Att ha husdjur på äldreboendet

En vårdhund eller katter kan skapa såväl trivsel som aktivitet. Vårdhundar är en ovärderlig tillgång inom vården. Deras närvaro har en bevisad positiv effekt på patienters fysiska och emotionella välmående. De erbjuder tröst, stöd och glädje till människor i olika vårdmiljöer och sprider värme och hopp i hjärtan hos dem de möter. Vårdhundar är sanna hjältar med päls, och deras bidrag till vården bör uppmärksammas och uppskattas.

Foto: Mostphotos

Inställningen till att ha djur på äldreboende varierar från att det ses som en självklarhet att ha några katter till att djurbesök undviks med hänvisning till vårdhygien och allergier. Det händer att närstående tar med sig en hund i samband med besöket. Den närstående har i de fallet fullt ansvar för hunden. Det man bör vara vaksam på är att se till att den inte närmar sig någon som är rädd för hundar eller får i sig något skadligt.

Det finns äldreboenden som har en relativt strikt hållning till djur medan andra har höns, katter och andra djur på eller i anslutning till boendet. Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning för när hundar får användas i vården. Den gäller det som brukar kallas vårdhund.

Djur i vården skapar förutsättningar för fysisk aktivitet och samtal. En vårdhund är utvald som lämplig och speciellt tränad för att möte patienter. Det finns en särskild standard för certifiering av vårdhundar. Det handlar om att både hundförare och hund är fokuserad på den de besöker så att den får hela uppmärksamheten. Socialstyrelsen anser att det är olämpligt att hundar får vistas okontrollerat i vård och omsorgsverksamhet. Hund och hundförare ska jobba tillsammans.

Djur kan precis som barn skapa aktivitet och engagemang hos de som bor. Möjlighet att få klappa, promenera eller prata med ett djur kan ofta leda till en ökad aktivitetsnivå. Det finns alltid en orsak att byta några ord när det finns en hund med i sällskapet.

Vårdhund
Det finns studier som visar att vårdhund förbättrar det psykiska välbefinnandet för många boende. Det gäller även personer med demenssjukdom. Om verksamheten arbetar med vårdhund så ska det finnas särskilda rutiner för hur arbetet med vårdhunden ska bedrivas. Hunden måste kunna ha det bra när den inte jobbar. Den ska inte stå bunden eller förvaras i bur.

Vårdhundar kan dämpa oro och ångest och har en förmåga att skapa glädje och skratt. De kan användas i rehabilitering för att få den äldre att röra sig genom att gå på promenad eller bara använda händerna till att klappa hunden.

Ibland händer det att en boende har en hund med sig vid inflyttningen. Det kan skapa oro för arbetet med att rasta och ta hand om hunden. Samtidigt finns det äldreboenden som klarar av att hantera det.

Vårdhunden en förtroendefull följeslagare i vården


Vårdhundar, eller terapihundar, är fyrbenta vänner som har en speciell plats i vårdmiljöer runt om i världen. Dessa särskilt tränade hundar har en förmåga att erbjuda tröst, stöd och glädje till patienter, oavsett ålder eller hälsotillstånd. I den här artikeln kommer vi att utforska världen av vårdhundar och hur de berikar livet för människor inom vården.

Vad är en vårdhund?


En vårdhund är en hund som genomgått särskild träning för att kunna arbeta i vård- och terapisammanhang. Dessa hundar är ofta kända för sin milda natur, tålamod och förmåga att skapa en positiv och lugnande atmosfär. Vårdhundar kan vara av olika raser och storlekar, och det är deras personlighet och utbildning som främst definierar deras roll.

Hur arbetar vårdhundar i vårdmiljöer?


Vårdhundar kan användas på många olika sätt inom vården:
Terapi och tröst Vårdhundar är skickliga på att ge emotionellt stöd och tröst. De kan sitta vid sängkanten hos patienter som känner sig ensamma eller oroliga, och deras närvaro kan minska ångest och stress.
Fysisk aktivitet Att interagera med en vårdhund uppmuntrar till rörelse och fysisk aktivitet. Detta är särskilt viktigt för patienter som är begränsade till sina sängar eller rullstolar.
Social samvaro Vårdhundar kan vara isbrytare i sociala situationer. De uppmuntrar till samtal och interaktion mellan vårdgivare, patienter och besökare.
Motivation För patienter som rehabiliterar sig från skador eller sjukdomar kan vårdhundar fungera som motiverande "träningspartners." Att arbeta med en hund kan vara roligt och utmanande på ett positivt sätt.

Vem kan dra nytta av vårdhundar?


Vårdhundar har visat sig vara särskilt användbara i följande sammanhang:
Äldreomsorg Vårdhundar kan föra glädje och uppmuntran till äldreboenden och äldre som bor hemma med hemtjänst.
Pediatrik Barnsjukhus och kliniker har integrerat vårdhundar för att göra sjukhusvistelser mer positiva för barn.
Psykisk hälsa Inom psykiatrisk vård kan vårdhundar erbjuda stöd till patienter med olika psykiska hälsotillstånd.
Rehabilitering Vårdhundar kan användas i rehabiliteringscentra för att hjälpa patienter att återfå fysisk och känslomässig styrka.

Utbildning av Vårdhundar


Att utbilda en vårdhund är en noggrann process. Hundar måste lära sig att vara lugna, vänliga och ha utmärkt lydnad. Träningen inkluderar ofta att arbeta i olika vårdmiljöer och att vara i närheten av människor med olika behov.

Katt
När det gäller katter som finns på boenden är det en gråzon. Djurskyddsregler måste givetvis följas. Det innebär att det ska finnas rutiner så att katten har tillgång till vatten och mat. Likaså ska den ha försäkring, vaccineras, id-märkas och kanske kastreras. Om djur ska finnas i vården så måste deras hälsa och välbefinnande följas upp i enlighet med djurskyddslagen. Någon måste ha ansvar för att följa upp kattens välbefinnande. En katt ska ha tillsyn minst två gånger per dag så det måste finnas tydligt utsagt vem som ansvarar för katterna även på helgerna.

Lex Maja
Lex Maja kom till för att inte djur ska komma till skada när deras husse eller matte hamnar på sjukhus. Reglerna ger vårdpersonal rätt att berätta om att det finns djur i en bostad där bostadshavaren inte kan ta hand om dem trots att de omfattas av sekretess. Husdjur ska inte svälta ihjäl om matte drabbas av en stroke och inte kan kommunicera.

Lex Maja kom till efter att katten Maja svalt ihjäl när ägaren åkte in till sjukhus. Polisen fick larm om katten först elva dagar efter att kattens matte blivit inlagd. Katten var då i så dåligt skick, då hon varken fått mat eller vatten, att hon måste avlivas.

Innan polisinsatsen hade ett katthem försökt få kvinnans hemtjänst att öppna lägenhetsdörren för att hjälpa den nödställda katten, men förgäves. Hemtjänsten hänvisade till sekretessbestämmelser samt att hon som var sjuk hade anhöriga och en god man. Lagen gäller sedan 2019.

Den som arbetar inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst och som i sitt arbete påträffar misskötta djur har, om djuret utsatts uppenbar vanvård eller mår dålig, rätt att bryta sin sekretess för att anmäla att djur utsätts för vanvård eller misshandel till länsstyrelsen eller polisen. Likaså om djur har övergivits eller lämnats utan tillsyn under en längre tid.

Att det är tillåtet innebär inte att man har en skyldighet. Reglerna bör ändå vara kända i verksamheterna och det ska finnas rutiner. När det gäller äldreboenden finns det boenden där det finns djur. Några boenden har korttidsplatser och avlastningsplatser där äldre kommer att stanna under många veckor. Då kan det komma fram att det finns djur i den enskildes bostad. Likaså kan man få kännedom om närstående till de boende som har djur och som hamnat på sjukhus.

En anmälan ska begränsas till att handla om uppgifter om djuret och var djuret finns. Anmälan ska innehålla nödvändiga uppgifter om djurhållarens identitet, adress och eventuella andra kontaktuppgifter. Anmälan ska inte innehålla information om den enskildes hälsotillstånd eller övriga personliga förhållanden.

Andra djur
Det finns boenden som har höns, kaniner, minihästar och annat. Alla djur kräver skötsel och omvårdnad alla dagar. Det måste finnas trygga rutiner så att inte djuren blir vanvårdade. Om någon boende ska ta med sig privata husdjur till boendet så är det viktigt att ha en överenskommelse om vem som ansvarar för djuret om dess husse eller matte blir sjuk, så att det inte helt plötsligt är äldreboendets djur och ansvar.

Reflektion - djur i vården
Undersköterska:
• Vad har du för tankar om att ha djur på enheten?
• Finns det några nackdelar eller svårigheter med djur på boendet?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Har ni rutiner eller regler för hur djur får vistas i lokalerna?
• Hur ser ni på fördelar och nackdelar med att ha djur på äldreboendet?
• Har ni rutiner för Lex Maja?

Boende och närstående:
• Vad har du för tankar om djur på äldreboendet?

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Bättre vård varje dag

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev