Fungerar omklädningsrummen ur smittspridningsperspektiv?

Under Covid-19-pandemin så har ett av de stora problemen i äldreomsorgen varit smitta mellan medarbetare. Hur ser det ut hos er?

Foto: Mostphotos

En av Arbetsmiljöverkets författningar tar upp vad som krävs när det gäller personalutrymmen. Det ska finnas utrymme för att förvara kläder så att de inte smutsas ner, skadas eller stjäls. Det ska finnas särskilda utrymmen för förvaring av arbetskläderna så att de hålls åtskilda från privata kläder. Det ska finnas omklädningsrum. Män och kvinnor ska inte behöva dela på omklädningsrummen. Det ska finnas utrymme så att de som byter om inte behöver trängas. Alla som byter om ska också kunna ha en egen sittplats medan de byter kläder. Det ska också finnas en möjlighet att se sig själv i en spegel. Likaså möjlighet att tvätta sig i lagom tempererat vatten och även att duscha i ett särskilt tvättrum i anslutning till omklädningsrummet. Även dessa ska vara åtskilda för män och kvinnor. Det ska finnas tvål och handdukar.  

Det ska finnas tillräckligt antal toaletter för de arbetstagare som arbetar samtidigt. Toalettrummen ska vara tillräckligt stora och avskilda och ha låsbar dörr. Toalettrum ska normalt inte stå i direkt förbindelse med matutrymme.  

Arbetstagare ska under matraster eller måltidsuppehåll kunna äta under tillfredsställande förhållanden. Den som äter medhavd mat ska ha tillgång till ett matrum eller plats i en personalrestaurang. Nära platsen där medhavd mat intas ska det finnas uppvärmningsanordning, kylskåp, förvaringsutrymmen, uppsamlingskärl för avfall, tillgång till varmt och kallt vatten och möjlighet att diska. Sittplatser ska ha ryggstöd.  

Det ska också finnas utrymme att tillbringa pauser i arbetet på lämplig plats. Likaså ska det finnas ett vilrum eller ett ostört utrymme där vilplats enkelt kan ställas iordning om en medarbetare exempelvis får huvudvärk eller illamående.  

Undersköterska: Har ni möjlighet att hålla social distans i olika utrymmen på arbetsplatsen? Är omklädningsrummen tillräckligt stora? Lever de upp till kraven i författningen? Var finns de största riskerna hos er för smittspridning mellan kollegor? Hur fungerar rasterna? Finns det kollegor som tar för långa raster?

Chef och legitimerad personal: Har ni gått någon hygienrond där fokus ligger på att se var risken för smitta mellan medarbetare är högst? Var äter medarbetarna? Lever arbetsplatsen upp till kraven? Är det trångt eller går det att bibehålla social distansering? Är hanteringen av personalkläder hygieniskt riktiga? Är sköljrummen ändamålsenliga? Går det att arbeta korrekt ur ett vårdhygieniskt perspektiv.  

Närstående: Är medarbetarna korrekt klädda? Är arbetskläderna rena? Fungerar raster utan att de får negativa konsekvenser för de boende?  

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-07-28 04:00 16 Sjukdom och död
  Livets sista tid
  info
 • 2022-07-18 04:00 16 Sjukdom och död, 04 Bemötande, 17 Psykisk hälsa
  Minnessvikt
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-14 04:00 16 Sjukdom och död, 17 Psykisk hälsa
  Funktionsförändringar som påverkar nervsystemet
  info
 • 2022-07-11 04:00 02 Värdegrund, 17 Psykisk hälsa, 04 Bemötande
  Psykiskt välbefinnande
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-07 04:00 16 Sjukdom och död, 09 Mat och måltid
  Äldre och diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-04 04:00 16 Sjukdom och död
  Konsten att ta hand om ett dödsbo
  Affektionsvärde och faktiskt värde kan skilja sig åtSusanne Lj. Westergren
  info
comments powered by Disqus