Skadedjur på äldreboende

På äldreboenden som på andra ställen där många flyttar in så ökar risken att få in skadedjur. Den som inte är uppmärksam och har bra rutiner kan riskera att få stänga ner delar av verksamheten för att sanera. Uppmärksamhet och bra rutiner för städning ger förutsättningar att hålla undan skadedjur som vägglöss.  

Skadedjur på äldreboende


Äldreboenden är platser där äldre människor bor och får den omsorg och hjälp de behöver för att kunna leva ett tryggt och bekvämt liv. Tyvärr kan det ibland uppstå problem med skadedjur som kan göra tillvaron besvärlig både för de boende och för personalen. Skadedjur kan vara allt från insekter som kackerlackor och vägglöss till gnagare som råttor och möss.

Att leva med skadedjur påverkar hälsan


Skadedjur kan påverka äldre människors hälsa på olika sätt. De kan bita, sticka och orsaka allergiska reaktioner hos de boende, vilket kan leda till fysiska och psykiska obehag. Dessutom kan de sprida sjukdomar och skadliga bakterier, vilket kan vara särskilt farligt för personer med nedsatt immunförsvar.


Professionell hjälp med skadedjursbekämpning


När det trots åtgärder uppstår skadedjur på äldreboendet måste de tas på allvar och åtgärdas snabbt. Det kräver samarbete mellan äldreboendet och professionella skadedjursbekämpare. Experterna kan identifiera och eliminera problemet på ett säkert och effektivt sätt, samtidigt som de tar hänsyn till personalens och de äldres hälsa och säkerhet.

Skadedjursbekämpning på äldreboenden är en känslig process som bör hanteras med försiktighet och empati. Kommunikation med de boende om vilka åtgärder som vidtas är viktigt för att förhindra oro och frustration. Personalen kan också hjälpa till genom att rapportera eventuella problem och vara uppmärksamma på tecken som kan indikera förekomsten av skadedjur.

Förebyggande insatser mot skadedjur


För att förebygga skadedjursproblem på äldreboenden är det viktigt med
- regelbundna inspektioner och underhåll av byggnader och utemiljö. Då kan eventuella sprickor och hålighet som kan fungera som ingångar för skadedjur identifieras och åtgärdas i tid.
- regelbunden städning och sanering av utrymmen där det finns risk att skadedjur sprids som till exempel kök, matutrymmen och sovrum.
- noggrann sophantering för att undvika att skadedjur dras till matrester och avfall.

Sammanfattningsvis är skadedjur en olycklig verklighet som ibland kan påverka äldreboende negativt. Genom att vidta förebyggande åtgärder och snabbt agera vid upptäckt av skadedjur kan man minimera de negativa konsekvenserna för de boende och personalen. Det är viktigt att äldreboenden tar skadedjursbekämpning på allvar och samarbetar med experter för att skapa en trygg och hälsosam miljö för de äldre.

Vägglöss


På ställen där många flyttar in och ut finns en förhöjd risk för vägglöss. Vägglusen gömmer sig gärna i alltifrån sängar till soffor, tavelramar, gardiner, rullstolar, radioapparater och brandvarnare. Andra ställen den kan finnas på är bakom golvlister och lösa tapeter eller i förvaringsaskar och böcker.  

En tom vägglus är genomskinlig och blir rödbrun när den sugit blod. I brist på föda kan den gå i dvala i upp till ett år. Då är den inte tjockare än ett kreditkort och är svår att upptäcka. En vägglus kan inte hoppa eller flyga utan förflyttar sig krypande. Den orsakar ingen spridning av smitta. Vägglöss är nattaktiva skinnbaggar och de är inte aktiva om ljuset är på.  

Om det flyttar in en ny  boende där det finns misstanke om vägglöss så skall alla kläder, skor, väskor sättas in i dubbla plastpåsar. I samråd med den enskilde får man besluta vad som ska kasseras och vad som går att tvätta eller behandla på annat sätt. Det går inte alltid se på den enskilde om de blivit bitna, vilket innebär att en kontroll av den enskildes hud inte är riktigt säker. Vägglöss bärs inte på kroppen och den enskilde i sig utgör därför ingen smittrisk och kan därför samvårdas med andra.  

Vid kemisk behandling sprutas ett medel vid golvlisterna och i sängen (sängens ben och underrede). Detta medel skall verka i 5-6 veckor. Sängen får inte flyttas från rummet under den tiden (märk sängen). Medlet som är långtidsverkande är vattenlösligt, vilket innebär att man inte får våtmoppa mot golvlisterna. Sängen får naturligtvis rengöras, men är det inget spill mot sängens ben och underrede så var försiktig med rengöring av dessa detaljer. Vid saneringen innebär det att rummet blir avstängt i minst ett dygn innan en ny boende kan släppas in.   

Vid stark misstanke eller vetskap om att en person har vägglöss i hemmet ska följande åtgärder vidtas då denne har personlig kontakt med vården. Ge den enskilde rena kläder. Kläder och tillhörigheter. Vägglöss dör genom maskintvätt minst 60°C, kemtvätt, torkskåp eller torktumlare 50°C i 30 minuter. Djupfrysning i en vecka tar också död på lössen.

Medel för att bekämpa vägglöss


Att bekämpa vägglöss kan vara en utmaning, men det är viktigt att agera snabbt för att förhindra att problemet blir värre.

Kemiska insektsmedel Det är viktigt att välja ett medel som är specifikt utformat för att hantera vägglöss och att följa tillverkarens anvisningar noggrant.
Använd aldrig kemiska insektsmedel på sängkläder, madrasser eller kläder som kommer i kontakt med huden.
Ånga Ångbehandling är en effektiv metod för att döda vägglöss och deras ägg. Ånga kan användas på madrasser, möbler och andra drabbade områden.
Tvätt och torktumling Tvätta och torktumla alla sängkläder, kläder och andra textilier som kan ha kommit i kontakt med vägglöss vid hög temperatur. Vägglöss och deras ägg dör vid temperaturer över 45 grader Celsius.
Frysning Om möjligt, placera små föremål som misstänks vara infekterade i frysen i flera dagar. Låga temperaturer kan döda vägglöss.
Sängöverdrag Använd särskilda sängöverdrag avsedda att förhindra att vägglöss kommer åt sängen och madrassen.
Fällor och pulver Det finns vägglusfällor och pulver som kan hjälpa till att begränsa spridning.
Professionell skadedjursbekämpning På ett äldreboende är det bäst att anlita professionella skadedjursbekämpare. De har erfarenhet och tillgång till effektiva metoder och kemikalier för att eliminera vägglöss.
Förebyggande åtgärder: Efter att vägglössen blivit bekämpade är det viktigt att vidta förebyggande åtgärder, inklusive att hålla bostaden re och regelbundet inspektera för eventuell återkommande vägglöss.

Det är viktigt att vara tålmodig när ni försöker få bort vägglöss, eftersom det kan ta tid att helt bli av med dem. Regelbunden granskning och förebyggande åtgärder kan hjälpa till att förhindra att vägglöss återkommer. Kontakta även vårdhygien för råd och stöd.

Reflektionsfrågor - skadedjur
Undersköterska och vårdbiträde:
- Vad har ni för kunskap kring vägglöss inom teamet?
- Skulle ni uppmärksamma dem innan de hinner sprida sig till fler lägenheter?
- Har ni erfarenhet av andra skadedjur på er enhet?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Vad har ni för beredskap för vägglöss och andra skadedjur i verksamheten?
- Finns handlingsberedskap, avtal med saneringsfirmor o.d.?

Boende och närstående:
- Vad skulle ni göra om ni uppmärksammade skadedjur på äldreboendet?

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev