Vad kan ni göra för att ert boende ska vara attraktivt för den som ska flytta in?

Att flytta till äldreboende är ett stort beslut. För många innebär det både oro och sorg. Att då få bra information är av stor vikt. I alltfler kommuner erbjuds den äldre att välja mellan olika boenden. Aktiviteter, övernattningslägenhet eller särskild inriktning kan vara det som väger över till fördel för ert boende.  

Foto: Mostphotos

Var kan jag hitta information om äldreboenden


Seniorval har tagit fram ett mycket bra material för den fått ett biståndsbeslut på äldreboende och står i begrepp att flytta in. Framförallt i storstäderna står vi i en situation där äldreboende konkurrerar om hyresgäster som vill flytta in. Det finns ett överskott på platser, vilket ger den enskilde valmöjligheter. Det som händer i Stockholm idag händer i övriga landet inom några år. Det innebär också att boendet enbart får betalt för de platser som är belagda. Vid tomma platser så riskerar verksamheten att tvingas skära i kostnader. I värsta fall kan äldreboendet hamna i en ond spiral med sämre ekonomi och dåligt rykte.  

Den som ska flytta in söker på hemsidor för att få en uppfattning om vad olika äldreboenden har att erbjuda. Kanske ringer de upp för att få mer information.  
- Vad är det för typ av äldreboende? Har ni något speciellt tema som trädgård, atelje, sport och SPA eller språkinriktning? Har ni någon specialistkompetens såsom Parkinsons sjukdom eller stroke? Finns det undersköterskor med specialkompetens inom demensvård?
- Vad har ni för medarbetare och vilka kompetenser finns samt hur boendet arbetar med kontaktman och genomförandeplan.  
- Hur ser det sociala livet ut i huset och hur ser utbudet av aktiviteter ut. Hur arbetar ni med delaktighet och infllytande för boende och närstående.  
- Hur serveras mat och dryck. Finns det valmöjligheter
- Var tillagas maten. Finns det gemensam matsal för hela boendet?
- Finns det pentry på rummet för den som vill fixa mat eller fika till sig själv. Hur stort är rummet.  
- Finns det speciella aktiviteter eller forum som även riktar sig till närstående.  
- Vad finns på rummet när någon flyttar in?
- Vad ingår i hyra och avgifter?
- Att det finns tillgång till sjuksköterska dygnet runt
- Hur det fungerar med läkare
- Erbjuder ni några tilläggstjänster
- Har ni volontärer eller andra som kommer och besöker äldreboendet
- Finns gästrum för närstående som bor långt bort
Kanske kan ni presentera boendet och lägenheterna med en video på hemsidan.  

Närstående
Ofta är närstående mycket involverade i en flytt till ett äldreboende eftersom den äldre ofta är i ganska dålig kondition. Ta hjälp av dina närstående att ordna för dig i ditt nya boende.
Precis som för den äldre som flyttar är det viktigt att de närstående får ett bra samarbete med personalen på äldreboendet. Var öppen och ställ frågor? Är det något som inte känns bra ska ni ta upp det.
Dock är det alltid viktigt som närstående att komma ihåg att det är den äldres vilja som är styrande. Det kan vara en svår balansgång.

Läs mer
Vad händer vid inflyttning på äldreboende
Utformning av äldreboende
Att söka äldreboende
Seniorval har en mycket omfångsrik checklista som kan vara stöd för den som ska flytta in och dennes närstående: https://seniorval.se/tips-och-guide/checklista-aldreboende

Reflektionsfrågor - information i samband med inflyttning på äldreboende
Undersköterska och vårdbiträde:
- På vilket sätt kan du hjälpa till att skapa ett gott rykte för verksamheten så att många vill flytta till er?
- Hur gör du för att den som kommer och tittar på en lägenhet ska trivas och känna sig välkommen?  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- På vilket sätt möter ni och informerar den som vill flytta till ett äldreboende om vad ni erbjuder?
- Har ni broschyrer som ni lätt kan maila över till den som frågar?
- Den som flyttar in kanske har valt er i andra eller tredje hand.
- Hur arbetar ni för att den boende och dennes närstående ska vilja ha kvar platsen hos er?

Boende och närstående:
- Är listan till någon nytta?
- Saknar du några aspekter som borde funnits med?  


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Bättre vård varje dag

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev