Att inte kunna andas fritt skapar otrygghet

Astma och andra sjukdomar i luftvägarna påverkar hälsan. Med rätt stöd känner den boende trygghet. Det finns flera faktorer att ta hänsyn till när vi ska ge människor med Astma en trygg och säker vård. Medicinsk behandling och god omsorg behöver gå hand i hand.

Andningsvård: Att närma sig livet med djupa andetag


Andningen är en av de mest grundläggande fysiologiska funktionerna i människokroppen, och dess betydelse för vår överlevnad och välbefinnande kan inte överskattas. Andningsvård är en viktig aspekt av vår hälsa och omfattar allt från att upprätthålla en hälsosam andningsrytm till att hantera andningsrelaterade sjukdomar.

Andningens viktiga roll


Andningen är en process där syre tas in i kroppen och koldioxid elimineras. Denna utbyte av gaser är avgörande för att förse våra celler med syre, som behövs för att producera energi och våra metaboliska processer. En hälsosam andning hjälper också till att reglera surhetsgraden i kroppen och främjar en balanserad funktion i nervsystemet.

Andningsproblem och sjukdomar


Många människor upplever andningsproblem på grund av olika faktorer som inkluderar luftvägsinfektioner, allergier, rökning och luftföroreningar. Andningsproblem kan också vara resultatet av kroniska sjukdomar som astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och sömnapné. Dessa tillstånd kan vara begränsande och påverka livskvaliteten avsevärt.

Strategier för andningsvård


Att bli medveten om din andning och träna på att andas långsamt och djupt kan hjälpa till att minska stress och förbättra lungfunktionen. Tekniker som bukandning och meditation kan vara användbara. Regelbunden motion kan förbättra lungkapaciteten och effektiviteten. Aerob träning, som promenader, simning eller cykling, är särskilt bra. För den som röker, är det bästa sättet att förbättra din andningshälsa att sluta röka. Rökning är den främsta orsaken till lungsjukdomar. De som har allergier bör tillsammans med sin läkare hitta sätt att kontrollera sina allergiska reaktioner och därmed förbättra andningsfunktionen.

Behandling av bakomliggande sjukdomar:
Den som har en kronisk lungsjukdom som astma eller KOL ska följa din behandlingsplan noggrant och regelbundet kontrollera din lungfunktion. De som lider av sömnapné kan använda CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) eller liknande apparater förbättra nattlig andning och kvalitet på sömnen. För vissa hjälper användning av luftfuktare eller luftrenare, särskilt för dem som bor i områden med hög luftförorening.

Andningsvård är avgörande för vår hälsa och välmående. Medvetenhet om din andning, en hälsosam livsstil och samarbete med vårdgivare kan hjälpa dig att upprätthålla en stark andningsfunktion genom hela livet. Att ta hand om din andning är att närma sig livet med djupa andetag och en stark grund för ett hälsosamt och aktivt liv.

Astma hos äldre: En utmaning


Den som inte kan andas fritt får kvävningskänslor. Det skapar lätt otrygghet och därmed ångest. Kroppens förmåga att syresätta sig kan mätas med Saturationsmätare eller som det också heter, Pulsoximeter. Det går också att se andningsfrekvensen som bör ligga mellan 10 – 16 andetag per minut och att den boende tar tillräckligt djupa andetag så att luften byts i lungorna.

Astma är en kronisk lungsjukdom som ofta förknippas med barndomen, men den kan påverka människor i alla åldrar, inklusive äldre. Äldre vuxna med astma kan möta unika utmaningar när det gäller diagnos, hantering och behandling.

Symtom och diagnos vid astma


Äldre vuxna kan utveckla astma för första gången eller ha haft astma sedan barndomen. De vanligaste symtomen på astma brukar vara:
Andnöd: Svårigheter att andas, särskilt under fysisk ansträngning.
Hosta: En ihållande hosta som kan vara värre på natten eller tidigt på morgonen.
Väsande eller pipande ljud
: Ljud från lungorna när man andas, ibland beskrivet som "pipande" eller "väsande."
Trånghetskänsla i bröstkorgen: En känsla av att bröstet är trångt eller obehagligt.

Att diagnostisera astma hos äldre kan vara mer komplicerat än hos yngre personer eftersom symtomen kan förväxlas med andra åldersrelaterade sjukdomar som kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Läkare brukar använda olika tester, inklusive lungfunktionstest och allergitest, för att fastställa en astmadiagnos.

Orsaker och utlösande faktorer för astma hos äldre


De exakta orsakerna till astma hos äldre är inte helt kända, men det finns flera faktorer som kan bidra:

Ärftlighet: Om astma förekommer i familjen, ökar risken för att utveckla astma.
Åldrandets effekter på Lungorna: Åldrandet kan påverka lungfunktionen och göra äldre mer mottagliga för andningsproblem.
Allergier: Äldre vuxna kan utveckla nya allergier som kan utlösa astmaattacker.
Rökning: Om en person har rökt under sitt liv, kan det öka risken för astma och andra lungproblem.
Luftföroreningar: Exponering för luftföroreningar eller skadliga ämnen på arbetsplatsen kan också öka risken.

Behandling av astma hos äldre

Behandlingen av astma hos äldre kan kräva särskilda insatser. Läkare kan ordinera inhalerade läkemedel för att hantera astma. Det är viktigt att äldre förstår hur man använder sina inhalatorer korrekt, vilket kan kräva utbildning. Äldre vuxna har ibland annan behandling som läkemedel för astma kan interagera med. Läkaren behöver har en helhetsbild av hälsoläget hos den äldre. Lungfunktionen behöver följas upp för att säkerställa att behandlingen är effektiv.

Vaccinationer:
Eftersom äldre vuxna kan vara mer mottagliga för allvarliga infektioner, inklusive lunginflammation, rekommenderas influensavaccination och lunginflammationsvaccination i många fall.

Rökning:
Om den äldre röker, kan rökavvänjning vara en viktig del av behandlingen.

Astma hos äldre är en komplex fråga, och det är viktigt att individanpassa behandlingen för varje patient. Med rätt diagnos och rätt vård kan äldre vuxna med astma fortsätta att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Munvården är en viktig del av andningsvården. Torra slemhinnor, hosta och slem kan påverka andningen. Ibland kan de som har problem med andningen behöva ha extra syrgas. På äldreboende används då oftast Syrgas-koncentrator. Förvaring av syrgastuber ställer stora krav på brandsäkerhet och är ofta olämpligt på ett äldreboende.

Den som lider av astma får anfall av svårigheter att andas. Ofta låter andningen som ett pipande väsande ljud. Den som lider av astma får ofta långvarig hosta i samband med förkylningar. Det som händer i kroppen är att slemhinnorna i luftvägarna svullnar och det blir svårt för luften att komma ner till lungorna. Det bildas även segt slem som ytterligare försvårar luftflödet.

Ibland finns det kopplingar till ämnen som den boende är allergisk mot. Det gör att svårigheterna kan öka när exempelvis vissa pollen finns i luften. Det kan då vara skäl att vädra lägenheten på kvällen då pollenhalten oftast är lägre då. För en del personer kan kall luft, stark doft eller cigarettrök vara utlösande faktor.

Aktivitet är alltid bra. För den som har astma kan det vara bra att ta luftrörsvidgande läkemedel före ansträngningen. De flesta äldre som har astma har haft sjukdomen sedan många år. De vet därför oftast själva vad som fungerar för dem. Ofta kan den astmasjuke ansvara för sin egen inhalator även på
äldreboendet.

En behandling som används vid astma är motståndsandning. Den astmasjuke har då ett munstycke, PEP, som ger motstånd att andas igenom. På det sättet uppehålls ett luftvägstryck i luftvägarna. Andra kan ha en andningsapparat CPAP som ger ett lufttryck i andningsvägarna över hela andningscykeln.
Reflektionsfrågor - astma
Undersköterska och vårdbiträde:
• Har du erfarenhet av att hjälpa personer med astmaanfall?
• Har ni fått utbildning i hur ni bäst hjälper den boende när astmaanfallet kommer?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Har ni rutiner för hantering av inhalatorer, PEP och CPAP?
• Är luftmiljön på äldreboendet bra för personer med astma?
• Har undersköterskorna fått utbildning i att ta och rapportera vitalparametrar?

Boende och närstående:
• Har boendet bra ventilation?
• Förekommer det starka dofter på enheten?

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev