Daglig planering

Den dagliga planeringen på äldreboendet är grunden för att det som överenskommits i vårdplan och genomförandeplan verkligen genomförs. Det är också en förutsättning för att skapa struktur och trivsel. Planeringen ska säkerställa att var och en av de boende får den vård och de har rätt till.  

Foto-Frugan_Mostphotos-webb.jpg

Den dagliga planeringen på ett äldreboende


På ett äldreboende är den dagliga planeringen av avgörande betydelse för att skapa en trygg och trivsam miljö för de boende. Planeringen strukturerar dagen och ger de äldre möjlighet att delta i meningsfulla aktiviteter samtidigt som deras vårdbehov tillgodoses.

Morgonrutiner


Morgonen är en viktig del av dagen på ett äldreboende. Personalen hjälper de boende med att klä sig, tvätta sig och utföra morgontoalett. Detta sker med respekt för individuella behov och önskemål. Efter morgonrutinerna serveras en näringsrik frukost som ger energi inför dagen.

Vård och hälsoundersökningar


Under förmiddagen genomförs eventuella vårdåtgärder som medicinutdelning, sårvård och hälsoundersökningar. Detta är en tid då de boende kan ha individuella möten med vårdpersonalen för att diskutera sin hälsa och eventuella behov.

Aktiviteter och socialt samspel


Äldreboenden strävar efter att erbjuda en mångfald av aktiviteter som är anpassade till de boendes intressen och förmågor. Det kan inkludera allt från promenader, musikstunder och skapande aktiviteter till bingospel och läsecirklar. Dessa aktiviteter främjar socialt samspel och bidrar till att skapa en meningsfull vardag.

Lunch och måltider


Lunchen är ofta en central punkt på dagen där de boende samlas för att äta tillsammans. Måltiderna är viktiga inte bara för näringen utan också som en tidpunkt för social samvaro och gemenskap. Det är också viktigt att de boende får rätt kost och anpassat stöd i samband med måltiderna.

Vila och eftermiddagsaktiviteter


Efter lunchen har de boende möjlighet att vila och koppla av om så önskas. Därefter kan olika aktiviteter fortsätta på eftermiddagen. Det kan vara allt från lättare motion till musikframträdanden eller andra meningsfulla aktiviteter.

Kvällsmåltid och kvällsrutiner


Kvällsmåltiden är en lugnare måltid som avslutar dagen. Efter middagen hjälper personalen de boende att förbereda sig för natten genom att utföra kvällsrutiner och eventuella medicineringar. Det är också en tidpunkt då de boende kan få sällskap och samtala med varandra eller personalen.

Äldre människor behöver mer näring för att inte bli undernärda. För att inte nattfastan ska bli för lång bör den boende erbjudas något enkelt att äta inför sänggåendet. Nattfastan bör inte överstiga 11 timmar.

Natt, vila och välbefinnande


Under natten är personalen tillgänglig för akuta behov och säkerställer att de boende sover i en trygg miljö. Nattens syfte är att främja en god nattsömn och välbefinnande.

Den dagliga planeringen på ett äldreboende ska vara skräddarsydd för att möta de individuella behoven och önskemålen hos de boende. Det är viktigt att skapa en balans mellan vårdåtgärder, aktiviteter och tid för vila för att främja både fysisk och psykisk hälsa. Genom att erbjuda en strukturerad och meningsfull vardag kan äldreboenden skapa en trivsam och trygg miljö där de boende kan åldras med värdighet och glädje.

Vikariebemanning


Det är inte lätt att bemanna ett äldreboende. De som arbetar är inte helt utbytbara. Det handlar om att göra det bästa möjliga. Rätt planering av bemanningen påverkar kvaliteten i stor utsträckning. Det är enklare när det gäller planerad frånvaro och långtidsfrånvaro. Då går det att välja ut den vikarie som är mest lämpad. Vid sena sjukskrivningar så blir det lätt den som svarar i telefon eller via SMS som får vikariatet.

Vikarier arbetar ofta på flera äldreboenden för att få ihop lönen för månaden. Det är en osäker tillvaro och det innebär att det finns en konkurrens om de bästa vikarierna. För att behålla bra vikarier så måste vi måna om dem och visa att de är uppskattade. Med bra system och arbetssätt för att planera bemanningen blir förutsättningarna att få in rätt vikarie för lediga arbetspass mycket bättre.

Många äldreboenden har scheman där arbetstiderna mellan olika pass varierar mellan de olika turerna. Det spelar in vem som sköter bemanningen och hur det sker. Dels kan en bra bemanningsplanering hjälpa till att skapa kontinuitet så att vikarier lär känna de boende bra, dels kan verksamheten hålla igång fler vikarier istället för att några ska arbeta mer än heltid.

Det finns verksamheter som genom schemaläggningen skapar förutsättningar för deltagande i aktiviteter genom ”guldkantsturer” där några medarbetare inte är indragna i den direkta omsorgen utan i stället kan genomföra aktiviteter med de boende. En genomtänkt modell med planering av bemanning och aktiviteter som samspelar har betydelse för kvaliteten.

Planering av dagen


Det måste gå att följa upp att den enskilde erbjudits aktiviteter och att de får omsorg och omvårdnad av god kvalitet. Uppföljning av att aktiviteterna genomförts är en del av kvalitetsarbetet. Utan planering blir ofta ingenting gjort. Kvalitetsgranskningar av äldreomsorgen visar att många av brukarna inom äldreomsorgen upplever sig sakna social stimulans och samvaro. Möjligheterna till utevistelser är dessutom begränsade.

I studier som gjorts i bland annat Norge visar resultatet att när vården är strukturerad frigörs tid, alltså god planering sparar tid. För att alla boende ska få insatser av god kvalitet krävs planering. Ni måste komma överens om tidpunkt så att den som ska utföra insatser med de boende inte ska uppleva sig smita från andra sysslor.

Finns det inte struktur och dokumentation av vad som görs är risken stor att sådant som syns, smulor på bordet, åtgärdas medan det som inte syns, samtal med Agda, inte blir gjort. Att det finns en aktivitetsansvarig fråntar inte någon annan medarbetare ansvaret att aktivera de boende. Alla medarbetare måste känna ett ansvar för att de boende ska få de insatser som de har rätt till.

Många enheter använder digitalt stöd för sin dagliga planering. Andra gör enkla scheman på papper. Aktiviteter bör journalföras antingen i signeringslista eller journaltext.


Reflektion - daglig planering
Undersköterska och vårdbiträde:
• Fungerar schemaläggning och bemanning bra?
• Hur gör ni för att få behålla de bästa vikarierna?
• Har ni boende som visar tecken på understimulering?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Är bemanningen anpassad efter de boendes behov?
• Genomför ni egenkontroll så att ni ser att alla boende får det de ska utifrån genomförandeplanen?
• Vad gör ni för att identifiera personer som är understimulerade?

Boende och närstående:
• Är det omsättning på vilka som arbetar på enheten?
• Verkar den dagliga planeringen fungera?
• Får er närstående den vård som planeras och finns det dokumenterat?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Bättre vård - varje dag

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-20 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev