Känner ni till möjligheten till framtidsfullmakt?

Framtidsfullmakt är en ny möjlighet att tala om hur du vill ha det om du blir glömsk eller tappar förmågan att ge uttryck för vad du önskar.  

Foto: Mostphotos

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv.  

En framtidsfullmakt börjar gälla när personen själv inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Framtidsfullmakt är ett alternativ till att utse en god man eller en förvaltare.  

Det finns vissa formella krav på en framtidsfullmakt. Den som skriver den måste vara myndig och kunna ta hand om dina angelägenheter. Det ska framgå att det är en framtidsfullmakt, vem som är fullmaktshavare och vilka angelägenheter som fullmakten omfattar. Fullmakten ska bevittnas av två personer som inte själva är fullmaktshavare. Det kan vara bra att även utse en ersättare till fullmaktshavaren.  

Fullmakten kan gälla både för personliga och ekonomiska angelägenheter. Det kan till exempel vara löpande ekonomiska saker, som att betala räkningar, förvalta tillgångar som du har på banken och att ta hand om avtal om el, hyra eller olika abonnemang.

Fullmaktshavaren har rätt att utföra de uppgifter som du har beskrivit i framtidsfullmakten, men är skyldig att agera i enlighet med dina intressen. Fullmaktshavaren ska bemöda sig om att så långt det är möjligt utföra uppdraget enligt din uttryckliga eller förmodade vilja. Om det går ska hen samråda med dig i viktiga frågor. Vad som är viktiga frågor kan bero på omständigheterna, men det kan exempelvis vara frågor om ditt boende, köp eller försäljning av egendom eller förändringar av en aktieportfölj. Fullmaktshavaren får inte besluta i frågor där hen kan ha eget vinstintresse.  

Det sker ingen kontroll från samhällets sida av att en fullmaktshavare sköter sitt uppdrag och agerar i enlighet med dina intressen. Men du kan själv utse en granskare i fullmakten. Då kan du också sätta upp ett villkor om att fullmaktshavaren ska redovisa sitt uppdrag till granskaren. Har du inte utsett någon granskare så kan din make, maka, sambo eller närmaste släktingar begära att fullmaktshavaren lämnar redovisningar, men högst en gång per år.

Du kan alltid själv återkalla fullmakten. Har du utsett en granskare kan denne återkalla fullmakten. Fullmakten gäller inte om en god man eller en förvaltare utses. Det finns särskilda blanketter för att hantera framtidsfullmakter i bank och försäkringsärenden.  

Undersköterska: Har ni någon som bor hos er vars närstående har framtidsfullmakt? Vilka fördelar finns det med att någon skrivit en framtidsfullmakt?  

Chef och legitimerad personal: Finns det frågor där ni skulle ha svårt att godta beslut utifrån en framtidsfullmakt? Har ni rutiner för hur ni ska agera när en person kommer med en framtidsfullmakt?  

Närstående: Har ni resonerat kring framtidsfullmakt?  Vilken nytta skulle en framtidsfullmakt kunna ha?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-08-15 04:00
  Döden
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-28 04:00 16 Sjukdom och död
  Livets sista tid
  info
 • 2022-07-18 04:00 16 Sjukdom och död, 04 Bemötande, 17 Psykisk hälsa
  Minnessvikt
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-14 04:00 16 Sjukdom och död, 17 Psykisk hälsa
  Funktionsförändringar som påverkar nervsystemet
  info
 • 2022-07-11 04:00 02 Värdegrund, 17 Psykisk hälsa, 04 Bemötande
  Psykiskt välbefinnande
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-07 04:00 16 Sjukdom och död, 09 Mat och måltid
  Äldre och diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus