Får de som lider av KOL ett bra stöd?

Många äldre lider av KOL. Detta påverkar deras livskvalitet. Med bra stöd och behandling kan symtomen lindras. Det finns en behandlingstrappa om sjukdomen förvärras. Många med KOL lider också av andra sjukdomar. Träning av inhalationsteknik, individanpassad träning och ett bra näringsintag är viktiga inslag i behandlingen.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är enligt internationella riktlinjer en vanlig, behandlingsbar och förebyggbar sjukdom som karaktäriseras av en kronisk luftvägsobstruktion. Obstruktionen är en blockering som inte går att bota och som innebär en funktionsnedsättning i luftrören som gradvis försämras.  

De som insjuknar i KOL har ofta även andra sjukdomar. Det tillsammans med den gradvisa försämringen gör tillståndet svårbehandlat. Sjukdomsförloppet behöver följas och behandlingen anpassas så att den lindrar symtomen. Behandlingen är livslång.  

De människor som har kol lider ofta även av andra sjukdomar
- Hjärtkärlsjukdomar
- Benskörhet
- Undernäring
- Ångesttillstånd och depression

Komplement till behandlingen
- Rökstopp – den enskilt viktigaste åtgärden. Till nytta också för de mest sjuka äldre, både med hänsyn till symtom men inte minst på överlevnad.
- Vaccination mot influensa och pneumokocker.  
- Anpassad KOL-rehabilitering – med fokus på instruktioner i andningsteknik, inhalationsteknik, individanpassad fysisk träning och adekvat nutrition. Hanteringsstrategier vid andnöd, ångest och försämringar är viktigt för denna grupp.  

En viktig åtgärd är att följa upp inhalationstekniken. Många med KOL har svårt att hantera inhalatorn på ett korrekt sätt. Behandlingsutbudet har ökat under senare år. Det finns tre olika läkemedelsgrupper som bedöms som likvärdiga. Ofta finns regionala behandlingsrekommendationer som läkaren följer.  

Vid sviktande inhalationsteknik bör spray med andningsbehållare eller nebulisator övervägas. Här finns flera olika system på marknaden och man kan behöva konsultera till exempel KOL-sköterska eller fysioterapeut för att välja rätt hjälpmedel, till exempel rätt spacer till rätt sprayinhalator.  

Vid svår KOL kan syrgasbehandling komma i fråga. Syrgasbehandlingen är symtomlindrande och har dokumentation för ökad överlevnad. Observera att enbart andnöd inte är en indikation för syrgas.  

För den med svårbehandlad KOL eller som inte klarar av att sluta röka kan det bli många sjukhusresor då behandlingsmöjligheterna på äldreboendet blir otillräckliga.  

Undersköterska: Har du haft någon boende med KOL? Har behandlingarna fungerat väl? Har det funnits några svårigheter kring den boende?

Chef och legitimerad personal: Har ni boende med KOL? Fungerar behandlingen väl? Inom primärvården brukar man ha speciella KOL-sköterskor. Har ni någon som är speciellt påläst på KOL hos er?  

Närstående: Har din närstående någon sjukdom eller problemområde där du skulle önska att medarbetarna hade högre kompetens?  


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Aktuellt i media
 • 2023-12-07 04:00 05 Planering
  Coordinated care planning
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-04 04:00 13 Hygien, 15 Handlingsberedskap, 12 Personlig omvårdnad
  Oral care - more important than many people think
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-11-27 04:00 09 Mat och måltid, 05 Planering, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Do all days have to be the same?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-11-24 04:00 05 Planering, 19 Samhället utanför, 13 Hygien
  Do the ordering routines work for the business?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-11-20 04:00 07 Riskhantering
  To prevent risks and injuries
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-11-16 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Do you notice age discrimination in your nursing home?
  Foto-Anna-Britta Magnusson_Mostphotos
  info
comments powered by Disqus