Har ni boende som lider av benskörhet?

Benskörhet är ett folkhälsoproblem. Vården missar ofta denna diagnos och många får inte behandling i tid. Läkemedelsbehandling och individanpassad träning bidrar till läkning. Utevistelse och allsidig kost kan bidra till att förebygga uppkomst av benskörhet. Obehandlad osteoporos medför en ökad risk för frakturer.

Benskörhet (Osteoporos) är ett tillstånd med minskad benmassa och förändringar i benvävnadens uppbyggnad. Det medför att skelettet blir svagare och att risken för frakturer ökar. Särskilt de mest sjuka bland de äldre är en riskgrupp som bör utredas. Osteoporos i sig gör inte ont med konsekvenserna kan vara smärtsamma. Mikrofrakturer i ryggen och andra frakturer kan vara väldigt plågsamma.

En kvinna som drabbades av detta fick små frakturer på ryggkotorna med en nästan outhärdlig smärta som följd. Smärtmediciner gav nästan ingen lindring och hennes liv blev mycket begränsad. Det var till och med så att hon övervägde att söka äldreboende, då hon inte kunde sköta sitt hem och sig själv. Med behandling mot osteoporosen kunde så småningom återgå till en mer normal livsföring.  

Enligt SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) är det viktigt att behandla osteoporos aktivt. För den som redan fått en osteoporosfraktur är risken att få fler mer än 50 procent. Läkemedelsbehandling kan minska risken för nya frakturer avsevärt. Allt för få får behandling mot denna sjukdom.  

Många med osteoporos lider även av njursvikt eller KOL. De kan även ha läkemedel som ytterligare ökar risken för osteoporos. Konstaterad osteoporos bör alltid behandlas. Rekommendationerna gäller även för män.  

Komplement till läkemedelsbehandling
- Läkemedelsgenomgång där läkemedel som ökar fallrisken sätts ut eller minskas i dos samt  
- Utredning av andra risker till fallskador som plötsliga förändringar i blodtrycket yrsel, blodbrist, oregelbunden hjärtrytm, syn eller känselnedsättning.  
- Fallförebyggande åtgärder i hemmet.  
- Hjälpmedel som exempelvis höftskyddsbyxor.  
- Utvärdering av läkemedel med ökad risk för osteoporos, såsom långtidsbehandling med kortikosteroider, antiepiletika, tyroxin.
- Individanpassad fysisk aktivitet för att öka balans, koordination och muskelstyrka i syfte att förebygga fall och därmed frakturer.  
- Rökstopp och försiktighet med alkoholintag.  
- Solexponering – regelbundna utomhusvistelser.  
- Äta kost med mycket kalcium.  

Undersköterska: Har ni några som har benskörhet på enheten? Fungerar det förebyggande arbetet?  

Chef och legitimerad personal: Arbetar ni på något särskilt sätt med den här riskgruppen? Fungerar det bra med kosthållning, utevistelser och fysisk aktivitet? Hur stor del av de som har osteoporos får regelbunden träning?  

Närstående: Hur ofta kommer de som bor på enheten ut? Finns det möjligheter till fysisk träning för de boende?  

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-23 06:17
  Rätt till sexuell hjälp på äldreboendet m.m.
  info
 • 2023-03-17 11:10
  Patientsäkerhetsberättelse
  info
 • 2023-03-16 05:58 Debatt
  Utblick v 11
  info
 • 2023-03-13 04:00 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 01 Kvalitet, 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 05 Planering
  Kunskapsutvecklingen inom äldreomsorgen går fort.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-06 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-02-28 09:50
  Äldreboenden runt om i världen
  info
comments powered by Disqus