Bra fotvård är grundläggande för att bibehålla gångförmåga och att undvika sår.

Äldre människor får ofta mer förhårdnader och mer svårskötta naglar. Bra rutiner för fotvård minskar risken för självsprickor och sår. Vissa har behov av och rätt till medicinsk fotvård, men även övriga behöver regelbundet få sina fötter omhändertagna. Nagelsvamp och förhårdnader kan behöva behandlas. De med diabetes bör erbjudas "medicinsk fotvård".

En god omsorg innebär välskötta fötter


Alla boende behöver regelbunden fotvård då tånaglarna ofta blir mycket hårda och svåra att klippa på äldre. Det kan vara bra att ha en fotvårdare knuten till boendet som kommer regelbundet så att alla får hjälp med sina tånaglar. Naglar på händerna klipps av personalen i samband med dusch och däremellan vid behov.  

De boende ska ha bra skor. Det får inte finnas förhårdnader på fötterna. Dessa filas försiktigt bort med sandpappersfil. Fötterna tvättas med tvål och vatten och torkas noga mellan tårna. Naglar ska klippas raka och ej för kort. Smörj fötterna och byt strumpor ofta.

Hur kan man göra fotvården skön


Fotbad kan ges i såväl avslappnande som rengörande syfte. Rapportera alla förändringar och sådant som känns avvikande till sjuksköterskan. Tillämpa basala hygienrutiner
- 5-10 minuter fotbad mjukar upp hud och naglar.
- Vattnets temperatur ska vara behaglig för den boende.
- Om fotkaret används av flera boende kan du använda plastpåse i karet för att minska smittrisk.
- Se till att både den boende och du sitter bekvämt.
- Tvätta och torka fötterna. Torka noga mellan tårna för att undvika svampinfektion och uppluckring av huden.
- Rengör tånaglarna och fila eventuellt kanterna på naglarna. Om naglarna behöver klippas ska de klippas rakt över, men inte för kort.
- Peta försiktigt bort smuts under naglarna.
- Kontrollera huden runt naglarna och smörj in fötterna med mjukgörande salva/kräm.
- Rengör och desinfektera fotkar efter varje användning om det ska användas av flera boende. Rengör och desinfektera flergångsmaterial.

Diabetes och fotvård


Fotvård bör ske hos specialist. Om sena komplikationer, såsom minskad känsel i fötter och underben uppstått måste vi upptäcka och om möjligt behandla dessa. Vid behov anlitas medicinsk fotvård. Preventiv fotvård för diabetesboende minskar risken för svårläkta sår och amputation.

Fötterna bör bedömas årligen och undersökas vad gäller vibrationssinne, känsel och cirkulation av sjuksköterska eller läkare. Om diabetespatienten får sår är det viktigt att veta att högt blodsocker och dålig näringsstatus påverkar sårläkningen negativt. Vid diabetessår behöver därför patienten energi –och proteinrik kost samt eventuellt proteinrik näringsdryck. Om såret är svårläkt behöver ställning tas till om patienten behöver komma till ett multidiciplinärt fotvårdsteam.  

Verksamheten behöver ha bra rutiner så att alla får sina fötter vårdade regelbundet. I vårdhandboken finns bra stöd för att arbeta med fotvård på de som inte tillhör riskgrupp och därmed ska erbjudas medicinsk fotvård. Den boende och verksamheten kan också behöva ha bra utrustning för att kunna erbjuda fotvård till den boende.

Reflektionsfrågor - fotvård
Undersköterska och vårdbiträde:
- Sköter ni de boendes fötter på ett bra sätt?
- Har ni några boende med svårskötta fötter?
- Hur hanterar ni det?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Får alla boende sina fötter skötta på ett bra sätt?
- Om inte, hur arbetar ni för att förbättra fotvården?
- Finns det tillgång till medicinsk fotvård?
- Vilka får tillgång till den?  

Boende och närstående:
- Har din närstående bekväm fotbeklädnad?
- Är fötterna och naglarna välvårdade?  Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Bättre vård varje dag

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-07-15 04:00 08 Förebyggande o lokaler
  Verksamheten behöver ha bra rutiner vid utprovning av hjälpmedel.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-11 04:00 11 MTP
  Har ni koll på era hjälpmedel?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-08 04:00 01 Kvalitet
  Rätt ambitionsnivå är nyckel till framgång
  info
 • 2024-07-04 04:00 12 Personlig omvårdnad, 06 Dokumentation, 15 Handlingsberedskap, 04 Bemötande
  Så stärker du språkkunskaperna hos språksvaga medarbetare på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-27 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många allvarliga läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-24 04:00 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler
  När värmeböljan kommer gäller det att ha kunskap och en strategi för att skydda de boende och medarbetarna
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev