Informerar ni de boende om personalförändringar?

Kontinuitet är något som ofta nämns som en kvalitetsfaktor i hemvården. Det är lika viktigt på ett äldreboende. Sjukskrivningar, omplaceringar, schemaändringar, vikariat som upphör och andra förändringar påverkar den boende. Att byta kontaktman kan vara en negativ händelse. Ofta tar det tid att lära känna en annan människa på djupet och att skapa en relation.

Foto: Mostphotos

När vi som vårdpersonal arbetar länge med en människa så bygger vi upp en relation. Vi lär känna den boende på ett djupare plan, kanske kommer ihåg födelsedagar och annat viktigt för den enskilde. Vi bygger också en relation till närstående. Det händer att vårdpersonal väljer att gå på begravningen till en person de lärt känna under längre tid.  

På många boenden sätter kontaktmannen av egen tid med den boende. Det är tid där kontakten mellan den boende och kontaktmannen fördjupas. "Egen-tid" kan användas till besök på café, biblioteket eller ett teaterbesök. Eller varför inte en promenad i parken med samtal om livet.  Mer om egen tid kommer i en annan blogg.

För många av de boende blir mötet med kontaktmannen viktigt. Närstående kanske bor på annan ort. Kontakten med samhället utanför boendet kan vara begränsat.  

I Socialstyrelsens undersökning av vad de äldre tycker om äldreomsorgen 2019 så framkommer att enbart 48 % av de som bor på särskilt boende får information om tillfälliga förändringar. Social samvaro och aktiviteter är de två områden som de äldre är minst nöjda med.  

Vill ni kunna följa upp i vilken omfattning ni genomför det ni planerat så behöver det finnas en tydlig daglig planering av aktiviteterna på boendet. Finns det daglig planering så finns också planering av “egen tid” dokumenterad och det blir lättare att informera den enskilde om förändringar vid t.ex. sjukdom. Mer om daglig planering i en kommande blogg.  

Undersköterska: Hur informerar du den boende du har kontaktmannaansvar för om t.ex. semester? Hur hanterar ni sjukfrånvaro i arbetsgruppen, informerar ni de boende om en kollega blir sjukskriven en längre tid? Har ni någon form av vikariesystem när det gäller kontaktmannaskapet? Hur lång frånvaro krävs för att ni ska sätta in vikarie i kontaktmannarollen?

Chef och legitimerad personal: Hur informerar ni de boende vid personalförändringar? Får den enskilde själv välja eller påverka valet av ersättare? Får de boende information vid personalförändringar, t.ex. om deras kontaktman är sjuk eller på semester? Får de boende information om aktiviteter som de brukar delta i är inställda eller flyttade i tid?

Närstående: Får ni bra information om vilka förändringar som sker på boendet och er enhet?  

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-07-28 04:00 16 Sjukdom och död
  Livets sista tid
  info
 • 2022-07-18 04:00 16 Sjukdom och död, 04 Bemötande, 17 Psykisk hälsa
  Minnessvikt
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-14 04:00 16 Sjukdom och död, 17 Psykisk hälsa
  Funktionsförändringar som påverkar nervsystemet
  info
 • 2022-07-11 04:00 02 Värdegrund, 17 Psykisk hälsa, 04 Bemötande
  Psykiskt välbefinnande
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-07 04:00 16 Sjukdom och död, 09 Mat och måltid
  Äldre och diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-04 04:00 16 Sjukdom och död
  Konsten att ta hand om ett dödsbo
  Affektionsvärde och faktiskt värde kan skilja sig åtSusanne Lj. Westergren
  info
comments powered by Disqus