Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet

Egen tid och socialt innehåll i omsorgen är en viktig kvalitetsfaktor på äldreboendet. Den boende har rätt att bli erbjuden meningsfulla aktiviteter under det som kallas egen tid. Det är viktigt för verksamheten att utvärdera och utveckla innehållet i den egna tiden. Likaså är det viktigt att dokumentera för att kunna ta vara på det som fungerar och utveckla det vidare.
Att planera och genomföra "egen tid" med de boende på äldreboendet är en viktig del av att skapa en meningsfull och personlig omsorg. Egen tid handlar om att ge varje boende individuell uppmärksamhet och stöd, vilket kan förbättra deras livskvalitet och välbefinnande. Här är några strategier och tips för omsorgspersonal att tänka på när de planerar egen tid.

Foto - Frugan - Mostphotos

Inspiration till denna artikel har hämtats ur uppsatsen Egen tid” - välbefinnande för personen med demens och arbetstillfredsställelse hos personal  av Iréne Eriksson 2006, skriven vid Institutet för gerontologi Hälsohögskolan, Jönköping.  

Den boendes egna tid


Egen tid innebär att den boende extratid varje vecka tillsammans med sin kontaktman. ”Egen tid” schemaläggs och under den schemalagda tiden utförs någon aktivitet som är vald och avpassad efter just den personens intressen, önskemål, behov och förmågor. Personal har många arbetsuppgifter. Det är lätt att prioritera sådant som hör till människors grundläggande behov såsom tvätt, städning, mat och fysisk omvårdnad, d.v.s. det som är synligt, som syns om vi gör eller avstår från att göra.  

Social samvaro - ett mänskligt behov


De människor som kommit längre i sin demensutveckling kan ha svårt att delta i en gruppaktivitet. Om det inte finns schemalagd egen tid, får de ingen tid alls av personalen med undantag av omvårdnadssituationerna. Alla människor har ett behov av ett mellanmänskligt samspel. För personer som inte kan delta i en gruppaktivitet riskerar det att utebli.  

Vården ska vara rättvis och här riskerar några att inte få del av aktiviteter. Vi måste uppmärksamma de som är stillsamma och inaktiva. Annars riskerar de som pockar på uppmärksamhet att också få all uppmärksamhet. Att inte ge uppmärksamhet till en person riskerar att påskynda att personer går in i sig själv och blir mer isolerad.  

Under ”egen tid” är uppmärksamheten riktad på personen med demens genom att kontaktpersonen gör något tillsammans med den enskilde som denne upplever positivt. I valet av aktivitet så utgå från individens personlighet, livshistoria, tidigare vanor, intressen, önskningar och behov. Det viktiga är inte att det är en aktivitet i ordets rätta bemärkelse, utan det viktiga är att kontaktpersonen är nära, ser och bekräftar personens.  

Aktivitet som kan ge guldkant


Exempel på aktiviteter som kan förekomma under ”egen tid” är många, som utflykt med kaffekorg, gå till blomsteraffären, torget, läsa, titta på kort, fotbad, taktil stimulering, badkarsbad o.s.v. Det viktiga är att utgå ifrån vem är personen, vad har hen gillat och gillar nu. Vad orkar personen. Att bara sitta ner tyst med någon eller att göra något med sina händer medan den boende ser på kan också vara aktivitet.  

Det handlar om inställning


Att få sitta tyst tillsammans med någon kan ge chansen till koncentration. Plötsligt kommer ett ord från någon som inte sagt något på länge. Ni tittar på kort tillsammans och plötsligt kommer en kommentar om något foto. En blomma eller en kantarell kan väcka minnen och vara grund för samtal. Det blir kontakt på en annan djupare nivå. Att arbeta med ”egen tid” handlar mer om inställning än tid. Börja i blygsam omfattning med en halvtimma. Gör ett schema där tiden planeras in. Mer om detta i blogg om daglig planering. I demensvård måste det alltid finnas viss flexibilitet. Byt tid mellan de boende om det inte passar. Gör en kort dokumentation om vad ni gjort under ”egen tid”.  

Dokumentera alltid


Med dokumentation blir det värdefulla arbete som utförs för att den boende ska må bra synligt. Vi behöver verktyg i vården och ”egen tid” kan vara det verktyg som behövs för att komma igång med aktivitet men också ett verktyg för att se personen/individen.  

Så kan omsorgspersonal planera "egen tid" med de boende på äldreboendet

Att planera och genomföra "egen tid" med de boende på äldreboendet är en viktig del av att skapa en meningsfull och personlig omsorg. Egen tid handlar om att ge varje boende individuell uppmärksamhet och stöd, vilket kan förbättra deras livskvalitet och välbefinnande. Här är några strategier och tips för omsorgspersonal att tänka på när de planerar egen tid.

