Minnity - digital levnadsberättelse

Katarzyna och hennes man har utvecklat en digital levnadsberättelse som tar över världen.

Katarzyna Hess-Wiktor, VD och medgrundare för Minnity har som psykolog doktorerat på demenssjukdomar. Hon har arbetat med utbildningar under lång tid. Från början handlade det om kognitiva sjukdomar och forskning om demenssjukdomar. Nu har hon en dröm att alla i behov av omsorg ska kunna leva värdiga och meningsfulla liv. Det är därför
Minnity stödjer personal i äldreomsorg med digitala verktyg för kompetensutveckling och personcentrerat bemötande.

När hon kom till Sverige fick hon arbeta med internationalisering av svenska omsorgsmodeller, men kom till insikt i att kunskap och utbildning framförallt riktar sig till de som redan har bra förutsättningar. Hon fick tillsammans med maken Przemek Wiktor som är IT-specialist för fem år sedan en idé om att skapa ett verktyg för digital mikroinlärning och personcentrerat bemötande. Därigenom går det att kompetensutveckla även medarbetare utan högskoleutbildning. Med korta snuttar en bit i taget så kan man söka svar när man behöver det.

Hon såg även att levnadsberättelsen är central när det gäller att erbjuda personcentrerad och individanpassad vård. Genom att veta och förstå hur en person vill ha sin vardag så är det lättare för omsorgspersonalen att utforma stödet så att det passar kunden. Levnadsberättelsen går också att skriva ut som PDF-kopia så att den kan förvaras i kundens pärm.

Personalen behöver ha olika typer av kunskap. Mikroinlärningsplattformen erbjuder korta, lättillgängliga kurser från olika utbildningsanordnare och tillåter verksamheter att skapa egna utbildningar på ett enkelt sätt. Verktyget har en ML-stödd funktion som föreslår korta utbildningar på tre till fem minuter som kan vara relevanta för medarbetaren. Genom att medarbetaren tar del av kompetens via Minnity så kan även chefen följa upp hur medarbetaren tar till sig kompetensutveckling. Verksamheten kan också      själva forma kompetensutveckling för medarbetarna utifrån verksamhetens specifika behov.

Digitala levnadsberättelser tillåter snabb åtkomst till viktig information om individer samt möjligheter till kommunikation i omsorgsteamet, inklusive omsorgstagaren och anhöriga. Ambitionen är också att hjälpa personal inom äldreomsorgen att trivas på jobbet – med stöd av en smartphone.

Levnadsberättelsen utgår ifrån frågeställningar om olika levnadsområden och kan fyllas i av medarbetare, närstående eller i samarbete mellan dem. Erfarenhetsmässigt så skapas de bästa levnadsberättelserna när närstående fyller i och personalen uppdaterar dem vid behov. Det går även att lägga till bilder och annan information i Minnity som ett komplement till det skrivna. Enhetschefen kvalitetsgranskar och godkänner innehållet innan det används i verksamheten.

Lösningen stöder utveckling av omsorgskompetens med lättillgängliga kurser i mikroformat via nätet samtidigt som de underlättar ett personcentrerat förhållningssätt till de äldre som är i behov av vård. Det underlättar också samverkan inom teamet och mellan teamet och närstående.  Minnity har nu nöjda kunder inom äldreboende, hemtjänst och dagverksamhet. Flera verksamheter använder även delar av verktyget utifrån sina behov.

I appen finns det plats för inköpslistor, veckoscheman, kontaktuppgifter till närstående och bilder på viktiga objekt i hemmet. Det går även att lägga till dokument i PDF-format såsom genomförandeplan eller instruktioner så att dessa finns tillgängliga för omsorgspersonalen.

Det finns också en kommunikationsyta för att kommunicera runt sådant som är viktigt för den boende, närstående eller omsorgspersonalen. När man använder mobil kan man också tala in meddelande. Detta är en bra möjlighet för de som är osäkra på stavning. Det går att lägga lite längre meddelanden såväl till medarbetare som boende och närstående samt kommunicera med en gemensam chatt för verksamheten. Chefen kan styra vilken medarbetare som ska ha tillgång till vilken profil. Genom att samverkan i teamet stärks så förbättras även arbetsmiljön för medarbetarna.

IT-verktyget Minnity är byggt med stöd från Vinnova och Tillväxtverket samt testad i forskningsstudie med Mälardalens Universitet. Personuppgifter är krypterade och lagras på en certifierad server så kraven på datasäkerhet är hög. Företaget har redan fem medarbetare och växer snabbt framförallt i Sverige och Frankrike. Tjänsten tillhandahålls med månadsabonnemang per medarbetare som använder tjänsten.

Aktuellt i media
 • 2024-05-28 04:00 01 Kvalitet, 06 Dokumentation
  The importance of clear routines at the nursing home: Making it "Easy to do right"
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-05-23 04:00 04 Bemötande, 05 Planering, 03 Ledarskap
  What can you do to make your accommodation attractive to someone who is going to move in?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-05-22 04:00 01 Kvalitet
  The right level of ambition is key to success
  info
 • 2024-05-21 04:00 01 Kvalitet, 06 Dokumentation, 07 Riskhantering, 03 Ledarskap
  Nursing homes should work with systematic quality development
  info
 • 2024-05-17 04:00 01 Kvalitet, 15 Handlingsberedskap, 05 Planering
  Strategic Planning for Skills Development at the Nursing Home: Strengthening Staff Skills and Qualifications
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-05-13 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  It is important to have a conversation climate with a high ceiling. Dominance techniques and reprisals lower the quality.
  Foto-Michael-Erhardsson-web
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev