Fungerande och rena glasögon är en förutsättning för att se för många äldre.

Glasögon behöver vara rena och sitta på den som äger dem för att vara till nytta. Det är också viktigt att regelbundet få göra synundersökning för synen förändras under åldrandet.

Foto: Mostphotos

Det händer att de som bor på äldreboende har smutsiga glasögon på sig. Alla som behöver använda glasögon vet hur synen påverkas av att glasögonen är smutsiga. Till det kommer att ögats lins grumlas när vi åldras så när glasögonen är grumliga blir det dubbelt grumligt och än svårare att fokusera och se.  

Synen är viktig för vårt välbefinnande. Många äldre har en knapp ekonomi och har inte gjort någon synundersökning på länge. Tårvätskan förändras också. Det gör att ögonen kan bli torra. Det kan ge besvär som skaver och svider. Att följa upp synen och ögonen är en viktig förberedelse för det årliga läkarbesöket. Grå starr med grumlad lins är en sjukdom som ofta kommer med åldrandet.  

Nedsatt syn får konsekvenser för livskvaliteten. Det kan försämra förmågan att klara sig själv exempelvis knäppa knappar och också skapa en osäkerhet i sociala kontakter. Dålig syn kan också bidra till fallskador. Att inte kunna läsa eller se på TV skapar också en isolering gentemot omvärlden. Glasögon ingår i skälig levnadsnivå och den som inte har råd kan söka socialbidrag för att få synundersökning och nya glasögon.  

Synförändringar kommer ofta smygande. För den som bor på ett äldreboende är det inte helt lätt att ta sig till optikern för att få nya glasögon. Vid granskning av kommunala journaler så saknas ibland uppgift om både om den boende har glasögon och när de senast var till en optiker.  

Ett sätt att minska konsekvenserna av synnedsättning är att ha en genomtänkt belysning. Äldre lägenheter kan vara skumma och har ofta en ojämn belysning. Särskilt i matsalen kan bra belysning ha god effekt på aptiten. Vi äter med ögonen också. Vit duk och ljusa inredningsdetaljer kan bidra till att skapa ljus i rummet. Dålig belysning kan också ge huvudvärk och trötta ögon. Störande ljus som flimrande ljusrör kan skapa ångest och oro. Det kan också finnas behov av att stänga starkt solljus ute, ingen vill bli bländad av solen.  

Många optiker har idag utrustning så att de kan undersöka synen även på personer som inte fullt ut kan medverka i synundersökningen. Det är viktigt att uppföljning av synen ingår i förberedelserna inför det årliga läkarbesöket. Grå starr och torra ögon går att behandla och det kan vara bra att påminna närstående om att det kan vara bra att gå till optikern.  

Undersköterska: Har ni bra rutiner för att se att de boende har rena glasögon? Finns det någon av de boende som har dåliga glasögon?  

Chef och legitimerad personal: Ingår uppföljning av synen i ert årligen återkommande arbete? Händer det att äldre inte har råd med nya glasögon? Hur hjälper ni dem med det?

Närstående: Ser din närstående bra med sina glasögon? Skulle hen behöva besöka en optiker?  


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-23 06:17
  Rätt till sexuell hjälp på äldreboendet m.m.
  info
 • 2023-03-17 11:10
  Patientsäkerhetsberättelse
  info
 • 2023-03-16 05:58 Debatt
  Utblick v 11
  info
 • 2023-03-13 04:00 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 01 Kvalitet, 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 05 Planering
  Kunskapsutvecklingen inom äldreomsorgen går fort.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-06 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-02-28 09:50
  Äldreboenden runt om i världen
  info
comments powered by Disqus