Så kan medarbetare på äldreboende bidra till att nå miljömålen

Vi har arbetat för att nå de globala miljömålen som ska uppnås innan 2030 i flera år nu. EU diskuterar om inte kraven ska skärpas än mer för att rädda vår planet. Genom att vidta medvetna åtgärder kan medarbetare på äldreboende bidra till att minska miljöpåverkan och sträva mot att nå de uppsatta miljömålen.

Foto: Mostphotos

Så kan medarbetare på äldreboende bidra till att nå miljömålen


Det är stora mängder varor som köps in till ett äldreboende. Volymmässigt så tar blöjor, tvättlappar, handskar och övrig skyddsutrustning stort utrymme. Verksamheten köper även in stora mängder rengöringsmedel, handsprit, tvål, tvättmedel och ytdesinfektion. Livsmedel är ett annat omfattande område.  

Därutöver köps även lampor, batterier, köksmaskiner och annan elektronik. Allt detta levereras i förpackningar av kartong, glas, plast eller metall. Tidningar och annat pappersavfall från de boende och verksamheten förekommer också. Det finns också en del riskavfall såsom läkemedelsrester och stickande skärande.  

Det finns äldreboenden som kommit långt när det gäller att arbeta med sortering av avfall. Det finns också äldreboenden där medarbetarna trots att de är duktiga på att sortera hemma tvingas kasta sopor osorterat på äldreboendet. Detta gäller förstås inte riskavfall och ibland tas kartongerna omhand och sorteras redan i förrådet. Men på boendeenheterna har det inte alltid kommit lika långt.  

Det handlar också om vad som köps in och hur det används för att förlänga hållbarheten så mycket som möjligt. Här kan det handla om att påverka upphandling och att vara rädd om det som finns. Ofta finns det hinder i lokalernas utformning. Men för den som är kreativ finns det ofta några lågt hängande frukter där återvinning eller andra åtgärder som bidrar till en mer hållbar värld skulle kunna genomföras utan allt för omfattande insatser.  

Miljöhänsyn är en viktig del av den dagliga verksamheten på äldreboenden. Genom att vidta medvetna åtgärder kan medarbetarna bidra till att minska miljöpåverkan och sträva mot att nå de uppsatta miljömålen. Här är några konkreta tips och strategier för hur personalen kan arbeta för en mer hållbar verksamhet.

Energiförbrukning och effektivitet


Effektiv användning av energi: Genom att vara medvetna om energiförbrukningen kan medarbetarna bidra till att minska onödig energianvändning. Det innebär att släcka lampor i rum som inte används, stänga av apparater när de inte är i bruk och använda energieffektiva belysningslösningar.
Regelbunden underhåll: Se till att alla energikrävande apparater och system underhålls regelbundet för att fungera så effektivt som möjligt. Det kan innebära att kontrollera och rengöra ventilationssystem, justera termostater och säkerställa att fönster och dörrar är ordentligt isolerade.

Avfallshantering och återvinning


Sortera avfall: Implementera tydliga rutiner för avfallssortering. Se till att det finns tydligt märkta återvinningsstationer för olika typer av avfall, inklusive plast, papper, glas och matavfall.
Minimera avfall: Uppmuntra medarbetarna att tänka på att minska mängden avfall som genereras. Det kan innebära att undvika engångsprodukter, återanvända material där det är möjligt och kompostera matavfall.

Hållbar mat och måltider


Ekologiska och närproducerade råvaror: Genom att välja ekologiska och närproducerade råvaror kan äldreboendet minska sin miljöpåverkan och stödja lokala producenter. Planera måltider som utnyttjar säsongens råvaror för att minska koldioxidavtrycket.
Minska matsvinn: Arbeta aktivt för att minska matsvinn genom att planera måltider noggrant, servera portioner i lagom storlek och använda rester på ett kreativt sätt i matlagningen.

Vattenanvändning


Spara vatten: Uppmuntra medarbetarna att vara medvetna om vattenförbrukningen. Det kan innebära att fixa läckande kranar, använda snålspolande toaletter och duschmunstycken samt att inte låta vatten rinna i onödan.
Utbildning och medvetenhet: Genom att utbilda både personal och boende om vikten av att spara vatten kan äldreboendet minska sin totala vattenförbrukning och bidra till hållbar vattenanvändning.

Hållbara transporter


Främja miljövänliga transportalternativ: Uppmuntra personal och besökare att använda miljövänliga transportalternativ som cykling, kollektivtrafik eller samåkning. Om möjligt, överväg att använda elbilar eller hybridbilar för verksamhetens transporter.
Planera transporterna: Genom att planera transporter och leveranser noggrant kan äldreboendet minska antalet resor och därmed minska utsläppen.

Engagemang och utbildning


Miljöutbildning: Genom att regelbundet utbilda personalen om miljöfrågor och hållbara arbetsmetoder kan äldreboendet skapa en kultur av medvetenhet och engagemang. Det kan inkludera workshops, informationsmaterial och miljöprojekt.
Involvera de boende: Engagera de boende i miljöarbetet genom att informera dem om varför det är viktigt och hur de kan bidra. Detta kan göras genom gemensamma aktiviteter som återvinningsprojekt, trädplantering eller workshops om hållbarhet.

Genom att vidta dessa åtgärder och arbeta medvetet för att minska miljöpåverkan kan medarbetarna på äldreboendet bidra till en mer hållbar verksamhet och samtidigt förbättra livskvaliteten för de boende.

Reflektionsfrågor - avfall
Undersköterska och vårdbiträde:
- Finns det några enkla åtgärder som ni skulle kunna göra för att minska äldreboendets miljöpåverkan?
- Hur skulle du vilja arbeta långsiktigt för att förbättra ert miljöarbete?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Har ni någon strategisk plan för att utveckla miljöarbetet och minska äldreboendets miljöpåverkan?
- Har ni gjort någon inventering av hur äldreboendets miljöpåverkan ser ut?

Boende och närstående:
- Hur fungerar sophanteringen på boendet för er?
- Finns det möjlighet att sortera avfall för den som så önskar?

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne - Bättre vård varje dag

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-07-15 04:00 08 Förebyggande o lokaler
  Verksamheten behöver ha bra rutiner vid utprovning av hjälpmedel.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-11 04:00 11 MTP
  Har ni koll på era hjälpmedel?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-08 04:00 01 Kvalitet
  Rätt ambitionsnivå är nyckel till framgång
  info
 • 2024-07-04 04:00 12 Personlig omvårdnad, 06 Dokumentation, 15 Handlingsberedskap, 04 Bemötande
  Så stärker du språkkunskaperna hos språksvaga medarbetare på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-27 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många allvarliga läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-24 04:00 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler
  När värmeböljan kommer gäller det att ha kunskap och en strategi för att skydda de boende och medarbetarna
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev