Visar ni uppskattning till de som är inspiratörer och förebilder på äldreboendet?

På nästan alla arbetsplatser finns det medarbetare som är inspiratörer och förebilder för andra. På äldreboendet gör dessa personer stor skillnad för kvaliteten på vården. 

Foto: Mostphotos

Ibland får jag kommentarer om att verkligheten borde se annorlunda ut. Det kan man tycka, men många bor på äldreboenden nu och vi måste se vad vi kan göra för dem i nuet.  

Jag tycker jag ser många fantastiska undersköterskor som skapar aktivitet i vardagen och kan vara en inspiration för andra. Olika boenden har olika förutsättningar, men alla kan göra något. Att fokusera på att verkligheten borde se annorlunda ut kan lätt bli en ursäkt för att inte göra det bästa av nuet.

Alla människor har en grundläggande personlighet (och vi kan i olika sammanhang inta olika roller) en personlighet visar vem du är och den genomsyrar dina handlingar. En metafor för separata personlighetstyper kan vara en palett av färger som symboliserar våra personlighetsdrag. Inom vården och omsorgen finns alla färger representerade. Vissa personer kan ha lättare för att vara empatiska och inkännande och omtänksamma, andra personlighetstyper måste lära sig detta, de sker inte med automatik. Det finns verktyg till hjälp för att individer lättare ska kunna socialisera på ”rätt sätt” för att inte hamna utanför det sociala sammanhanget, att ex. få stöd gällande kommunikation för att undvika att hamna i konflikt eller stötas bort andra personer.  

Andra kan vara gladlynta, positiva, trygga och spontana. Vissa personlighetsdrag sprider skratt och trygghet i grupper. Det är en bonus för de arbetsgrupper som har en person med ett positivt förhållningssätt och ett stort engagemang, som tycker det är viktigt att ha roligt och inte är rädd för att ”hugga i” där det behövs en extra hand. Den personen skapar oftast en god ”kemi” i gruppen. Vår personlighet kan utvecklas genom åren och vissa egenskaper förbättras med erfarenhet och säkert med ett visst mått av vishet. Kanske kan en introvert person med åren bli mer öppen och utåtriktad i vissa sociala sammanhang.  

Att lyfta en person som inspirerar andra är i första en ledarskapsfråga, men vi har alla ett ansvar att ge varandra beröm i vardagen. En chef har mandat och förhoppningsvis en kunskap kring att ”bygga team” Det är viktigt att som chef se vinsten med varje medarbetares styrka och potential, att ha en förmåga att fånga upp detta och ge rätt stöd. Resultat blir med stor sannolikhet en positiv laganda och därmed en bättre arbetsmiljö som skapar ringar på vattnet där goda exempel kan få bära upp vardagsarbetet.  

Människor som är inspiratörer sprider ofta glädje på arbetsplatser samtidigt som de är en förebild för hur jobbet kan göras bättre och roligare. Ibland kan klimatet på en arbetsplats vara återhållsamt för den som kan eller skulle kunna vara en förebild. Låt kollegornas kreativitet blomma ut så blir jobbet mycket roligare.  

Det blir lätt lite högtravande när ordet inspiratör används. Det ska vara någon talare på en konferens eller så. De bästa inspiratörerna är de som finns i vår vardag. De som får oss att hitta orken och arbetsglädjen när det känns tungt och svårt. De som får oss att se andra ofta mer positiva perspektiv. De är ett ljus som lyser i en vardag som annars kan vara tung och stressig.  

Ibland händer det att den som är inspiratör utses till samordnare eller kvalitetsombud. Ibland är detta ett lyckat drag men det kan också vara det som kväver förmågan att vara naturligt inspirerande. Att bli tyngd av administrativa pålagor kan ibland strypa kreativitet och arbetsglädje.  

Ge era inspiratörer stöd. Visa att ni ser att de jobbar på ett bra sätt, ge beröm och lär av dem. På så vis skapar vi ringar på vattnet där goda exempel bär upp vardagsarbetet.  

Undersköterska: Får de som gör det där lilla extra beröm och uppskattning? Har ni någon som skapar bra stämning på enheten? Är du eller skulle du kunna bli en inspiratör för dina kollegor?

Chef och legitimerad personal: Hur arbetar ni med att lyfta era inspiratörer? Vad har ni för vägar att visa uppskattning till era inspiratörer? Har ni någon strategi för att lyfta inspiratörer som en del av ert kvalitetsutvecklingsarbete?

Närstående: Finns det någon av undersköterskorna på er enhet som är en inspiratör och förebild? Har du visat att du uppskattar det?

Ibland får jag kommentarer om att verkligheten borde se annorlunda ut. Det kan man tycka, men många bor på äldreboenden nu och vi måste se vad vi kan göra för dem i nuet.  

Jag tycker jag ser många fantastiska undersköterskor som skapar aktivitet i vardagen och kan vara en inspiration för andra. Olika boenden har olika förutsättningar, men alla kan göra något. Att fokusera på att verkligheten borde se annorlunda ut kan lätt bli en ursäkt för att inte göra det bästa av nuet.

Alla människor har en grundläggande personlighet (och vi kan i olika sammanhang inta olika roller) en personlighet visar vem du är och den genomsyrar dina handlingar. En metafor för separata personlighetstyper kan vara en palett av färger som symboliserar våra personlighetsdrag. Inom vården och omsorgen finns alla färger representerade. Vissa personer kan ha lättare för att vara empatiska och inkännande och omtänksamma, andra personlighetstyper måste lära sig detta, de sker inte med automatik. Det finns verktyg till hjälp för att individer lättare ska kunna socialisera på ”rätt sätt” för att inte hamna utanför det sociala sammanhanget, att ex. få stöd gällande kommunikation för att undvika att hamna i konflikt eller stötas bort andra personer.  

Andra kan vara gladlynta, positiva, trygga och spontana. Vissa personlighetsdrag sprider skratt och trygghet i grupper. Det är en bonus för de arbetsgrupper som har en person med ett positivt förhållningssätt och ett stort engagemang, som tycker det är viktigt att ha roligt och inte är rädd för att ”hugga i” där det behövs en extra hand. Den personen skapar oftast en god ”kemi” i gruppen. Vår personlighet kan utvecklas genom åren och vissa egenskaper förbättras med erfarenhet och säkert med ett visst mått av vishet. Kanske kan en introvert person med åren bli mer öppen och utåtriktad i vissa sociala sammanhang.  

Att lyfta en person som inspirerar andra är i första en ledarskapsfråga, men vi har alla ett ansvar att ge varandra beröm i vardagen. En chef har mandat och förhoppningsvis en kunskap kring att ”bygga team” Det är viktigt att som chef se vinsten med varje medarbetares styrka och potential, att ha en förmåga att fånga upp detta och ge rätt stöd. Resultat blir med stor sannolikhet en positiv laganda och därmed en bättre arbetsmiljö som skapar ringar på vattnet där goda exempel kan få bära upp vardagsarbetet.  

Människor som är inspiratörer sprider ofta glädje på arbetsplatser samtidigt som de är en förebild för hur jobbet kan göras bättre och roligare. Ibland kan klimatet på en arbetsplats vara återhållsamt för den som kan eller skulle kunna vara en förebild. Låt kollegornas kreativitet blomma ut så blir jobbet mycket roligare.  

Det blir lätt lite högtravande när ordet inspiratör används. Det ska vara någon talare på en konferens eller så. De bästa inspiratörerna är de som finns i vår vardag. De som får oss att hitta orken och arbetsglädjen när det känns tungt och svårt. De som får oss att se andra ofta mer positiva perspektiv. De är ett ljus som lyser i en vardag som annars kan vara tung och stressig.  

Ibland händer det att den som är inspiratör utses till samordnare eller kvalitetsombud. Ibland är detta ett lyckat drag men det kan också vara det som kväver förmågan att vara naturligt inspirerande. Att bli tyngd av administrativa pålagor kan ibland strypa kreativitet och arbetsglädje.  

Ge era inspiratörer stöd. Visa att ni ser att de jobbar på ett bra sätt, ge beröm och lär av dem. På så vis skapar vi ringar på vattnet där goda exempel bär upp vardagsarbetet.  

Undersköterska: Får de som gör det där lilla extra beröm och uppskattning? Har ni någon som skapar bra stämning på enheten? Är du eller skulle du kunna bli en inspiratör för dina kollegor?

Chef och legitimerad personal: Hur arbetar ni med att lyfta era inspiratörer? Vad har ni för vägar att visa uppskattning till era inspiratörer? Har ni någon strategi för att lyfta inspiratörer som en del av ert kvalitetsutvecklingsarbete?

Närstående: Finns det någon av undersköterskorna på er enhet som är en inspiratör och förebild? Har du visat att du uppskattar det?

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Aktuellt i media
 • 2024-02-22 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Care for the soul, forest and nature
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-02-19 04:00 09 Mat och måltid
  Do the residents get the nutrients they need?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-02-15 04:00 05 Planering
  Ability to handle constant changes
  Foto: Pixabay
  info
 • 2024-02-14 11:10
  Patient Safety Report
  info
 • 2024-02-12 04:00 07 Riskhantering, 19 Samhället utanför
  What kind of patient injury insurance do you have?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-02-08 04:00 14 Läkemedelshantering
  Quality review of drug management
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus