Är rummet på äldreboendet rent och fräscht när ny hyresgäst kommer?

När en boende lämnar ett äldreboende så behöver lägenheten flyttstädas. Detta är ett grannlaga arbete. Vi lever i en tid när multiresistenta bakterier frodas och även en del skadedjur. Om någon flyttar in och smittas av MRSA eller upptäcker vägglöss kan förtroendet för verksamheten få sig en knäck. Det är viktigt att äldreboendet har tydliga rutiner för både hur och med vilken kvalitet flyttstädning ska ske.  

Foto: Mostphotos

En bekant frågade vilka krav en ny hyresgäst på ett äldreboende kan ställa på att det är rent vid inflyttning. Mitt självklara svar var att det är samma krav som vid all annan inflyttning, det ska vara rent.  Vi lever i en tid när alltfler är bärare av multiresistenta bakterier.
Det förekommer också vägglöss och annan ohyra. Städningen mellan hyresgästerna blir då extra viktig. Det har hänt att vikarier av misstag visat lägenheter där den förre lägenhetsinnehavaren ligger kvar. Visas en lägenhet där det finns fläckar på golvet eller fönstren är smutsiga så bidrar det inte till förtroende.  

Kommuner har olika rutiner för utflyttning i samband med dödsfall på äldreboende. I några kommuner får det gå max fem dagar mellan hyresgästerna. Ambitionen att effektivisera platshanteringen kan ställa närstående inför stora utmaningar. I de fallen faller det oftast på personalen på äldreboendet att flyttstäda. Några boenden har städfirmor de rekommenderar. Om närstående ska städa så behöver de ofta mer tid på sig. Några äldreboende säljer tjänsten flyttstädning till de anhöriga. I vissa fall ingår flyttstädningen i verksamhetens uppdrag. Den enskilde kan inte få RUT-avdrag för flyttstädning efter sitt eget dödsfall.  

Det finns boenden där hyresvärden granskar lägenheten innan nästa får flytta in. Det blir då någon form av kvalitetskontroll både när det gäller slitage och städning.  

Mot bakgrund av att vi får alltmer resistenta bakterier och även skadedjur som vägglöss finns det goda skäl att lägga ner tid på att säkerställa att lägenheter som någon ska flytta in i är ordentligt rengjorda. Det finns bra stöd från vårdhygien och även i vårdhandboken när det gäller att städa ur vårdutrymmen.  

Det handlar inte om vem som städar utan att det är rent och fräscht när jag som ny hyresgäst flyttar in. Är det inte det så minskar tilltron till äldreboendet. Det kan också innebära en smittrisk om tidigare hyresgäst haft multiresistenta bakterier.

Grundläggande städprinciper enligt Vårdhandboken


- Rengör från det renaste till det smutsigaste, generellt uppifrån och ner. Golv städas sist.
- Vatten ska vara av dricksvattenkvalitet.
- Punktdesinfektion vid spill av kroppsvätskor utförs innan städning påbörjas. Använd ytdesinfektionsmedel med tensid.
- Byt engångs torkdukar ofta och alltid mellan varje vårdplats/patientenhet. Flergångsmoppar byts mellan varje rum samt oftare vid behov, exempelvis stor golvyta.
- Doppa aldrig en använd torkduk/mopp i rengöringslösningen.
- Innan påfyllning av rent material ska händerna vara desinfekterade.
- Utförd städning dokumenteras med datum och signatur i checklista.
- Rengör och/eller desinfektera städutrustningen efter avslutad städning samt vid behov.

Det kan vara bra om någon synar av lägenheten efter städningen men innan ny hyresgäst kommer.

Reflektionsfrågor - flyttstädning
Undersköterska och vårdbiträde:
- Har ni någon checklista för vad som ska städas och beskrivning av hur städningen ska ske i samband med utflyttning?
- Finns det någon rutin för att kolla att det är tillräckligt noggrant gjort? Hur ser rutinen ut när flyttstädningen är otillräcklig?
- Vad har ni för utrustning?
- Finns det risk att smitta sprids mellan lägenheterna?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Har ni trygga rutiner i samband med in- och utflyttning?
- När rapporteras en lägenhet som ledig?
- Finns det risk för att det kommer spekulanter innan städningen är klar?
- Gör ni någon besiktning av lägenheten för övrigt, för att upptäcka och åtgärda exempelvis  skavanker på väggarna eller trasiga persienner?
- Gör ni någon kontroll av att flyttstädningen är väl genomförd?

Boende och närstående:
- Hur upplever du att städningen fungerar på boendet?
- Var lägenheten fräsch och i gott skick när din närstående flyttade in?
- Hade du godkänt flyttstädningen om det var en vanlig lägenhet?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-29 04:51
  För de som är beroende av syn- och hörselhjälpmedel är det viktigt att de är funktionella.
  info
 • 2023-03-29 04:00 01 Kvalitet
  Har ni bra rutiner för rapportering av lex Maria och Lex Sarah?
  Bildkoll-Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund, 03 Ledarskap, 04 Bemötande, 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Svåra samtal
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 09 Mat och måltid
  Behov av anpassat näringsintag
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 06 Dokumentation
  Med en bra genomförandeplan ökar förutsättningarna för att vården ska bli bra!
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 06 Dokumentation
  Dokumentation är en viktig del för att kunna följa upp vården
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus