Att mata en annan människa är inte helt lätt.

Att mata en annan människa är en grannlaga uppgift. Att ta det i lagom takt, ge en angenäm måltid och en bra smakupplevelse är viktigt. Det finns också risker att den som bli matad sätter i vrångstrupen eller inte får i sig tillräckligt med näring för att den som matar saknar rätt hjälpmedel, inte är lyhörd eller har ont om tid.

Har medarbetarna fått en tillräckligt god genomgång om vad de ska tänka på när de matar en äldre person?

Att mata en annan människa som kanske har sväljsvårigheter är en uppgift som kräver vissa baskunskaper. Under sommaren kommer det ofta in vikarier i verksamheten. Att personal som sätts att mata en boende är införstådd med att personen måste hinna tugga och svälja rätt samt hinna andas. Det är också viktigt att det ges tid för att kunna utföra en säker matning. En övning för personalen, som kan vara bra, är att bli matad av en kollega.  

Några viktiga punkter att tänka på när man matar någon:  
- Har du tvättat händerna (undvika obehagliga lukter från dina händer som stör matupplevelsen)
- Sitter du ergonomiskt (viktigt för din kropp och för kontakten med den du matar)
- Sitter den som ska matas bra (minska risk för felsväljning och eventuellt kan sitthjälpmedel behövas)
- Uppmuntra och stötta den som ska äta (din personliga åsikt om maten ska inte påverka den som ska äta)
- Mata i lagom takt och ge lämplig tugg storlek (den som blir matad ska inte känna sig stressad det kan få förödande konsekvenser)
- Prata inte med mat i munnen (om den som matas har mat i munnen och pratar samtidigt ökar risken för felsväljning)
- Har ni rätt hjälpmedel vid måltiden?

Man kan tänka att medarbetare borde förstå, men tyvärr händer det att matningen sker på ett oproffsigt sätt. Ibland har de boende behov av specialkoster. Det kommer att tas upp i en annan blogg. Vill du veta mer om matning, se vårdhandboken. Mer om specialkoster kommer i en annan blogg och uppläggning av sådan kommer i en annan artikel.  

Arbetsterapeuten instruerar om den boendes sittställning i rullstolen eller i sängen. Att bli matad halvliggandes  eller med ihopsjunken sittställning är ingen behaglig upplevelse.  

Undersköterska: Hur gör ni för att säkerställa att alla vet hur de ska mata? Hur ger ni i undersköterskegruppen varandra tips och stöd kring matning och matningssituationen? Har ni provat mata varandra för att känna hur det känns? Är det behagligt och tryggt att bli matad på er enhet?

Chef och legitimerad personal: Hur gör ni för att säkerställa att alla vet hur de ska mata? Har ni en bra dialog i teamet kring de boende som har behov av hjälp i matsituationen. Går det att koppla in logoped om det föreligger sväljsvårigheter? Hur handleder ni medarbetarna kring matning? Har medarbetarna tid att mata de som har behov av detta?  

Närstående: Har du en närstående som blir matad eller har du sett andra blivit matade? Genomförs matningen på ett bra sätt?  

 • 2021-12-06 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2021-12-02 04:00 16 Sjukdom och död
  Funktionsförändringar i mage och tarm
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2021-11-29 04:00 02 Värdegrund, 15 Handlingsberedskap, 03 Ledarskap
  Handlingsberedskap, sunt förnuft eller praktiskt förstånd
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2021-11-24 04:00 14 Läkemedelshantering
  Läkemedelsrutiner
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2021-11-22 04:00 05 Planering
  Förmåga att hantera ständiga förändringar
  Foto: Pixabay
  info
 • 2021-11-18 04:00 13 Hygien
  Hantering av handhygien och personalkläder är avgörande för att förhindra smittspridning
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus