även om det är mer sällsynt så förekommer bränder, översvämningar, elavbrott och annat som riskerar de boendes hälsa.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-09-20 04:00 02 Värdegrund, 04 Bemötande, 12 Personlig omvårdnad

  Pratar ni någon gång om sexuella behov hos era boende?

  Det pratas väldigt sällan om äldre och sexualitet, men många kan ha lusten kvar långt upp i åldrarna. Omvårdnadspersonalen måste tänka på den enskildes integritet och lära sig att när den äldre är inne hos sig är det inte bara att gå in på rummet. Att knacka på och vänta en liten stund ingår i ett respektfullt bemötande.  Sexualitet är ett tabubelagt samtalsämne för många. Detta kan bli än mer märkbart när det gäller äldre människor. Många människor har såväl lustkänslor som könsdrift kvar långt upp i åren. Begynnande demens kan också påverka omdömet hos enstaka personer. När vi inte pratar om det finns risken att det blir svårt att hantera i vardagen.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-09-19 04:26 02 Värdegrund, 15 Handlingsberedskap

  Att värna tystnadsplikten är en viktig del för att skapa förtroende.

  Tystnadsplikten är en grundsten i en förtroendefull relation mellan medarbetare och boende. Den är en central del av etiken och förtroendet inom omsorgen. Den säkerställer att individer får den vård och det stöd de förtjänar, samtidigt som deras rättigheter och värdighet respekteras. Att värna om tystnadsplikten är inte bara en skyldighet utan också en möjlighet att skapa en omsorgsfull och respektfull vårdmiljö.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-09-14 04:00 16 Sjukdom och död

  Att inte kunna andas fritt skapar otrygghet

  Astma och andra sjukdomar i luftvägarna påverkar hälsan. Med rätt stöd känner den boende trygghet. Det finns flera faktorer att ta hänsyn till när vi ska ge människor med Astma en trygg och säker vård. Medicinsk behandling och god omsorg behöver gå hand i hand.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-09-13 04:00 12 Personlig omvårdnad
  Foto: Mostphotos

  Behov av vila, avslappning och beröring

  Många äldre har behov av vila, avslappning och beröring. Hudtörst är ett begrepp som börjar användas för de grundläggande behov av närhet som vi människor har. I äldreomsorgen och vårdmiljöer är det viktigt att beakta behovet av beröring och se till att äldre personer får tillräckligt med fysisk kontakt. Personal inom äldreomsorg bör vara medvetna om vikten av beröring i vård och bemötande och arbeta för att skapa en omsorgsmiljö som främjar beröring. Samtidigt måste all beröring ske på den boendes villkor.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-09-11 04:00 16 Sjukdom och död, 04 Bemötande, 17 Psykisk hälsa
  Foto: Mostphotos

  Minnessvikt

  För många äldre kan minnet svikta stundvis. Förvirringstillstånd kan ha många orsaker. Det finns alltid skäl att undersöka vad förvirringen kan bero på. Man ska inte använda begreppet dement förrän en person är ordentligt utredd och demensdiagnosen är fastställd av en kunnig läkare. Felaktig användning av demensdiagnos kan få oönskade följder för den äldre. Tillfälliga förvirringstillstånd och hallucinationer orsakas ofta av andra ohälsofaktorer än demens.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-09-07 04:00 02 Värdegrund, 06 Dokumentation, 04 Bemötande, 05 Planering

  Självbestämmande på äldreboende: vägen till livskvalitet och värdighet

  Självbestämmande är grundläggande förutsättning i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Åldrandet i sig innebär sämre förutsättningar att hävda sin självbestämmanderätt. Vårdpersonal har ett ansvar att vara lyhörda för den boendes önskemål. Det kräver att det finns en pågående diskussion kring hur medarbetare kan stärka den enskildes självbestämmande på äldreboendet. Inskränkt självbestämmande får ofta negativa konsekvenser för hälsan.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-09-04 04:00 14 Läkemedelshantering
  Foto: Mostphotos

  Läkemedel

  Goda rutiner för läkemedel minskar riskerna för skador. Det finns läkemedel som äldre bör undvika då de är olämpliga. Läkemedelsgenomgångar förbättrar vården. Bristande rutiner i läkemedelshanteringen riskerar leda till lidande, vårdskador och i värsta fall en förtida död. Det finns författningskrav men också bra stöd för att arbeta med att minska risken för läkemedelsbiverkningar. Narkotikahantering kräver särskilda rutiner.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-08-31 04:00 12 Personlig omvårdnad
  Foto: Mostphotos

  Taktkänsla i kommunikationen bidrar till värdigt bemötande

  Ofta sker diskriminering omedvetet. Vi utgår ifrån att vi vet utan att ha lyssnat på den boende. Värdigt bemötande är grunden för en god omsorg. För att ge ett värdigt bemötande behöver vi vara medvetna om hur vi kommuniserar. God kommunikation är som en dans mellan två människor där man för och följer i harmoni med samtalets gång.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-08-28 04:00 05 Planering, 15 Handlingsberedskap
  Foto: Mostphotos

  Digitala utbildningar stärker kompetensen inom äldreomsorgen

  Utbudet av webbutbildningar för medarbetare i äldrevården ökar. Det finns ett stort utbud av utbildningar med olika inriktning. En del av dem innehåller även kunskapstest och intyg. Många verksamheter använder detta som en viktig del av fortbildningen av medarbetare. Det finns risker med att alltför blint tro på digitala utbildningar. Verksamheten måste följa upp att medarbetarna tagit till sig kunskapen och att det får positiv effekt på kvaliteten i omsorgen.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-08-24 04:00 16 Sjukdom och död, 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Sömnen påverkar välbefinnandet för oss alla.

  Sömnvanor är viktiga för livskvaliteten. Sömnbehovet ändras och många får ett mindre sömnbehov. Orolig nattsömn kan engagera både den boende som personalen till följd av ökad fallrisk och störda grannar. På äldreboenden finns det boende som inte sover alls och andra som tillbringar alldeles för mycket tid i sängen. Många små åtgärder kan bidra till en bättre nattsömn.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-08-21 04:00 08 Förebyggande o lokaler, 12 Personlig omvårdnad

  Fungerande munvård viktigt för hälsan

  En fungerande basal munvård minskar risker för dålig munhälsa. Rätt hjälpmedel och att förstå och följa tandhygienistens råd är viktiga insatser för att minska de hälsorisker som uppkommer till följd av dålig munhygien.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-08-17 04:00 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  Kunskap är viktig för att ge bästa stöd till den som lever med Parkinsons sjukdom.

  För den som har svår Parkinson kan det stöd som äldreboendet ger innebära höjd livskvalitet. Bristande kunskap och felaktigt utformat stöd kan å andra sidan försämra densamma. Varje människa har sina egna behov och stödet behöver vara anpassat till såväl den enskildes behov som önskemål. Arbetsterapeuten bör regelbundet gå igenom ADL-status (hur olika aktiviteter i det dagliga livet fungerar) för att den boende ska få bästa möjliga stöd.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-08-14 00:00 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Alla äldreboenden har boende som lever med demenssjukdom

  De som bor på äldreboenden har ofta en demenssjukdom som påverkar deras liv. Med kunskap om demensen kan vi underlätta vardagen och minska risken för oro och ångest. Sjukdomsutveckling och symtom är relaterade till vilken typ av demens den boende har. Med kunskap, bemötande och anpassade aktiviteter så går det att skapa en bra vardag.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-08-10 04:00 11 MTP
  Foto: Mostphotos

  Hjälpmedel och medicinsktekniska produkter

  Det krävs bra rutiner för att medicinsktekniska produkter ska servas och hanteras korrekt. Dels handlar det om patientsäkerhet. Många hjälpmedel är komplexa och felaktig användning kan innebära allvarliga skador. Det är också viktigt med rengöringen så att inte hjälpmedel bidrar till spridning av smitta. Trygga rutiner spar också tid då hjälpmedlen fungerar när de behövs.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-08-07 04:00 09 Mat och måltid

  Bredda behandlingen av de boendes krämpor med komplement till läkemedelsbehandlingen.

  Det finns ofta bra komplement till läkemedelsbehandling. Kost, motion och aktiviteter kan förbättra hälsan avsevärt vid många tillstånd om det är anpassat till den boende. Med en gedigen läkemedelsgenomgång så går det ofta att finna bättre läkemedelsbehandling då vissa läkemedel är olämpliga för den som blir äldre.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-08-04 04:00 08 Förebyggande o lokaler
  Foto: Mostphotos

  Verksamheten behöver ha bra rutiner vid utprovning av hjälpmedel.

  Det finns en risk att vården i sin strävan att skydda inskränker människors frihet och rättigheter. Vi betraktar alla vuxna människor som rättskapabla. Detta gäller även de som drabbats av demenssjukdom. Därför gäller det att vara lyhörd för alla situationer som kan upplevas som ett tvång. Samtycke är viktigt. Om någon inte kan kommunicera går det ändå ofta att tolka upplevelsen av exempelvis ett positionsbälte.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-08-03 04:00 13 Hygien

  Skadedjur på äldreboende

  På äldreboenden som på andra ställen där många flyttar in så ökar risken att få in skadedjur. Den som inte är uppmärksam och har bra rutiner kan riskera att få stänga ner delar av verksamheten för att sanera. Uppmärksamhet och bra rutiner för städning ger förutsättningar att hålla undan skadedjur som vägglöss.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-08-01 04:00 01 Kvalitet, 19 Samhället utanför, 05 Planering, 15 Handlingsberedskap

  Det är bra att ha tänkt igenom hur du vill ha det om beslutsförmågan sviktar.

  Människor som har svårt att ta tillvara sina rättigheter kan ibland få God man eller Förvaltare utsedd. Detta kan påverka vårdens planering i vissa fall. God man företräder den boende i vissa frågor. Tingsrätten ger befogenheter och verksamheten behöver tänka på att informera eller rådfråga den Gode mannen i viktiga frågor. Överförmyndaren i varje kommun ska ha tillsyn av Gode män och Förvaltare så att de sköter sitt uppdrag. Nu finns också möjligheten att skriva framtidsfullmakt där den boende själv utser vem som ska företräda hen.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-07-31 04:00

  Att våga prata om döden

  Vi som arbetar i vården måste hitta naturliga sätt att prata om döden. Både den boende och de anhöriga kan behöva få förbereda sig på ett avsked, att livet närmar sig ett slutskede.  Ska verksamheten ringa på natten, vem ska kontaktas i första hand och finns det några särskilda önskemål är exempel på frågor som behöver tas upp. Många bär också på egen sorg och kan behöva få utrymme att sörja en saknad livskamrat.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-07-27 04:00 02 Värdegrund, 17 Psykisk hälsa, 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Ofrivillig ensamhet kan leda till både psykisk och fysisk ohälsa

  Ensamhet på äldreboenden är en allvarlig utmaning som måste tas på allvar. Genom att tillåta äldre att fortsätta att vara en aktiv del av samhället och ge dem möjlighet att interagera och delta i olika aktiviteter kan vi hjälpa till att lindra känslan av ensamhet och isolering. Varje individ förtjänar att uppleva trygghet och social kontakt, oavsett ålder och platsen där man bor. Många äldre upplever även psykisk ohälsa. Genom omsorg kan vi öka det psykiska välbefinnandet hos våra boende

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-07-24 04:00 16 Sjukdom och död, 09 Mat och måltid
  Foto: Mostphotos

  Äldre och diabetes

  Behandling av diabetes är en kombination av mat, motion och medicin. Många äldre har diabetes men det är inte alltid man väljer att sätta in läkemedelsbehandling. Det är extra viktigt att kontakta sjuksköterska när en boende med diabetes får feber, då vissa läkemedel kan behöva sättas ut. Var vaksam på såriga fötter och andra symtom av diabetessjukdomen.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-07-20 04:00 01 Kvalitet, 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Struktur och kultur stärker förbättringsarbetet

  När du vet vad du vill förändra på äldreboendet är det genom att med små steg närma sig målet du når framgång. Förändringsarbete är en typ av projekt där man måste arbeta systematiskt och stegvis för att nå framgång. Förändringsarbetet är inte slutfört förrän samtliga medarbetare tagit till sig förändringen.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-07-17 04:00 09 Mat och måltid

  Näringsbehov och kostens påverkan på kroppen

  Undernäring är en av de största riskfaktorerna när det gäller äldres hälsa. Undernäring handlar inte enbart om att vara mager. En stor mängd näringsämnen påverkar välbefinnandet om vi inte får i oss tillräckligt av dem. Även överkonsumtion leder ofta till ohälsa. Undernäring är ofta en bidragande faktor vid fallskador, tryckskador och sår. Ofra kan dålig munhälsa, sväljsvårigheter eller andra orsaker till svårigheter att få i sig föda bidra till undernäringen.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-07-13 04:00 16 Sjukdom och död, 07 Riskhantering, 08 Förebyggande o lokaler, 11 MTP
  Foto: Mostphotos

  Har ni antidecubitusmadrasser för akuta behov?

  En boende på äldreboende som får feber blir lätt orkeslös och sängliggande. Det kan snabbt bli trycksår. För en äldre med nedsatt immunförsvar och försämrad läkningsförmåga kan ett litet sår snabbt leda till stora hälsoproblem och omfattande lidande. Har ni antidecubitusmadrasser för akuta behov?

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-07-10 04:00 14 Läkemedelshantering
  Foto - Mostphotos

  All vårdverksamhet ska ha trygga rutiner för att minimera verksamhetens miljöpåverkan

  Läkemedelsanvändningen påverkar miljön. Som konsument finns idag ingen möjlighet att välja mest miljövänlig medicin. Rester av antibiotika, hormoner och antidepressiva läkemedel återfinns i naturen. Se till att överblivna läkemedel och sprutspetsar till återlämnas till apoteket eller tas omhand på rätt sätt.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-07-06 04:00 03 Ledarskap, 02 Värdegrund, 19 Samhället utanför
  Foto-Roland-Magnusson-Mostphotos-webb.jpg

  Den som önskar äldreboende ansöker om det hos hemkommunen

  Inflyttning på äldreboende bygger oftast på biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Den som inte är nöjd med beslutet har möjlighet att överklaga till förvaltningsrätten. Det finns kommuner som beviljar äldreboende utifrån att en person uppnått en viss ålder och även äldreboenden där maka/make kan flytta med in på äldreboendet.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-07-03 04:00 01 Kvalitet, 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  All vårdverksamhet behöver regelbundet granska hur journalföringen fungerar

  Journalgranskning ger en god inblick i hur verksamheten fungerar. Bristfälligt förda journaler utgör en risk för de boende, då det kan innebära att de inte får livsnödvändig vård. En utgångspunkt vid granskning och i samband med utredning av allvarliga händelser är att det som inte är dokumenterat inte heller är utfört.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-06-29 04:00 02 Värdegrund
  Foto: Mostphotos

  Spänningsfältet mellan medicinskt och socialt synsätt

  Att samtidigt upprätthålla vårdhygien, medicinsk säkerhet, medkänsla och hemtrevnad kan vara en balansgång. Det finns ett spänningsfält mellan socialt och medicinskt synsätt, men det behöver inte utgöra något problem om verksamheten har en trygg och fast förankrad värdegrund. Värdegrunden syns i den människosyn som råder i verksamheten.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-06-26 04:00 04 Bemötande, 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 01 Kvalitet
  Foto: Mostphotos

  Att hantera allvarliga brister

  Vi gör alla misstag någon gång, men i vården av äldre kan det få ödersdigra konsekvenser. Att ge någon en varning kan vara tråkigt, men ibland nödvändigt. En chef behöver ibland vara tydlig med vad som gäller. Att genom samtal få medarbetaren att förstå att hen har begått ett fel och att detta inte får upprepas är en viktigt del av arbetet med ständiga förbättringar.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-06-22 04:00 03 Ledarskap, 05 Planering, 08 Förebyggande o lokaler
  Foto: Mostphotos

  Hur lång tid får en boende som larmar vänta?

  De som bor på ett äldreboende är beroende av att larmen fungerar. Det kan handla om att få hjälp med att komma till toaletten eller behov av smärtlindring. Genom att gå igenom hur larmen används och fungerar kan man lära sig mycket om hur verksamheten fungerar. Därigenom går det att ändra rutiner, vårdplaner och schemaläggning så att de bättre motsvarar de boendes behov.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-06-18 04:00 16 Sjukdom och död, 17 Psykisk hälsa

  Funktionsförändringar som påverkar nervsystemet

  Funktionsförändringar relaterade till nervsystemet kan påverka välbefinnandet. Parkinsons sjukdom och MS är exempel på sjukdomar som ger symtom från nervsystemet. Vissa människor är högkänsliga för olika sinnesintryck och kan därför uppleva vissa situationer som svåra. Många har smärta som påverkar livskvaliteten. Kunskap och en god omsorg kan minska lidandet.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-06-14 23:00 12 Personlig omvårdnad, 09 Mat och måltid, 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  Vid värmebölja måste arbetet på äldreboendet anpassas

  Det kan finnas många tecken på uttorkning. Äldre människor är känsliga för uttorkning och får lätt olika symtom. Att ha rutiner för att ge vätska och vara uppmärksam på när någon riskerar bli uttorkad är viktigt. Värmebölja, magsjuka och feber är situationer där risken för uttorkning ökar. Sjuksköterskan kan sätta in vätskelista vid behov men alla måste vara uppmärksamma så att inte någon boende drabbas av uttorkning.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-06-14 04:00 11 MTP
  Foto: Mostphotos

  Erbjuder er region mobil röntgen för de som bor på äldreboende?

  Ny teknik förbättrar möjligheterna att undvika onödiga transporter och väntetid på sjukhuset för den som ramlat på äldreboendet. Det finns studier från region Skåne som visar att det blir samhällsekonomiskt billigare att skicka röntgenutrustningen till äldreboendet.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-06-12 04:01 18 Arbetsmiljö och utveckling, 15 Handlingsberedskap, 11 MTP
  Foto: Mostphotos

  Genom återkommande fortbildning i förflyttningsteknik minskar risken för arbetsskador och vårdskador.

  Det finns flera perspektiv på förflyttningsteknik. Med övningar, tekniska hjälpmedel och ett samspel med den enskilde kan vi skapa bra förflyttningar för såväl den boende som medarbetaren. Det finns idag många lyft- och förflyttningshjälpmedel. Medarbetaren behöver ha bra utbildning i ergonomi, annars kan det gå illa. Ergonomi handlar om hur arbetsplatsen och arbetsmiljön ska se ut för att inte slita på kroppen i onödan, exempelvis arbetsställning. Samtidigt måste också risken för hudskador eller att någon faller vid användning av lyfthjälpmedel undvikas.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-06-08 04:00 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  Fungerande och rena glasögon är en förutsättning för att se för många äldre.

  Flertalet av de som bor på äldreboende har behov av synhjälpmedel. Synen förändras med tiden och det är viktigt att besöka optiker regelbundet. Glasögon behöver användas och vara rena för att fungera. Idag finns många hjälpmedel som kan hjälpa den med nedsatt syn. Ljudböcker, förstoringsglas, musikquiz och val av mobiltelefon kan underlätta vardagen för den äldre.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-06-06 04:00 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  God kvalitet på inkontinensutredningarna ger förutsättningar för en bra inkontinensvård.

  Inkontinens är vanligt på äldreboenden. Många använder inkontinensskydd. Rätt inkontinensskydd har stor betydelse för hur de fungerar och upplevs. Det finns många typer av hjälpmedel. Behov och hjälpmedel skiljer en del mellan kvinnor och män. Inkontinens ska alltid utredas innan man ordinerar och förskriver inkontinensmaterial.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-06-05 04:00 16 Sjukdom och död, 13 Hygien, 07 Riskhantering, 08 Förebyggande o lokaler
  Foto: Mostphotos

  Sårvårdsrutiner

  Bristande sårvårdsrutiner kan få svåra konsekvenser för den boende. Genom att uppmärksamma tecken på tryckskada, ödem, torr hud och andra tecken på risk för sår går det att förebygga att sår uppkommer. De som lider av diabetes, försämrad cirkulation, undernäring, infektioner och nedsatt allmäntillstånd löper högre risk att drabbas av sår eller att sårläkningen försämras.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-06-01 04:00 16 Sjukdom och död, 06 Dokumentation, 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler
  Foto: Mostphotos

  Ödem kan snabbt bli allvarliga hälsoproblem för den boende

  Med bra rutiner för att upptäcka om någon börjar få ödem kan onödig sjukhusvård undvikas. Vätskeansamlingar i kroppsdelar kan orsaka tryckskador, svårläkta sår, lungödem och andra hälsoproblem för den boende. Genom att vara observant i samband med personlig omvårdnad kan många hälsoproblem undvikas genom tidiga insatser.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-05-29 04:00
  Foto: Mostphotos

  Palliativa registret ger möjlighet att utveckla vården i livets slutskede

  Palliativa registret är ett register där vården i livets slutskede utvärderas efter bortgången. Med dödsfallsenkäten så registreras en mängd faktorer som både kan bidra till att utveckla vården på den egna enheten men även nationellt. Att alltid använda palliativa registret är ett sätt att arbeta med ständiga förbättringar.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-05-25 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling, 07 Riskhantering, 11 MTP
  Foto: Pixabay

  Digitala verktyg används alltmer i vården

  Digital teknik kommer att användas alltmer i vården av våra äldre. Det gäller att fundera på hur det påverkar kvalitet och värdegrund i verksamheten. Undersköterskan ser huden och eventuella skador på kroppen på ett annat sätt än en duschrobot. En stor del av omvårdnadsarbetet ger också möjlighet till mänsklig kontakt genom samtal och beröring. Varje teknikinförande behöver föregås av en riskanalys.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-05-22 04:00 02 Värdegrund

  Etisk handlingsberedskap

  Det är viktigt att ha handlingsberedskap för det oväntade. Undersköterskor riskerar stå ensamma inför svåra situationer där närstående är arga, förtvivlade eller frustrerade. Hot och våld, sexuella övergrepp, boende som försvinner och stölder är sådant som kan drabba de boende på äldreboendet.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-05-18 04:00 01 Kvalitet, 07 Riskhantering, 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Rutiner får inte vara hyllvärmare, dvs ett papper som ingen följer.

  Verksamheter inom vård och omsorg är skyldiga att arbeta med ständiga förbättringar i verksamheten. Att skapa rutiner som är kända och följs av medarbetarna är ett sätt att säkerställa att kvalitet upprätthålls. En förändring är inte genomförd förrän alla medarbetare följer den nya rutinen. Genom bland annat öppna jämförelser så går det att jämföra brukarnas upplevelse av kvaliteten i relation till andra äldreboenden i Sverige.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-05-15 04:00 12 Personlig omvårdnad

  Bra fotvård är grundläggande för att bibehålla gångförmåga och att undvika sår.

  Äldre människor får ofta mer förhårdnader och mer svårskötta naglar. Bra rutiner för fotvård minskar risken för självsprickor och sår. Vissa har behov av och rätt till medicinsk fotvård, men även övriga behöver regelbundet få sina fötter omhändertagna. Nagelsvamp och förhårdnader kan behöva behandlas. De med diabetes bör erbjudas "medicinsk fotvård".

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-05-10 19:33 19 Samhället utanför, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt

  Samhällsbetalda resor för personer med funktionbegränsningar

  För den som lever med funktionsnedsättning så är samhällsbetalda resor kanske enda sättet att komma ut på en lite längre utflykt, sjukhusbesök, handla kläder eller prova ut nya glasögon. Fungerande rutiner för att stimulera till aktiviteter utanför boendet och kunskap om de boendes rättigheter blir en viktig kvalitetsfaktor.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-05-08 03:00 02 Värdegrund, Debatt

  Den verkliga värdegrunden syns i de administrativa rutinerna.

  Kravbrev, krav med kort varsel, att bollas runt mellan olika vårdgivare utan tydlig information är exempel på administrativa rutiner som skapar stress och obehag för boende och närstående. När inte de administrativa rutinerna harmoniserar med värdegrunden riskerar de bygga ett misstroende mellan vården och den boende och deras närstående. Det kan vara viktigt att känna till hur de administrativa rutinerna fungerar för boende och närstående. När betalningstider, straffavgifter och indrivning av fakturor blir ett kännetecken påverkar det tilltron till verksamheten.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-05-03 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Begravning och dödsbo

  Sorgen i samband med en närståendes bortgång tar ofta kraft och ork. Att kontakta en begravningsbyrå kan vara viktigt för att ta hand om dödsboet på rätt sätt. Skatteverket behöver också registrera ett dödsbo och vilka som är dödsbodelägare, dvs arvingar. Det kan ju finnas för er okända arvingar.  Att komma åt bankkonton, stoppa autogireringar och få ett grepp om vilka räkningar som finns behöver också prioriteras.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-05-02 04:48

  Utblick v 18 2023

  Maskplikten förlängs i Italien och i USA blir alltfler männikskor med demenssjukdom hemlösa till följd av räntehöjningar och inflation. Alltfler indier blir gamla och behovet av äldreboenden ökar snabbt och stressad personal i hemtjänsten medför att de som är i behov av hemtjänst avstår vissa insatser exempelvis dusch.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-04-27 04:00 19 Samhället utanför
  Foto: Mostphotos

  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.

  Framtidsfullmakt innebär att du överlåter rätten att besluta till någon du litar på för den händelse du drabbas av demens eller inte av andra skäl kan ge uttryck för dina önskemål eller hävda din rätt. Flera banker och juristbyråer tillhandahåller blanketter för att upprätta framtidsfullmakt, men även juridisk hjälp om du önskar betala för sådan. God man, förvaltare och tolk är andra stödformer för den som behöver hjälp i samband med viktiga beslut.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-04-20 04:00 19 Samhället utanför
  Foto: Mostphotos

  Förtroendet för vården

  Det finns många faktorer som påverkar förtroendet för vården. Tystnadsplikt skyddar den enskilde, meddelarfriheten ska förhindra att oegentligheter tystas ner av ledningen för verksamheten. Vissa människor behöver också ha skyddad identitet då de lever under hot. Som medarbetare har vi ett ansvar för hur vi pratar om vårt äldreboende, då det påverkar förtroendet för vården.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-04-17 04:00 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Kontinuitet

  Ofta tar det tid att lära känna en annan människa på djupet och att skapa en relation. I hemvård så är kontinuitet en av de kvalitetsfaktorer som de äldre uppskattar mest. Det är viktigt även på äldreboendet. Där påverkas förutom trivsel, patientsäkerhet och även äldreboendets ekonomi av brister i kontinuiteten.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-04-13 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling, 04 Bemötande, 03 Ledarskap

  Lappsjuka

  Uppmanande lappar kan vara ett tecken på att arbetsplatsen inte fungerar så bra. Spritar verkligen medarbetarna händerna mer för att det sitter en lapp om att sprita händerna vid handspriten? Det kan vara ett tecken på att äldreboendet inte fungerar som det ska. Vi har var och en ett personligt ansvar för att hålla det snyggt och skapa trivsel.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-04-13 03:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Alla boende har rätt att få delta i aktiviteter som passar dem.

  Aktiviteter är viktigt för välbefinnandet. Alla äldreboenden erbjuder idag aktiviteter för de boende. Det är svårt att hitta aktiviteters som passar alla. Det gäller att ha koll på vilka som inte deltar i aktiviteter och fundera kring vad som kan erbjudas dem. Att följa upp och fundera kring hur det går att nå de som inte spontant deltar i utbudet är en del av kvalitetsarbetet på ett äldreboende. Den som deltar i sociala aktiviteter har lättare att bibehålla hälsan och kroppsliga funktioner.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-04-13 03:00 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Har det hänt att ni drabbats av vinterkräksjuka på ert äldreboende?

  Varje vinter så drabbas ett antal äldreboenden av vinterkräksjuka, calicivirus. Har det väl kommit in på boendet så behöver verksamheten upprätta kohortvård för att minska risken för fortsatt spridning. Det gäller att ha bra rutiner för såväl hygien som livsmedelshantering för att minska risken att drabbas. Likaså behöver det finnas rutiner att upprätta kohortvård även på jourtid.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-04-11 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund, 03 Ledarskap, 04 Bemötande, 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Foto: Mostphotos

  Svåra samtal

  På äldreboende hamnar vi ofta i svåra samtal. Dessa är lättare att föra om det finns en i grunden bra och uppskattande stämning på arbetsplatsen. Handledning och rollspel kan användas för att träna sig i att bli bättre. Dokumentera alltid svåra samtal medan du har dem i färskt minne. Det finns många knep för att skapa bättre samtal som uppnår målsättningen.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-04-03 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Foto: Mostphotos

  Personalutrymmen

  Det finns massor av krav i författningarna på hur arbetsmiljön för medarbetare ska vara utformade. Alla medarbetare behöver byta om till arbetskläder inför arbetspass och om arbetskläderna blir nedsmutsade under arbetspass. Vid exempelvis kohortvård kan arbetskläderna behöva bytas flera gånger per dag. Det behöver finnas tillgång till dusch och toalett. Det behöver även finnas andra personalutrymmen som matrum och vilorum. På äldreboendet är det även en fråga om smittskydd och vårdhygien.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-04-02 04:04 04 Bemötande, 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  Att väcka minnen med levnadsberättelser

  En viktig uppgift för vården är att se människan med alla erfarenheter, inte enbart färgas av konsekvenserna av demenssjukdomen. Med levnadsberättelsen så får omsorgen en inblick i en del av den boendes minnen och erfarenheter, vilket bidrar till att se människan bakom funktionsnedsättningen och ger möjlighet att skapa kontakt och anpassade aktiviteter. Det finns numera även digitala levnadsberättelser.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-04-02 04:02 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Hälsofrämjande, funktionsbevarande arbetssätt, ADL - en funktionsbevarande omsorg

  Träning och aktivitet ska vara ett naturligt dagligt inslag i verksamheten. Äldreboendet har ett ansvar att arbeta rehabiliterande. Vissa vidgar det och talar om hälsofrämjande arbetssätt. Det handlar om en individanpassad funktionsbevarande omsorg. Det handlar om att göra träning i vardagen till ett naturligt inslag i omsorgen. Att så långt möjligt sköta toalettbesök, påklädning, munhygien, måltider och även delta i aktiviteter som engagerar och stimulerar. Utifrån ADL-bedömning kan arbetsterapeut och fysioterapeut utforma individanpassad träning. Kontrakturprofylax, funktionsbevarande arbetssätt och vardagsrehabilitering är viktiga inslag i omsorgen om våra äldre.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-04-02 04:00 09 Mat och måltid, 12 Personlig omvårdnad

  Att mata en annan människa är inte helt lätt.

  Vad kan bidra till en bra måltidssituation? Många boende har behov av att få hjälp med mat och måltider. En del har även sväljsvårigheter. Att mata en annan människa är inte lätt. Bra sittställning, hjälpmedel i samband med måltiden, lugn och ro och anpassad kost är några faktorer som kan underlätta måltiden.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-30 04:12 14 Läkemedelshantering
  Foto: Mostphotos

  Läkemedelsadministrering

  Varje boende måste känna sig trygg i att de läkemedel de får är rätt läkemedel och att tidpunkten är rätt. Det är därför viktigt att alla medarbetare som ska hantera läkemedel får en gedigen utbildning. Utbildningen innehåller ofta en digital kurs, kunskapsprov med frågor och svar samt praktisk genomgång av läkemedelshanteringen. Om någon brister i sitt ansvar kan delegeringen återkallas med omedelbar verkan.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-29 04:00 01 Kvalitet
  Bildkoll-Mostphotos

  Har ni bra rutiner för rapportering av lex Maria och Lex Sarah?

  Vi läser återkommande om händelser i vården som anmälts. Genom att de anmäls så kan utredningen bidra till att vården blir bättre och att inte andra drabbas. En bra genomförd utredning ger också den boende och närstående en möjlighet att förstå vad som hänt samt vad enheten gör för att det inte ska hända igen. På ett äldreboende sker många vårdskador. Ibland sker brister i omsorgen om de boende. Det ska alltid skrivas en avvikelse om någon skadas eller får bristande omsorg. Vid vårdskada kan man ha rätt till ersättning från patientförsäkringen. Viktigast är dock att verksamheten lär sig av misstagen så att inte fler drabbas. Återkommande utbildning behövs.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-29 04:00 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  Med en bra genomförandeplan ökar förutsättningarna för att vården ska bli bra!

  Genomförandeplaner är ett viktigt verktyg inom vård och omsorg för att säkerställa att personens behov och önskemål beaktas och att vårdtjänsterna levereras på ett strukturerat och effektivt sätt. Det är värdefullt att förstå processen och vara delaktig i planeringen och uppföljningen av genomförandeplanen för att säkerställa den bästa möjliga vården och omsorgen. En genomförandeplan som inte utgår ifrån den boendes önskningar och intressen är inte en genomförandeplan. Det är en arbetsbeskrivning.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-29 04:00 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  Dokumentation är en viktig del för att kunna följa upp vården

  Det finns många skäl till att dokumentera noga. Bristfällig dokumentation kan orsaka allvarliga brister i vården. Dokumentationen är viktig för att följa upp vad som är gjort inom vården. Det är den boendes dokumentation så skriv allt så att den boende kan förstå vad du menar. Tänk också på att beskriva vad som skett och gjorts på ett värdigt sätt. Den boende har rätt att få läsa sin journal. Dokumentationen är inte ett meddelandeverktyg mellan medarbetare.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-29 04:00 09 Mat och måltid
  Foto: Mostphotos

  Behov av anpassat näringsintag

  Många äldre har behov av specialkost för att inte drabbas av undernäring. Specialkost kan vara av olika slag. Konsistensanpassad såsom timbalkost. Energi eller proteinberikad kost. Kost vid diabetes, allergier eller utifrån en religiös uppfattning. Även om människor gör olika val har omsorgen ett ansvar att se till att inte någon svälter. Undernäring och malnutrition riskerar leda till vårdskador. Läkare, sjuksköterska och dietist behöver samarbeta med undersköterskor och vårdbiträden för att den boende ska få i sig näring i rätt omfattning.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-28 04:00 03 Ledarskap, 01 Kvalitet, 02 Värdegrund, 04 Bemötande, 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  Nattarbete

  De som arbetar på natten står för kvaliteten på äldreboendet under en stor del av dygnet. Arbetsmiljöverket har utfärdat särskilda regler för nattarbete.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-27 04:00 04 Bemötande, 02 Värdegrund
  Foto: Mostphotos

  Personal med medkänsla har förmågan att förstå de boendes känslor.

  Vi pratar emellanåt om empati och medkänsla som om de var helt synonyma. Medkänsla är en värdefull kvalitet hos medarbetare. Vi behöver hjälpas åt att skapa en miljö där vårdarbetare bibehåller sin medkänsla. Den som har medkänsla har förmågan att förstå de boendes känslor. Forskning visar att det finns en viss nyansskillnad mellan empati och medkänsla. Den som är empatisk kan ändå känna viss skadeglädje gentemot någon de inte tycker om. På så vis har empatikern och empatin en mer avgränsad funktion än medkänslan.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-27 04:00 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Lågaffektivt bemötande

  Kommunikation med våra äldre ställer särskilda krav på oss som arbetar i vården. Att möta ilska och aggressioner är en del av arbetet i äldreomsorgen. Sorg och frustration kan väcka irritation, likaså svårigheter att förstå och göra sig förstådd. Människor med demenssjukdom eller vanföreställningar kan ha svårt att förstå verkligheten och därmed känna frustration över det som känns obegripligt. Det finns kunskaper om hur vi som medmänniskor och medarbetare i vården kan agera för att gjuta olja på vågorna och minska risken för våldssituationer. Lågaffektivt bemötande är ett verktyg som innebär att man ger budskap i korta meningar, då den som är upprörd kan ha svårt att ta till sig mer komplexa budskap.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-26 04:00
  Foto: Mostphotos

  Genom att byta arbetskläder minst varje dag minskar risken för smittspridning.

  Det kan te sig enkelt att förstå reglerna för personalkläder. Samtidigt visar punktprevalensmätningar ofta att de inte åtföljd fullt ut. Det kan vara nödvändigt att följa upp hela processen för att se var bristerna finns. Personalens klädsel är en viktig del i kampen mot smittspridning. Det bör ingå i personalens hygienutbildning att förstå vikten av att byta kläder dagligen och vid behov. Vårdkläder ställer krav på att kunna tvättas vid 60 grader och vara smidiga att arbeta i. Det är viktigt med bra skor och bra kläder för äldreboende för såväl arbetsmiljö som hygien.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-26 00:00 14 Läkemedelshantering
  Foto: Mostphotos

  Har ni bra rutiner för delegering?

  Inom äldreomsorgen delegeras framförallt läkemedelshantering. Samtidigt är läkemedelsavvikelser en vanlig avvikelse. Utbildning, uppföljning av kunskap  och trygga rutiner har stor betydelse för riskerna för avvikelser. Verksamheten behöver ha bra rutiner för delegering. Nästan alla delegeringar är delegering av läkemedelshantering. Utbildningen måste ske minst en gång per år och följas upp med kunskapsprov. Det är bra att ta upp andra medicinska frågor i samband med delegeringen såsom hygien, vitalparametrar, hur man kontaktar sjuksköterska jourtid, vad som behöver förberedas om någon akut behöver åka till sjukhus osv.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-25 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling, 07 Riskhantering, 03 Ledarskap, 05 Planering
  Foto: Mostphotos

  Hur är arbetsmiljön på natten?

  Nätterna på ett äldreboende är en speciell tid med låg bemanning. Någon är orolig, en kollega behöver hjälp med en vändning. Undersköterskan står själv med ibland svåra beslut. Att arbeta natt är ofta ensamarbete. Nattarbetet inom omsorg innebär arbetsmiljörisker och omfattas av flera av Arbetsmiljöverkets författningar. För vårdgivaren är det också viktigt att ge medarbetare på natten speciellt inriktad fortbildning som är avpassad för de utmaningar som de ställs inför. God omsorg och en bra arbetsmiljö hänger ihop.   

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-25 04:00 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Värdighet i mötet - ett profesionellt förhållningssätt

  Allt ska gå så fort. Dessvärre kan den kulturen även sprida sig in på äldreboendet. I yrkesrollen på äldreboendet möter vi de boende i olika situationer. Vi behöver då kunna samtala på ett avslappnat sätt. Det gäller att kunna vara såväl professionell som personlig. Om man går över gränsen och blir alltför privat riskerar man att förtroendet för yrkeskunnandet undermineras. Det är lätt att hamna i press och som vårdpersonal ska vi alltid vara "den vuxna i rummet". Det är ett professionellt förhållningssätt och bemötande.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-25 04:00 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Är rummet på äldreboendet rent och fräscht när ny hyresgäst kommer?

  När en boende lämnar ett äldreboende så behöver lägenheten flyttstädas. Detta är ett grannlaga arbete. Vi lever i en tid när multiresistenta bakterier frodas och även en del skadedjur. Om någon flyttar in och smittas av MRSA eller upptäcker vägglöss kan förtroendet för verksamheten få sig en knäck. Det är viktigt att äldreboendet har tydliga rutiner för både hur och med vilken kvalitet flyttstädning ska ske.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-25 04:00 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  Döden

  Flertalet av de som flyttar till äldreboende avslutar sina liv där. Arbetet med att fastställa dödsfall, ta hand om den döde och de närstående behöver ske med värdighet. Dessutom kräver de kunskaper om hur den döde och dennes närstående vill ha det. Döden kan vara både skrämmande och vacker. Med kunskap och eftertanke kan omhändertagandet av den döde och dennes närstående bli ett fint minne.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-25 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Fysisk träning

  Det finns fördelar med styrketräning och att träna balans för äldre människor. Det bidrar till att hålla igång kroppen och minskar risken för fallskador. Det finns bra balansövningar som passar även för den som är äldre och fysioterapeuten på boendet kan ta fram övningar som passar för var och en av de boende. Med eftertanke går det att skapa tillfälle och inspirera till lämplig fysisk aktivitet för alla som bor på äldreboendet. Musik kan ofta stimulera till ökad rörelse. Genom att inkludera balansövningar i den dagliga rutinen går det att öka självständighet och minska risken för fall, vilket kan bidra till en aktiv och hälsosam ålderdom.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-24 06:45 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Att flytta in på äldreboende

  Det finns mycket att tänka på när man flyttar till äldreboende. Är det trivsamt, bra, vad kostar det. Vad är särskilt boende, vård- och omsorgsboende, äldreboende, ålderdomshem och serviceboende och vad skiljer dem åt? Vad ska man tänka på när man väljer boende. Det finns checklistor för att underlätta valet. Hur gör man med telefon, försäkringar och andra praktiska frågor. Skriftlig information bidrar till trygghet i samband med inflyttning på äldreboende.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-24 04:44 19 Samhället utanför
  Foto-Roland-Magnusson-Mostphotos-webb

  Kolla alltid vad det kostar innan ni tackar ja till äldreboende.

  Alla kommuner har olika sätt att beräkna boendekostnad. Det är nästan omöjligt att själv räkna ut boendekostnaden för äldreboendet. Det är så många faktorer som spelar in. Inkomst förmögenhet och hyra på lägenheten är några faktorer. För den som är gift påverkas även den andra partens ekonomi vid inflyttning till äldreboendet. Kontakta kommunens avgiftshandläggare, så får de hjälpa er att räkna ut boendekostnaden. En annan fråga som kan variera mellan vård- och omsorgsboenden är "Vad ingår i boendekostnad?"

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-24 04:00 02 Värdegrund
  Foto: Mostphotos

  Värdegrunden kan “sitta i väggarna” och det är inte alltid positivt

  Vad vi har för värdegrund märks i hur vårt bemötande av de boende och våra kollegor. Det är ett gemensamt ansvar att uppmärksamma brister i värdegrunden. Värdegrund är den kultur som genomsyrar äldreboendet. Det formar de normer och värderingar som råder på äldreboendet. Det finns en nationell värdegrund som gäller i äldreomsorgen. I praktiken formas värdegrunden i mötet mellan de människor som finns på äldreboendet. Ledarskapet är en nyckelfaktor när det gäller formandet av en gemensam värdegrund. En funktionsbevarande omsorg och ett funktionsbevarande arbetssätt är en väsentlig del av värdegrunden. Likaså ett salutogent förhållningssätt.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-24 04:00 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Fungerar städningen bra på ert boende?

  Städning på vårdboenden är en viktig del av vårdhygienen. Felaktigt utförd eller otillräcklig städning kan bidra till smittspridning. Vården måste ha bra rutiner för att minska risken för smittspridning mellan människor.  Bra lokalvård är också en fråga om trivsel och ordning och reda. Det behöver finnas bra arbetsbeskrivningar, så att toaletten blir städad sist. Städrutiner handlar också om arbetsmiljö.


  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-23 06:17

  Rätt till sexuell hjälp på äldreboendet m.m.

  De gröna i Bayern efterlyser mer sex för människor på äldreboenden och Joe Bidens läkemedelsreform ger billigare läkemedel till boende på äldreboenden.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-23 04:00 09 Mat och måltid
  Foto: Shutterstock

  Att äta genom sond ger inte samma matglädje

  Äldre människor tappar ofta förmågan att äta på egen hand. Många närstående ställs inför frågan om vården ska sätta in sond. Sväljsvårigheter är en naturlig del av demenssjukdomens förlopp. Stroke och andra händelser kan också påverka sväljförmågan.

  När någon fått sond inopererad via sk. peg direkt in i magsäcken är det ofta till följd av någon sjukdom som orsakat sväljsvårigheter. Det finns en del risker i samband med sondmatning som den som matar måste känna till. Annars kan den som blir matad exempelvis få mat ner i lungorna.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-18 04:00 05 Planering, 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  Alla boende på äldreboendet har rätt att få en medicinsk vårdplanering minst en gång per år.

  Vårdplanering eller medicinsk vårdplanering är något som behöver genomföras regelbundet på äldreboendet. Dels vid inflyttning men också när hälsotillståndet förändras liksom när man märker att livets slutskede närmar sig. Minst en gång per år ska läkaren gå igenom läkemedelsanvändning och hälsotillståndet för den boende.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-17 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering, 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  Planerar ni innehållet i de boendes vardag och genomför ni de planerade sociala aktiviteterna?

  Socialal aktiviteter på äldreboendet är grunden för en god omsorg. Människa är en social varelse och ensamhet är en hälsorisk. Det är därför viktigt att prioritera sociala aktiviteter för äldre. Det behöver finnas ett brett utbud av aktiviteter för att det ska tilltala alla smaker. Därutöver ska de boende erbjudas egen tid med sin kontaktman.

  Den dagliga planeringen på äldreboendet är grunden för att det som överenskommits i genomförandeplanen verkligen genomförs. Det måste också gå att följa upp att den enskilde erbjudits aktiviteter och att de får omsorg och omvårdnad av god kvalitet. Uppföljning av att aktiviteterna genomförts är en viktig del av kvalitetsarbetet. Utan planering blir ofta ingenting gjort.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-16 05:58 Debatt

  Utblick v 11

  Vad händer när det gäller äldreboenden runt om i världen

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-15 04:00 11 MTP
  Foto: Mostphotos

  Har ni koll på era hjälpmedel?

  Det finns många typer av hjälpmedel på ett äldreboende. Många av dem är medicintekniska produkter (MTP) och behöver kontrolleras och underhållas med bestämda intervall utifrån kraven i produktbladen. Andra är arbetstekniska hjälpmedel som bidrar till att göra medarbetarnas arbetsmiljö trygg. Det kan vara verktyg som underlättar förflyttning. De flesta boenden har också vårdsängar som går att ställa in på olika sätt och madrasser som minskar risken för tryckskador. Det finns också larm för att minska olika risker. Fungerande hjälpmedel och medarbetare som förstår att använda dem rätt är grundläggande för trygg och säker vård. Därför är förebyggande underhåll av hjälpmedel viktig i verksamheten.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-14 04:00 04 Bemötande, 02 Värdegrund, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Foto: Mostphotos

  Vad är det som gör att vissa av våra äldre förblir friska?

  Forskning visar att om vi har en känsla av sammanhang (KASAM), dvs ser mening i tillvaron, förstår vår situation och har kunskaper så är det lättare att bibehålla hälsan. Du kan vara svårt sjuk och ändå uppleva hälsa och vården kan bidra till att göra vardagen meningsfull, begriplig och hanterbar, så att den tar vara på det friska hos de boende. Salutogent, det som håller oss friska, är motsatsen till patogent, som betyder det som gör oss sjuka.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-06 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Foto: Mostphotos

  Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop

  Arbetsmiljö och patientsäkerhet går hand i hand. En god arbetsmiljö gör vården tryggare för de som bor på äldreboendet. Med en god arbetsmiljö följer ofta medarbetare som trivs, utvecklas och stannar kvar på arbetsplatsen. Kontinuitet är en viktig kvalitetsfaktor för vården. Systematiskt arbetsmiljöarbete bidrar till en bättre psykosocial arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen ställer stora krav på organisatorisk och social arbetsmiljö.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-03 04:00 06 Dokumentation
  Foto: Mostphotos

  En journal ska vara objektiv och tydlig, inte bestå av en massa tyckanden!

  Den journal som förs av vården är den boendes journal.  Den som för journal behöver tänka på att den boende närsomhelst kan begära ut kopia av sin journal och få läsa vad medarbetarna skriver. Lika illa kan det vara om inget dokumenteras. 

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-03-02 04:00 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  Funktionsförändringar i mage och tarm

  Inkontinens, förstoppning, diarré, undernäring och urinvägsinfektion är vanligt förekommande hälsoproblem hos boende på äldreboende. Vården pratar om elimination som egentligen betyder nedbrytning eller avlägsnande av, men i detta sammanhang handlar om utsöndring av avföring och urin. Problem i mag-tarmkanalen och urinvägarna är vanliga hos äldre människor och många drabbas av problem med inkontinens. Kvinnor kan även få problem med blödningar från underlivet och män har ofta problem med prostatabesvär.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-02-28 09:50

  Äldreboenden runt om i världen

  Det händer saker inom äldreomsorgen även i andra länder. Ibland kan man känna viss igenkänning.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-02-24 04:00 02 Värdegrund, 15 Handlingsberedskap, 03 Ledarskap
  Foto: Mostphotos

  Handlingsberedskap, sunt förnuft eller praktiskt förstånd

  Handlingsberedskap, sunt förnuft eller praktiskt förstånd. Med en vetenskaplig term kallas det för fronesis. När vi börjar arbeta i äldreomsorgen ställs vi inför nya situationer där vi ska möta främmande människor. Att hjälpa en annan människa med intimhygien är inte alltid lätt, men många har en känsla för eller naturlig förmåga att närma sig andra i känsliga vårdsituationer.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-02-21 04:00 14 Läkemedelshantering
  Foto: Mostphotos

  Läkemedelsgenomgång

  Läkemedelsgenomgångar ska ske minst en gång årligen för de som äter många läkemedel. Sjuksköterska och läkare behöver gemensamt planera så att alla boende får sin årliga läkemedelsgenomgång. Ofta har regionen krav på hur läkemedelsgenomgångar ska genomföras. Sjuksköterskan kan bidra till kvalitet i genomgången genom att förbereda med en genomgång med exempelvis Phase-20 eller Phase Proxy.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-02-19 04:00 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Det är viktigt att all städning blir utförd så ofta och med den kvalitet som krävs.

  För den boendes trivsel och säkerhet är det viktigt att städningen sker regelbundet och på ett korrekt sätt. Det får inte bero på vem som arbetar för dagen vilken kvalitet lokalvården har. När man städar ska man alltid börja med renare ytor och avsluta med sådant som kan anses smutsigt exempelvis toaletter. Det behöver finnas instruktioner för städningen av olika ytor och utrymmen på äldreboendet. Olika utrustning används för olika utrymmen.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-02-04 04:00 09 Mat och måltid, 16 Sjukdom och död
  Foto: Mostphotos

  Har ni boende som återkommande har problem med trög mage?

  Många äldre får av och till trög mage.Trög mage kan innebära lidande för den äldre med bland annat förvirring och smärta i buken. Somliga äter dagligen medicin för att minska besvären. Förutom pajalagröt som serveras på många äldreboenden så kan exempelvis katrinplommon, kiwi, fikon, aprikos, päron och messmör ge lösare tarminnehåll. "Pajalagröt" kan också förebygga förstoppning. Vätska och kroppslig aktivitet bidrar också till att hålla igång tarmarna. Det är också viktigt att den boende får gå på toaletten när det tränger på och inte behöva vänta, så regelbundna toalettbesök ska erbjudas till den som inte kommer sig för själv..

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-02-03 04:00 04 Bemötande
  Foto: Mostphotos

  Att skapa kvalitet i mötet

  Kommunikation med våra äldre ställer särskilda krav på oss som arbetar i vården. Hörselnedsättningar, demens, afasi, språksvårigheter och annat kan ytterligare försvåra. Det är viktigt att vara medveten om den icke-verbala kommunikationen. Den som inte förstår det som sägs lägger märke till kroppsspråk, gester, mimik och röstläge. Bemötande och kommunikation går hand i hand. Genom att försöka förstå även icke-verbal kommunikation kan vi lindra smärta och ångest. Det är viktigt att personalen är tillgänglig och tar sig tid att lyssna för att förstå den boendes behov.

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-02-02 04:00 13 Hygien
  Foto: Mostphotos

  Hantering av handhygien och personalkläder är avgörande för att förhindra smittspridning

  Det är viktigt att följa basala hygienrutiner på äldreboende. Både personal och boende kan vara bärare av multiresistenta bakterier eller virus och en viktig uppgift är att ha trygga rutiner så att inte smitta sprids. Om det blir smittspridning så tvingas verksamheten ofta till omfattande smittskyddsåtgärder för att förhindra vidare spridning. Viktigt är att inte ha långa naglar, lösnaglar, ringar och annat som riskerar bidra till smittspridning.  

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-01-30 06:24

  Internationell utblick v 4 2023

  Vi tar ett nytt grepp och gör en internationell utblick på vad som händer i äldreomsorgen

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-20 09:10

   Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

   Läs mer >>

   info
  info
 • 2023-01-29 10:59

  Vill du annonsera.

  Du skriver din egen artikel som läggs in som annons. Artikeln ligger i flödet och syns på  tidningens förstasida under en månad. Därefter ligger den kvar som sökbar under ytterligare elva månader.

  Kontakta oss PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOlbDpXJkcHJha3Rpa2FuP3N1YmplY3Q9QW5ub25zIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPmtvbnRha3RAdmFyZHByYWt0aWthbi5zZTwvYT4=

  Äldrekollen
  Kvalitetsgranska ditt äldreboende

  Svensk Vårdkontroll
  Verktyget för Medicinskt Ansvariga

  Aktuellt i media
  • 2023-05-08 08:36

   Stafettpersonal

   Läs mer >>

   info
  • 2023-04-27 05:00

   Patient fick krypa på golvet

   Läs mer >>

   info