Vikten av tydliga rutiner på äldreboendet: Att göra det "Lätt att göra rätt"

Stämmer era rutiner med hur ni arbetar eller är de hyllvärmare? Att etablera och kommunicera tydliga rutiner är avgörande för att skapa en säker och effektiv arbetsmiljö på äldreboendet. Genom att göra det "lätt att göra rätt" kan personalen känna sig tryggare i sin roll och minimera risken för misstag eller förbiseenden som kan påverka vårdkvaliteten negativt.

Foto: Pixabay

Vikten av tydliga rutiner på äldreboendet: Att göra det "Lätt att göra rätt"


Det finns ofta inte ett sätt att göra rätt. Nästan alltid finns det en mängd sätt att lösa samma uppgift, sätt som alla kan vara lika bra. Att hitta ett gemensamt sätt för boendet är en viktig uppgift för ledning och alla medarbetare. Om det inte finns en koppling mellan det som står i rutinen och det som fungerar i verkligheten så riskerar rutinen att bli en hyllvärmare.  

Det blir också svårt att arbeta med kvalitetsutveckling om inte de rutiner som finns stämmer med hur verksamheten arbetar i praktiken. Det blir svårt att följa upp om ett förändrat arbetssätt har förbättrat kvaliteten på arbetet.  

Alla vårdverksamheter är skyldiga att ha ett ledningssystem och att med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Arbetet börjar med att identifiera, beskriva och fastställa de processer som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Därefter behöver processerna gås igenom för att se vilka aktiviteter som ingår och i vilken ordning de ska genomföras.  

Att etablera och kommunicera tydliga rutiner är avgörande för att skapa en säker och effektiv arbetsmiljö på äldreboendet. Genom att göra det "lätt att göra rätt" kan personalen känna sig tryggare i sin roll och minimera risken för misstag eller förbiseenden som kan påverka vårdkvaliteten negativt.

Fördelar med tydliga rutiner:

Ökad Säkerhet och Kvalitet


Minskad risk för fel: Tydliga rutiner minskar risken för misstag och förbiseenden som kan leda till olyckor eller försämrad vårdkvalitet. Genom att alla vet vad som förväntas av dem och hur olika uppgifter ska utföras kan man säkerställa en enhetlig och trygg vårdmiljö.

Effektiv resursanvändning


Optimerad arbetsflöde: Tydliga rutiner underlättar för personalen att effektivt hantera sina arbetsuppgifter och minimera onödig tidsåtgång. Detta frigör tid och resurser som kan användas mer produktivt för att möta de äldres behov och öka kvaliteten på omsorgen.

Förbättrad kommunikation


Enhetlighet: Tydliga rutiner främjar en öppen och tydlig kommunikationskultur på äldreboendet. Genom att alla känner till och förstår rutinerna kan man undvika missförstånd och säkerställa att alla arbetar mot samma mål och standarder.

Trygghet och Trivsel


Förtroende och arbetsglädje: Genom att erbjuda klara och begripliga rutiner skapar man en trygg och trivsam arbetsmiljö där personalen känner sig säkra i sin roll. Detta kan öka motivationen och arbetsglädjen hos medarbetarna och därigenom bidra till en positiv vårdkultur.

Genom att skapa rutiner som gör det "lätt att göra rätt" kan äldreboendet främja en säker, effektiv och trivsam arbetsmiljö för sin personal samtidigt som vårdkvaliteten för de äldre förbättras avsevärt.

Reflektionsfrågor - är det lätt att göra rätt
Undersköterska och vårdbiträde:
- Arbetar ni som det står i era rutiner?
- Har ni några undersköterskor som är med och utvecklar rutinerna på enheten?
- Finns det rutiner som inte fungerar i praktiken?  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Hur arbetar ni med kvalitetsutveckling på enheten?
- Är era rutiner kända av alla medarbetare?
- Följer medarbetarna gällande rutiner?
- Vilka rutiner är viktigast att förbättra i nuläget?

Boende och närstående:
- Arbetar medarbetarna på ett likartat sätt eller ser det olika ut beroende vem som arbetar?
- Finns det rutiner som brister på enheten?  

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Bättre vård varje dag

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev