Urinvägsinfektioner kan ofta förebyggas

Urinvägsinfektioner är vanliga hos äldre, men de är inte oundvikliga. Äldreboenden har en viktig roll att spela i att förebygga UVI genom att främja god hygien, hälsosamma toalettvanor och medvetenhet om riskfaktorer. Med förebyggande åtgärder kan äldreboenden bidra till att bevara hälsan och värdigheten hos de äldre och minimera onödigt lidande. Det är en viktig del av att erbjuda högkvalitativ vård och omsorg för äldre personer på äldreboenden. Ofullständig blåstömning, urin- och analinkontinens, förstoppning och samlag kan vara  anledning till upprepade urinvägsinfektioner.

Förebyggande av urinvägsinfektioner på äldreboendet


Den som har blåskatarr kissar ofta, klagar över sveda i samband med att hen kissar. De kan ha ont över urinblåsan och känna sig småfrusen. Ibland kan det finnas lite blod i urinen. Äldre kan bli förvirrade av infektioner. Det är ovanligt med feber vid blåskatarr. Urinvägsinfektioner (UVI) är vanliga hos äldre personer och kan vara särskilt bekymmersamma på äldreboenden. De kan orsaka obehag, förvärra befintliga hälsoproblem och leda till onödiga sjukhusbesök. För att säkerställa välbefinnandet hos de äldre och minimera risken för UVI är det viktigt att äldreboenden implementerar förebyggande åtgärder.

Varför är urinvägsinfektioner vanliga hos äldre?


Äldre personer är mer mottagliga för urinvägsinfektioner av flera skäl:
Nedsatt immunförsvar: Åldrandet innebär ofta ett försvagat immunförsvar, vilket gör det svårare för kroppen att bekämpa infektioner.
Fler riskfaktorer: De äldre har ofta flera underliggande hälsotillstånd, som diabetes eller blåsproblem, vilket kan öka risken för UVI.
Nedsatt blåsfunktion: Åldrandet kan påverka blåsans funktion, vilket kan göra det svårare att tömma den helt och därmed öka risken för infektion.

Symtom på urinvägsinfektion hos äldre kvinnor


Misstanke om urinvägsinfektion (UVI) hos äldre kvinnor är vanligt eftersom de har en ökad risk att drabbas. UVI kan vara allvarligare för äldre personer och är därför viktigt att vara uppmärksam på.

- Istället för de typiska symtomen som sveda vid urinering, frekvent urinering och buksmärta, kan äldre personer uppleva allmän eller ökad förvirring, ökad svaghet eller feber. Det är viktigt att vara medveten om dessa mindre uppenbara tecken.
- Äldre kvinnor tar ofta flera läkemedel samtidigt. Detta kan komplicera diagnosen och behandlingen av UVI eftersom det kan finnas samband mellan mediciner och andra hälsoproblem.
- UVI hos äldre kvinnor kan snabbt leda till allvarliga komplikationer som njurinfektioner eller sepsis. Tidig upptäckt är därför viktig för att förebygga allvarliga konsekvenser.
- Provtagning och ordentlig läkarundersökning kan behövas för att utesluta andra bakomliggande orsaker till besvären.
- Behandlingen måste alltid utgå ifrån patientens förutsättningar. Allergier, tidigare infektioner och andra förutsättningar behöver vägas in när läkaren förskriver antibiotika.
- Efter behandling är det viktigt att följa upp med patienten för att säkerställa att infektionen har läkt ut och att det inte finns några återkommande symtom eller komplikationer.

Förebyggande åtgärder på äldreboendet


Hygien: En grundläggande åtgärd är att se till att de äldre har tillgång till korrekt hygien. Det inkluderar ordentlig toalettvanor och rengöring efter avföring eller urinering.
Att dricka tillräckligt Främja att de äldre dricker tillräckligt med vätska, helst vatten, för att späda urinen och minska risken för bakterietillväxt.
Blåstömning: Se till att de äldre tömmer sina blåsor regelbundet och helt för att undvika stillastående urin, där bakterier kan föröka sig. Här ligger även att påminna om toalettbesök och se till att den äldre får sitta i lugn och ro.
Korrekt hygien vid kateteranvändning: Om katetrar används, följ strikta hygienrutiner för att förhindra infektioner.
Undvik onödigt antibiotikaanvändning: Använd inte antibiotika om det inte är nödvändigt. Överanvändning av antibiotika kan skapa antibiotikaresistenta bakterier. Därmed kan urinvägsinfektionerna bli mer svårbehandlade.
Utbildning och medvetenhet: Personalen på äldreboendet bör utbildas i att känna igen tidiga tecken på UVI och vidta åtgärder i tid.
Personlig hygien: Hjälpa de äldre med personlig hygien, inklusive regelbunden skötsel av intimområden, kan minska risken för UVI.
Korrekt tvättteknik: Lär de äldre och omsorgspersonalen rätt tvättteknik, särskilt vid toalettbesök, för att undvika bakterieöverföring.

Den som har urinvägsinfektion som behöver behandlas känner sig oftast ordentligt sjuk. Förutom symtomen vid blåskatarr har personen ofta feber och kan må illa. Smärta i sidan av magen eller ländrygg är också vanliga. Äldre människor får ibland enbart hög feber utan övriga symtom. Detta måste alltid behandlas.  

Ofta är det förvirring och att urinen luktar illa som gör att personalen på äldreboendet misstänker UVI. Vid misstanke om blåskatarr eller urinvägsinfektion ska alltid sjuksköterska kontaktas.  

För kvinnor är det bra att vid blåskatarr dricka mycket. Paracetamol kan lindra besvären. Personer med kateter får ofta diagnos UVI för lättvindigt. Sveda, trängningar och urinläckage till följd av mekanisk retning är vanliga bieffekter av katetern. För att misstänka UVI bör personen har feber eller att det blir akut stopp i katetern.  

Om du ska ta urinprov är det bra om den som ska lämna provet först får kissa lite innan du börjar samla urinprovet. Helst ska den som lämnar provet inte ha kissat på fyra timmar innan provtagningen. Om personen har kateter är säkraste provtagningssättet att sätta ny kateter och ta den första urinen som kommer ur slangen till provet. Ibland används en tillfällig kateter för att ta urinprov, exempelvis när personen inte kan medverka.   

Urinsticka kan peka på att det finns infektion, men en blank sticka utesluter inte urinvägsinfektion. Det gäller också att det inte är ”snälla” bakterier som behandlas. Då kan behandlingen i sig ge utrymme för värre bakteriestammar.  

Reflektionsfrågor urinvägsinfektion
Undersköterska och vårdbiträde:
- Hur brukar du märka att någon av dina boende har UVI?
- Har ni rutiner för hur ni ska ta rena urinprov?
- Går ni igenom tydligt kring skötsel av nedre toalett med nyanställda vikarier?
- Kan alla kollegor utföra underlivshygien på ett korrekt sätt?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Hur hanteras UVI med lindriga besvär hos er?
- Har ni säkra rutiner när det gäller urinprovtagning?
- Finns det risk för att UVI överbehandlas hos er och därmed gör mer skada än nytta?

Boende och närstående:
- Har din närstående återkommande urinvägsinfektioner?
- Tycker du att din närstående plötsligt är förvirrad utan anledning?  

Se gärna video - Urinvägsinfektion hos äldre - en (alltför) lätt diagnos?   

https://www.youtube.com/watch?v=lScaDEumleE

Vårdhandboken har bra beskrivningar för skötsel av underlivshygien.  


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev