Trivsamma måltider och måltidsmiljöer

Måltiden ett tillfälle för glädje och samvaro och kan bidra till en god hälsa.

Måltidsmiljön påverkar både aptit och matro, som i sin tur påverkar hur mycket den boende äter och näringsintaget. En mycket viktig faktor är att personalen som närvarar har möjlighet att sitta ner under hela måltiden och att de har den kompetens som krävs för att tillgodose de boendes behov.

Ett genomtänkt måltidsschema när måltider serveras liksom att den boende får tid att i lugn och ro äta sig mätt är av yttersta vikt. Många äldre måste få extra måltider för att få i sig nödvändig näring under dygnet. Livsmedelsverkets hemsida har tips och råd för servering av mat inom äldreomsorgen. Det finns även vägledning i SOSFS 2011:12
Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre.
Förutom att ge oss näring och energi så bidrar måltiden till att föra oss samman och skapa gemenskap. Mat stimulerar alla våra sinnen. Dofter och smaker som kan ge oss minnen såväl goda som dåliga.  

Förutsättningarna för hur måltidsmiljön kan vara utformad är olika för olika verksamheter. Vissa enheter har tillagningskök i fastigheten, medan andra endast kan servera färdiglagad mat som kommer från ett annat kök. Vissa boenden har en gemensam matsal. Andra boenden serverar maten i en mindre grupp.

Genom att ta hänsyn till vad de boende gillar och inte gillar samt att skapa en måltidsmiljö som känns lugn och harmonisk kan själva måltiden bli dagens höjdpunkt. Upplevelsen påverkas även av annat som hur maten läggs upp, hur bordet är dukat, doften och om det finns extra kryddor (smak- och luktsinnet blir sämre med åren varför det är en mycket viktig faktor på äldreboenden).

Det finns massor med saker man kan göra för att göra måltiden och måltidsmiljön trevligare som exempelvis blommor, servetter, kryddor, samtal: Detaljer såsom ljudmiljö påverkar måltidsupplevelser. Enkla åtgärder som tassar på stolarna kan bidra till matro. Även om alla har olika förutsättningar för hur och vad som serveras så kan små enkla medel och gester göra vardag till fest.

Matkultur, fest och traditioner
Vår matkultur betyder mycket för oss, vilket blir särskilt tydligt i samband med högtider. För den som kommer från en annan kultur kan allt kännas främmande. Vi förväntar oss att få julmaten i viss ordning på julbordet. För den som aldrig sett dopp i grytan måste det kännas exotiskt.

Idag kan många olika högtider firas på ett äldreboende, de kan vara ett traditionellt svenskt midsommarfirande eller en högtid som firats i ett annat land i många år och som den boende skulle uppskatta att få fortsätta att fira. Måltider ihop med högtidsfirandet är ofta mycket viktig för oss alla.  

Det finns många traditioner eller saker som är självklara för den som är född i Sverige,  men som inte alls är logiskt för den som har ett annat ursprung. Det kan finnas många sätt att presentera hur maten ska serveras. Många enheter får maten levererad från någon matleverantör och att be dem att skicka med en bild som visar det tänkta upplägget är inte ett överkrav.

En svenskfödd som skulle få i uppdrag att servera en traditionell japansk eller persisk måltid skulle få stora problem. Att inte ha en aning om hur maten ska se ut eller i vilken ordning olika delar av måltiden ska serveras skapar risk för missförstånd. På samma sätt måste det vara för den som kommer från ett annat land. Se till att ha tydliga instruktioner så att inte serveringen blir fel.

Det kan finnas religiösa eller etiska skäl till specialkost. Vanligast i Sverige är muslimer som önskar kost fri från fläskkött och halalslaktat kött. Människor som bekänner sig till judisk tro önskar kosher. Andra exempel är människor som äter vegetarisk eller vegansk kost. På äldreboendet kan även finnas specialkost utifrån sjukdom eller allergier liksom konsistensanpassad kost (mer om det senare)

Fest ett avbrott i vardagen
Att bjuda till fest ökar hemtrevnad, ger liv, glädje och minnen. Alla har rätt till guldkant i tillvaron. Många äldreboenden arbetar för att skapa festliga tillfällen för de boende. Vi kopplar gärna festligheter till högtider, men varför inte göra vardagen festligare. Den som planerar en fest tänker ofta på ljussättning, möblering och utsmyckning.

Det är viktigt att skapa en struktur som gör att olika dagar skiljer sig åt, att det går att skilja vardag från helg. Under vinter och vår firar vi såväl ”Alla hjärtans dag” som fettisdagen och våffeldagen. Andra delar av året är det midsommar eller kanelbullens dag.

Det finns massor av olika dagar som ger möjligheter och skäl att fira under stora delar av året. Alla kan bidra genom att komma med idéer och hitta skäl att fira extra. Någon fyller år, välkommen hit fest för en nyinflyttad. Ibland kan alkohol bidra till feststämningen.

Det finns mängder av tillfällen att skapa guldkant i vardagen. Omtanke, medmänsklighet och människokärlek kostar inget men kan kräva lite planering. Små enkla knep kan göra måltiden till en fest. Det krävs ett medvetet arbetssätt för att skapa harmoni runt måltiderna när många äter tillsammans samtidigt. När det lyckas skapar det gemenskap och befrämjar aptiten och hälsan.

Det är olika hur ofta de boende får besök. Några har närstående som kommer varje dag medan andra har sina närstående i andra delar av landet eller världen. När släkt och vänner besöker så vill de flesta bjuda gästerna på något.

Ofta kommer dessa mer sällankommande gäster på helgen eller som en avstickare under semesterresan. En del kanske har med sig något medan andra bara tittar förbi. Någon kommer i samband med lunch eller fika.

På en del äldreboenden går det att fixa fika eller värma mat på rummet. Ett äldreboende kan göra mycket för att gäster ska känna sig välkomna. Med servicetänkande går det ofta att skapa förutsättningar för ett bra besök för den boende och dennes närstående. En faktor som kan vara med och bidra är vilka möjligheter som finns att värma extra matportioner.  

Den som har specialkost eller som får annan meny av andra skäl har rätt att få en vacker uppläggning. För den enskilde bidrar det såväl till ökad aptit som till att känna sig välkommen och delaktig.

Reflektion - trivsamma måltider
Omsorgspersonal:
• Vad kan ni göra för att matsalen ska vara inbjudande?
• Vad gör ni för att skapa guldkant?
• Hur hanterar ni en situation där någon av de boende har gäster.  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Vad kan ni göra för att den boende ska få en positiv upplevelse under måltiderna?
• Sitter medarbetarna tillsammans med de boende och äter eller står de upp eller går omkring mellan borden under måltiden?
• Går det att få er matleverantör att de skicka med bilder på hur maten är tänkt att serveras?
• Bjuder ni in närstående när ni har fest?

Boende och närstående:
• Upplever du att måltidsmiljön är trivsam?
• Är maten av god kvalitet?
• Har du idéer på vad som skulle kunna göras festligare?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-23 06:17
  Rätt till sexuell hjälp på äldreboendet m.m.
  info
 • 2023-03-17 11:10
  Patientsäkerhetsberättelse
  info
 • 2023-03-16 05:58 Debatt
  Utblick v 11
  info
 • 2023-03-13 04:00 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 01 Kvalitet, 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 05 Planering
  Kunskapsutvecklingen inom äldreomsorgen går fort.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-06 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-02-28 09:50
  Äldreboenden runt om i världen
  info
comments powered by Disqus