När de boende på äldreboendet får egen tid av god kvalitet skapas kvalitet i mötet.

Egen tid och socialt innehåll i omsorgen är en viktig kvalitetsfaktor på äldreboendet. Den boende har rätt att bli erbjuden meningsfulla aktiviteter under det som kallas egen tid. Det är viktigt för verksamheten att utvärdera och utveckla innehållet i den egna tiden. Likaså är det viktigt att dokumentera för att kunna ta vara på det som fungerar och utveckla det vidare.

Foto - Frugan - Mostphotos

Inspiration till denna artikel har hämtats ur uppsatsen Egen tid” - välbefinnande för personen med demens och arbetstillfredsställelse hos personal  av Iréne Eriksson 2006, skriven vid Institutet för gerontologi Hälsohögskolan, Jönköping.  

Egen tid innebär att den boende extratid varje vecka tillsammans med sin kontaktman. ”Egen tid” schemaläggs och under den schemalagda tiden utförs någon aktivitet som är vald och avpassad efter just den personens intressen, önskemål, behov och förmågor. Personal har många arbetsuppgifter. Det är lätt att prioritera sådant som hör till människors grundläggande behov såsom tvätt, städning, mat och fysisk omvårdnad, d.v.s. det som är synligt, som syns om vi gör eller avstår från att göra.  

De människor som kommit längre i sin demensutveckling kan ha svårt att delta i en gruppaktivitet. Om det inte finns schemalagd egen tid, får de ingen tid alls av personalen med undantag av omvårdnadssituationerna. Alla människor har ett behov av ett mellanmänskligt samspel. För personer som inte kan delta i en gruppaktivitet riskerar det att utebli.  

Vården ska vara rättvis och här riskerar några att inte få del av aktiviteter. Vi måste uppmärksamma de som är stillsamma och inaktiva. Annars riskerar de som pockar på uppmärksamhet att också få all uppmärksamhet. Att inte ge uppmärksamhet till en person riskerar att påskynda att personer går in i sig själv och blir mer isolerad.  

Under ”egen tid” är uppmärksamheten riktad på personen med demens genom att kontaktpersonen gör något tillsammans med den enskilde som denne upplever positivt. I valet av aktivitet så utgå från individens personlighet, livshistoria, tidigare vanor, intressen, önskningar och behov. Det viktiga är inte att det är en aktivitet i ordets rätta bemärkelse, utan det viktiga är att kontaktpersonen är nära, ser och bekräftar personens.  

Exempel på aktiviteter som kan förekomma under ”egen tid” är många, som utflykt med kaffekorg, gå till blomsteraffären, torget, läsa, titta på kort, fotbad, taktil stimulering, badkarsbad o.s.v. Det viktiga är att utgå ifrån vem är personen, vad har hen gillat och gillar nu. Vad orkar personen. Att bara sitta ner tyst med någon eller att göra något med sina händer medan den boende ser på kan också vara aktivitet.  

Att få sitta tyst tillsammans med någon kan ge chansen till koncentration. Plötsligt kommer ett ord från någon som inte sagt något på länge. Ni tittar på kort tillsammans och plötsligt kommer en kommentar om något foto. En blomma eller en kantarell kan väcka minnen och vara grund för samtal. Det blir kontakt på en annan djupare nivå. Att arbeta med ”egen tid” handlar mer om inställning än tid. Börja i blygsam omfattning med en halvtimma. Gör ett schema där tiden planeras in. Mer om detta i blogg om daglig planering. I demensvård måste det alltid finnas viss flexibilitet. Byt tid mellan de boende om det inte passar. Gör en kort dokumentation om vad ni gjort under ”egen tid”.  

Med dokumentation blir det värdefulla arbete som utförs för att den boende ska må bra synligt. Vi behöver verktyg i vården och ”egen tid” kan vara det verktyg som behövs för att komma igång med aktivitet men också ett verktyg för att se personen/individen.  

Undersköterska: Hur hanterar ni ”egen tid” för boende vars kontaktman frånvarande? Finns det möjlighet att ge alla boende ”egen tid ”? Har ni koll på att alla får egen tid?  

Chef och legitimerad personal: Hur följer ni upp att alla får ”egen tid”? Hur får kontaktmannen introduktion i arbetet med egen tid? Dokumenteras ”egen tid på ett bra sätt? Framgår det vad tiden har använts till?

Närstående:  Får din närstående “egen tid” av god kvalitet? Dokumenteras insatsen?

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-23 06:17
  Rätt till sexuell hjälp på äldreboendet m.m.
  info
 • 2023-03-17 11:10
  Patientsäkerhetsberättelse
  info
 • 2023-03-16 05:58 Debatt
  Utblick v 11
  info
 • 2023-03-13 04:00 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 01 Kvalitet, 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 05 Planering
  Kunskapsutvecklingen inom äldreomsorgen går fort.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-06 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-02-28 09:50
  Äldreboenden runt om i världen
  info
comments powered by Disqus