Förstå de boendes behov och intressen


Individuell kartläggning: För att kunna planera meningsfull egen tid är det viktigt att förstå varje boendes behov, intressen och preferenser. Detta kan göras genom samtal med de boende, deras anhöriga och genom att läsa deras vårdplaner.
Personcentrerad omsorg: Genom att utgå från den enskilda individens intressen och behov kan omsorgspersonalen skapa aktiviteter och stunder som verkligen betyder något för den boende. Det kan handla om allt från att lyssna på favoritmusiken, läsa en bok tillsammans eller ta en promenad i trädgården.

Skapa en flexibel och anpassad plan


Flexibilitet: Det är viktigt att vara flexibel och kunna anpassa planerna efter de boendes dagsform och humör. Vissa dagar kanske en boende föredrar lugna och avkopplande aktiviteter, medan andra dagar kan mer aktiva eller sociala aktiviteter vara mer passande.
Planera i förväg: Även om flexibilitet är viktigt, kan det vara bra att ha en grundläggande plan för egen tid. Genom att ha en lista med möjliga aktiviteter som är anpassade till varje boende kan du som medarbetare snabbt hitta lämpliga alternativ beroende på situationen.

Bygg starka relationer


Förtroende och kommunikation: Att bygga starka relationer med de boende är grundläggande för att skapa meningsfull egen tid. Genom att lyssna aktivt, visa empati och vara närvarande kan personalen skapa en trygg och stödjande miljö.
Skapa kontinuitet: En av grundidéerna med egen tid är att samma personal alltid håller i den. På så sätt skapas en relation och ni lär känna varandra på ett djupare plan, vilket kan leda till mer meningsfulla och givande stunder.

Uppmuntra delaktighet och självständighet


Den boende ska delta i planeringen: Låt de boende vara med och planera sin egen tid. Fråga dem vad de skulle vilja göra och försök att inkludera deras önskemål och idéer i aktivitetsplanen. Detta främjar en känsla av delaktighet och självbestämmande.
Stöd självständighet: Uppmuntra de boende att vara så självständiga som möjligt under egen tid. Ge dem möjlighet att utföra uppgifter själva eller delta aktivt i aktiviteterna. Detta kan stärka deras självkänsla och känsla av kontroll över sin egen vardag.

Dokumentera och utvärdera


Följ upp och dokumentera: Dokumentera vad som gjorts under egen tid och hur den boende har reagerat på aktiviteterna. Detta ger värdefull information för framtida planering och kan hjälpa till att identifiera vilka aktiviteter som är mest uppskattade.
Utvärdera och anpassa: Utvärdera regelbundet hur egen tid fungerar och gör nödvändiga justeringar. Genom att ständigt förbättra och anpassa aktiviteterna kan personalen säkerställa att egen tid alltid är meningsfull och givande för de boende.

Skapa en trivsam miljö


Anpassa miljön: Skapa en trivsam och stimulerande miljö för egen tid. Detta kan innebära att anpassa belysning, använda bekväma möbler och säkerställa att det finns tillgång till nödvändiga hjälpmedel och resurser.
Fokusera på lugn och ro: För att göra egen tid så avslappnande och njutbar som möjligt, se till att minimera störande ljud och avbrott. En lugn och rofylld miljö kan bidra till att de boende känner sig mer avslappnade och bekväma.

Genom att planera och genomföra egen tid med omsorg och uppmärksamhet på de boendes individuella behov och intressen kan personalen på äldreboendet skapa meningsfulla stunder som verkligen gör skillnad i de boendes liv.

Reflektionsfrågor - Egen tid
Undersköterska och vårdbiträde:
- Hur hanterar ni ”egen tid” för boende vars kontaktman frånvarande?
- Finns det möjlighet att ge alla boende ”egen tid ”?
- Har ni koll på att alla får egen tid?  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Hur följer ni upp att alla får ”egen tid”?
- Hur får kontaktmannen introduktion i arbetet med egen tid?
- Dokumenteras ”egen tid på ett bra sätt?
- Framgår det vad tiden har använts till?

Boende och närstående:  
- Får de boende “egen tid” av god kvalitet?
- Dokumenteras insatsen?

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-07-15 04:00 08 Förebyggande o lokaler
  Verksamheten behöver ha bra rutiner vid utprovning av hjälpmedel.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-11 04:00 11 MTP
  Har ni koll på era hjälpmedel?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-08 04:00 01 Kvalitet
  Rätt ambitionsnivå är nyckel till framgång
  info
 • 2024-07-04 04:00 12 Personlig omvårdnad, 06 Dokumentation, 15 Handlingsberedskap, 04 Bemötande
  Så stärker du språkkunskaperna hos språksvaga medarbetare på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-27 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många allvarliga läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-24 04:00 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler
  När värmeböljan kommer gäller det att ha kunskap och en strategi för att skydda de boende och medarbetarna
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev