Vad har medarbetarna för kompetens och erfarenhet?

Har ni en strategisk kompetensutvecklingsplan på äldreboendet?

Foto: Mostphotos

Verkligheten är komplex idag. Många av våra äldre är multisjuka med ett stort vårdbehov och i behov särskilda insatser. Då måste det finnas personal med tillräckliga medicinska kunskaper för att vården ska vara patientsäker. Därutöver behövs tid för handledning och reflektion kring etiska problem.  

Likaså behövs särskilda kunskaper för att kunna utreda inkontinensproblem, hantera personer som agerar störande, få svårläkta sår att läka eller skapa en gemytlig stämning på enheten.  

Alltmer digitala hjälpmedel kommer i vården. Kunskaper om rehabilitering av äldre utvecklas Det kan vara svårt även för arbetsterapeuter och sjukgymnaster som ska vara experterna att hänga med i utvecklingen.  

Kompetensutveckling kan ske på många sätt. Förutom att gå i skola, åka iväg på konferenser och att läsa böcker så finns idag ett stort utbud av utbildningsmöjligheter på nätet.  

Arbetet i sig innebär ett lärande och erfarenhetsutveckling. Man brukar tala om ”Singleloop lärande” som innebär att man rättar till problem direkt och ”Doubleloop lärande” som innebär att man söker bakomliggande orsaker till felet och korrigerar det. Om kompetensutvecklingen ska uppfattas som värdefull så behöver den vara strukturerad, planerad och följas upp på ett tydligt sätt.  

Undersköterska: Har ni bra förutsättningar för kompetensutveckling på enheten? Får ni tid för utbildning och följs utbildningarna upp? Är ni delaktiga i planeringen av utbildning?  

Chef och legitimerad personal: Får medarbetarna får inte den kompetensutveckling som de behöver? Arbetar ni i huvudsak med singleloop- eller doublelooplärande? Är det erfarna och trygga undersköterskor? Finns det någon på boendet med specialistkompetens t.ex. Silviasyster? Hur är det med den legitimerade medarbetarna, har de lång erfarenhet, vidareutbildning e.d.? Har ni någon strategisk plan för kompetensutvecklingen på enheten? Hur följer ni upp den kompetensutveckling som ges på enheten? Finns det medarbetare som inte erbjuds eller deltar i någon fortbildning?

Närstående: Vilka utbildningsbehov ser du hos medarbetare på enheten? Bjuder verksamheten in er närstående till dialog kring planeringen av fortbildning?

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Aktuellt i media
 • 2024-04-11 04:00 05 Planering
  The right to be the center of one's own life
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-04-08 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Do the residents receive support with a function-enhancing working method?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-04-04 04:00 11 MTP
  Are you keeping up with the technical development?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-04-02 04:00 12 Personlig omvårdnad
  Dry mouth can create difficulties in daily life.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-03-28 04:00 05 Planering
  Is your business primarily planned or event-driven?
  info
 • 2024-03-25 04:00 19 Samhället utanför, 04 Bemötande, 02 Värdegrund, 06 Dokumentation
  Do you work with life stories and awakening memories?
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev