Hur lång är nattfastan för de som bor på ert boende?

För de äldre som bor på äldreboenden är nattfastan en naturlig del av dagen, men det är viktigt att den inte blir för lång. En lång nattfasta kan öka risken för undernäring och andra hälsoproblem. Genom att erbjuda små måltider, nattliga mellanmål och anpassade måltidstider kan verksamheten säkerställa att de boende får tillräckligt med näring och bibehåller sin hälsa och välbefinnande. Nattfastan bör inte överstiga 11 timmar. På vårdboenden där den boende inte har möjlighet att ta sin mat själv måste det finnas rutiner för att erbjuda extra mat under kvällar och nätter. Annars finns det en risk för att boende drabbas av undernäring.

Foto: Mostphotos

Att bryta nattfastan, för att undvika att boende blir undernärda


Nattfastan, den period då ingen föda intas under natten, är en naturlig del av vårt dygn. Men för äldre personer som bor på äldreboenden kan en alltför lång nattfasta ha negativa konsekvenser för deras hälsa och välbefinnande. Nattfastan är en naturlig del av vår biologiska klocka, men för äldre personer kan det vara problematiskt att hålla fast vid en lång nattfasta. Åldrandet kan påverka aptiten och ämnesomsättningen, vilket innebär att de äldre kan behöva äta mindre portioner med tätare intervall för att få tillräckligt med näring.

Risker med lång nattfasta


Lång nattfasta kan leda till flera hälsorisker för de äldre
Undernäring: Om de äldre inte äter tillräckligt under dagen kan de bli undernärda, vilket kan påverka deras hälsa negativt och öka risken för sjukdomar.
Minskad muskelmassa: Lång nattfasta kan leda till förlust av muskelmassa, vilket kan göra de äldre svagare och öka risken för fallskador.
Mental påverkan: Otillräcklig näring kan påverka den kognitiva funktionen och leda till förvirring och koncentrationssvårigheter.

Hur kan man skapa rutiner för att minska risken för ohälsosam nattfasta?


Det finns flera åtgärder som verksamheten på ett äldreboende kan vidta för att säkerställa att nattfastan inte blir för lång och att de boende får tillräckligt med näring
Små måltider och mellanmål: Erbjud små och näringsrika måltider under dagen och kvällen. Detta kan inkludera mellanmål och drycker som är lätta att konsumera även vid sena timmar.
Nattligt mellanmål: Fundera över att erbjuda ett nattligt mellanmål för de boende. Detta kan vara något lättförtärligt som yoghurt, frukt eller en macka. Detta framförallt för de som lägger sig tidigt och vaknar sent.
Anpassa tiderna när mat serveras: Om möjligt, anpassa måltidstiderna för att bättre passa de äldres biologiska klocka. Måltiderna kan schemaläggas tidigare på kvällen för att minska längden på nattfastan.
Individuell planering: Arbeta med varje boende för att skapa individuella nutritionella planer som tar hänsyn till deras unika behov och preferenser.
Övervakning av vikt: Följ noggrant upp de äldres vikt och näringsintag för att identifiera eventuell viktförlust eller undernäring i ett tidigt skede.
Följ upp sömnvanorna:De som lägger sig tidigt och/eller vaknar sent löper störst risk. Hur kan ni hjälpa dem på bästa sätt?

Måltidsmiljön är viktig och påverkar både aptit och matro, som i sin tur påverkar hur mycket den boende äter och hur mycket näring den får i sig. En mycket viktig faktor är att personalen som närvarar vid måltiden också har möjlighet att sitta ner under hela måltiden och att de även har den kompetens som behövs för att tillgodose de boendes behov. Det kan handla om allt från hur viss kost ska serveras, hur man matar en person med sväljsvårigheter eller hur man hanterar maten för att inte orsaka en matförgiftning till hur man kan skapa en lugn och trevlig måltidsmiljö. Boende ska få sitta med personer de trivs och har trevligt med och de ska ges den tid de behöver för att inta sin måltid. Tiden är en viktig faktor, både hur dags olika måltider serveras men även att den boende får den tid den behöver för att i lugn och ro äta sig mätt är av yttersta vikt. Att den boende får äta sig mätt till middagen och kvällsmål minskar behovet av en extra måltid senare under dygnet.  

Tänk på att kostintaget även kan påverka säkerheten för de boende, för litet näringsintag kan leda till fallskador, sår och i värsta fall både sjukhusvistelse och nedsatt funktionsförmåga.  

Reflektionsfrågor - nattfasta
Undersköterska och vårdbiträde:
- Följer ni upp näringsintag och vikt regelbundet?
- Har ni rutiner för att ha koll på nattfastan?
- Följer ni upp de boendes sömnvanor

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Har ni en bra teamsamverkan kring näringsintag och måltider?
- Följer ni upp de boendes sömnvanor?
- Går det att följa hur nattfastan ser ut för de boende på individnivå?

Närstående:
- Erbjuds kvällsmål?
- Vet ni när vikten följdes upp senast?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Bättre vård varje dag

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev