Medarbetare som tar emot gåvor riskerar att begå mutbrott och samtidigt underminera förtroendet för vården

Att som medarbetare i vården ta emot gåvor från boende eller närstående kan vara ett brott.Det är viktigt att tänka på de etiska aspekterna av att ta emot gåvor. Gåvor får inte påverka din professionella bedömning eller behandling av de boende. Att vara medveten om och uppmärksam på eventuella konflikter av intresse är avgörande. Personal i vården behöver ha en tydlig och etisk inställning när det gäller att ta emot gåvor. Genom att följa verksamhetens policy, vara transparent och undvika personliga eller kontanta gåvor kan vårdpersonal bidra till att skapa en professionell och förtroendefull miljö för de boende och deras närstående. Det handlar om att visa tacksamhet och uppskattning på ett sätt som är förenligt med de höga etiska standarder som vårdsektorn kräver.

Foto: Mostphotos

Hantering av gåvor inom vården


På äldreboenden runt om i Sverige uppstår ofta speciella relationer mellan vårdpersonal och de boende eller deras närstående. Dessa relationer kan ibland inkludera gåvor som en gest av tacksamhet eller uppskattning för den omsorg och hjälp som ges. Att erbjudas gåvor är en del av arbetslivet inom vården, men det är viktigt att följa vissa riktlinjer och ha en tydlig och etisk inställning till detta.

Vårdpersonal får normalt sett inte ta emot gåvor från den enskilde eller närstående. Samtidigt kan det vara svårt att säga nej till en mindre gåva då den enskilde riskerar att bli sårad. Att ta emot en gåva kan vara muta. Dessutom kan andra misstänka att det går att köpa sig ett bättre bemötande eller andra fördelar. Det är rätt vanligt att närstående vill bjuda personalgruppen på en tårta eller att de köper blommor, en chokladask eller annat. Denna gåva delas med arbetslaget istället för att bli en personlig gåva.  

Vårdpersonal får av och till erbjudanden om gåvor. Någon vill ge dricks, andra vill ge en enskild medarbetare en blomstercheck. Smycken, konstverk och kläder förekommer också som gåvor. Denna typ av gåvor till en enskild medarbetare kan uppfattas som mutor.

Ibland kommer donationer till ett boende. Det kan då handla om en större summa pengar som ska användas för ett speciellt syfte exempelvis aktiviteter eller att sätta guldkant på tillvaron för de boende. Detta kan accepteras om det kommer samtliga boende på äldreboendet till gagn.

En medarbetare som tog emot ett arv ifrån en boende dömdes i tingsrätten. Förutom att återbetala de nästan trehundrafemtio tusen kronor som ärvts fick hen också betala 40 dagsböter. Detta trots att personen slutat arbeta på boendet innan arvet togs emot. Tingsrätten såg det som en otillbörlig belöning för det arbete som medarbetaren gjort för  den boende. Därmed hade medarbetaren gjort sig skyldig till mutbrott.  

De flesta organisationer och företag inom vård och omsorg har policys och regler för mottagande av gåvor och förmåner. En gåva behöver inte ha ett högt värde. Det viktiga är om gåvan på något sätt kan medföra att medarbetares oberoende kan ifrågasättas.  

Råd till medarbetare inom vården


1. Följ verksamhetens policy
De flesta äldreboenden har en policy eller riktlinjer för hantering av gåvor. Det är viktigt att medarbetarna är medvetna om och följer dessa riktlinjer. Policyer kan variera beroende på äldreboende, men de innehåller vanligtvis riktlinjer för vilka gåvor som är acceptabla och hur de ska rapporteras.

2. Var öppen
Det är viktigt att vara transparent när det gäller att ta emot gåvor. Om du får en gåva från en boende eller deras närstående, informera din överordnade eller ansvarig personal. Detta bidrar till att skapa öppenhet och förtroende och minskar risken för missförstånd.

3. Undvik att ta emot kontanter
Det är generellt en bra praxis att undvika att ta emot kontanter som gåvor. Kontanter kan vara svåra att spåra och kan ge upphov till misstankar om otillbörlig påverkan. I stället kan du tacka avsändaren för deras vänlighet och föreslå andra sätt att visa uppskattning.

4. Undvik personliga gåvor
Det är viktigt att undvika att ta emot personliga gåvor, särskilt om de har ett högt värde. Att ta emot dyra eller personliga gåvor kan skapa en obekväm dynamik mellan vårdpersonal och de boende eller deras närstående. Det är bäst att förklara att du uppskattar tanken men inte kan acceptera personliga gåvor.

5. Ta emot symboliska gåvor
Symboliska gåvor som tackkort, blommor eller självgjorda presenter anses vanligtvis vara mer lämpliga och acceptabla. Dessa gåvor är mindre benägna att skapa problem och kan fortfarande uttrycka tacksamhet på ett meningsfullt sätt.

6. Tacka För gåvor på ett respektfullt sätt
Oavsett vilken typ av gåva du får, se till att tacka avsändaren på ett respektfullt och uppskattande sätt. Det är viktigt att de som ger gåvor känner sig värderade och respekterade.

Reflektionsfrågor - gåvor
Undersköterska och vårdbiträde:
- Vad har ni för förhållningssätt till gåvor i din arbetsgrupp?
- Hur hanterar du en situation där en boende eller närstående vill ge dig något?
- Har du erbjudits gåvor personligen någon gång?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Vad gör ni för att hantera frågan om gåvor på er enhet?
- Har ni skriftlig rutin eller policy för hur gåvor ska hanteras?
- Tas frågan om gåvor upp under introduktionen?
- Diskuteras det på personalmöten?
- Vilka gåvor anser ni vara okey?

Boende och närstående:
- Kände du till detta?  Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Bättre vård varje dag

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-20 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev