Har ni en tydlig rutin för hantering av fallskador - en guide steg för steg

Fallskador orsakar många dödsfall varje år. Fallskador bör alltid undersökas av legitimerad sjuksköterska för bedömning av behovet av läkarkontakt. Har ni bra rutiner för att undersöka fallskador?

Foto: Mostphotos

Akut omhändertagande vid fallskada


Om det skett ett kraftigt slag mot huvudet kan den boende ha en skallskada. Skalltrauma ska alltid hanteras brådskande 112.  

Det första steget är att snabbt bedöma personens tillstånd. Om det finns skador som kräver akut medicinsk hjälp, ring omedelbart efter hjälp och tillse att personen är trygg och bekväm tills hjälpen kommer. Utför första hjälpen om det behövs och be personen att inte förflytta sig om de känner smärta.

Vid bedömningen av skadan är det bra att veta om någon i personalen sett hur fallet gått till. Det är stor skillnad att falla handlöst eller att glida ur en stol. I osäkra situationer är det bra om den boende kan ligga kvar på golvet i avvaktan på sjuksköterskans bedömning. Sjuksköterskan behöver också veta om den boende äter blodförtunnande eller har tidigare frakturer. Finns fysioterapeut tillgänglig kan även denne undersöka den som fallit.  

Undersökning av fallskada


När du undersöker den som fallit är det bra om denne att försöker röra kroppsdelar själv samtidigt som du bedömer.  
- Går det att röra fötter och ben utan att det gör ont
- Är benen lika långa eller verkar något ben kortare – höftfraktur
- Är knän svullna 
- Går det att röra händer och armar utan att det gör ont
- Finns det blåmärken eller skador på kroppen
- Är huvudet oskadat eller finns det blånader, bulor i huvudet
- Har den boende huvudvärk, dubbelseende eller andra tecken på skallskada
- Finns det misstanke om stroke. Har den boende styrka i händerna och är de jämnstarka
- Kan den boende stå och gå  
- Kontrollera vitalparametar : puls, blodtryck, andning, temp och syresättning.

Kan du inte utesluta fraktur – rådgör med läkare eller skicka till akutmottagning för undersökning. Dokumentera hela undersökningsprocessen noga. Se till att fallet följs upp. Be medarbetare observera huvudvärk, illamående, dubbelseende eller tecken på smärta.

Använd lyft för att ta upp en person som ligger på golvet. Se till at den som upptäckte fallet skriver en fallskaderapport. Dokumentera i journal.

Dokumentation och rapportering:
Alla fall bör noggrant dokumenteras, inklusive tidpunkt, plats och omständigheter kring fallet. Detta är viktigt för att säkerställa korrekt uppföljning och för att identifiera eventuella riskfaktorer för framtida förebyggande åtgärder. Rapportera även fallet till ansvarig personal och eventuella närstående.

Utvärdering av orsaker och riskfaktorer:
Efter att personen har fått nödvändig akutvård bör personalen utvärdera orsakerna till fallet. Det kan inkludera att identifiera faktorer som ojämn golvyta, bristande belysning eller medicineringseffekter som kan ha bidragit till fallet. Att förstå dessa faktorer är avgörande för att förebygga framtida fall.

Vidtag åtgärder:
Baserat på utvärderingen bör äldreboendet i samråd med den boende sätta in  åtgärder för att minska risken för framtida fall. Det kan innefatta att förbättra säkerhetsföreskrifter, genomföra regelbunden övervakning av de boende, och erbjuda fysisk träning för att förbättra balans och styrka.

Stöd och uppföljning:
Efter ett fall är det viktigt att erbjuda stöd och uppföljning till den drabbade personen. Det kan innefatta att erbjuda smärtlindring, fysioterapi och psykologiskt stöd vid behov. Fortsätt att övervaka personens hälsa och välbefinnande för att säkerställa att de får den nödvändiga vård och omsorg de behöver.

Genom att vidta lämpliga åtgärder för omhändertagande och förebyggande kan äldreboendet skapa en säkrare och tryggare miljö för de boende och minimera risken för framtida fall.

Reflektionsfrågor - fallskador
Undersöterska och vårdbiträde:
- Har ni bra rutiner för att hantera fallskador?
- Kommer sjuksköterska på jourtid?
- Har ni haft fallskador där frakturer har missats?
- Har ni boende som faller ofta?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapuet:
- Har ni bra rutiner kring era fallskador?
- Har ni fler eller färre fallskador som kräver sjukhusvård än jämförbara enheter? -
- Arbetar ni med fallavvikelser på ett bra sätt?
- Fungerar teamsamverkan i samband med fallskador?

Boende och närstående:
- Har din närstående fallit någon gång på boendet?
- Blev du informerad om fallet?  

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Bättre vård varje dag

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev