Det är viktigt att all städning blir utförd så ofta och med den kvalitet som krävs.

För den boendes trivsel och säkerhet är det viktigt att städningen sker regelbundet och på ett korrekt sätt. Det får inte bero på vem som arbetar för dagen vilken kvalitet lokalvården har. När man städar ska man alltid börja med renare ytor och avsluta med sådant som kan anses smutsigt exempelvis toaletter. Det behöver finnas instruktioner för städningen av olika ytor och utrymmen på äldreboendet. Olika utrustning används för olika utrymmen.

Foto: Mostphotos

Städschema för olika lokaler


Inom varje region finns Vårdhygien och Smittskydd som stöd för vårdgivare inom länet. Ofta finns det reviderad och mycket god information att inhämta för verksamheterna, även kring städning av den boendes lägenhet. Ofta erbjuder regionen hygienutbildningar för hygienombud i verksamheten, ibland även för verksamhetschefer.

Hur ofta ska ett boenderum städas och vad ingår. De flesta som städar sitt hem dammar fönsterbräde, torkar av diskbänk och dammar andra ytor. Golven dammsugs. Toaletten rengörs med toaborste, tvättstället rengörs, spegeln ska putsas och samtliga golv torkas med våt trasa eller mopp. Det är ett hem så städningen bör ske regelbundet.

Sängkläderna behöver också bytas regelbundet. Toaletten behöver rengöras varje dag och duschen behöver fräschas upp efter användning. Ofta är det vårdpersonalen som också hjälper den boende med städningen av lägenheten.  

Köket på enheten behöver också hållas rent. Disk ska plockas in i diskmaskinen, bänkar, skåpluckor, kakel och golv behöver torkas av. Här behöver finnas rutiner för att kolla utgångsdatum på livsmedel och att torka ur skåpen. Likaså finns ofta skötselråd för diskmaskinen. Bland annat behöver silen rengöras och avkalkningsmedel fyllas på. Kaffebryggare behöver avkalkas regelbundet.

Kyl- och frysskåp behöver rengöras regelbundet. Frysen behöver dessutom avfrostas. I matsalen behöver borden torkas och golven sopas. Regelbundet behöver stolar och bord rengöras mer ingående och ytor i matsal och korridorer dammas av. Golven i korridorerna behöver också dammsugas och torkas.

Sköljrummet och tvättstugan behöver också städas. Bänkar och golv rengöras. Det behöver kontrolleras att utrustningen fungerar som den ska. Silar ska rensas och rengöringsvätskor fyllas på.

Därutöver finns ofta personaltoaletter, personalrum, linneförråd, entréer, kontorsutrymmen och andra utrymmen på äldreboendet städas regelbundet. Läkemedelsrum, soprum, förrådsutrymmen för omläggningsmaterial och massor av andra utrymmen behöver också städas. Det kan vara bra att gå runt på  boendet från rum till rum för att se vilka rum som finns och fundera över vad som ska städas, hur ofta, vid vilken tidpunkt, av vem, vilken städutrustning som behövs och var materiel förvaras.

Till det kommer att medicinskteknisk utrustning såsom rullstolar, sängar, rollatorer och annat hållas rent.

Kunskap om städning


Kunskap och material finns oftast inom verksamheten. Det kan halta om inte alla har samma information och kunskap. Arbetet behöver utvärderas regelbundet och kunskap om förbättringsområden fömedlas till arbetsgruppen.  

Städning har varit ett undansatt område innan pandemin, förhoppningsvis har det ”onda fört med sig det goda” att vi har förstått vikten av att det är minst lika viktigt att städa med kunskap för att bryta smittvägar och förebygga ohälsa hos våra sköra äldre.  

Reflektion - städschema
Undersköterska och vårdbiträde:
- Har ni bra städinstruktioner på boendet?
- Fungerar det att följa dem? Har ni en bra egenkontroll för att följa upp städningen?
- Är det snyggt och rent på ert boende?
- Avsätts tid och möjlighet till fortbildning och kunskapsinhämtning?
- Finns hygienombud som kan fånga upp frågeställningar och ta ansvar för att stötta och återkoppla det som inte fungerar till ansvariga?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Fungerar städningen på enheten bra. Är patientrummen rena?
- Fungerar städning i gym, omklädningsrum och läkemedelsrum?
- Finns det tydliga städscheman som visar hur, när, vem och på vilket sätt alla utrymmen på äldreboendet ska städas?

Boende och närstående:
- Är det rent och fräscht på boendet och i lägenheten?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Aktuellt i media
 • 2024-02-22 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Care for the soul, forest and nature
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-02-19 04:00 09 Mat och måltid
  Do the residents get the nutrients they need?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-02-15 04:00 05 Planering
  Ability to handle constant changes
  Foto: Pixabay
  info
 • 2024-02-14 11:10
  Patient Safety Report
  info
 • 2024-02-12 04:00 07 Riskhantering, 19 Samhället utanför
  What kind of patient injury insurance do you have?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-02-08 04:00 14 Läkemedelshantering
  Quality review of drug management
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus