Hur är ljudhygienen på ert äldreboende?

Att skapa en miljö som främjar välbefinnande och trivsel för de boende på ett äldreboende handlar inte bara om fysisk vård och omsorg utan också om att ta hänsyn till ljudmiljön. Ljudhygien spelar en avgörande roll för att skapa en behaglig och lugn atmosfär där de äldre kan känna sig trygga och avslappnade. Störande ljud kan skapa stress och otrivsel. Stolar utan tassar som gnisslar, TV-apparater med TV-shop eller skvalradion med reklaminslag som ingen lyssnar på. Någon står och pratar i telefon utan att gå åt sidan. Detta kan skapa stress om det är en arbetsplats, men än värre om det är i mitt hem och jag inte kan göra något åt det. Gå en runda på ert äldreboende och fundera på hur det låter.  

Foto: Mostphotos

Trivsel och ljudhygien


Vad är det som gör ett äldreboende trivsamt. På vissa ställen pågår ett stilla samtal som involverar de boende, deras närstående och medarbetarna. Kanske sjunger man visor tillsammans eller samtalar om förr.  

Ibland när man kommer in på ett äldreboende, går Lugna favoriter på radion med hög volym eller så sitter några gamla uppradade framför en TV-apparat som sänder TV-shop eller andra oroande och störande program. Är det musik eller program som de boende själva har valt?  

En god ljudmiljö är särskilt viktig för de som hör dåligt. Måste man anstränga sig för att höra vad som sägs blir det svårare att förstå. Genom att dämpa bakgrundsljud och förbättra rumsakustiken får vi bättre möjlighet att uppfatta vad som sägs och det blir lättare att koncentrera sig och dessutom ökar det trivseln i rummet.
Hur är ljudbilden när TV/radio inte är på? Domineras ljudmiljön av porslinsskrammel, fläktar, hissar, skrap från stolar eller av att någon av de boende ojar sig? Pågår det intressanta samtal eller allsång? Är ljudmiljön harmonisk? Hur är det att bo granne med en person som är förvirrad och skriker på nätterna?  

Små enkla knep kan förändra ljudbilden helt. Exempelvis att sitta ner och prata med den som är orolig eller att spontant sjunga visor. Att sätta på tassar på stolarna så att de inte skrapar i golvet och att använda tyger och konst för att förbättra akustiken. Det blir lättare att koncentrera sig och att känna trivsel.

Viktigt att tänka på när det gäller ljudhygien på äldreboendet

Bakgrundsljud och Buller:
En av de viktigaste faktorerna att tänka på är att minimera onödigt bakgrundsljud och buller. Buller från exempelvis TV-apparater, rullande vagnar och prat kan vara störande och distraherande för de äldre. Genom att skapa en tystare miljö kan man främja en bättre sömnkvalitet och allmän trivsel för de boende.

Placering av aktiviteter:
Tänk på var olika aktiviteter äger rum och hur de påverkar ljudmiljön. Rum för gemensamma aktiviteter bör placeras på ett sätt som minimerar störningar för de boende som inte deltar. Dessutom kan man skapa avskilda utrymmen för aktiviteter som kräver högre ljudnivåer, så att de inte påverkar resten av boendet.

Strukturerad tidsplanering:
Genom att ha en strukturerad tidsplan för olika aktiviteter kan man undvika att flera högljudda aktiviteter äger rum samtidigt. Detta minskar risken för överbelastning av ljud och skapar en mer harmonisk miljö för de boende.

Användning av teknologi:
Teknologi kan vara till hjälp för att reglera ljudmiljön på äldreboendet. Till exempel kan ljudabsorberande material användas för att minska efterklang och dämpa ljudnivåer i gemensamma utrymmen. Det finns även ljudmaskeringsenheter som kan användas för att skapa en behagligare ljudmiljö och blockera utvändiga ljud.

Utbildning och medvetenhet:
Det är viktigt att utbilda personalen på äldreboendet om betydelsen av ljudhygien och hur de kan bidra till att skapa en lugn och fridfull miljö för de boende. Medvetenhet om ljudets påverkan på välbefinnandet kan leda till att personalen tar aktiva åtgärder för att minska buller och störningar.

Individuella behov och önskemål:
Slutligen är det viktigt att ta hänsyn till de individuella behoven och önskemålen hos varje boende när det gäller ljudmiljön. Vissa personer kan föredra en mer levande och livlig atmosfär medan andra föredrar lugn och ro. Genom att kommunicera med de boende och anpassa miljön efter deras preferenser kan man skapa en mer personlig och tillfredsställande boendemiljö.

Att arbeta med ljudhygien på ett äldreboende är avgörande för att främja välbefinnande och trivsel för de boende. Genom att ta hänsyn till bakgrundsljud, placering av aktiviteter, användning av teknologi, utbildning av personalen och individuella behov kan man skapa en lugn och fridfull miljö där de äldre kan känna sig hemma och avslappnade.
Det kräver lite eftertanke och planering, men inte några stora investeringar.  

Reflektionsfrågor - ljudhygien
Undersköterska och vårdbiträde:
- Vad gör ni för att bidra till att skapa en harmonisk arbetsmiljö och att skapa en bra atmosfär?
- För ni samtal som inkluderar de boende?
- Använder ni sång och musik för att skapa gemenskap, minnen och en god stämning?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Vad gör ni för att förbättra ljudmiljön?
- Har de som har hörselskada fungerande och riktigt inställda hörhjälpmedel?
- För ni ett samtal kring ljudmiljön på enheten?  

Boende och närstående:
- Är ljudmiljön på enheten behaglig?  Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Bättre vård varje dag

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev