Har ni fungerande fortbildning för medarbetarna på äldreboendet?

Kunskapsutvecklingen inom äldrevården är snabb. Det är därför viktigt att planera verksamheten så att medarbetare ges möjlighet att fylla på sina kunskaper och utvecklas i yrkesrollen. Ibland behöver fler gå samma utbildning för att skapa tryck i ett förändringsarbete. Det är viktigt att det finns en plan och en tanke med utbildning i verksamheten så att det skapar förutsättningar för förbättrad kvalitete.

Foto: Mostphotos

Det finns flera perspektiv på kompetensutveckling inom vård och omsorg. Kunskapen skiljer stort mellan en utbildad undersköterska och en outbildad vikarie. Ändå kan de hamna i att göra samma arbetsuppgifter på enheten.  

Många har en genomgång av utbildningar som en del av introduktionen på enheten. Det kan handla om utbildning om hygien, demens och en del utbildning kring dokumentation, schemasystem, livsmedelshantering, genomgång av rutiner i övrigt och annat som är av grundläggande karaktär för att kunna fullgöra arbete på enheten. Senare kommer ofta delegeringsutbildning.  

Ofta finns mallar och rutiner för att verksamheten ska arbeta med utvecklingssamtal eller medarbetarsamtal och kopplat till denna kanske det också finns en individuell utvecklingsplan eller kompetensutvecklingsplan. Detta handlar ofta om vad medarbetaren själv ser som viktigt och intressant att lära sig. Lika viktigt är att verksamheten har funderat på vad som behövs för verksamheten och hur den kunskapen ska utvecklas inom äldreboendet.  

Vissa verksamheter har olika ombudsroller. Hygienombud, kostombud, brandombud, aktivitetsombud är exempel på fördjupningsområden. På andra enheter har någon undersköterska rollen som samordnare eller dokumentationsstödjare. Kommunen eller vårdföretaget har kanske en idé om vilka roller som behöver finnas och finns då ofta i någon form av riktlinjer. Ibland är det bra att tänka utanför boxen och fundera över vilka roller som bäst skulle stödja kvaliteten på ert boende. Det handlar om ert eget strategiska perspektiv på vilka behov boendet kommer att ha i framtiden och som behöver planeras nu.  

Det erbjuds också andra utbildningar som mer är vidareutbildning. Silviasystrar, fördjupning i vård i livets slutskede eller motiverande samtal är exempel på sådana utbildningar.  

Undersköterska: Vilka behov av kompetensutveckling har du? Vad behöver dina kollegor lära sig mer om? Har du genomgått webbaserade utbildningar? Erbjuds ni att gå annan utbildning?  

Chef och legitimerad personal: Vad har enheten för behov av kompetensutveckling? Vilka utvecklingstrender ser ni och hur möter ni dem? Var har ni brister i kompetens på enheten? Har ni kompetensutvecklingsplan? Följer ni upp att alla genomgår utbildningar genom att samla in intyg?

Närstående: Vad ser ni för kunskapsbrister hos medarbetarna på enheten? På vilket sätt påverkar kunskapsbristerna kvaliteten för era närstående? Har ni lämnat förslag eller synpunkter till ledningen på enheten?  

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-08-18 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-08-15 04:00
  Döden
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-28 04:00 16 Sjukdom och död
  Livets sista tid
  info
 • 2022-07-18 04:00 16 Sjukdom och död, 04 Bemötande, 17 Psykisk hälsa
  Minnessvikt
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-14 04:00 16 Sjukdom och död, 17 Psykisk hälsa
  Funktionsförändringar som påverkar nervsystemet
  info
 • 2022-07-11 04:00 02 Värdegrund, 17 Psykisk hälsa, 04 Bemötande
  Psykiskt välbefinnande
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus