Många äldre har nedsatt hörsel. Vissa har även hörapparater.

En god ljudmiljö är viktigt för livskvaliteten för den som har nedsatt hörsel. Om någon har hörapparat ska den fungera för att göra nytta.  

Hörselnedsättning påverkar alltid kommunikationen mellan människor. Genom att visa hänsyn och följa några enkla råd kan du underlätta för den som har en hörselnedsättning.
- Titta på den du talar med. Se till att det är ljust så att ditt ansikte syns.  
- Var nära personen om det behövs.  
- Tala tydligt, men skrik inte.
- Repetera eller säg samma sak med andra ord om den boende inte förstår.
- Ställ öppna frågor om du är osäker på ifall den boende förstått
- Undvik att prata flera personer på en gång.  
- Minska störande biljud genom att stänga dörr och TV.
- Kolla vid behov att hörapparaten fungerar. Försök lära dig hur den ska skötas, så du kan hjälpa till om det behövs.
- Tänk på att hörapparaten inte ger normal hörsel.  
- Ha papper tillgängligt, skriv upp vid behov.  
- Viktig information ges alltid skriftligt.  

Har ni skötselråd för hur hörapparaten ska rengöras, hur batterierna ska kontrolleras och hur volymen ställas in. Om inte hörapparaten används, om batterierna är slut eller om den är felinställd så gör den ingen eller sämre nytta för den boende. Det är så viktigt och inte så svårt. Vem hjälper våra äldre med filter- och batterbyte? Det tar någon minut men betyder att man kan delta i konversationen.

Hörselnedsättningar kan av olika orsaker upplevas så allvarligt att de utlöser kris- och sorgereaktioner. Funktionsnedsättningar kan vara skambelagda och ett samtal om en hörselnedsättning är sällan helt neutralt för den boende.

Läs också artikeln om ljudmiljö. Att ha en behaglig ljudmiljö är än mer viktigt för den som har en hörselnedsättning och använder hörapparat.  

Undersköterska: Har ni personer med hörselnedsättning på ert boende? Har in hittat bra sätt att kommunicera? Finns det instruktioner för hur eventuella hörapparater ska skötas?

Chef och legitimerad personal: Vad kan ni göra för att underlätta kommunikationen för personer med hörselnedsättning? Ger ni skriftlig information till de boende? Hur arbetar ni med ljudmiljön på boendet?

Närstående: Har boendet en bra ljudmiljö? Sker kommunikation på ett bra och tydligt sätt?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-23 06:17
  Rätt till sexuell hjälp på äldreboendet m.m.
  info
 • 2023-03-17 11:10
  Patientsäkerhetsberättelse
  info
 • 2023-03-16 05:58 Debatt
  Utblick v 11
  info
 • 2023-03-13 04:00 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 01 Kvalitet, 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 05 Planering
  Kunskapsutvecklingen inom äldreomsorgen går fort.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-06 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-02-28 09:50
  Äldreboenden runt om i världen
  info
comments powered by Disqus