Ingår nutrition i ert fallförebyggande arbete?

Förebygger maten  på ert äldreboende fallskador och trycksår?

Foto: Mostphotos

En bra kost förebygger sjukdom – folksjukdomar och sjukdomsrelaterad undernäring.  

Kalori är ett mått på energi, men förknippas oftast negativt med exempelvis risk för övervikt. Fett, protein och kolhydrater är energigivande näringsämnen. Även alkohol ger energi men är inte ett näringsämne. Vatten, mineraler och vitaminer ger ingen energi.  

Normalt sett minskar energibehovet i samband med att vi blir äldre. Det gör att många äldre börjar äta mindre. Samtidigt är behovet av näringsämnen oförändrat eller i vissa fall till och med större. Detta bland annat genom att äldre ibland har svårare att ta upp näringsämnen.  

Behovet av energi varierar beroende på vad du gör om dagarna. Är du sängliggande förbrukar du 25 kilokalorier per kilo kroppsvikt. Om du är uppegående eller tränar ökar behovet till 30 respektive 35 kilokalorier.  

Det finns också sjukdomstillstånd som ökar energibehovet. KOL, hjärtsvikt, demens, cancer, Parkinson och fraktur. Vid KOL bedöms energibehovet stiga upp till cirka 40 kilokalorier per kilo kroppsvikt.  

När det gäller vätskebehov beräknas en uppegående person behöva 30 ml vätska per kilo kroppsvikt och dag. All vätska räknas och normalt innehåller födan under dagen mellan en halv och en liter. Eventuell alkohol räknas bort. Vid diarré, kräkningar eller feber behöver alla få i sig extra vätska.  

Brist på energiintag kan leda till försämrat immunförsvar, nedbrytning av muskelmassan, trötthet, depression, och försämrad sårläkning. För den som är sjuk innebär viktminskning i högre grad förlust av muskler än fett. Nedbrytning av muskelmassan kan innebära att den äldre inte orkar stå och gå längre och även hjärtmuskeln förlorar kraft. Genom att blodbildningen försämras blir den äldre också mer känslig för infektioner. Proteinintag är viktigt för att bibehålla muskelmassan.  

En person över 70 år eller som har kronisk sjukdom bör ha ett BMI över 22. Som äldre är det mycket bättre att ha lite hull än att vara mager, för att ha reserver att ta av om den blir sjuk.  

D-vitamin har koppling till fallrisk. Vi får vårt D-vitaminbehov tillgodosett genom solljus och kostintag. För den som är äldre och bosätter sig på ett äldreboende blir tiden i solen oftast mindre samtidigt som hudens förmåga att ta upp D-vitamin från solljuset försämras. Yngre personer behöver ungefär 10 mikrogram D-vitamin per dag och den som är över 75 år behöver 20 mikrogram per dag.  

För den som har D-vitaminbrist blir skelettet mjukare, även värk i skelettet förekommer. Risken för fraktur ökar av benskörhet men kan också ge gångsvårigheter. Vid sidan av detta kan bristen leda till kramp, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och irritabilitet. D-vitamin finns framförallt i fet fisk som lax. Det finns även i mejeriprodukter och ägg men ofta i små mängder vilket gör att det är svårt att täcka dagsbehovet.  

Kalcium är viktigt för skelettet. Behovet är oförändrat genom åldrandet. Även här är mjölkprodukter och fisk nyttiga. 5 dl mjölkprodukter täcker det mesta av dagsbehovet.  

Nattfastans längd har också betydelse för möjligheterna att få i sig tillräckligt med energi, protein och näringsämnen. Mer om nattfasta i annan artikel.  

Undersköterska: Erbjuder ni förfrukost till den som vaknar tidigt? Får den som behöver och önskar ett nattamål? Har ni kunskaper om hur ni kan berika kosten med mer energi? Har ni utbildning när det gäller äldres behov av energi, protein och näring? Tar ni kontakt med legitimerad personal när ni ser en viktnedgång?

Chef och legitimerad personal: Finns det mellanmål lättillgängligt för de som bor på boendet? Ordineras energiberikad kost?  Har ni fungerande rutiner för viktkontroller? Följer ni upp hur ni lyckas med att upprätthålla vikten på gruppnivå på boendet?  

Närstående: Får din närstående i sig den näring som behövs för att bibehålla vikt och få i sig alla näringsämnen?

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Skriven med inspiration från en föreläsning av legitimerade dietisten Elin Johansson på Dietkonsult norr. Länk här; https://www.youtube.com/watch?v=WZPzPIFVEFQ

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-29 04:51
  För de som är beroende av syn- och hörselhjälpmedel är det viktigt att de är funktionella.
  info
 • 2023-03-29 04:00 09 Mat och måltid
  Behov av anpassat näringsintag
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 06 Dokumentation
  Med en bra genomförandeplan ökar förutsättningarna för att vården ska bli bra!
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 01 Kvalitet
  Har ni bra rutiner för rapportering av lex Maria och Lex Sarah?
  Bildkoll-Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund, 03 Ledarskap, 04 Bemötande, 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Svåra samtal
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 06 Dokumentation
  Dokumentation är en viktig del för att kunna följa upp vården
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus