Vårdpraktikan - Varför skriver jag?

Många är överens om att det finns problem i äldreomsorgen. Varje boende har dock sina egna problem och utmaningar och lösningarna på problemen behöver anpassas utifrån verksamheten. Vad är vårdkvalitet inom äldreomsorg och äldreboende och hur ser det ut ur ett närstående eller anhörigperspektiv? Det behövs utveckling, innovation och engagemang för att skapa framtidens äldreomsorg.

Hur tänker ni när det gäller utvecklingen av kvaliteten på er enhet?

När vi kommer till ett äldreboende eller för övrigt till alla vårdinrättningar, kan vi genom våra fem sinnen i kombination med hur verksamheten fungerar på ledningsnivå med ganska stor träffsäkerhet sätta fingret på vilken kvalitet, boendet har och vilka ledningsproblem som kan finnas.  

Jag som skriver flertalet av dessa bloggar heter Erland Olsson har varit Medicinskt ansvarig sjuksköterska i flera kommuner och hos ett stort antal privata vårdgivare. Ibland han andra bidragit med kunskap och erfarenhet på ett eller annat sätt och då framgår det i den bloggen.

Under åren har jag varit ute på ett stort antal vårdinrättningar. Genom att använda våra sinnen kan vi få en bra bild av hur ett äldreboende fungerar.  Det är i själva verket ganska enkelt att upptäcka brister eller risk för brister i vårdkvaliteten. Det kan handla om dofter, ordningen på enheten, det känslomässiga klimatet eller personalens bemötande. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att det trots att alla tänkbara åtgärder vidtagits, kan det vara svårt att alltid finna en värdig lösning på mänskliga problem.  

Om det vore det mest tillfredsställande att bo kollektivt skulle vi alla göra det, men att tvingas tillbringa all sin tid med människor man inte valt att umgås med är nog inget de flesta önskar. Ändå kan livet försätta oss i en situation där vi tvingas leva under sådana omständigheter. Problemet har uppmärksammats under många decennier och mycket har gjorts för att förbättra situationen. Politiskt har det uttryckts i termer som ”rätt till eget rum på långvården”. Detta gäller i Sverige. Det var inte länge sedan tre generationer eller fler levde på samma gård och någon, ofta kvinnan på gården fick ta hand om de gamla som levde på undantag.  

Idag har de flesta äldreboenden fullvärdiga lägenheter där den boende slipper dela toalett med andra och även kan koka en kopp kaffe i den egna lägenheten om de önskar. I andra länder gäller andra preferenser och det kan till och med vara så att det där med att leva ensam mer ses som ett straff än en frihet.  

Ambitionen är inte att skriva en vetenskaplig bok även om det mesta tar sitt avstamp i det som brukar kalla vetenskap och beprövad erfarenhet.  

Politiker säger ibland att kvalitet inom vård och omsorg inte går att mäta. Det är inte “rocketscience”. Kvalitet går att mäta på många olika nivåer.
1. Den första nivån är det som vi kan uppleva med våra sinnen när vi besöker en enhet. Hur är enheten utformad, kommer jag in, hur blir jag bemött, hur luktar det, hur låter det med mera. 
2. Den andra nivån kan jag se om jag följer en boende eller en patient över en tid. Vad ingår i vården, hur hanteras vissa situationer med mera.
3. En tredje nivå är hur verksamheten fungerar på ledningsnivå, hur är följsamheten till rutiner, hur klagomål, avvikelser med mera hanteras, hur arbetar med ständiga förbättringar går till. 
4. Den fjärde nivån mäter resultat eller utfall av vården.

Ambitionen med Vårdpraktikan och "har mamma det bra" är att om fler lär sig mer om kvalitet i vården så kommer vården att bli bättre. Bloggarna, poddarna och den framtida boken kommer framförallt att rikta in sig på de tre första nivåerna. Ofta går det att göra förbättringar med små medel.  

Ett ”värdigt liv” kan ha många dimensioner. Det kan handla om att få välja var jag vill bo och vilka människor jag trivs att umgås med. Möjligheter att utöva mina intressen och att upprätthålla viktiga relationer till nära och kära. Behålla vanor och att få fortsätta göra saker på mitt eget sätt kan också vara sådant som är viktigt. Vad som uppfattas som ett värdigt liv är individuellt. De som finns med och vårdar behöver därför stanna upp och lyssna in både vad som sägs med ord, vad som uttrycks på annat sätt och även det som inte sägs men som kan vara underförstått.

Ett sätt att förhindra brister i vården är att förbättra gemene mans kunskaper om vad som kan är brister. Små enkla subtila tecken, en signal om att allt inte står rätt till, att det brister i rutiner, arbetsledning, lokalernas utformning eller liknande. Om jag som närstående vet vad jag bör vara uppmärksam på och har rätt att kräva kan jag tillsammans med andra påverka utvecklingen i en positiv riktning.   

Många av åtgärderna och förbättringarna som kan göras av undersköterskor, enhetschefer och legitimerad personal handlar om små förändringar som kan göra stor skillnad. Inte sällan leder förbättringar till att det finns mer tid för de boende, när mindre tid behövs för att korrigera fel som andra begått.  

Min ambition är att bidra till en utveckling av omsorgen på våra äldreboende genom att bjuda in undersköterskor, närstående, chefer och legitimerad personal till en dialog och att ge tips om hur kvaliteten i verksamheten kan stärkas.

#kvalitet #äldreomsorg #äldreboende #harmammadetbra #egenkontroll  

Följ oss gärna på LinkedIn, Facebook eller Twitter.

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-07-28 04:00 16 Sjukdom och död
  Livets sista tid
  info
 • 2022-07-18 04:00 16 Sjukdom och död, 04 Bemötande, 17 Psykisk hälsa
  Minnessvikt
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-14 04:00 16 Sjukdom och död, 17 Psykisk hälsa
  Funktionsförändringar som påverkar nervsystemet
  info
 • 2022-07-11 04:00 02 Värdegrund, 17 Psykisk hälsa, 04 Bemötande
  Psykiskt välbefinnande
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-07 04:00 16 Sjukdom och död, 09 Mat och måltid
  Äldre och diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-04 04:00 16 Sjukdom och död
  Konsten att ta hand om ett dödsbo
  Affektionsvärde och faktiskt värde kan skilja sig åtSusanne Lj. Westergren
  info
comments powered by Disqus