Har ni bra kvalitet på vården nattetid?

Undersköterskan som arbetar natt står ofta ensam med svåra beslut. Ger ni ett bra stöd?

Foto: Mostphotos

År 2010 gjorde Socialstyrelsen tillsyn nattetid på ett stort antal äldreboenden i Sverige. Det resulterade i en omfattande kritik. Socialstyrelsen försökte då införa en bemanningsförfattning för äldreboenden, men bedömdes inte ha rätten att göra det.  

SKR (Sveriges kommuner och regioner) startade 2016 projektet ”Sätt ljus på natten” som syftade till att stärka kvaliteten nattetid på äldreboenden.  

Socialtjänstförordningen säger att det ska finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Det finns flera arbetsmiljöförordningar som berör arbete på natten. Mer om dessa i en annan artikel.  

Det som påverkar kvaliteten på vården nattetid är exempelvis
- Den boendes behov  
- Arbetssätt, rutiner  
- Kompetens och kompetensutveckling  
- Teknik (larm, lyftar, sängar, madrasser)  
- Organisation och ledarskap  
- Lokalerna
- Strategi för välfärdsteknik

Lite förenklat kan vi beskriva nattarbetet som att medarbetaren går rundor, vänder personer som inte klarar det själva, tittar till och hjälper till på toaletten eller byter inkontinensskydd och hjälper den boende att sköta hygienen när det behövs. Det kan handla om att ge läkemedel. Om någon har ont eller feber behöver joursjuksköterska kontaktas. Boende kan också behöva ha ett sent kvällsmål för att inte nattfastan ska bli för lång.  

Det finns ett stort antal händelser som händer sällan som kan hända på natten. Ibland är någon av de boende orolig och medarbetaren behöver sitta ner med denne och prata och försöka få personen att komma till ro. Det är inte lätt att hantera en boende som blir arg och slåss när man arbetar ensam. Det händer även att boende faller nattetid. Mer om hantering av fallskador i en annan blogg.  

Natten omfattar mer än en tredjedel av dygnet. Ofta finns det någon form av städrutin som det åligger medarbetare på natten att sköta. Många sköter detta när de är som tröttast för att inte somna. Personer som arbetar natt upplever oftast tiden mellan 04.00 – 05.30 som svårast.  

Undersköterskor som arbetar natt är ofta erfarna. Det händer att vikarier kommer in som inte har vare sig utbildning eller längre erfarenhet. Genom att det i stor utsträckning är ett ensamarbete blir kontinuiteten extra viktig. Det är svårt att göra ett bra arbete om du inte känner de boende och deras behov.  

Det som ibland blir knepigt är dialogen och förståelsen mellan medarbetare på natt och dag. Bra journalföring är viktig. Det händer att boende sover på dagtid och sedan vandrar hela natten. En boende som somnat sent kanske inte blir väckt i tidig morgontimme för blöjbyte. Dagpersonalen kan då klaga på att den boende är genomsur när de kommer. Likaså kan det finnas behov av att använda sänggrind eller larm. Dokumentationen måste ge ett bra stöd för legitimerad personals bedömning.  

Ibland är det inte dokumenterat om närstående vill bli uppringda om något händer på natten.  

Undersköterska: Finns det ordination på sänggrind? Skriver ni som arbetar natt en avvikelse när något brister? Har ni utbildning i hur ni lagar larm eller byter ut larm som slutar fungera nattetid? Fungerar kontakten med joursjuksköterskor bra? Kommer de när ni behöver deras stöd? Blir ni tillfrågade om hur inkontinensskydd fungerar nattetid?  

Chef och legitimerad personal: Gör ni regelbundet riskanalyser på arbetet nattetid? Förekommer det att medarbetare nattetid tvingas vända eller lyfta boende själva? Hur säkerställer ni kvaliteten på natten när det är vikarier som arbetar? Gör ni tillsyn på natten? Har ni särskilda nattmöten där ni tar upp punkterna ovan angående kvaliteten på vården nattetid? Är det dokumenterat om närstående vill bli uppringd nattetid i alla journaler?

Närstående: Vill ni bli uppringda om något händer nattetid? Känner verksamheten till om ni vill bli uppringda? Blir ni informerade i efterhand om det hänt något under natten?  

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-08-18 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-08-15 04:00
  Döden
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-28 04:00 16 Sjukdom och död
  Livets sista tid
  info
 • 2022-07-18 04:00 16 Sjukdom och död, 04 Bemötande, 17 Psykisk hälsa
  Minnessvikt
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-14 04:00 16 Sjukdom och död, 17 Psykisk hälsa
  Funktionsförändringar som påverkar nervsystemet
  info
 • 2022-07-11 04:00 02 Värdegrund, 17 Psykisk hälsa, 04 Bemötande
  Psykiskt välbefinnande
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus